system/files/File/priem
  Програма за специалност медицинска генетика 2016г. Въведение
system/files/File/project
  На научния проект (изписва се)
system/files/File/obuchenie
  Зимен семестър медицински факултет
  Летен семестър медицински факултет
  Програма за специалност лабораторна имунология
system/files/File/priem
  Критерии за оценка на писмени работи по химия от предварителния кандидат-студентски изпит по химия, проведен на 03. 04. 2016 година за прием на студенти по специалностите медицина
system/files/File/grafici
  Г р а ф и к зимен семестър 2011/2012 г. / 12. 09. 2011 г. 23. 12. 2011 г. / І-ви курс „медицински рехабилитатор ерготерапевт ден/ лекции
  Лекции анат. И лат. Ез об. Гр. За бълг. Език за ч с. Инфор
system/files/File/Projects
  Софийска опера и балет сезон 2014/2015 6 април 2015 г. ♦ 17. 00 ч
system/files/File/obuchenie
  Програма за специалност инфекциозни болести 2017г. Въведение
system/files/File/grafici
  Г р а ф и к за провеждане на септемврийска изпитна сесия – учебна 2016 / 2017г
  Програма на студентите от І курс І семестър редовно обучение за учебната 2009/2010 година
system/files/File/Projects
  На изследователския проект
system/files/File
  Г р а ф и к зимен семестър 2008/2009 г. І-ви курс „медицински рехабилитатор ерготерапевт ден/ лекции
system/files/File/grafici
  Г р а ф и к зимен семестър 2012/2013 г. / 17. 09. 2012 г. 28. 12. 2012 г. / І-ви курс „медицински рехабилитатор ерготерапевт ден/ лекции
directory system files  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница