tu-varnascience/images/stories/studentska_sesiq_tom1
  Зависимости между питагоровите тройки и степените на простите числа
  Приложение на comsol multiphysics при анализ на полета в електротехнически устройства
  Blu-ray disc наследникът на dvd
  Система за микроконтролерно управление на линеен оптичен сензор tsl1406R
  Устройства за изследване на променливотокова верига с последователно и паралелно свързани резистор, бобина и кондензатор
  Проект на софтуерен продукт за предаване на данни и глас между компютърни мрежи зад мрежов преобразувател на адреси (nat)
  Многоядрени процесори десислава Розенова Денкова нву “Васил Левски”, факултет „Артилерия, пво и кис”
  Система за предаване на данни rds мария Костадинова нву „Васил Левски”
  Симулационни модели за изследване и оценка на характеристиките на сървъри за данни работещи в разпределена среда
  Работа с размерни величини в системата Maple
  Резюме: в доклада са представени предимствата от използване на система за отдалечен достъп в учебния процес. Също така са разгледани особеностите за изграждане на такава система
  Моделиране с диференциални уравнения Ниляй Ридванова Феимова
  Честотно управление на асинхронен двигател
  Георги Николов Николов
  Особеност на работата на синхронен генератор натоварен с изправител във ветроагрегатна система
  Спътниковите комуникации – тенденции и приложения георги Красимиров Телефонски
  Разпространение на радиовълни в пикоклетки
directory tu-varnascience images  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница