files/systems
  Възможности за печалби
  21 комбинации. На мястото на показаното развитие на системата, със знака е указано твърдото число. Постоянното число се повтаря във всички комбинации на системата Стойността й за играта “6/49” е 17. 85 лев
  Система no 111
  Система no 92 Системата е с попълване на едно твърдо/постоянно/ число в 1 област на фиша и 11 числа в една, две или три области на фиша. Системата се състои от 66 комбинации. На мястото на показаното развитие на системата
  Система no 128 Системата е с попълване на едно твърдо число в 1 област на фиша и 8 числа в една, две или три области на фиша. Системата се състои от 8
  Система no 129 Системата е с попълване на едно твърдо/постоянно/ число в 1 област на фиша и 9 числа в една, две или три области на фиша. Системата се състои от 12
  Система no 94 Системата е с попълване на едно твърдо число в 1 област на фиша и 17 числа в една, две или три области на фиша. Системата се състои от 68 комбинации. На мястото на показаното развитие на системата
  Система no 130 Системата е с попълване на едно твърдо/постоянно/ число в 1 област на фиша и 10 числа в една, две или три области на фиша. Системата се състои от 18
  Система no 131 Системата е с попълване на едно твърдо число в 1 област на фиша и 11 числа в една, две или три области на фиша. Системата се състои от 21
  Система no 110 Системата е с попълване на едно твърдо/постоянно/ число в 1 област на фиша и 21 числа в една, две или три области на фиша. Системата се състои от 21 комбинации. На мястото на показаното развитие на системата
  Система no 111 Системата е с попълване на едно твърдо число в 1 област на фиша и 25 числа в една, две или три области на фиша. Системата се състои от 30 комбинации. На мястото на показаното развитие на системата
uploaded/system_documents/944
  Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
uploaded/system_documents/815
  Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
uploaded/system_documents/2485
  Решение за откриване на процедура за възлагане на обществената поръчка
system/files
  Семинар от серията Paving Youths’ Way на тема: Успешна реализация в България 2 4 ноември 2012 г хотел "Дружба", Банкя п р о г р а м а
files/systems
  Система no 94 Системата е с попълване на едно твърдо число в 1 област на фиша и 17 числа в една, две или три области на фиша. Системата се състои от 68 комбинации. На мястото на показаното развитие на системата
  Система no 92 Системата е с попълване на едно твърдо/постоянно/ число в 1 област на фиша и 11 числа в една, две или три области на фиша. Системата се състои от 66 комбинации. На мястото на показаното развитие на системата
system/storage
  Научни изследвания
uploaded/system_documents/904
  Решение за откриване на процедурата; Обявление за обществената поръчка
bg/system/files
  Бизнес моделът на макдоналдс
system/files/Image
  Cepu international Italia partner of the Medical University of Sofia invest in Bulgaria
system/files/File/priem
  Програма за специалност медицинска генетика 2016г. Въведение
system/files/Image
  Семестриални такси на студентите : специалност „обществено здраве и здравен мениджмънт”
uploaded/system_documents/986
  Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
system/files/Docs
  Договор № Д/2012 г., Проект № Д
system/files/File/project
  На научния проект (изписва се)
system/files/attachments/1310
  Годишен доклад 2012: важното накратко 1
system/files/File/obuchenie
  Зимен семестър медицински факултет
  Летен семестър медицински факултет
system/files/Docs
  М. Вуков, Л. Георгиева
system/files/File/obuchenie
  Програма за специалност лабораторна имунология
system/files/Docs
  Професор Per-Henrik Groop, md, dmsc, frcpe
  Софийска опера и балет сезон 2014/2015 28 ноември 2014 г. ♦ 17. 30 ч
uploaded/system_documents/960
  Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
bg/system/files
  3М : музика, масонство, моцарт ея темата „ Трите М
system/files
  Участващи фирми
system/files/Docs
  Програма за специалност нервни болести 2016г. Въведение
uploaded/system_documents/981
  Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
system/files/Image
  Специалност “медицинска сестра”
system/files/Docs
  Закон за развитието на академичния състав в Република България. (15-30) Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България
system/files/Image
  Специалност "Обществено здраве и здравен мениджмънт", степен "магистър"
system/files/File/priem
  Критерии за оценка на писмени работи по химия от предварителния кандидат-студентски изпит по химия, проведен на 03. 04. 2016 година за прием на студенти по специалностите медицина
system/files/attachments/1423
  Обръщение волфганг Гьоц (Wolfgang Götz), директор
system/files/File/grafici
  Г р а ф и к зимен семестър 2011/2012 г. / 12. 09. 2011 г. 23. 12. 2011 г. / І-ви курс „медицински рехабилитатор ерготерапевт ден/ лекции
  Лекции анат. И лат. Ез об. Гр. За бълг. Език за ч с. Инфор
system/files/attachments/1308
  Годишен доклад 2012 Г.: основни акценти 2
system/files/Docs
  Програма за провеждане на патронния празник
system/files/File/Projects
  Софийска опера и балет сезон 2014/2015 6 април 2015 г. ♦ 17. 00 ч
system/files/Docs
  Европейски стипендии
system/files/File/obuchenie
  Програма за специалност инфекциозни болести 2017г. Въведение
system/files/File/grafici
  Г р а ф и к за провеждане на септемврийска изпитна сесия – учебна 2016 / 2017г
system/files/Image
  Уважаеми колеги, Скъпи гости
system/files/File/grafici
  Програма на студентите от І курс І семестър редовно обучение за учебната 2009/2010 година
system/files/Image
  Програма на студентите от І курс І семестър редовно обучение
system/files/Docs
  На изследователския проект
system/files/File/Projects
  На изследователския проект
uploaded/system_documents/3627
  Пълно описание на предмета на поръчката предмет на поръчката
system/files/Docs
  Конкурс „грант'2014 условия и ред за провеждане на конкурса
uploaded/system_documents/3870
  I пълно описание на предмета на поръчката
system/files/File
  Г р а ф и к зимен семестър 2008/2009 г. І-ви курс „медицински рехабилитатор ерготерапевт ден/ лекции
system/files/File/grafici
  Г р а ф и к зимен семестър 2012/2013 г. / 17. 09. 2012 г. 28. 12. 2012 г. / І-ви курс „медицински рехабилитатор ерготерапевт ден/ лекции
bg/system/files
  Една история с цигулка или градеж за смисъла на човешкия живот
uploaded/system_documents/4468
  Периодични доставки на лабораторни реактиви, тестове, химикали и медицински консумативи за период от три години”
uploaded/system_documents/4299
  Документация за обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител за транспорт на пациенти, нуждаещи се от хемодиализа от дома им до Клиника по хемодиализа
system/files/downloads
  Речник на термините1
uploaded/system_documents/1103
  Доставка и монтаж на мебели за нуждите на мбал "Света Марина" еад
uploaded/system_documents/3338
  Пълно описание на предмета на поръчката. Обхват на поръчката
system/files/File/obuchenie
  Зимен семестър медицински факултет
userfiles/file/2012_news
  I район на Х. Мальовица
system/files/property-whitepapers
  Двустаен апартамент
directory system  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница