sites/default/files/2017/06/02
  Военно окръжие Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България
sites/default/files/2017/01/16
  Актуален списък на читалища в община нова загора – 2016 г
uploads/files/20170602OmbI2317285
  Министерство на здравеопазването център за спешна медицинска помощ
uploads/files/20170607pfnW964659
  Решение №186/ 15. 06. 2017г на Изпълнителния Директор на мбал "Национална кардиологична болница" еад документация
sites/default/files/2017/06/22
  Сдружение ” клуб каяк туризъм „ тетида” нова загора” Представляващ : Йонко Йорданов Кожухаров 0887433126
onobrazovanie/files/2017/07
  Българският експресионизъм в програмни статии и есета. Експресионистичната поетика в творбите на Гео Милев, Чавдар Мутафов, в „Пролетен вятър на Никола Фурнаджиев и други
onobrazovanie/files/2017/05
  Литература между първата и втората световна война
onobrazovanie/files/2017/07
  Литература Лит критика през 60- те години
onobrazovanie/files/2017/05
  Същност на категорията текст І. Граници на понятието текст
sites/default/files/2017/05/31
  Nova zagora municipality
fce/001/0238/files
  Заместник областни управители (чл. 3, т. 7 от зпуки)
svetluna1/files/2017/01
  Дг №2 “Знаме на Мира”
onobrazovanie/files/2017/07
  1. Време на възражданьето
onobrazovanie/files/2017/06
  Старобългарска литература (Презентация )
uploads/files/2017
  Образци към обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, Ал. 3, Т. 2 От зоп, с предмет
sites/default/files/2017/03/31
  Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз в община нова загора
sites/default/files/2017/02/14
  Категоризирани обекти в община нова загора
himiq/files/2017/10
  Част първа общи положения глава първа Устройство и статут
files/2017
  Класиране за 2016 Г
  Как гласуваха спортните журналисти иван Вълчанов, Bgbasket com
items/files/2017/03
  Mp дата на актуализиране: 07. 02. 2013 Г. Техническа карта: ciment opac чимент опак
onobrazovanie/files/2017/06
  Българска фолклорна култура. Класификация на фолклорните текстове
chelichka/files/2017/05
  Нашата родина б ъ л г а р и я песен: ``Пътнико,свиден-пътнико,млад`` Дете
velizarova/files/2017/11
  Включете автоматична номерация на редовете на страницата
onobrazovanie/files/2017/05
  1. Предмет на текстолингвистиката. Текстолингвистиката и другите езиковедски и неезиковедски науки
files/2017
  Номинации за най-добър млад спортист до 19 Г. На българия за 2017 Г
sites/default/files/2017/06/22
  Задача на тд „Алеко-1900 е разширяване на дейността с повече училища и ученици на територията на община Нова Загора
fce/001/0238/files
  Членове на политически кабинети, съветници и експерти към тях
  Членове на колегиални органи по чл. 19, Ал. 4 От закона за администрацията
dpetrov79/files/2017/12
  Залезът на средновековната (втората) българска държава
ousvklimentohridski/files/2017/06
  Справочник м. Юни 2017 Г. І. Значими събития 1 юни
u4pa/files/2017/02
  Непознатият асен златаров
  Книга на гимназията 1958-1968
onobrazovanie/files/2017/12
  Металингвистическая концепция современности михаила бахтина
onobrazovanie/files/2017/07
  Българска литература през 80-те години. Националноосбодителните борби и литературата
uploads/files/20170804SVMT1134032
  Закона за обществените поръчки с предмет: извършаване на специализирани медицински изследвания на амбулаторни
sites/default/files/2017/09/25
  188 вакантни длъжности
onobrazovanie/files/2017/06
  Морфологията като дял от граматиката
dpetrov79/files/2017/12
  Зараждане на националноосвободително движение формиране на българската нация
uploads/files/20170704zIqD2577425
  Обявява обществена поръчка чрез публично състезание по реда на зоп с предмет
snez/files/2017/02
  Програма «Развитие на човешките ресурси»
svetluna1/files/2017/01
  Развиващи функции на играта
dpetrov79/files/2017/12
  Българите през османската държава (ХV-ХVII век) Социално-икономическа система
uploads/files/20171122XLzH1101407
  Решение №348/29. 11. 2017г на Изпълнителния Директор на мбал "Национална кардиологична болница" еад документация
fce/001/0238/files
  Заместник – министри (чл. 3, т. 4 от зпуки)
cdg181radost/files/2017/12
  К. Младенова/ стратегия за развитие на детската градина за периода
dpetrov79/files/2017/12
  Антиосманска съпротива на българите през ХV-ХVII век
sites/default/files/2017/05/26
  Гр. Раднево „Тартюф”
dpetrov79/files/2017/12
  Начало на българската царква, култура и книжнина борба за самостоятелна църква
fce/001/0238/files
  Служители от администрацията на министерския съвет
dpetrov79/files/2017/12
  България през първите десетилетия на 14. век
sites/default/files/2017/11/16
  Категоризирани обекти в община нова загора
dpetrov79/files/2017/12
  Векът на цар симеон велики (893~927) Кризата от 889~893 година: Владимир Расате
ouantim1941/files/2017/10
  Кодекс на училищната общност основно училище „антим І град балчик
ousvklimentohridski/files/2017/06
  Литература за четене през лятото за бъдещите шестокласници
files/2017/11
  Проучване и проектиране за извършване на основен ремонт и саниране на сградата на пгот „Христо Бояджиев”- гр. Плевен”
ou120/files/2017/03
  М о л б а от /трите имена на родителя, представителя на детето/ученика или лицето, което полага грижи за детето/ученика/ родител на
files/2017/07
  Средно училище „васил априлов
dpetrov79/files/2017/12
  Развитие и постижения на българската просвета и култура
sites/default/files/2017/10/17
  Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз в община нова загора
svetluna1/files/2017/01
  ДГ№2 „Знаме на мира гр. Балчик, обл. Добрич
dpetrov79/files/2017/12
  Балканския полуостров в навечерието на едно ново начало
uploads/files/20170207nrfc2877864
  Техническа спецификация на ангиографски апарат за нуждите на мбал „Д-р Братан Шукеров“ ад
sites/default/files/2017/03/14
  График на Шести ученически театрален фестивал Нова Загора 2017 г. 29 март, сряда 10. 00 ч. Театрално студио „Шанс”
onobrazovanie/files/2017/07
  Българският фолклор. Отношението към фолклора в българската наука и култура се отличава с някои особености
dpetrov79/files/2017/12
  Залезът на ранносредновековната (първата) българска държава комит Никола и комитопулите
  Възход на Българското царство в Европейския югоизток при управлението на цар Иван Асен II
files/20170327
  Доклад за дейността на консолидираната група на " Български транспортен холдинг" през 2016 г
sites/default/files/2017/10/09
  Момчета и момичета до 8 години
snez/files/2017/02
  Индивидуална карта за квалификация на педагогически специалист на снежана Йорданова Петкова длъжност старши учител по бел училище прогимназия „ Акад. Даки Йорданов”
svetlamilanova/files/2017/02
  С е д м и ч н о у ч е б н о р а з п и с а н и е
files/2017/09
  Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков” Видин списък на учебниците за учебната 2017/2018 година
sites/default/files/2017/04/19
  Клуб по лека атлетика „Лидер” Адрес: Градски стадион – Нова Загора Председател: Динко Ганчев Динев 0894359576
files/2017
  Как гласуваха спортните журналисти Иван Иванов, Нова тв
zvezdichki/files/2017/05
  Ден на Християнското семейство за трета възрастова група
sites/default/files/2017/01/13
  Nova zagora municipality
dpetrov79/files/2017/12
  Християнизиране на българите причини за въвеждане на християнството
velizarova/files/2017/11
  На текста по-долу задайте следното форматиране, след което съхранете файла
sites/default/files/2017/07/19
  Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания
sites/default/files/2017/06/27
  Не по-късно от 10 години
dpetrov79/files/2017/12
  Славяни и прабългари във великото преселение на народите (ІV~vіі век)
asen/files/2017/10
  Програма за превенция на ранното напускане на училище програмата е създадена на основание чл. 263, ал. 1, т. 8 от Закона за предучилищното и училищното образование и е приета от Педагогическия съвет на проведено заседание на дата 12
snez/files/2017/02
  Cv лични данни
svetluna1/files/2017/01
  Трети март Химн Стх. „България”
dpetrov79/files/2017/12
  Възстановяване на българската държавност
sites/default/files/2017/04/12
  Дирекция “бюро по труда” нова загора обява дирекция «Бюро по труда»
sites/default/files/2017/06/26
  Сдружение ” клуб каяк туризъм „ тетида” нова загора” Представляващ : Йонко Йорданов Кожухаров 0887433126
files/2017/09
  Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков” Видин списък на учебниците за учебната 2017/2018 година
dpetrov79/files/2017/12
  Кризата в българската държава след първата половина на VІІ век
onobrazovanie/files/2017/04
  Еровите гласни, носовките. Развой на сричкотворните р и л
onobrazovanie/files/2017/07
  Романът „Пътуване към себе си на Блага Димитрова в контекста на епохата. Пробив през 60-те години
sites/default/files/2017/05/02
  Nova zagora municipality
svetlamilanova/files/2017/02
  С е д м и ч н о у ч е б н о р а з п и с а н и е
dpetrov79/files/2017/12
  Опити за възстановяване на българската държавност въстание на Петър ІІ делян
content/files/2017/11/22
  Митев, Гани Димитров
beni/files/2017/05
  Техните родители и всички колеги от 33 оу „Санкт-Петербург
dpetrov79/files/2017/12
  Българите през османската държава (ХV-ХVII век) Социално-икономическа система
miki123/files/2017/06
  Презентация и прочитане на „Има ли дядо Коледа Боби: Щом снегът забръска и горняк засвири, всяка животинка зимна стряха дири
sites/default/files/2017/03/15
  Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз в община нова загора
uploads/files/20170801PEvW2653921
  София, 2017 г. Съдържание: Раздел І
fce/001/0238/files
  Заместник – министри (чл. 3, т. 4 от зпуки)
  Заместник областни управители (чл. 3, т. 7 от зпуки)
petkova/files/2017/10
  Дата Учебна седмица
dpetrov79/files/2017/12
  Славяни и прабългари във великото преселение на народите (ІV~vіі век)
files
  Програма на бки-прага за ноември 2013 продължава изложбата „верди. 200 Години в държавната опера 10. 15. 11. 2013
sites/default/files/2017/10/09
  Момчета и момичета до 8 години
sites/default/files/2017/03/31
  Nova zagora municipality
boriana/files/2017/03
  Самостоятелна работа по темата „Делимост” 5 клас І ва група Име: № /1 т
  Задача. Кое от дадените числа е кратно на 6? А 2 б 3 в 42 г 46
sites/default/files/2017/10/20
  Нву „Васил Левски” – Велико Търново
dpetrov79/files/2017/12
  Управление на цар калоян
  България при управлението на цар иван александър
ouhristobotevelhovec/files/2017/08
  Оу „Христо Ботев” с. Елховец, общ. Рудозем
files/2017
  Как гласуваха спортните журналисти Иван Иванов, Нова тв
fce/001/0238/files
  Членове на колегиални органи по чл. 19, Ал. 4 От закона за администрацията
uploads/files/2017
  Данни за качеството на представителя
uploads/files/20170306PrlH8230548
  Техническо предложение позиция №1 уважаеми дами и Господа
items/files/2017/07
  Mp техническа карта: арт. 0854 illumina илумина
uploads/files/20171206fdpJ5714836
  Община пловдив утвърдил: инж. Александър държиков заместник-кмет „Култура и туризъм“ и
uploads/files/20170825VAHg2696278
  София, 2017 г. Съдържание : Раздел І
svetluna1/files/2017/01
  Цел: Популяризиране Седмицата на толерантността; Развиване на поведения, маниери, подходи и отношения на подкрепа, разбиране и недискриминация към различните от нас
  Творчеството на децата
prnoykov/files/2017/03
  Помагало за обучители
uploads/files/20170921Ubju5359045
  Утвърдил: инж. Йордан калев
dpetrov79/files/2017/12
  Кризата в българската държава след първата половина на VІІ век
svetluna1/files/2017/01
  Структурни елементи на игровата култура и начините на интегрирането им в игровия процес Психологическа структура на играта
sites/default/files/2017/12/13
  246 вакантни длъжности
sites/default/files/2017-06
  Семинар на тема „Измененията в Търговския закон и Закона за особените залози от декември 2016 г. 17-18 февруари 2017 г
  Семинар на тема „ Измененията в Търговския закон и Закона за особените залози от декември 2016 г
fce/001/0238/files
  Служители от администрацията на министерския съвет
sites/default/files/2017-05
  Семинар на тема „ Усложнения при принудителното изпълнение спрямо недвижими имоти 02 и 03 юни 2017 г
uploads/files/20170327qYaJ2022389
  Предмет: „Доставка на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Разград”
svetluna1/files/2017/01
  Алтернативи за творчество при видовете игри
sites/default/files/2017/05/22
  Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини на територията на община нова загора
files/2017
  Стани част от кампанията на dm и сбз „Веселите зъбки 2017“!
dpetrov79/files/2017/12
  Симеоновият златен век какво представлява явлението „Златен век“?
vikitodorova/files/2017/06
  Екологично възпитание същност, значение,форми, методи и средства екологичното образование-стъпка напред
uploads/files/20171017pOIJ2801938
  Обявява обществена поръчка чрез публично състезание по реда на зоп с предмет
files/2017
  Или подписаният/ата егн с л к. № изд на от в качеството на на „ ”
petya91/files/2017/05
  Легенда за странджа
directory svetluna1 files  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница