tda/docs
  По документални материали, съхранявани в тд „държавен архив
  Списък на фондовете на държавния военноисторически архив велико търново
  Ф о н д №45к инвентарен опис
  Класификационна схема І. Биографични документи
  Списък на учрежденските фондове к-епоха в тда пазарджик
  Териториална дирекция “държавен архив” благоевград
  Списък на фондовете от масив "С" на териториален държавен архив габрово
  Списък на действащите фондообразуватели Държавни и общински институции
  Списък на действащите фондообразуватели Държавни и общински институции
  Списък на действащите фондообразуватели Държавни и общински институции
  Списък на действащите фондообразуватели Държавни и общински институции
  Класификационна схема І. Документи от биографичен характер
  Селско общинско управление с. Осенец, разградска околия фонд №220 к инвентарен опис
  Списък на действащите фондообразуватели Държавни и общински институции
  На фонд Наименование на фонд Крайни дати на документите
  Класификационна схема
  Списък на фондовете в да-пловдив – епоха “С”
  На фонд Наименование на фонд Крайни дати на документите
  Фонд № Наименование на фонда Крайни дати
  Списък на фондовете от бившия партиен архив на бкп
  Инвентарен опис №1
  Фонд № Наименование фонда
  Биография на Христо Даскалов, в препис от Богомил Даскалов с негови допълнения. Б. д. 226л
  Списък на архивните фондове в тда ловеч от "С" епоха
  На фонд Наименование на фонд Крайни дати на документите
  Списък на фондовете от бившия партиен архив в тда шумен
  Списък на действащите фондообразуватели Държавни и общински институции
  Инвенатарен опис №2 на фонд 145 к – околийско инженерство габрово
  Териториален държавен архив – варна списък
  Териториален държавен архив – варна списък
  Списък на фондовете от освобождението до 1944 година
  Градски общински народен съвет гоце делчев (1944 ) градско общинско управление неврокоп
  Градско общинско управление неврокоп (1913 1944) фонд №28 К
  Списък на фондовете съхранявани в тд а перник
  Фонд №1438 инвентарен опис №1 на проектите на обектите за постоянно запазване описът включва документи от 1950 до 1992 година Съдържа: 21 листа № по ред
  Градско общинско управление неврокоп (1913 1944) фонд №28 к инвентарен опис №1
  Включва документи от 1898 до 1997 година
  С п и с ъ к на архивните фондове част І к епоха
  С п и с ъ к на архивните фондове част І с – епоха
  Списък на фондовете след 1944 година
  Списък на действащи фондообразуватели Политически партии, юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества по чл. 56 от знаф
  Списък на фондовете от масив “К” на териториален държавен архив – видин
  Тд "държавен архив" -кърджали михайлова, мара тонева
  Териториален държавен архив – варна списък
  Списък на фондовете съхранявани в тд а перник
  Общински народен съвет на селищна система гоце делчев (1979 1988) общински народен съвет гоце делчев
  Списък на фондовете от масив “К” на териториален държавен архив – габрово
  Списък на учрежденските фондове с-епоха в тда пазарджик
  Списък на архивните фондове от масив „С, съхранявани в Териториален държавен архив Монтана
  Програма за погребението му; телеграми, покани и др за честване на годишнини и др. 26 авг. 1939 г. 03 апр. 1940 г. Оригинали. Ръкопис. Машинопис. Печатно. 17 л
  Фонд № Наименование на фонда
  На архивните фондове, създадени от дейността на учреждения, организации и предприятия от добрички регион
  Списък на фондовете от епоха „К”
  Редакция на вестник “пиринско дело” – благоевград( 1945 1995)
  Списък на фондовете от масив “С” фонд
  Списък на фондовете от “К” епоха в тда шумен
  Списък на действащите фондообразуватели Държавни и общински институции
  Личен фонд “стоянов, захари далакчиев”
  Книга за регистриране приходите на Общината, получени от българското население за притежаваното от него движимо и недвижимо имущество. 1856 г. 106 л
  Списък на фондовете от масив “С”
  Автобиографични Имуществено-стопански Материали за фондообразувателя
  Списък на фондовете от " к " епоха
  Списък на фондовете на тда враца епоха „С”
  С п и с ъ к на архивните фондове от масив "С" в териториален държавен архив ямбол фонд Наименование на фонда Крайни Брой
  Фонд № Наименование на фонда Крайни дати
  Градски общински народен съвет гоце делчев (1944 ) фонд №30 инвентарен опис №4
  Градски общински народен съвет гоце делчев (1944 ) градски общински народен съвет неврокоп
  Списък на действащите фондообразуватели Държавни и общински институции
  Списък на фондовете от масив “К”
  Класификационна схема: І. Ръководна дейност ІІ. Организационна дейност ІІІ. Промишленост и занаяти ІV. Търговия и снабдяване
  Наименование
  Списък на действащи фондообразуватели Политически партии, юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества по чл. 56 от знаф
  Списък на действащи фондообразуватели Политически партии, юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества по чл. 56 от знаф
  Фонд №: Наименование на фонда Крайни дати
  Списък на действащи фондообразуватели Политически партии, юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества по чл. 56 от знаф
  Наименование Кр дати на документите
  Списък на действащите фондообразуватели Държавни и общински институции
  Списък на архивните фондове от масив “С”
  Тд “ държавен архив “ стара загора “ йорданови, рене/райна/ и стоян /1911 – 2000/ /1906 – 1981
  Списък на фондовете от “С” епоха в тда шумен
  Списък на личните фондове в тда ловеч
  Списък на действащи фондообразуватели Политически партии, юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества по чл. 56 от знаф
  Държавно промишлено предприятие "Винпром" Сливен
  Масив “С” І. Държавна власт и управление местни органи на власт и управление
  Списък на действащи фондообразуватели Политически партии, юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества по чл. 56 от знаф
  Ф о н д №30к инвентарен опис №2
  Списък на фондовете на тда враца епоха „К”
  Ф о н д №30к инвентарен опис №1А
  Инвентарен опис
  Фонд №: Наименование на фонда Крайни дати
  Държавен архив – шумен градско общинско управление шумен 1878 1944 г. Фонд №34К
  Наименование на фонда Крайни дати Брой а е. Ф. 1К българско акционерно дружество „Гранитоид”
  Списък на фондовете от Партийния архив в тда пазарджик
  На фонда Наименование на фонда Бр арх единици
  Фонд № Наименование на фондообразувателите Крайни дати
  Наименование на фонда
  Инвенатарен опис №3 на фонд 145 к – околийско инженерство габрово
  Териториална дирекция “държавен архив” – разград разградско окръжно управление
  Списък на действащи фондообразуватели Политически партии, юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества по чл. 56 от знаф
  Списък на действащи фондообразуватели Политически партии, юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества по чл. 56 от знаф
  Инвентарен опис
  Списък на действащи фондообразуватели Политически партии, юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества по чл. 56 от знаф
  Списък на действащи фондообразуватели Политически партии, юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества по чл. 56 от знаф
  Дирекция „Централен военен архив” „Българска земска войска” Фонд №42л
  Списък на действащи фондообразуватели Политически партии, юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества по чл. 56 от знаф
  Тда стара Загора
  Списък на фондовете от масив “Б”
  С п и с ъ к на фондовете от бкп
  Фонд № Наименование на фонда
  Тда силистра
  Списък на действащите фондообразуватели Държавни и общински институции
  Околийски съвет на български червен кръст
  Списък на личните архивни фондове
  На фонд Наименование на фонд Крайни дати на документите
  Списък на действащите фондообразуватели Държавни и общински институции
  Наименование на фондообразувателя
  Тда стара Загора
  Наименование на фондообразувателя
  Списък на фондовете от масив “Б”
  Тда хасково
  Тда благоевград
  Списък на фондовете на тда враца бивш партиен архив
  Списък на архивни фондове на бившата българска комунистическа партия (бкп)
  Дирекция „Централен военен архив” „Щаб на българското опълчение” Фонд №42к
  Тд “ държавен архив “ стара загора “ йорданови, рене/райна/ и стоян /1911 – 2000/ /1906 – 1981
  С п и с ъ к на архивните фондове на българската комунистическа партия (бкп)
  С п и с ъ к на фондовете на бкп в териториален държавен архив габрово
  Списък на архивните фондове от масив „К, съхранявани в Териториален държавен архив Монтана
  Тда велико Търново
  С п и с ъ к на фондове от “К” епоха, съхранявани в териториален държавен архив русе
  Наименование на фондообразувателя
  Списък на фондовете в тда – сливен
  "държавен архив" смолян
  Списък на фондовете от масив “К”
  Тда кърджали
  Колекция "Изборни документи от Търговищки регион"
  Централен военен архив
  Азбучник на фондовете в тда ловеч от "К" епоха
  Градски общински народен съвет гоце делчев (1944 ) градски общински народен съвет гоце делчев
  Градски общински народен съвет гоце делчев (1944 ) фонд №30 инвентарен опис №3
directory tda docs  
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница