wp-content/uploads/truni/file
  Отчет за ибсф ра, ибсф ksf и ибсф 33 за средствата по набирателните сметки
  На класираните студенти от горните курсове задължително се представя: уверение от факултетната канцелария за студентско положение
medical/wp-content/uploads/mf/file/SDO
  Министерство на здравеопазването наредба №1 от 22 януари 2015 г
agricultureengl/wp-content/uploads/af/file/ArhivProekti
  Програма за сътрудничество с България
upload/2015/universita/2007-2008/Komp. grafika/komputerna grafika/materiali
  1Определение на кг
  Връзката компютър аниматор Увод 1 стр. Същината на въпроса История на Компютърната Графика
wp-content/uploads/truni/file
  Ii- настаняването на класираните студенти от горните курсове ще започне на 1 септември и ще продължи до 9 септември
upload/2015/universita/2007-2008/Referati
  Реферат тема: историческо развитие на интернет технологиите изготвил: Антон Тодоров Георгиев Фак. №30593
upload/2015/universita/_PROEKT/Clients/infocomputers
  5ms; 20000: 1; 300cd/m2; 1920x1080 (Fullhd resolution) dvb-t тунер 2x hdmi, dvi-d, s-video, 2x scart 2x3w stereo speakers, Remote control
kc/wp-content/uploads/kc/file
  Agis Healthcare Recruitment
upload/2015/universita/2007-2008/2009/referati_2/referati
  Електронна музика
upload/2015/universita/2005-2006/anticna kultura
  Лекция Крит и Микена. Произходът на политическата организация в Гърция. Микенска (ахейска)култура
  Лекция Общество и култура. Архаичният полис и неговата култура
upload/2015/universita/2007-2008/Komp. grafika/komputerna grafika/materiali
  Увод в компютърната графика
upload/2015/universita/2007-2008/2009/referati_2/referati
  Bmp bmp (Bitmap File) е графичен формат, създаден от Micro$oft, и е основният използван в Windows. Разширението на файловете идва от термина BitMaP, който в превод означава "карта на битовете"
  Формати за цифрова музика: Ogg Vorbis
wp-content/uploads/truni/file
  Бюра на центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (цкпи)
  Гаджева В. Синтез, свойства и биологична активност на спин-белязани и небелязани нитрозоуреи и триазени. Дисертация за присъждане на научна степен “Доктор”, 1991 Гаджева В
  Справка за известните цитирани публикации на доц д-р Светлана Методиева Димитрова, д м
upload/2015/universita/2007-2008/2009/Anton Georgiev F30593
  Курсов проект по “cstb 714 компютърна анимация” Задание за курсова работа
upload/2015/universita/2007-2008/Komp. animaziq/II chast/IK SETUP
  Създаване на костна система и ik връзки на персонаж (ik setup) в 3d studio max 7
agricultureengl/wp-content/uploads/af/file/PraktikiStajove
  Програма за провеждане на практика/стаж Страница: от Утвърждавам: декан
wp-content/uploads/truni/file
  Списък на публикациите на доц д-р Светлана Методиева Димитрова, д м. Катедра “Социална медицина и здравен мениджмънт”
truni3/wp-content/uploads/mf/file
  По значими научни трудове на доц д-р Стефан Иванов Станчев, дм
truni2/wp-content/uploads/af/file/Magistar/Aktualno
  Конспект за държавен теоретичен изпит мп"производство на посевен и посадъчен материал"
uni/magistarski/Magistarski Test/________-___________ _____/_________/KARH/KArh
  2. Логическа организация на изчислителните системи. Основни
truni6/wp-content/uploads/vmf/file
  Доказване на ДНК от дрожди, E. coli или човек чрез pcr и гел-електрофореза
  Молекулярно-биологичен анализ на суровини и храни доказване на ДНК от хранителни продукти, дрожди, E. coli или човек
truni2/wp-content/uploads/af/file/Erasmus
  Програма еразъм регистър „ индивидуални договори „ студентска мобилност
truni3/wp-content/uploads/mf/file
  Гаджева В. Синтез, свойства и биологична активност на спин-белязани и небелязани нитрозоуреи и триазени. Дисертация за присъждане на научна степен “Доктор”, 1991 Гаджева В
truni2/wp-content/uploads/af/file/Bakalavar/Aktualno
  Специалност зооинженерство I курс I група II група
truni3/wp-content/uploads/mf/file
  Програма за специалност клинична лаборатория 2017г. Въведение
userinfo/464/doc/1/1
  Бойка георгиева недева
truni2/wp-content/uploads/af/file/Bakalavar/Aktualno
  Конспект за държавен изпит Страница: от утвърждавам: декан проф. Дсн р. Славов
userinfo/163/doc/1/1
  Биография на проф дфн Маргрета Любомирова Григорова
truni3/wp-content/uploads/mf/file
  Програма за специалност клинична имунология 2017г. Въведение
uni/magistarski/Magistarski Test/________-___________ _____/_________/OS i SP
  Конспект по операционни системи
m/wp-content/uploads/truni/file
  На публикациите на доцМирослава Петкова Петкова, д пс
uni/magistarski/Magistarski Test/________-___________ _____/_________/KARH/KArh
  6. Логическа организация на изчислителните системи. Модели на адресация
wp-content/uploads/truni/file
  Empathic and supportive teachers key to quality and efficiency in education
uni/magistarski/Magistarski Test
  1. Коя от следните думи има нещо общо с изброените 3 пяна, сол, вълк
sites/default/files/site-documents/universe
  Народна астрономическа обсерватория “Юрий Гагарин” стара загора курс по обща астрономия
truni7/wp-content/uploads/sf/file/Rrazvitie
  Научни трудове и учебни помагала на проф. Д-р юлияна яркова след 2003 Г. Научни публикации
index.php/bul/content/download/58449/473599/version/1/file
  Програма по дисциплината: Увод в теория на елементарните частици включена в учебния план на специалност
userinfo/1600/doc/1/1
  Йорданов, Йордан, Веселинов
userinfo/9/doc/1/1
  Пламен Анатолиев Легкоступ
truni7/wp-content/uploads/sf/file/NMD
  Програма за финансиране (код, мярка, финансиращ орган) Участници 2011 международни
truni6/wp-content/uploads/vmf/file
  Ветеринарномедицински факултет стара загора Правилник
truni2/wp-content/uploads/af/file
  Закон за висше образование зрасрб закон за развите на академичния състав в Р. България
truni6/wp-content/uploads/vmf/file
  Акушерство, гинекология и андрология
kc/wp-content/uploads/kc/file
  Обява за работа за Ветеринарен лекар или Зооинженер Име на фирмата: Адеко България Бизнес сектор: Човешки ресурси
images/docs/pomoshtshteta/uniqa
  Автосервизи Класация на доверените сервизи на уника уника българия е първата застрахователна компания, изготвила класация на доверените сервизи, с които работи по ликвидацията на щети в атомобилното застраховане. В секция Класация
wp-content/uploads/truni/file
  Вид на документа
  Вид на документа
wp-content/uploads/2014/09
  Благоевград уника център благоевград
truni6/wp-content/uploads/vmf/file
  Доклад за живота и творчеството му от Декана на вмф проф. М. Люцканов зала №6
vmfengl/wp-content/uploads/vmf/file
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина, ii-ри курс, англоезично обучение, учебна 2016/2017 година
truni6/wp-content/uploads/vmf/file
  Програма " ветеринарна администрация"
truni2/wp-content/uploads/af/file/Bakalavar
  Специалност “аграрно инженерство”
truni2/wp-content/uploads/af/file/Bakalavar/izpiti
  Аграрен факултет
truni2/wp-content/uploads/af/file/Bakalavar/Razpisi
  Вид на документа: Оперативен документ
truni2/wp-content/uploads/af/file/Bakalavar/izpiti
  Аграрен факултет
truni2/wp-content/uploads/af/file/PraktikiStajove
  Програма за провеждане на практика / стаж Страница: от Утвърждавам
truni6/wp-content/uploads/vmf/file
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина v-ти курс, 1 група, учебна 2016/2017година
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина vi-ти курс, 1 група, учебна 2017/2018година
truni2/wp-content/uploads/af/file/ArhivProekti
  Програма за сътрудничество с България
wp-content/uploads/truni/file
  Вътрешни правила за атестиране членовете на академичния състав I
  Кодекс на университетската общност
  За присъждане на научни степени и заемане на академични длъжности в медицински факултет медицина – медико-биологични науки
truni2/wp-content/uploads/af/file/Bakalavar
  Образователно-квалификационна степен „бакалавър” Учебен план обща структура
truni2/wp-content/uploads/af/file/Bakalavar/Razpisi
  Аграрен факултет Специалност Рибовъдство и аквакултура 1 od 4 af
userinfo/1490/doc/1/1
  Биография и дейност: Петко Савче Савов е роден на 13 януари 1981 година
userinfo/281/doc/1/1
  Име: филип иванов узунов дата на раждане
userinfo/29/doc/1/1
  Проф. Д. М. Н. Стефка христова буюклиева служебен адрес
truni6/wp-content/uploads/vmf/file
  Списък на студентите от ІV курс, които ще проведат клиничния си стаж в клиниката на вмф
truni2/wp-content/uploads/af/file/Bakalavar/Aktualno
  Специалност зооинженерство I курс I група II група III група
assets/var/docs
  Бюджетно-неутрална стратегия за промяна на системата на финансиране на висшето образование александър Александров
truni6/wp-content/uploads/vmf/file
  Доклад за живота и творчеството му от Декана на вмф проф. М. Люцканов зала №6
sites/default/files/site-documents/universe
  1 космология надя Кискинова наоп “Юрий Гагарин”
userinfo/1306/doc/1/1
  Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (История на френската литература). Oктомври 2011 г
userinfo/245/doc/1/1
  Формат на автобиография лична информация
truni6/wp-content/uploads/vmf/file
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина і-ви курс, 1 група, учебна 2016/2017година
truni2/wp-content/uploads/af/file/ArhivProekti
  Програма за сътрудничество с България
userinfo/369/doc/1/1
  Николова, Катя Симеонова
userinfo/567/doc/1/1
  Биография на Проф д-р лъчезар георгиев георгиев професор във вту "Св св. Кирил и Методий"
userinfo/612/doc/1/1
  Мутафова, Красимира Йорданова
userinfo/1230/doc/1/1
  Експерт, Държавна агенция „Архиви, София
userinfo/36/doc/1/1
  Творческа автобиография доц д-р Иванка Минчева Георгиева Лични данни
userinfo/920/doc/1/1
  Велико Търново, ул
bulletin/images/stories/filologii
  І курс български език и английски език
userinfo/1810/doc/1/1
  Илиева, Илмира Мирославова
userinfo/629/doc/1/1
  Творческа автобиография
userinfo/175/doc/1/1
  Биография на проф д-р Андрей Димов Андреев Роден: 12. февруари 1960 г., гр. Сливен Средно образование: сг "Добри Чинтулов", гр. Сливен, 1978 г
truni7/wp-content/uploads/sf/file/dok
  Доклад до Декана на сф. Декана на сф издава заповед, в която се посочва оторизирания Зам декан, както и името на техническия сътрудник, които ще участват в организацията на проучването
userinfo/295/doc/1/1
  Конкурс за редовен асистент по психология (обща и възрастова). 1986-1987 възпитател и учител по френски език в еспу "Васил Левски", гр. Ябланица
truni3/wp-content/uploads/mf/file/SDO
  1. Въведение Наименование на специалността – „Клинична фармация” Продължителност на обучението – 3 години. Изисквано базово образование – завършено висше образование
publications
  Йога Универсална Методология
wp-content/uploads/truni/file
  Вид на документа: Оперативен документ
truni6/wp-content/uploads/vmf/file
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина ii-ри курс, 1 група, учебна 2017/2018 година
truni2/wp-content/uploads/af/file/Bakalavar/Aktualno
  Специалност зооинженерство I курс I група II група
userinfo/242/doc/1/1
  22 септември 1953 г
truni3/wp-content/uploads/mf/file/SDO
  1. въведение наименование на специалността: спешна медицинска помощ
userinfo/744/doc/1/1
  П р о ф е с и о н а л н а автобиография
userinfo/1519/doc/1/1
  Лична информация Собствено (и) име (на) / Фамилия(и) Олга Стефанова Стоянова
truni6/wp-content/uploads/vmf/file
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина iv-ти курс, 1 група, учебна 2017/2018 година
userinfo/136/doc/1/1
  Игнатова, Анка Тодорова
truni6/wp-content/uploads/vmf/file
  Ветеринарномедицински факултет стара загора Правилник
truni2/wp-content/uploads/af/file/Novini
  Организатори Нуно Мело, Ещер Херанц (членове на еп) в сътрудничество с португалската фермерска конфедерация (cap) и испанската организация на земеделските производители (asaja) формуляр за кандидатстване
index.php/bul/content/download/57918/471434/version/1/file
  Автобиография Илияна Илиева Арестова
userinfo/101/doc/1/1
  Име Налбантова, Елена Колева
userinfo/1367/doc/1/1
  Творческа автобиография
truni2/wp-content/uploads/af/file/Bakalavar/Aktualno
  Специалност зооинженерство I курс I група II група
files/article
  International Scientific Conference 18 – 19 November 2011, gabrovo
wp-content/uploads/truni/file
  Програма Еразъм във Висшето Ветеринарно Училище, гр. Нант, Р. Франция
truni2/wp-content/uploads/af/file/ArhivProekti
  Програма за сътрудничество с България конференция резултати от дейностите по проект
userinfo/221/doc/1/2
  На гл. Ас. Д-р мариана шопова
userinfo/53/doc/1/1
  Автобиография Име: Казимир Попконстантинов Дата и място на раждане
userinfo/1739/doc/1/1
  Манол Николов Манолов
userinfo/235/doc/1/1
  Конкурс за екслибрис Бодио Ломнаго Италия 2004 Номинация на международен конкурс за екслибрис Бодио Ломнаго Италия
userinfo/146/doc/1/1
  Православен богословски факултет, катедра "Църковни изкуства", гр. Велико Търново 5000, ул
userinfo/1449/doc/1/1
  Литература на вту „Св св. Кирил и Методий 01. септември 2013 01. септември 2015: Хоноруван преподавател в катедра Българска литература
kc/wp-content/uploads/kc/file
  Бизнес сектор: Банкиране Кратко представяне
wp-content/uploads/truni/file
  Вид на документа
userinfo/9/doc/1/1
  Пламен Анатолиев Легкоступ
wp-content/uploads/file
  Правилник за развитието на академичния състав
wp-content/uploads/truni/file
  Приложение 1 Необходими документи
userinfo/180/doc/1/1
  Светла христова глушкова
userinfo/581/doc/1/1
  Биография на гл ас д-р Станка Бонова Дойчинова I. Лична информация Дата и място на раждане 14. 06. 1972 г., гр. Сопот, България Националност Българка
userinfo/243/doc/1/1
  Конкурс за лого "Проект Красива България 2" гр. София (2 творби гд)
userinfo/57/doc/1/1
  Биография на доц д-р Димитър Попмаринов Лична информация Име
truni2/wp-content/uploads/af/file/Magistar
  Програма по „говедовъдство и биволовъдство” Ръководител на програмата доц д-р Живка Герговска Квалификационна характеристика
uni
  Лекции по семантика на езиците за програмиране
truni7/wp-content/uploads/sf/file/specialnosti
  Лекции водещ преподавател упражнения редовно обучение задочно обучение
  Лекции водещ преподавател упражнения редовно обучение задочно обучение
truni3/wp-content/uploads/mf/file/SDO
  Въведение Наименование на специалността: Икономика на здравеопазването
truni2/wp-content/uploads/af/file/Magistar
  Програма по „репродуктивни биотехнологии в животновъдството” Ръководител на програмата доц д-р Георги Бонев Квалификационна характеристика
truni3/wp-content/uploads/mf/file
  Монографии, учебници и учебни помагала
userinfo/1690/doc/1/1
  Автобиография Име: Деница Василева Узунова Дата на раждане: 8 юни 1986г
truni2/wp-content/uploads/af/file/Magistar/Aktualno
  Конспект за държавен изпит Страница: от утвърждавам: декан проф. Дсн р. Славов
userinfo/1648/doc/1/1
  А в т о б и о г р а ф и я на ас д-р Благой Христов Златанов Лични данни
truni6/wp-content/uploads/vmf/file
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина iii-ти курс, 1 група, учебна 2016/2017година
truni2/wp-content/uploads/af/file/Magistar/Aktualno
  Конспект за държавен теоретичен изпит мп"производство на посевен и посадъчен материал"
wp-content/uploads/truni/file
  Стара загора септември 2008 глава първа
  2. Обектите се предоставят при условие, че се използват съобразно предназначението и не се възпрепятства осъществяването на дейностите, за които имотите са предоставени за управлени
truni2/wp-content/uploads/af/file/Magistar/Aktualno
  Конспект за държавен изпит Страница: от утвърждавам: декан проф. Дсн р. Славов
truni2/wp-content/uploads/af/file/Magistar
  Програма по „специални отрасли ръководител на програмата проф дсн Петър Ненчев Квалификационна характеристика
truni6/wp-content/uploads/vmf/file
  Утвърждавам: декан
wp-content/uploads/truni/file
  Списък на научните трудове на проф. Иван въшин, двмн публикации в периодични издания
userinfo/187/doc/1/1
  Иванова Мария Иванова
truni2/wp-content/uploads/af/file/Magistar
  Програма по „Конен спорт" е предвидена за специалисти с образователно ниво „Бакалавър", имащи опит като състезатели или специалисти в конния спорт
truni3/wp-content/uploads/mf/file
  Публикации в научни списания и сборници публикации в международни научни списания с иф
wp-content/uploads/truni/file
  Критерии за присъждане на научни степени и заемане на академични длъжности
userinfo/45/doc/1/1
  Марков, Иван Гатев
truni2/wp-content/uploads/af/file/Magistar/Aktualno
  Конспект за държавен теоретичен изпит мп"производство на посевен и посадъчен материал"
truni6/wp-content/uploads/vmf/file
  Доказване на ДНК от дрожди, E. coli или човек чрез pcr и гел-електрофореза
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина і-ви курс, 1 група, учебна 2017/2018 година
  Летния семестър на учебната 2016 2017
userinfo/579/doc/1/1
  Е н е в а, д е с и с л а в а а н д р е е в а
truni6/wp-content/uploads/vmf/file
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина iv-ти курс, 1 група, учебна 2017/2018 година
  График за дежурствата на студентите от ІV курс в клиника на вмф за зимен семестър на учебната 2017/2018 година
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина iii-ти курс, 1 група, учебна 2016/2017година
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина ii-ри курс, 1 група, учебна 2017/2018 година
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина і-ви курс, 1 група, учебна 2016/2017година
userinfo/615/doc/1/1
  Иван асенов тютюнджиев професор, доктор на историческите науки
wp-content/uploads/truni/file
  Правила и процедури
kc/wp-content/uploads/kc/file
  Име на фирмата: Адеко България Бизнес сектор: Човешки ресурси Кратко представяне
userinfo/184/doc/1/1
  Димитър Найденов” №34-А, Велико Търново 5003; Република България
userinfo/1145/doc/1/1
  Г гр. Зул, Германия
truni6/wp-content/uploads/vmf/file
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина і-ви курс, 1 група, учебна 2017/2018 година
userinfo/353/doc/1/1
  Веселина Василева Петрова
kc/wp-content/uploads/kc/file
  Име на фирмата: „Градус“ оод бизнес сектор: животновъдство
truni6/wp-content/uploads/vmf/file
  Ветеринарномедицински факултет специалност ветеринарна медицина трети
userinfo/673/doc/1/1
  Огнян христов стамболиев професор, доктор по право Ръководител на Катедра „Частноправни науки”
userinfo/189/doc/1/1
  Виолета петрова георгиева
truni3/wp-content/uploads/mf/file
  Програма за специалност епидемиология на инфекциозните болести 2018г. Въведение
truni7/wp-content/uploads/sf/file/dok
  Конспект за теоретичен държавен изпит на специалност " Бизнес икономика"
truni2/wp-content/uploads/af/file/Magistar
  Програма по „аквакултура" Ръководител на програмата проф д-р Йордан Стайков Квалификационна характеристика Магистърът по „Аквакултура"
userinfo/14/doc/1/1
  Мирослав Николов Гълъбов
truni6/wp-content/uploads/vmf/file
  Утвърждавам: декан
truni3/wp-content/uploads/mf/file/SDO
  Майска сесия на 2016 година
truni6/wp-content/uploads/vmf/file
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина і-ви курс, 1 група, учебна 2018/2019 година
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина v-ти курс, 1 група, учебна 2017/2018 година
truni2/wp-content/uploads/af/file/PraktikiStajove
  Програма за провеждане на практика / стаж Страница: от Утвърждавам
truni3/wp-content/uploads/mf/file/SDO
  Медицински факултет
  Медицински факултет
wp-content/uploads/truni/file
  Доклад за обявяване на конкурс за академична длъжност
userinfo/103/doc/1/1
  Радев, Иван Николов
truni6/wp-content/uploads/vmf/file
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина іi-ри курс, 1 група, учебна 2018/2019 година
  Дежурства на студентите от V курс вмф зимен семестър през учебната 2017/2018 Г
  Ветеринарна медицина” в биобазата към клинико диагностичен блок за зимен семестър на учебната 2018/2019 Г
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина ii-ри курс, 1 група, учебна 2017/2018 година
truni3/wp-content/uploads/mf/file/SDO
  Майска сесия на 2016 година
userinfo/533/doc/1/1
  Иванова (Косева) Стела Стефанова
userinfo/238/doc/1/1
  Милен петков джановски
truni2/wp-content/uploads/af/file/PraktikiStajove
  Програма за провеждане на практика / стаж Страница: от Утвърждавам
  Програма за провеждане на практика / стаж Страница: от Утвърждавам
truni6/wp-content/uploads/vmf/file
  Лекции VI семестър Тема Заболявяния на сърдечно-съдовата система. Тема Заболявания на дихателната система
truni2/wp-content/uploads/af/file/Magistar/Aktualno
  Конспект за държавен изпит Страница: от утвърждавам
truni3/wp-content/uploads/mf/file
  Програма за специалност обща и клинична патология 2018г. Въведение
userinfo/1389/doc/1/1
  Кратка професионална автобиография
truni7/wp-content/uploads/sf/file
  План за учебни занятия
truni7/wp-content/uploads/sf/file/grafici
  За регионална икономика, редовно обучение
truni2/wp-content/uploads/af/file/Magistar/Razpisi
  Аграрен факултет
truni6/wp-content/uploads/vmf/file
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина і-ви курс, 1 група, учебна 2017/2018 година
userinfo/356/doc/1/1
  Лична информация николай Георгиев Гюлчев
userinfo/9/doc/1/1
  Пламен Анатолиев Легкоступ
truni6/wp-content/uploads/vmf/file
  Ветеринарномедицински курс ІІІ учебна година 2017/ 2018
  График за дежурствата на студентите от ІІІ курс
  Заповед №42 Стара Загора/14. 09. 2018 год
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина ii-ри курс, 1 група, учебна 2017/2018 година
  График за дежурствата на студентите от ІІІ курс
truni9/wp-content/uploads/file
  Медицински колеж
userinfo/629/doc/1/1
  Кънева, Пенка Тодорова
vmfengl/wp-content/uploads/vmf/file
  С п и с ъ к на студентите по ветеринарна медицина, iii-ти курс, англоезично обучение, учебна 2017/2018 година
userinfo/1750/doc/1/1
  Христов, михаил грозданов
kc/wp-content/uploads/kc/file
  Обява за работа за зооинженери; ветеринарни доктори; ветеринарни специалисти
userinfo/164/doc/1/1
  Т. Търновски №25 вх е, Велико Търново, 5003
userinfo/66/doc/1/1
  Зам декан на Филологическия факултет на вту „Св св
images
  Ръководство за ракелна гума unitex най-фината ракелна гума на пазара Unitex
truni6/wp-content/uploads/vmf/file
  График за дежурствата на студентите от ІІІ курс
  Защита на преддипломен стаж курс VІ 25. 10. 2016 г от 13. 00 часа учебна година 2016/2017 в библиотеката на катедра „Вътрешни болести”
directory uni  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница