system/files
  Семинар от серията Paving Youths’ Way на тема: Успешна реализация в България 2 4 ноември 2012 г хотел "Дружба", Банкя п р о г р а м а
bg/system/files
  Бизнес моделът на макдоналдс
system/files/Image
  Cepu international Italia partner of the Medical University of Sofia invest in Bulgaria
system/files/File/priem
  Програма за специалност медицинска генетика 2016г. Въведение
system/files/Image
  Семестриални такси на студентите : специалност „обществено здраве и здравен мениджмънт”
system/files/Docs
  Договор № Д/2012 г., Проект № Д
system/files/File/project
  На научния проект (изписва се)
system/files/attachments/1310
  Годишен доклад 2012: важното накратко 1
system/files/File/obuchenie
  Зимен семестър медицински факултет
  Летен семестър медицински факултет
system/files/Docs
  М. Вуков, Л. Георгиева
system/files/File/obuchenie
  Програма за специалност лабораторна имунология
system/files/Docs
  Професор Per-Henrik Groop, md, dmsc, frcpe
  Софийска опера и балет сезон 2014/2015 28 ноември 2014 г. ♦ 17. 30 ч
bg/system/files
  3М : музика, масонство, моцарт ея темата „ Трите М
system/files
  Участващи фирми
system/files/Docs
  Програма за специалност нервни болести 2016г. Въведение
system/files/Image
  Специалност “медицинска сестра”
system/files/Docs
  Закон за развитието на академичния състав в Република България. (15-30) Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България
system/files/Image
  Специалност "Обществено здраве и здравен мениджмънт", степен "магистър"
system/files/File/priem
  Критерии за оценка на писмени работи по химия от предварителния кандидат-студентски изпит по химия, проведен на 03. 04. 2016 година за прием на студенти по специалностите медицина
system/files/attachments/1423
  Обръщение волфганг Гьоц (Wolfgang Götz), директор
system/files/File/grafici
  Г р а ф и к зимен семестър 2011/2012 г. / 12. 09. 2011 г. 23. 12. 2011 г. / І-ви курс „медицински рехабилитатор ерготерапевт ден/ лекции
  Лекции анат. И лат. Ез об. Гр. За бълг. Език за ч с. Инфор
system/files/attachments/1308
  Годишен доклад 2012 Г.: основни акценти 2
system/files/Docs
  Програма за провеждане на патронния празник
system/files/File/Projects
  Софийска опера и балет сезон 2014/2015 6 април 2015 г. ♦ 17. 00 ч
system/files/Docs
  Европейски стипендии
system/files/File/obuchenie
  Програма за специалност инфекциозни болести 2017г. Въведение
system/files/File/grafici
  Г р а ф и к за провеждане на септемврийска изпитна сесия – учебна 2016 / 2017г
system/files/Image
  Уважаеми колеги, Скъпи гости
system/files/File/grafici
  Програма на студентите от І курс І семестър редовно обучение за учебната 2009/2010 година
system/files/Image
  Програма на студентите от І курс І семестър редовно обучение
system/files/Docs
  На изследователския проект
system/files/File/Projects
  На изследователския проект
system/files/Docs
  Конкурс „грант'2014 условия и ред за провеждане на конкурса
system/files/File
  Г р а ф и к зимен семестър 2008/2009 г. І-ви курс „медицински рехабилитатор ерготерапевт ден/ лекции
system/files/File/grafici
  Г р а ф и к зимен семестър 2012/2013 г. / 17. 09. 2012 г. 28. 12. 2012 г. / І-ви курс „медицински рехабилитатор ерготерапевт ден/ лекции
bg/system/files
  Една история с цигулка или градеж за смисъла на човешкия живот
system/files/downloads
  Речник на термините1
system/files/property-whitepapers
  Двустаен апартамент
directory system files  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница