tu-varnascience/images/stories/st_sesiq_2008
  Identification of intramedullary nail holes using cone beam reconstruction and simulation techniques
  Проучване и анализ на методи за повърхностни и дълбочинни корекции на кожни увреждания research and analysis of methods for surface and skin-deep correction of skin harms
  Methodology and research of surface hardened layers of steel H12Mf (D2 aisi) Иван Христов Иванов, Стелиан Желев Георгиев
  Influence of the propeller blades number and the propeller area ratio onto the optimal propellers characteristics
  Тори каньон – последствия и поуки torrey canyon – outcome and lessons руслан Филипов Резюме
  Екологичната санитария като подход за превръщане на отпадните материали от водите в ресурси
  Високоволтов високочестотен електронен трансформатор Даниел Георгиев, Крум Бешински
  Method of cold burning of fluorescent lamps with low and middle power
  Aнализ и оценка на микрообкръжавашата среда на функциониране на „манаус комерс” оод analysis and valuation of the micro-ambient surroundings of functioning of “Manaus Komers” Ltd
  Добромира Николова Хаджиева Резюме: Конволюционното кодиране намира широко приложение в съвременната комуникационна техника. Настоящият доклад
  Микробно-хигиенни аспекти на екологичната санитария
  7 Иван Христов Иванов, Стелиан Желев Георгиев – „Методика и изследване на повърхностно уякчени слоеве от стомана Х12МФ”
  Basic types present radars
  The bank system of japan евелина Средовска, Мария Иванова, Тенислав Тодоров
  Models of medical insurance николинка Георгиева
  Изследване на високотемпературните топлинни тръби кръстин Красимиров Йорданов, Димитър Пламенов Казаков, Веселин Миланов Петров, Мирослав Красимиров Костов
  Soil characteristics of agricultural area in baltchik region
  Method for analyzing viscosity resistance of the ship
  Plazma paudar spaying characteristics and application георги Томов, Христо Скулев
  General methodology of applying of technical resources, used for discovering of spy devices
  Мобилна операторска станция с газоаналитични функции дияна Тодорова Николова, Кръстин Красимиров Йорданов
  Geometry and signal model of microsatelite sar systems
  Програма opnet lan simulation using opnet Диана Георгиева Бонджиева
  Women in the entrepreneurship
  Ключови думи: „Moon lake”, нефт, замърсяване І. Въведение
  Алгоритъм за управление на програмируем токоизточник за заряд на акумулаторни батерии
directory tu-varnascience images  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница