event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/arhiv
  Основни научни и научно-организационни приноси
pdf
  Книги ангелов, Б. Паисий Хилиндарски. С., 1984. Ангелов
is/InaNaidenova/DataBase3/DB_Lab11
  Бази от данни Упражнение 11
wp-content/uploads/2014/10
  Програма на ООН за развитието до доц. Д-р теодора петрова декан на факултета по журналистика и масова комуникация су "СВ. Климент охридски" софия
Hubble/Presentations
  Презентацията вселената през погледа на „Хъбъл" космическия телескоп „Хъбъл"
upload/2015/universita/2007-2008/Komp. grafika/komputerna grafika/materiali
  1Определение на кг
  Връзката компютър аниматор Увод 1 стр. Същината на въпроса История на Компютърната Графика
assets/files/Manuals/Swinging Gates
  Декларация за съответствие
upload/2015/universita/2007-2008/Referati
  Реферат тема: историческо развитие на интернет технологиите изготвил: Антон Тодоров Георгиев Фак. №30593
upload/2015/universita/_PROEKT/Clients/infocomputers
  5ms; 20000: 1; 300cd/m2; 1920x1080 (Fullhd resolution) dvb-t тунер 2x hdmi, dvi-d, s-video, 2x scart 2x3w stereo speakers, Remote control
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/km-353-07-01.2016
  Календарната 2015 г. Начало на докторантурата 05. 01. 2013г
sites/default/files/files
  Web Motion Ltd
u/123/pub/342
  За произхода на някои български названия на малки предмети Живка Колева-Златева
u/1143/pub/5777
  Преводаческите инструменти в образованието стефан Стефанов Summary
docs/acrediation/1213
  Дипломант: Михаил Паев Научен ръководител доц д-р П. Пенев Рецензент ст ас. Мария Иванова
upload/2015/universita/2007-2008/2009/referati_2/referati
  Електронна музика
wp-content/uploads/2014/11
  Програма „развитие на човешките ресурси 2007 2013
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/arhiv
  Климент охридски
wp-content/uploads/2014/11
  Програма „развитие на човешките ресурси 2007 2013
lingvclub_slovo/files/2010/01
  Лингвистичен клуб „Проф. Борис Симеонов
upload/2015/universita/2005-2006/anticna kultura
  Лекция Крит и Микена. Произходът на политическата организация в Гърция. Микенска (ахейска)култура
  Лекция Общество и култура. Архаичният полис и неговата култура
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/km-353-07-01.2016
  Г., заповед № рд 20-33 от 09. 01. 2013 г
u/1356/pub/6115
  Книга д-р Стела Георгиева
slavistica_slovo/files/2010/11
  Г., 14 часа, Лекционна зала на Народна библиотека Иван Вазов” – Пловдив
upload/2015/universita/2007-2008/Komp. grafika/komputerna grafika/materiali
  Увод в компютърната графика
upload/2015/universita/2007-2008/2009/referati_2/referati
  Bmp bmp (Bitmap File) е графичен формат, създаден от Micro$oft, и е основният използван в Windows. Разширението на файловете идва от термина BitMaP, който в превод означава "карта на битовете"
  Формати за цифрова музика: Ogg Vorbis
documents
  Математично моделиране на инхибирането от мастни киселини при получаването на биогаз от глицерол
upload/2015/universita/2007-2008/2009/Anton Georgiev F30593
  Курсов проект по “cstb 714 компютърна анимация” Задание за курсова работа
upload/2015/universita/2007-2008/Komp. animaziq/II chast/IK SETUP
  Създаване на костна система и ik връзки на персонаж (ik setup) в 3d studio max 7
media/upload/new3/files
  Club Licensing and Financial Fair Play it tool guidance
slavistica_slovo/files/2011/03
  Програма на чешкия център април 2011 (Чешкият център си запазва правото за промени в програмата)
slavistica_slovo/files/2012/08
  Програма на чешкия център
is/InaNaidenova/DataBase3/DB_Lab7
  Основни методи за достъп до данните
wp-content/slovo/uploads/2009/06
  Идентичност, разруха и носталгия – бележки върху балканската проза и кино след 1989
docs/acrediation/381
  Командировки на студенти по проекти с ръководител доц д-р. В. Чолаков cern „Експеримент cms на ускорителя lhc в cern”
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/arhiv
  Климент охридски
  Доц д-р Леандър Литов
  Биография на Борислав Атанасов Павлов Роден в гр. София, България, на 4 февруари 1977 г. Адрес за кореспонденция: Група по Физика на Елементарните Частици
docs/acrediation/1837
  Справка за участие на преподаватели и докторанти от Химическия факултет в научни форуми у нас и в чужбина за периода 2008 – 2012 година Конференция
wp-content/uploads/2014/11
  Програма „развитие на човешките ресурси 2007 2013
u/1356/pub/8992
  Книга и четене в португало- и испаноезичните страни
wp-content/uploads/2015/01
  Програма „развитие на човешките ресурси 2007 2013
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/arhiv
  Биография на доц дфн Ана Йовкова Пройкова
Members/tsenov/materiali-km-lichnata-stranica
  Конкурс за професор
wp-content/slovo/uploads/2009/01
  Носталгия и минало Бележки върху няколко теории за носталгията
slavistica_slovo/files/2010/11
  Библиографски опис на публикациите, свързани със славянските литератури в списание „Съвременник” (1990 – 2010)
sites/default/files/files
  Web Motion Ltd
knigi
  Внимание! Този архив съдържа сцени на комунистически терор и преднамерено планувана политика на масово изтребване, такива каквито ги е запечатил фотоапаратът брутални, садистични, човеконенавистни
u/1012/pub/9289
  Вту “Св св. Кирил и Методий” Стопански факултет
for-students/bachel/programi-na-kursove/programi-na-izbiraemi-kursove
  Програма по дисциплината: Луминесцентни методи за анализ в медико-биологичните изследвания
knigi
  Необходимо ли е да се осъди комунизма
docs/acrediation/1213
  Научни изяви в чужбина (2008 – 2013) Списък на научни публикации в чужбина
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/arhiv
  Календарната 2012 г
u/1356/pub/6116
  Проф д-р Лъчезар Георгиев (вту „Св св. Кирил и Методий”)
data/publikaciok
  Publikációs lista
for-students/bachel/programi-na-kursove/programi-na-izbiraemi-kursove
  Програма по дисциплината : Програмиране в unix среда включена в учебния план на специалност : всички
for-students/bachel/novi-formi-na-programi/programi-na-izbiraemi-kursove
  Утвърдил: декан: /проф дфзн Ал. Драйшу
wp-content/uploads/2014/10
  Тирана, албания приветствие до ръководството на факултетa по журналистика и масова комуникация
u/1356/pub/8991
  Аспекти, проблеми и тенденции при фентъзи изданията за деца в Северна Америка и Австралия д-р Стела Георгиева
wp-content/uploads/2014/11
  Автобиография Собствено име, Презиме, Фамилия лична информация
samagazine/upload
  Заглавие на ръкописа на български език
sites/default/files/files
  Империя Онлайн е компания, разработваща собствени онлайн игри. Продуктите ни са локализирани на 24 езика, имат водещи позиции в над 30 държави и над 18 милиона потребители
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/km-345
  Отчет име, презиме, фамилно име: Мариян Величков Богомилов Катедра : Атомна физика
UACEG_site/proj
  Програма "еразъм" Архитектурен факултет
bgezik_slovo/files/2011/10
  Председател: Емине Инанър 13. 00–13. 15 Сунчица Денич
courses
  Програма по дисциплината: Моделиране в крайномерни системи включена в учебния план на специалност: Физика, Инж физика
u/1039/pub/4962
  Структурни и семантични еквиваленти при пословиците в някои романски езици
wp-content/uploads/2015/02
  Училищен вестник отличници стр. 8 Сайръс и Стефани Азима -съвременни будители без граници
slovo/files/2013/04
  Програма еразъм във филологическия факултет за академичната 2013/2014 година
content/Pages/news/bg/bg/2012/chevrolet/07_30_GM_and_Manchester_United/_jcr_content/iconrow/wordfile/file.res
  Media information
data/publikaciok
  Phd yankova Veneta publikációs lista I. Szakkönyv, monográfia
new_runi/rassilka
  Цги хаздгса те сго нчдъ
u/1430/pub/13996
  Росен Миланов, вту „Св св. Кирил и Методий“, България светът на чудесата в „животът на отците“ от св. Григорий туронски
docs/atestaciya-na-prepodavatelite-2012-g/prilozheniya-km-atestaciite-na-prepodavatelite
  Приложениe към атестация на елица любомирова павлова за учебната 2011/2012 година
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/arhiv
  Sofia university faculty of physics
wp-content/argon/uploads/2008/04
  Инструкция за подготвяне на резюметата
u/123/pub/344
  За произхода на корена в никна, надникна, заник и др
docs/atestaciya-na-prepodavatelite-2006-g
  Атестация на научно-преподавателския състав физически факултет 2006
for-students/bachel/programi-na-kursove/programi-na-izbiraemi-kursove
  Sofia university faculty of physics
u/1012/pub/9288
  Инструментът „qr код“ и неговите маркетингови приложения асистент Здравка Колева Assistant Professor Zdravka Koleva
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/arhiv
  Календарната 2009 г. Начало на докторантурата 10. 01. 2007г
dokumenti-za-specialnostta-medicinska-fizika-oks-bakalavr/programi-na-kursove
  Програма по дисциплината: Увод в медицинската физика включена в учебния план на специалност: медицинска физика
wp-content/slovo/uploads/2008/10
  Миграционни носталгии
slavistica_slovo/files/2010/01
  Програма II курс преговор A. Разговор на тема „Ваканция. Б. Преглед на основните склонитбени типове при съществителни, прилагателни, местоимения
olderfiles/1
  Програма за укрепване на имунитета според нуждите и възможностите
docs/atestaciya-na-prepodavatelite-2006-g
  Отчет име, презиме, фамилно име върбан минков савов катедра "Атомна физика"
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/km-335-03-04-2014-g
  Свети Климент Охридски
sites/default/files/site-documents/universe
  Народна астрономическа обсерватория “Юрий Гагарин” стара загора курс по обща астрономия
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/arhiv
  Програма по дисциплината: Увод във Физиката на eлементарните частици
userfiles/file/2008_news
  Българска федерация по катерене и алпинизъм
sites/default/files/file
  Imagine cup 2012
Members/tsenov/npp/lekcii-fayaech-minali-godini/course-a
  Закон за радиоактивното разпадане активност, парциални величини, естествена ширина на нивата, добив и разпад. Закон за радиоактивното разпадане две, три и n последователни разпадания, естествена радиоактивност, датиране
Members/tsenov/npp/lekcii-fayaech-minali-godini/lectures
  Закон за радиоактивното разпадане активност, парциални величини, естествена ширина на нивата, добив и разпад. Закон за радиоактивното разпадане две, три и n последователни разпадания, естествена радиоактивност, датиране
uploads/imagemanager
  Конкурс за детска рисунка на тема „Алековите герои през погледа на децата по повод 148-та годишнина от рождението на Алеко Константинов
elektronna-biblioteka/uprazhneniya/laboratoriya-ayaf
  Определяне на енергията на алфа-частици по следите им в ядрена фотоемулсия цел на упражнението
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/arhiv
  Факултет: Физически
slavistica_slovo/files/2010/01
  Конспект по история на славянските литератури славянска филология
slavistica_slovo/files/2010/11
  Приложение 1: Библиографски опис на първата годишнина на списание „Славянски глас” (1902-1903)
  Кн. 3 Набоков, Владимир
slavistica_slovo/files/2010/07
  Приемственост или отхвърляне? Традициите на Романтизма в съвременните славянски литератури”
lingvclub_slovo/files/2010/01
  Старинна домашна лексика от западнорупски говор, регистрирана в Търлиското евангелие
wp-content/uploads/2016/05
  Заседание по делото б до приключване на устните състезания в първата инстанция в във всяко положение на делото в първата и втората инстанция
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/km-371-12-10-2017-g
  Доц д-р Леандър Литов
Members/tsenov/materiali-km-konkursa-za-profesor
  Румен Василев Ценов
Members/tsenov/uvod-vv-fizikata-na-elementarnite-chastici-2011-g
  Конспект по Увод във физиката на елементарните частици (бакалаври)
Members/labaqf/uptvaniya-ayaf
  Теоретични бележки
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/km-345
  St. Kliment Ohridski
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/arhiv/materiali-km-katedren-svet-no-251
  Дух от изток Буркхард Щрасман, Ди Цайт (Die Zeit) 11. 02. 2007
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/km-372-2017-g/programi-na-disciplini-ot-uchebniya-plan-na-specialnostta-medicinska-fizika-oks-bakalavr/zadlzhitelni
  Утвърдил: декан Проф дфзн Ал. Драйшу
elektronna-biblioteka/uprazhneniya/laboratoriya-ayaf
  Определяне константата на разпадане и периода на полуразпадане
dokumenti-za-specialnostta-medicinska-fizika-oks-bakalavr/programi-na-kursove-1/izbiraemi
  Утвърдил: декан /проф дфзн Ал. Драйшу
assets/var/docs
  Бюджетно-неутрална стратегия за промяна на системата на финансиране на висшето образование александър Александров
slavistica_slovo/files/2011/02
  Проблеми на некнижовната лексика в славянските езици
sites/default/files/site-documents/universe
  1 космология надя Кискинова наоп “Юрий Гагарин”
wp-content/argon/uploads/2008/10
  Конспект за докторантски изпит по органична
u/1306/pub/17383
  Синята Брада” : за новия роман на Амели, за приказките, книжките и хората Павлина Рибарова
u/1306/pub/17374
  "да убиеш бащата": стари трикове и нов глас павлина Рибарова
u/1306/pub/17375
  Предизвикателството интерпретация
for-students/mag/ucheben-plan/magistrska-programa-fizika-na-yadroto-i-elementarnite-chastici-3-semestra/programi-na-disciplinite
  Утвърдил: декан Проф дфзн Ал. Драйшу
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/km-372-2017-g/programi-na-disciplini-ot-uchebniya-plan-na-specialnostta-medicinska-fizika-oks-bakalavr/zadlzhitelni
  Утвърдил: декан /проф дфн Ал. Драйшу
slavistica_slovo/files/2011/02
  Продължава изложбата: павел пиекар – “ехото на орфей”
slovo/files/2013/06
  Програма „Развитие на човешките ресурси
bgezik_slovo/files/2011/10
  Председател: Емине Инанър 13. 00–13. 15 Сунчица Денич
slovo/files/2010/02
  Научен център преславска книжовна школа1 research center preslav literary school
lingvclub_slovo/files/2010/05
  Думи срещу догми” (20-21 май 2010 г., гр. Пловдив)
for-students/mag/ucheben-plan/magistrska-programa-fizika-na-yadroto-i-elementarnite-chastici-3-semestra/programi-na-disciplinite/izbiraemi-disciplini-ot-bakalavrskata-stepen
  Факултет: Физически
Members/tsenov/modern-physics/2012
  Програма по дисциплината: Съвременна физика включена в учебния план на специалност: всички специалности във фми
publications
  Йога Универсална Методология
u/1024/pub/6680
  Литература от втората половина на XX в. /Или как „човекът на града" помни „човека на дома"
for-students/bachel/arhiv
  Конспект (2010/2011) Курс: Атомна и ядрена физика Специалност : Ядрена химия
u/1024/pub/6688
  Слово и жест в пиесите на станислав стратиев
u/1024/pub/6681
  Проблемът за двойника в прозата на георги марков илияна Димитрова
en_lingvclub_slovo/files/2010/02
  Ономастиката има важно значение за социалния и етимологичния план в езиковата система
u/1002/pub/5799
  Литература за прогимназиалния етап с оглед на тяхната съгласуваност; възможностите за формиране на граждански ценности чрез художествената литература
for-students/mag/ucheben-plan/magistrska-programa-fizika-na-yadroto-i-elementarnite-chastici-3-semestra/programi-na-disciplinite/izbiraemi-disciplini-ot-bakalavrskata-stepen
  Утвърдил: декан /проф дфн Ал. Драйшу
tekuschi/informaciya-za-knigata-na-nauchno-izsledovatelskata-deinost-na-sofiiskiya-universitet-prez-2004-2006-g
  Катедра “атомна физика”
docs/atestaciya-na-prepodavatelite-2006-g
  Отчет име, презиме, фамилно име Георги Иванов Райновски Катедра Атомна физика
elektronna-biblioteka/uprazhneniya/laboratoriya-ayaf
  Обратно разсейване на бета-лъчи цел на упражнението
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/arhiv
  Професионално направление: „Физически науки”
wp-content/argon/uploads/2006/01
  Химически факултет утвърждавам
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/arhiv/km-ks-332-19-12-2013-g
  St. Kliment Ohridski
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/km-372-2017-g/programi-na-disciplini-ot-uchebniya-plan-na-specialnostta-medicinska-fizika-oks-bakalavr/zadlzhitelni
  Утвърдил: декан /проф дфн Ал. Драйшу/ Дата
Members/tsenov/npp/medicalphysics/2011
  Конспект за изпит по Физика на ядрото и елементарните частици
uploads
  Програма xv-та Международна конференция "Медицина и футбол" Спа-комплекс „Царско село"
wp-content/uploads/2015/02
  Erasmus + Programme – Jean Monnet Action
slavistica_slovo/files/2010/01
  Хилозоизъм и романтически пейзаж Жоржета Чолакова
lingvclub_slovo/files/2010/01
  В чешкия език през ХVІІ век
u/123/pub/329
  Êúì åòèìîëîãèÿòà íà ïñë. *gúrstü Æèâêà Êîëåâà-Çëàòåâà
slavistica_slovo/files/2012/11
  „Януш Корчак. Крал на децата”. Варна 1-19 ноември Съвместно с Полското училище „Адам Мицкевич”
slavistica_slovo/files/2010/11
  Програма на чешкия център
архив/файлове/документи
  Внимание! Този архив съдържа сцени на комунистически терор и преднамерено планувана политика на масово изтребване, такива каквито ги е запечатил фотоапаратът брутални, садистични, човеконенавистни
lingvclub_slovo/files/2010/01
  Върху материали от “Пъленъ руско – български рэчникъ“ от 1914 г
u/1002/pub/5798
  Петко славейков и гражданското образование в началното училище доц д-р Огняна Георгиева-Тенева
slavistica_slovo/files/2010/02
  Втори семестър, 2009/2010 г. Специалност “славянска филология” Курс І 3 гр. 8 подгр
u/123/pub/3952
  Българският език пред прага на европейското членство на България
wp-content/argon/uploads/2008/07
  Програма Радиохимия и радиоекология
lingvclub_slovo/files/2010/01
  Борислав борисов
for-students/mag/ucheben-plan/arhiv
  Програма по дисциплината: суперсиметрии, квантови деформации и модели на взаимодействащи системи
alternativi/br2
  Научно изследване с ръководител проф д. ик н. Бистра Боева
slavistica_slovo/files/2011/09
  Тържествен концерт по случай полското председателство на съвета на ес
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/arhiv
  Sofia university
wp-content/uploads/2014/10
  Уважаеми преподаватели от младия, но значим за българската журналистика Факултет по журналистика
new_runi/rassilka
  Цги хаздгса ва сго нчдъ
lingvclub_slovo/files/2010/01
  Лингвистичен клуб „Проф. Борис Симеонов
  Наблюдения върху функционирането на трипредложни съчетания в съвременния български език
docs
  Данни катедра: атомна физика за периода 20. 07. 2006 01. 06. 2011 г
media/upload/new/files
  Изпълнителен Комитет
lingvclub_slovo/files/2010/01
  Отчет за работата по изследователски проект за периода 2005-2006 г.    I. Тема на проекта : Създаване на Речник на българската лингвистична терминология
pictures/pic_big/news
  Id.: 1 Event: Girls’ 50m Freestyle
bg2/wp-content/uploads/2008/06
  2011 – 2015 Предложение за формат
Members/labaqf/uptvaniya-ayaf
  Упражнение 19. Импулсна характеристика и ефективност на гайгер-мюлеров брояч
files/upload/Ob_porychki/20120207
  Том ІІІ технически спецификации
pdf
  Таня Тодорова
slavistica_slovo/files/2010/01
  Възраждането в България и Чехия в социолингвистичен аспект Борислав Борисов
lingvclub_slovo/files/2010/01
  Предговор речник на българската лингвистична терминология с английски, немски, френски и руски съответствия
pdf
  Проектна концепция База данни “Българските градове през Възраждането” (CD) Проф дфн Иванка Янкова – ръководител катедра „Библиотечен мениджмънт”
media/upload/new/files
  Примерен образец договор за заплащане на компенсация за обучение
Libraries/PDF_Files
  Утвърдил: изп. Директор: /проф д-р Л. Цоцорков/ Техническо задание (изисквания)
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/arhiv
  Лекции "Физиката в началото на xxi-ви век наука и кариера", лекция, проф дфн. И. Лалов, Зала А209, 10 20 ч
dokumenti-za-specialnostta-medicinska-fizika-oks-bakalavr/programi-na-kursove
  Sofia university
media/upload/new/files
  Програма Международна конференция "Медицина и футбол" София, спа-хотел "
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/km-372-2017-g/programi-na-disciplini-ot-uchebniya-plan-na-specialnostta-medicinska-fizika-oks-bakalavr/zadlzhitelni
  Утвърдил: (проф дфн Ал. Драйшу) Декан Дата
for-students/mag/programi-na-kursove
  Програма по дисциплината: Физика извън Стандартния модел включена в учебния план на специалност

  Служебен адрес: София 1504 су “Св л. Охридски”
  Служебен адрес: София 1504 су “Св л. Охридски”
  Име: Борис Кирилов Давидков Място на раждане: гр. Горна Оряховица
  Служебен адрес: София 1504 су “Св л. Охридски”
slavistica_slovo/files/2011/09
  По случай Годината на Чеслав Милош 30 септември 2011 г., петък, 18 ч
bgezik_slovo/files/2011/01
  Стандарт за оформяне на текстовете научните статии да не превишават 15 стандартни страници, не повече от 27 000 знака. Страниците
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/km-375-11-01-2018-g
  2017 г. Начало на докторантурата 01. 01. 2014 г., заповед №20-42
files
  Биографична справка Научна длъжност и научно звание: Доцент, доктор Име Фамилия: Таня Тодорова
архив/файлове/документи
  Внимание! Този архив съдържа сцени на комунистически терор и преднамерено планувана политика на масово изтребване, такива каквито ги е запечатил фотоапаратът брутални, садистични, човеконенавистни
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/arhiv/km-ks-332-19-12-2013-g
  St. Kliment Ohridski
wp-content/slovo/uploads/2009/01
  Миграционни носталгии
event/department-council/materiali-km-zasedaniyata-na-katedreniya-svet/arhiv
  Sofia university
slavistica_slovo/files/2010/01
  Програма I курс уводна част
  Езиковата ситуация и езиковата политика в България и Чехия през Възраждането1 Борислав Борисов
municipality/resolutions/documents/2004/documents
  Решение Общински съвет Банско реши
wp-content/uploads/2014/10
  Москва- софия приветствие на владимир абросимов
u/1024/pub/6678
  Погнусата – премълчаният персонаж в романа „денят на нетърпението” на владимир зарев
u/1024/pub/6677
  Поетика на всекидневието в разказите на константинов илияна Димитрова

  Програма гиск редовно обучение, държавна поръчка, випуск 2015-2016
u/1024/pub/6682
  Литература илияна Димитрова
lingvclub_slovo/files/2010/01
  Паисий Хилендарски
Members/labaqf/uptvaniya-ayaf
  Определяне енергията на гама-лъчи по слоя на полуотслабване цел на упражнението
media/upload/new/files
  Семинар на съдиите от професионалния футбол сезон 2010/2011 г
архив/файлове/документи
  Необходимо ли е да се осъди комунизма

  Програма " гис и Картография"
files
  Писмо покана г-н (г-жо) в изпълнение на проект agr0042. 20140328 „Опазване на почвите в България“
bgezik_slovo/files/2010/04
  Наблюдения върху функционирането на трипредложни съчетания в съвременния български език Виолета Георгиева
lingvclub_slovo/files/2010/01
  Прояви на дефективност в сферата на категорията род на съществителните имена в българския и испанския език
wp-content/argon/uploads/2006/01
  Паисий Хилендарски
u/1012/pub/9287
  Възможности на колективното пазаруване асистент Здравка Колева Assistant Professor Zdravka Koleva

  Ибрагьим Ибрагьимов – сахлъи цIуниялъул багьадур
u/123/pub/325
  *búrtú/búrtü è *búrtva
bgezik_slovo/files/2011/01
  Стандарт за оформяне на текстовете научните статии да не превишават 15 стандартни страници, не повече от 27 000 знака. Страниците
5.53.208.139=-imunizaciya_vaksinaciya.doc
  Участие и задължение на мед
95.158.186.91=-C__LLMSDOCS_COURSES_22645_FILES_122946_SASHTNOST__OSOBENOSTI_I_PRINCIPI_NA_KOMUNIKACIQTA.PDF
  Структура: Същност на процеса общуване Същност на комуникация Разграничение между комуникация, общуване и предаване на информация Особености на комуникацията Принципи на бизнес комуникацията
37.63.7.113=-osnovni_komunikativni_umeniya-veselina_penevska (1).pdf
  0 учебно помагало
95.111.102.162=_117964-dokumentite.com-kursova-rabota-po-biznes-komunikacii-i-vryzki-s-obshtestvenostta-bkvo-na-tema-planirane-na-kampaniq-po-pr-.doc
  ''Планиране на кампания по pr
149.62.206.192=_22536-20121008_unicheats.net_968_unwe.docx
  Afc средни постоянни разходи (afc = tfc/Q) ap среден продукт (ap = tp/L)
149.62.206.83=_1278927-EVO-Paradox-UNISEC.pdf
  Microsoft Word evo-user Guide-bg doc
95.111.88.117=_453068-komunikacia s klientite.docx
  634-book-2-tjalo pdf
92.247.12.226=_57344-neverbalna-komunikaciya-v-organizaciyata (1).doc
  Невербална комуникация в организацията
37.63.107.23=_5841507-mejdumrejovi komunicacii .pptx
  Междумрежови комуникации
212.5.158.228=_27428-20161215_unicheats.net_1163_unwe.docx
  1. По отношение на макроикономиката е вярно, че:/Това е науката за развитието на на националното стопанство
212.5.158.209=_2431171-Facebook Marketing Notes ot SoftUni.docx
  Facebook бизнес обекти и оптимизация на страници
directory uni  
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница