konkurs
  Тест за оценка на нуждите на класа

  Литература за зрелостници прочетете текста и изберете верния отговор за задачи 6
new/doc/testove_za_priem_v_5klas
  І. Заградете верния отговор за задачи от 1 до 10
  В V клас първа част-тест 1 задача
uploads/1/3/2/5/13258699
  Име: ІV «а» клас 1гр
e107_plugins/content/downloads
  Математическа гимназия “баба тонка” – русе
docs
  Тест за III ­клас по математика (междинно ниво) Име: № в клас
webftp/Albena/V CLASS/2015/Тест на дял 2 срок
  Тест на дял по български език– 5 клас 1-ва група Име: в кой ред има само изменяеми части на речта?
new/doc/testove_za_priem_v_5klas
  Състезание по математика за приемане в V клас 04. 06. 2011 г. В а р и а н т 2
  Тема за IV клас
priem-tu-sliven/exams
  Първа част
images/content/52
  Резултати от националния кръг на състезанието по английски език, проведено на 19. 03. 2011 г в гр. Ямбол yletest ниво Flyers Излъчени победители
  Резултати от националния кръг на състезанието по английски език, проведено на 19. 03. 2011 г в гр. Ямбол yletest ниво Starters Излъчени победители
File/tests
  Решение на Висшия адвокатски съвет публикуваме теста и казусите от писмения изпит, за да бъдат ориентир в подготовката на бъдещите кандидати
new/doc/testove_za_priem_v_5klas
  Състезание по математика за ІV клас 02. 06. 2012 г.
docs
  Примерен тест по математика за 4 клас за прием в пмг „яне сандански”, 15. 05. 2013 година Времето за решаване е 120 минути
new/doc/testove_za_priem_v_5klas
  Примерен тест 5 за ІV клас Посочете верния отговор на въпросите от 1 до 10
images/content/52
  Резултати от националния кръг на състезанието по английски език, проведено на 19. 03. 2011 г в гр. Ямбол ниво А2 Pre-intermediate

  Литература за зрелостници в кой ред е допусната правописна грешка? А умърлушен, опорочавам, увеселение
webftp/Albena/V CLASS/2015
  Тест по български език– 5 клас 1ва група Име: в коя от думите има грешка?
new/doc/testove_za_priem_v_5klas
  Примерна тема 3 по математика за прием в 5 клас IV клас 1 зад
download
  За приемане на ученици след завършен VІІ клас числената стойност на израза 2 5−5 е: а –5 б 2 в –13 г
new/doc/testove_za_priem_v_5klas
  Състезание по математика за приемане в V клас в а р и а н т 1 време за работа – 120 минути
test/wordpress/wp-content/uploads/2011/07
  Разграничение на трафика на хора от сродни престъпни дейности д-р Ива Пушкарова
e107_plugins/content/downloads
  Указания: Попълвайте листа за отговори с химикал
files
  Задачи за подготовка 5 клас 1зад. Стойността на израза 0,38. 0,23 + 3 0,977 е
webftp/Albena/V CLASS/2015
  Тест по български език– 5 клас 2-ра група Име: в коя от думите има грешка?
e107_plugins/content/downloads
  Указания: Попълвайте листа за отговори с химикал
arhiv1/docs
  Тестът на Фагерстрьом дава точкова оценка за степента на Вашата никотинова зависимост
new/doc/pr_izp_bel_2012
  Литература 28. 04. 2012 г. Уважаеми ученици, Тестът съдържа 25 задачи по български език и литература
images/content/57
  Резултати от националния кръг на състезанието по английски език, проведено на 24. 03. 2012 г в гр. София yletest ниво Movers Излъчени победители
images/content/35
  Проведено на 28. 03. 2009 г в Соу „Христо Ботев” гр. Враца Излъчени победители
e107_plugins/content/downloads
  Математическа гимназия “баба тонка” – русе
  Математическа гимназия “баба тонка” – русе
wp-content/uploads/2016/05
  Тест за определяне на най-подходящата лична комбинация от есенции на д-р Бах /при човек

  31 октомври – ден на Черно море Какво зная за Черно море?
Home/Emo/СЕМЕСТЪР 7/СИС/Изпит СИС
  Задача с помощта на матрицата educhip конфигурирайте схема на band-gap източник на опорно напрежение 5 т
bg/uroci
  Прочетете песента и отговорете на въпросите към нея
files
  1задача: Стойността на израза: е: а
images/content/57
  Резултати от националния кръг на състезанието по английски език, проведено на 24. 03. 2012 г в гр. София yletest ниво Starters Излъчени победители
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_5/Lekcii_Course_5/Lekcii_Course_5_HTML/Statia-10
  1. Кои са решаващите фактори за формиране на черноморската флора и фауна?
business/downloads
  Тест за назначаване на служители
test/wordpress/wp-content/uploads/2011/09
  Привилегиите в тоталитарната държава
Test
  Компютърни мрежи
uploads/1/5/6/5/15657970
  Входно ниво 8клас 2010/2011 – втора група
wp-content/uploads/2015/01
  Програма б степен на професионална квалификация втора
box
  Провеждане на тест Готовност за обучение в училище
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Tests
  Книгата "тестове по фармакология"
TECHNO-School/Help/Exel
  Ms excel Test
uploads/7/7/2/8/7728625
  Какви дейности могат да се извършват с електронна таблица? Как се именуват редовете?
~web37_informatics/e107_files/downloads
  B, A, C. Кои от следните имена на файл са допустими?
e107_plugins/content/downloads
  Математическа гимназия “баба тонка” – русе
KP
  Програма „развитие на човешките ресурси 2007-2013 министерство на образованието и науката
images/stories/test
  Програма Българска Бизнес Делегация на посещение в сащ, 28 Септември 04 Октомври 2008г
test/cfo/2012/1/26
  Вицепремиер, министър на финансите и председател на националния съвет за тристранно сътрудничество
doc/13
  Програма на срещата 30 45ч. Регистрация и представяне на участниците
nnps/files
  План за действие за опазването на сухоземните костенурки в българия
files
  Testing Center “Zdrave”
math/Matematika - Simeonova/Kremena_Simeonowa
  Ученик: 11 клас №
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/Финансов инженеринг
  Т е с т №1 за провеждане на изпит (іv-2005 г. Ббо)
2kurs
  Тест 1 Дефиниране на класове
test/wordpress/wp-content/uploads/2011/09
  Обща характеристика на серийната престъпна дейност Ива Пушкарова
test/wordpress/wp-content/uploads/2011/07
  Ива Пушкарова Съвременното понятие за организирана престъпна дейност
wp-content/uploads/2016/09
  Учебен център Юнайтед
files/test
  Формуляр на проект за кандидатстване
test/wordpress/wp-content/uploads/2011/07
  Понятие за стопански престъпления. Съпоставки между германската и българската уредба и практика увод всички разкрити и разследвани досега престъпления на „белите якички”
test/wordpress/wp-content/uploads/2011/09
  Климатичните промени като проблем на международното екологично право. Перспективите за международноправно споразумение след Копенхагенската конференция на ООН през 2009 г
wp-content/uploads/2013/12
  Е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия
docs
  Задача Да се напишат програми на Prolog за: а проверка четността на дадено число
stu0326026/ProjectManagement/Associate Professor Totkov eng Daniel Denev/Nr 1 Build the framework for the project schedule/test
  Завършете теста за проверка усвояването на материала! Изпълнете задачите
docs/farmahimia
  Тестови въпроси по фармацевтична химия
ibeev/files/2013/03
  Микроикономика икономическата теория като съвременна научна система от принципи изследва
uchenici/12klas
  Примерен тест върху компютърни мрежи Локална компютърна мрежа може да свърже компютрите от
files/DIR 3/Head 17
  Книгата "тестове по фармакология"
testove
  Конспект по "Информационни технологии"
oop2011/week07
  Практикум по "ооп и сд" За специалност кн, група 6, седмица 7 Задача 1
it/it5
  Презентация Посочете верните отговори. Те могат да са повече от един
5_Klas/Test
  Литература, 5 клас фолклорен празничен календар е: а система за измерване на времето по дни, месеци, години б книжка или лист с календарни сведения
uploads/1/5/1/6/15160158
  Тест-преговор Кой е възможният тип файл, резултат от компресирането? 1т
files/Test
  10 юни 11. 00 Техническа конференция представяне на документи от водача или състезателя 12. 00 Откриване на Първенството
bg/uroci
  Литература за ученици от VІІ клас общински кръг 16. 02. 2008 г
uni/magistarski/Magistarski Test
  1. Коя от следните думи има нещо общо с изброените 3 пяна, сол, вълк
uploads/1/4/9/7/14973898
  Зад. 1 Първо поколение компютри са изградени от електронни лампи, с водно охлаждане, без периферни устройства а/ Да; б/ не; 1 т. За
work/DKI
  Оградете с кръгче верният и пълен отговор на въпроса
2014/03
  Вие искате да следвате в Германия?
doc
  Осма среща на Националната работна група за опазване на земноводните и влечугите в България
work/DKI
  Оградете с кръгче верният и пълен отговор на въпроса
uploads/1/5/1/6/15160158
  Програма за архивиране в системен софтуер Процесът на намаляване на размера на файловете със специални 1 т кодиращи
it/it5
  Тест 1 Компютърни системи и технологии. Организация на информацията
Test
  Архивиране, Вируси и Компютърен документ
APP/wordpress/wp-content/uploads/2015/04
  Решение за преодоляването и. Мога да се смея над себе си
test/wordpress/wp-content/uploads/2011/10
  Justice development foundation
bg/uroci
  Литература 16. 02. 2008 г. Тест за VII клас Прочетете текста и отговорете на въпросите, свързани с него вкл
2008/12
  Утвърждавам: началник на рио – Р. Иванова в ъ н ш н о о ц е н я в а н е ІX клас – ІI срок
uploads/1/9/3/5/19351749
  Модул „Текстообработка Кое от изброените не е параметър на абзац?
2008/12
  Училище клас Име № Точки Оценка /1 т./ Ренесансът е
2009/02
  Тест по история –девети клас
files
  Х ” избрания от вас отговор. Може да посочите повече от един отговор. Колко често консумирате пресни плодове?
files/test
  Технически резултати 25 м гръб – момичета
  Крайно класиране
uploads/1/8/5/9/18591098
  Тест по География и икономика за VII клас
2012/02
  Европа в рамките на виенската система (1815-1871)-і І. Посочете верният отговор
wp-content/uploads/2017/08
  Тестови въпроси по правилата на играта хандбал
test
  За управление
test/sites/default/files
  „столичен автотранспорт” еад

  Тест митология
wp-content/uploads/2016/05
  Заседание по делото б до приключване на устните състезания в първата инстанция в във всяко положение на делото в първата и втората инстанция
anatomia
  Нарушение на периферното кръвообръщение хиперемии, емболия и тромбоза
pehlivanov/apap
  Административно право и административно процес Тест в края на семестъра – примерни отговори
5_Klas/Test_BEZ
  Упражнение върху главни части на изречението

  Литература за зрелостници прочетете текста и изберете верния отговор за задачи 6
Music, Movies, Videos, Games and more.../Lekcii/UNWE files
  Екскурзоводско обслужване от „Основи на туризма, І част
files/test
  Класиране за Най-добър млад спортист на България за 2012 г
documents
  Литература за седми клас 11. 02. 2017 година Прочетете текста и разгледайте схемата, за да изпълните задачите от до 16. включително
storage/files
  1. Вопрос: Граждан рагъалъул темаялда хъвараб асар бихьизабе. М. Хуршилов «Сулахъалъ нугIлъи гьабула»; М. Мухlамадов «Манарша»; М. Саидов «Наборщик». Вопрос
files/test
  1. Владислав Стоянов (в. „Новинар”)
  1. Владимир Зографски (ски-скок) 639 Боян Михайлов (кану-каяк) 388
  Технически резултати 50 м бътерфлай – момичета
~lvv/chem
  Александър Свиленов Пъшев
uploads/1/8/5/9/18591098
  Тест по География и икономика за VI клас
5_Klas/Test
  Тест 1 литература, 5 клас старогръцка митология

  1. в кой ред е допусната правописна грешка? А
2011/04
  Имх 2 – кх’2010 Име, фак. №
wp-content/uploads/2017/12
  Въпроси тест V курс скоростта на изпразване на стомаха е намалена при
files/test
  Светът ще се промени Изграждащото звено на природата
new/doc
  Литература 05. 2011г. Уважаеми ученици
files
  Литература държавен зрелостен изпит април 2013г
2014/10
  1. Уйлямсън основава своя анализ като използва три основни твърдения. Кое от посочените по-долу не сред тях?
bg/uroci
  Литература за VІІ клас общински кръг, Пазарджик, 21 февруари 2009г. Т е с т
manev/Graphs/tests
  Тест по Теория на графите
2011/09
  Електронно помагало по български език за 4 клас
  Тест №16 Постави запетаи в текста
files
  Тест върху ръбести тела (многостени) І група
uploads/1/8/6/2/18621812
  А/ Тангра б/ Перун в/ Христос Какви новости настъпват в живота на хората по време на Възраждането?
sites/default/files/images
  Започва първият етап от нашето състезание. На Вашето внимание е представен тест в две части
5_Klas/Test
  Литература, 5 клас митове за сътворението на света сборът от митовете на дадена общност се нарича: а литература б епос в митология г поезия

  1. Дадените редици са аритметични прогресии. Коя от тях е с разлика 3? 1 60; 80; 100
downloads
  Т е с т модул „Природни науки и екология”
uploads/1/8/5/9/18591012
  Литература VII клас прочетете текста и отговорете на въпросите, свързани с него вкл
documents
  1. в кой от редовете е допусната правописна грешка? А поддръжка, предястие, преддверие б

  Примерни въпроси за теста по Кооперативно право, които асистентът даде на лекциите
online-baza/src
  С т у д е н т и. Линейна алгебра. Скалари и вектори
files/test
  К л а с и р а н е на най-добрте спортисти на училището за 2012 година
  Община приморско
2011/09
  Тест №11 Определете вида на изреченията по състав, свържете правилно написаното в две колонки
uploads/1/3/2/5/13258699
  Тест по Човекът и природата Входно ниво 1гр
e107_plugins/content/downloads
  Математическа гимназия “баба тонка” – русе
5_Klas/Test_BEZ
  Допълнение, обстоятел-ствено пояснение и определение. Допълнението
bg/uroci
  1. Кое изречение се различава по състав от останалите? A
  Прочетете текста и отговорете на въпроси от до включително
uploads/1/5/1/6/15160158
  Върху модул Бази от данни Информационни технологии 10 клас
tests
  Резултати от Първи тест първи случай изследвано лице Е. Ф. 21 г
download
  Литература за приемане на ученици след завършен VІІ клас
files/test
  Бойни спортове александра Стублева (18 г., карате)
sitefiles/1klas/BEL_zadacsti
  За Открийте думите скрити в рисунката и ги запишете
ppe/files/2010/09
  Полупроводникови диоди
files/test
  До г-н Иван Тотев Кмет на гр. Пловдив
bg/uroci
  Тест за общинския кръг на състезанието по български език и литература, VІІ клас, 16. 02. 2008 Г. Прочетете текста и отговорете на въпросите, свързани с него – вкл.)
5_Klas/Test_BEZ
  Допълнение, обстоятел-ствено пояснение и определение. Допълнението
files
  Тест Изходно ниво
docs
  Литература (междинно ниво) Име: № в клас
media
  Правила за безопасно боравене с Огнестрелно оръжие (00) Всяко 00 преди да бъде проверено се счита за : а) безопасно б) заредено с освободен предпазител в) празно
files/DIR 3/Head 17
  С е м е с т р и а л е н т е с т «Основи на фармакологията и токсикологията»
downloads
  Град, у-ще, извънуч звено
testove
  Име Книгата на книгите е
manev/Graphs/tests
  Тест №1 по Теория на графите
business/downloads
  Тест за назначаване на служители
files/_bg
  Задача на бъдещите субд г Всички са верни 6 Кой от следните езици е подезик? а Език за дефиницията на данните
bg/uroci
  Прочетете текста и изпълнете задачи от до включително
test/sites/default/files
  Решение за откриване на процедурата Обявление за обществената поръчка

  Тест митология
uploads/1/8/6/2/18621812
  Тест за 4 клас по Човекът и обществото Име на ученика
testove
  Книга на християните
test/sites/default/files
  Техническа спецификация изходна информация
test/wordpress/wp-content/uploads/2011/09
  Закон за ипотечните облигации, Закон за електронния документ и електронния подпис, Закон за занаятите, Закон за частните съдебни изпълнители, Закон за търговския регистър, Граждански процесуален кодекс и др
files/test
  Програма „спортни таланти" на „еврофутбол"
5_Klas/Test
  Тримата братя и златната ябълка тестови задачи
wp-content/uploads/2012/03
  Литература за прием след 7 клас Прочетете текста и разгледайте изображенията, за да изпълните задачи включително
5_Klas/Test_BEZ
  Упражнение върху главни части на изречението
  Синоними кои думи се наричат синоними
forms
  Тест вариант 1 Дата
5_Klas/Test
  Тест 1 литература, 5 клас български фолклор
studioweb/uploads
  Конкурс „аз съм българче 28. 02. 2014 г. Първи етап тест за трети клас
  Конкурс „аз съм българче 28. 02. 2014 г. Първи етап тест за четвърти клас
5_Klas/Test_BEZ
  Наречие. Числително име. Тест по български език Име: Номер: Клас: Първа група
  Наречие. Числително име. Тест по български език Име: Номер: Клас: Втора група
2011/09
  Електронно помагало по български език за 4 клас
images/stories/test
  Българска бизнес делегация
  На република българия в москва
2010/09
  Тест правопис и пунктуация-1 упражнение 1
uploads/1/3/2/5/13258699
  Име: ІV «а» клас 1гр. Диктовка 4т
files/Test
  Програма на откритото държавно лично и отборно първенство по плуване за ветерани 2017 г. Петък, 1 септември До 17. 00 часа Регистрация за участие
uploads/1/8/5/9/18591098
  Тест по География и икономика за VIII клас
photos/test_methods
  Предназначение Тестът е предназначен за бързо определянена остатъчните захари на изферментирали вина и мъст. Методика
dataup/TECHNO-School/Help/Exel
  Ms excel Test
it/it5
  Програма за обработка на: а текст б музика в графични изображения г таблици
uploads/8/5/3/4/8534949
  Първо българско царство – Тест ІІІ клас Име: І. Попълнете таблицата като използвате годините
documents/obuchenia/Obuchenie_PDP
  Тест пдп за проверка на придобитите знания
files/DIR 3/Head 17
  Изпитен тест за кинезитерапевти (15 въпроса/15 минути/30 верни отговора)
kft/sites/default/files/uch_programi/web_edu/Tests
  Семинарни тестове по фармакология (1) Лекарствa произход, наименования и етапи в създаването им Ж. Цокева
testove
  Информационни технологии зип 12 клас
ezikov_tsentar/testove
  Департамент "чуждоезиково обучение"
olderfiles/1
  Тест за 12 клас върху живота и творчеството на христо смирненски
download/version/1355055501/module/6479611054/name
  Fractal Design Painter
olymp/sss/resource/archive/word
  Тест по Биология Сърдечно-съдова система
new1/testove
  Закон на Кулон а/формула на закона на Кулон : б/физ смисъл на всяка буква и мерни единици
downloads
  Т е с т модул „Конструиране”
uploads/1/8/6/2/18621812
  Тест по човекът и обществото за ІV клас / Кои са символите на държавната власт?
uploads/1/3/6/8/13684295
  Тест по Български език Изходно ниво
uploads/1/8/6/2/18621812
  Тест на Кои от границите на България имат значение за корабоплаването?
confer
  Социално психологически въпросник за нагласи в междуличностните отношения
uploads/1/5/1/3/15135432
  Тест по ит за 7 клас
photos/test_methods
  Предназначение на анализа
1klas/2016/data_2016
  Йордан йовков-гр. Русе списък на на учениците от първи „А
testove
  Свържете правилно
new/doc/testove_za_priem_v_5klas
  І. Заградете верния отговор за задачи от 1 до 10
testove
  Думи за попълване: Вход Господен в Йерусалим, палмови клонки, Йерусалим, апостоли, Връбница, Цветница, Пасха, дрехи, Осанна
docs
  Тест за III ­клас по човекът и природата (междинно ниво) Име: № в клас
new1/testove
  Вариант а запишете законите за пътя и скоростта при праволинейно равноускорително движение
testove
  Успение, храма, Спасител, Анна, Гавриил, Малка Богородица, Йоаким
downloads
  Град, у-ще, извънуч звено
uploads/2/1/2/3/21237830
  І група От какво произведение е откъсът?
testove
  Колко са тайнствата в Православната църква?
wp-content/uploads/2014/03
  Уважаеми зрелостници
math/Matematika - Simeonova/Kremena_Simeonowa
  Тест ротационни тела
uploads/1/9/6/9/19697331
  Наставка? а част от думата, която стои след
test
  Упълномощавам
Downloads
  Генератор на тестове
uploads/1/8/5/9/18591098
  Тест по География и икономика за
files/test
  Отчет за направените разходи за командировки за периода от 01. 04. 2012 до 30. 06. 2012 година
olymp/sss/resource/archive/word
  Тест по Биология
files/DIR 3/Head 17
  Тестови изпитни въпроси за медици уважаеми колеги
downloads
  Т е с т модул „Конструиране”
uploads/1/8/6/2/18621812
  Тест по човекът и обществото име Клас ядро Училището като институция и общност
e107_plugins/content/downloads
  Математическа гимназия “баба тонка” – русе
manev/Graphs/tests
  Тест по Теория на графите
  Тест №2 по Теория на графите
testove
  Входно ниво 12 клас изберете точния отговор
2b/starnet/media
  Тест по Човекът и природата
images/test/bydjet
  Република българия държавна агенция „технически операции”
files/test
  Технически резултати 25 м гръб – момичета
new1/testove
  Същност на инфлацията
directory test  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница