test/wordpress/wp-content/uploads/2011/07
  Разграничение на трафика на хора от сродни престъпни дейности д-р Ива Пушкарова
test/wordpress/wp-content/uploads/2011/09
  Привилегиите в тоталитарната държава
  Обща характеристика на серийната престъпна дейност Ива Пушкарова
test/wordpress/wp-content/uploads/2011/07
  Ива Пушкарова Съвременното понятие за организирана престъпна дейност
  Понятие за стопански престъпления. Съпоставки между германската и българската уредба и практика увод всички разкрити и разследвани досега престъпления на „белите якички”
test/wordpress/wp-content/uploads/2011/09
  Климатичните промени като проблем на международното екологично право. Перспективите за международноправно споразумение след Копенхагенската конференция на ООН през 2009 г
test/wordpress/wp-content/uploads/2011/10
  Justice development foundation
test/wordpress/wp-content/uploads/2011/09
  Закон за ипотечните облигации, Закон за електронния документ и електронния подпис, Закон за занаятите, Закон за частните съдебни изпълнители, Закон за търговския регистър, Граждански процесуален кодекс и др
directory test wordpress  
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница