docs/pkgs
  Tel/Fax 032 65 03 65 / 65 00 22 Пътувам с усмивка!
docs
  Закон за народната просвета /знп/ и Правилник за приложение на Закона за народната просвета /ппзнп
upload/docs
  Дейности на Владимир Уручев, член на еп юни декември 2007
docs
  Програма за интеграция на бежанците в рбългария 2005-2007 година работна група по социалното подпомагане
files/docs
  Обща характеристика на картите и плановете
upload/docs
  Интервю с евродепутата Румяна Желева, публикувано на 18 ноември във вестник “New Europe”
docs
  Август 2005 Г. I. Кризисни точки в евразия и африка през месеца
  Комисия за защита на конкуренцията
docs/pkgs
  Tel/Fax 032 65 03 65 / 65 00 22 Пътувам с усмивка!
docs/gimnazia
  Ваня кастрева началник на рио
  Ваня кастрева началник на рио
iat/docs
  Наредба №12 от 4 април 2007 Г. За реда за установяване и удостоверяване на обстоятелствата, при които може да се извърши вземане на органи, тъкани и клетки от починало лице
upload/docs/2013-02
  Република българия
upload/docs/2012-08
  Програмата за трансгранично сътрудничество между българия-сърбия по ипп тема: „ Идентифициране и планиране на проект попълване на формуляр за кандидатстване
docs
  Биографична справка на Върховния комисар на ООН за бежанците антониу мануел де Оливейра гутериш
Docs/Bg
  10 начина, по които можете да мотивирате всеки служител
uploads/docs
  Програма Дафне just/2009-2010/dap/AG/0992 Изследване за насилието над възрастни жени в България
docs/pkgs
  Tel: 032 65 03 65 Fax: 65 00 22 Пътувам с усмивка!
upload/docs
  Кратка версия) (при изготвянето на отчета са използвани материали, изготвени от пресслужбата на на галде)
userfiles/file/docs2
  За избиране на народни представители на 12 май 2013 Г. За лица подали заявления да гласуват по настоящ адрес към 22. 04. 2013 Г
2014/images/docs
  Национален клуб за Аниме и манга „накама
upload/docs
  Доклад за напредъка относно стратегията за опростяване на регулаторната среда
docs/pkgs
  Програма: 1 ден : Тръгване рано сутринта по маршрут Белград Загреб. Нощувка в Риека
  Tel: 032 65 03 65 Fax: 65 00 22 Пътувам с усмивка!
docs
  Месечен информационен б ю л е т и н
docs/Konspekti2008
  Системна (кибернетична) теория на управлението
upload/docs
  Портал европа ви предоставя текста на интервюто, както е предоставен от бнр и г-жа Баева
docs/pkgs
  Tel/Fax 032 65 03 65 / 65 00 22 Пътувам с усмивка!
  Програма: 1 ден: София Кайро
montavitbg.com/docs
  Р. Бенчев, Г. Бояджиев унг клиника на ми на мвр
upload/docs
  Доклад за напредъка в изпълнението на стратегията за опростяване на регулаторната среда
docs
  Актове на съвета на европа европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (1950)
Aplication/Docs/articles
  Иван (Ванчо) Флоров и м а г и н е р н о с т а
en/docs/doktoranti
  В ъ п р о с н и к за кандидат-докторантски конкурсен изпит
docs/euro-programs/2014-05-21
  Осигуряване на социални придобивки на работещите в „Балканско ехо“ еоод под формата на съобразен с тяхното работно време и местоживеене транспорт“
docs/doktoranti/2007/Konspekti 2007
  Факултет "икономика на инфраструктурата"
docs/marketing
  Катедра “маркетинг и стратегическо планиране”
docs
  С т р а н и и р а й о н и в к р и з и с н а с и т у а ц и я я н у а р и ф е в р у а р и 2007 Г. I. Новини от кризисни точки в евразия и африка през месеца др конго Амнести Интърнейшанъл разпространи специален доклад
  Д е к е м в р и 2007 Г. I. Кризисни точки в евразия и африка през месеца
docs/pkgs
  Tel/Fax 032 65 03 65 / 65 00 22 Пътувам с усмивка! E
  Tel/Fax 032 65 03 65 / 65 00 22 Пътувам с усмивка!
  Програма: 1 ден: Отпътуване от летище София, пристигане в Рим „центърът на света и град на
docs
  Относно: Специална оферта за мобилна комуникация от Космо България Мобайл еад gloBul
iat/docs
  Решение за откриване на обществена поръчка 6
upload/docs
  Приоритетна ос 2: Подобряване качеството на живот
docs
  Ю н и 2006 Г. I. Кризисни точки в евразия и африка през месеца
  “Университетските библиотеки – мост към единното европейско образователно пространство 17 ноември 2008 г., комплекс “Извора”, Арбанаси
upload/docs
  Често задавани въпроси (faq) Как трябва да бъде оформен бюджета към подадената кандидатура?
docs
  О к т о м в р и 2006 Г. I. Кризисни точки в евразия и африка през месеца
  Н о е м в р и 2007 Г. I. Кризисни точки в евразия и африка през месеца
docs/Konspekti2008
  Програма за конкурсен изпит за докторантура по научна специалност 05. 02. 18
docs
  А в г у с т 2007 Г. I. Кризисни точки в евразия и африка през месеца
docs/pkgs
  Tel/Fax 032 65 03 65 / 65 00 22 Пътувам с усмивка!
  Програма: 1 ден: ▪ Отпътуване от Пловдив в 05: 00 ч от София в 07: 00 ч през кпп кулата
en/docs/doktoranti
  Съвременни тенденции в управлението на проекти
docs/doktoranti/2007/Konspekti 2007
  Факултет "Управление и информатика"
docs/atestaciya-na-prepodavatelite-2012-g/prilozheniya-km-atestaciite-na-prepodavatelite
  Приложениe към атестация на елица любомирова павлова за учебната 2011/2012 година
docs/Konspekti2008
  София 1700, Студентски град "Хр. Ботев",  81-95-505
docs/pkgs
  Програма: 1 ден: /30. 12. 09/ ▪ Тръгване от Пловдив в 05. 00ч. Преминаване през София в 07. 00ч., стадион „ Васил Левски
iat/docs
  Кондициониране на донор
en/docs/doktoranti
  Конкурс за учебната 2010/2011 Г. По научната специалност 05. 02. 18 "икономика и управление"
docs/atestaciya-na-prepodavatelite-2006-g
  Атестация на научно-преподавателския състав физически факултет 2006
iat/docs
  Доклад за извършена цялостна проверка на дейността на иат съгласно заповед № рд-09-400/ 29. 06. 2010година на Министъра на здравеопазването
docs/pkgs
  Tel/Fax 032 65 03 65 / 65 00 22 Пътувам с усмивка!
docs/doktoranti/2007/Konspekti 2007
  За кандидат-докторантски изпит по научна специалност 05. 02. 18. Икономика и управление
en/docs/doktoranti
  Катедра “международни отношения” п р о г р а м а
docs
  Послание по случай световния ден на бежанците
en/docs/doktoranti
  Програма за изпит за кандидат-докторанти по научната специалност 05. 02. 20. "Социално управление"
docs/Konspekti2008
  Програма за изпит за кандидат-докторанти по научната специалност 05. 02. 20. "Социално управление"
upload/docs
  Доклад за напредъка от 2007 г и перспективи за 2008 г
upload/docs/2013-05
  Програма за развитие на селските райони 2014-2020 Г
docs
  Чл. Ръководителят на Националния регистър
iat/docs
  Преданестезиологична консултация при бъбречна трансплантация Доц. Ат. Темелков, д-р Р. Маринова, д-р М. Лазаров
docs/Konspekti2008
  Катедра “международни отношения” п р о г р а м а
docs/atestaciya-na-prepodavatelite-2006-g
  Отчет име, презиме, фамилно име върбан минков савов катедра "Атомна физика"
docs
  Семинар с международно участие, 18 -19 октомври 2012 г
iat/docs
  До изпълнителна агенция по трансплантация
  До изпълнителна агенция по трансплантация
docs/pkgs
  Програма: 1 ден : София Мадрид Хавана
iat/docs
  Наредба №6 от 5 март 2007 Г. За утвърждаване на медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки
en/docs/doktoranti
  П р о г р а м а за кандидат-докторантски изпит по научна специалност 05. 02. 18 Икономика и управление
docs/Konspekti2008
  П р о г р а м а за кандидат-докторантски изпит по научна специалност 05. 02. 18 Икономика и управление
docs/documents
  Конфедерация на независимите синдикати в българия
docs/pkgs
  Програма: 1 ден: Тръгване в 5: 00ч от Пловдив, 7: 00ч от София. Пристигане в Будапеща. Настаняване в хотел 3*. Нощувка
  Солун – Атина – Микена Нафплион – Делфи
html/docs
  Програма за целодневна организация на учебния процес общи положения
docs/pkgs
  Програма: 1 ден: ▪ Полет от летище София по дестинация София Кайро. Настаняване в хотела. Нощувка
userfiles/file/docs2
  Конкурс за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
bible/library/docs/Gal
  Несмислени лекомислещи, които не разсъждавата
~kardjali/docs/aktualno
  О б щ и н а к ъ р д ж а л и о б я в а
en/docs/doktoranti
  Програма за кандидат-докторантски конкурс по научна специалност "Политология"
docs/pkgs
  Програма : 1 ден: Полет София Брюксел. Пристигане и трансфер до хотела. Настаняване. Нощувка
docs/Konspekti2008
  П р о г р а м а за кандидат-докторантския изпит по научна специалност 05. 02. 18 Икономика и управление
pub/docs
  Д е к л а р а ц и я относно липса на обстоятелства
docs/pkgs
  Програма: 1 ден: Пловдив Одрин Истанбул
bible/library/docs/Decl
  Декларация на вярата
docs/pkgs
  Програма: 1 ден: ▪ Тръгване от Пловдив в 14: 00 ч по маршрут Пловдив София Ниш Кушевац Чачак
  Tel/Fax 032 65 03 65 / 65 00 22 Пътувам с усмивка!
bible/library/docs/Gal
  Книга на Библията 6 глави 149 стиха Галатия в сърцето на Мала Азия Римска провинция Причини за написване
docs/pkgs
  Програма: 1 ден : Тръгване рано сутринта по маршрут Пловдив Белград Загреб. ▪ Нощувка в Словения. 2 ден : Закуска
DOCS
  Програма на национален айкидо съюз айкикай българия работа с оръжие
docs/pkgs
  Програма: 1 ден: Тръгване от Пловдив в 00 ч, от София в 30ч. Настаняване в хотел 2* или 3* в Будапеща. Нощувка
  6 дни – 5 нощувки 30. 12. 09 – 04. 01. 10 Цена от 845 евро Програма: 1 ден: 30. 12. 2009
  Програма : 1 ден : Полет София Тел Авив в 16: 55ч. Пристигане в Тел Авив в 19: 25 ч. Настаняване в хотела в Натания или Кармиел
  Tel: 032 65 03 65 Fax: 65 00 22 Пътувам с усмивка!
  Албания – страната на контрастите дуръс – Вльора – Тирана Круя – Елбасан Препоръчителни дати: 27. 04 – 30. 04. 2012 г
docs
  За разработка на тезис на курсистите от курса за кондиционни треньори
docs/pkgs
  Рупите и солун
docs
  С международно участие “библиотеки – четене – комуникации”
docs/registri
  Общинска администрация -белово
upload/docs/2013-05
  Република българия проект
upload/docs/2012-09
  Програма за трансгранично сътрудничество по инструмента за предприсъединителна помощ
docs/pkgs
  Програма: 1 ден: ▪ Отпътуване от Пловдив в 05: 00 ч от бензиностанцията omv до х-л
  Програма: 1 ден: ▪ Отпътуване от Пловдив в 05: 00 ч сутринта по маршрут: Гоце Делчев
Docs
  Списък на деца, включени в обучение по плуване на комплекс „Басейна” Плувно лято 2014 г
iat/docs
  Конкурс за назначаване на държавен служител Изпълнителна агенция по трансплантация
docs/articles
  Възли, използувани в алпинизма и катеренето възли за обвързване с въжето
  Проблематика на височинният алпинизъм
  Екипиране на маршрути за спортно катерене – основни принципи
uploads/docs/85
  Отчет на дейността на снцод „алтруист" през 2016 г. И през 2016 г. Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Алтруист"
docs/pkgs
  Tel/Fax 032 65 03 65 / 65 00 22 Пътувам с усмивка!
  Tel/Fax 032 65 03 65 / 65 00 22 Пътувам с усмивка!
  Tel/Fax 032 65 03 65 / 65 00 22 Пътувам с усмивка!
  Програма: 1 ден: Тръгване от Пловдив 05: 00 ч., 7,00 от София по маршрут Игуменица Бриндизи
docs/Pcheli/Bylgarski
  Издава се със съдействието на gtzи bmz отглеждане на пчелните семейства тотка Иванова
docs/pkgs
  Пътувам с усмивка!
upload/docs/2015-11
  Ipa cross-Border Programme cci number 2007CB16ipo008 маркетингово изследване и анализ на туристическите атракции и възможности
docs
  П о к а н а уважаеми колеги
docs/pkgs
  Tel: 032 65 03 65 Fax: 65 00 22 Пътувам с усмивка!
  Свободно време Нощувка
  Пътувам с усмивка!
  Tel: 032 65 03 65 Fax: 65 00 22 Пътувам с усмивка!
  Програма: 1 ден: Тръгване от Пловдив в 05: 00 ч., от София в 07: 00 ч
docs/documents
  Отчетно-изборна кампания в структурите на кнсб за VIII конгрес на кнсб
docs/atestaciya-na-prepodavatelite-2006-g
  Отчет име, презиме, фамилно име Георги Иванов Райновски Катедра Атомна физика
userfiles/file/docs2
  Описание на имотите, които общината има намерение да придобие през 2014г
  За избиране на народни представители на 12 май 2013 Г. За лица подали заявления да гласуват по настоящ адрес към 15. 04. 2013 Г
docs/pkgs
  Програма: 1 ден: Отпътуване в 05: 00 ч от Пловдив, в 07: 00 ч от София. Нощувка в Будапеща
  Програма : 1 ден : Отпътуване рано сутринта. Нощувка в Унгария
  Програма: 1 ден: Пловдив Халкидики ▪ Тръгване рано сутринта по маршрут Кулата Халкидики. Пристигане
docs
  Декември 2010 рамково споразумение за целта с 9 организации, нпо и ведомства
upload/docs/2013-02
  Проект на продукт 1 Проект на анализ на социално-икономическото развитие на България във връзка с изготвянето на Договора за партньорство
docs/pkgs
  ▪ Тръгване от Пловдив в 05: 00 ч по маршрут Битоля Охрид
docs
  Акредитацията на университетските библиотеки в информационното общество доц д-р Иванка Янкова
docs/pkgs
  Пътувам с усмивка!
  Пътувам с усмивка!
  Програма : 1 Ден: София Париж
docs/euro-programs/2014-08-13
  Дейност 3: „Осигуряване на организиран транспорт за работещите в „Балканско ехо“ еоод до и от работното място бе стартирана и проведена процедура с „Публична покана”
iat/docs
  Конкурса за длъжността: Главен експерт „Човешки ресурси" 1 (една) щатна бройка в дирекция „Финансово-стопанска и административна дейност"
docs/pkgs
  Програма: 1 ден: София Виена Банкок
upload/docs
  Програма за трансгранично сътрудничество между република българия и бивша югославска република македония по инструмента за предприсъединителна помощ
iat/docs
  Доклад за цялостната дейност на Изпълнителната агенция по трансплантация за 2011 г
Docs
  Информация за преценяване на необходимостта от извършване
userfiles/file/docs2
  За избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г
docs/pkgs
  Tel: 032 65 03 65 Fax: 65 00 22 Пътувам с усмивка!
docs
  Конкурс за есе "Моят проект по мобилност. Преживян или мечтан", както и за международната конференция "
  Модел на стандарт за университетските библиотеки проект
  Класиране на проекти, кандидатствали за финансиране от фонд “нид на унсс” /конкурс-2010 г., първа сесия
iat/docs
  Конвенция за защита на правата на човека и на човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината: конвенция за правата на човека и биомедицината
docs/pkgs
  Ница-мантон-венеция програма
  Програма: 1 ден : ▪ Тръгване от Пловдив в 06: 00 часа сутринта по маршрут: Свиленград
files/docs
  Запознаването с картата се заключава в изясняване на основните характеристики, определящи нейната графическа точност, подробност, съвременност и в установяване на някои изходни данни от картата, които може да потрябват при работа с нея
docs
  Комисия по културата, гражданското общество и медиите
  Комисия по културата, гражданското общество и медиите
  Данни катедра: атомна физика за периода 20. 07. 2006 01. 06. 2011 г
docs/pkgs
  Програма: 1 ден: Пловдив Истанбул
docs/doktoranti/2007/Konspekti 2007
  1. вътрешен пазар и търговия
docs/pkgs
  Програма: 1 ден: Oтпътуване от Пловдив по маршрут Русе Сибиу. Преминаване през
  Програма : 1 ден : Тръгване от Пловдив в 5: 00 ч., от София в 7: 00 ч по маршрут Белград Любляна. Нощувка
docs
  „Булсатком информира кзп, че е предложил на потребителите съответстваща компенсация, в която ще се отрази времето, за което програмите на бтв медиа груп липсват от услугата на доставчика
docs/pkgs
  Програма: 1 ден : Пловдив София Айвалък
bg/projects/docs
  Connection: Adult Education in Cultural Organisations”
docs
  Комисия по културата, гражданското общество и медиите
docs/pkgs
  Пътувам с усмивка!
  Програма: 1 ден: Отпътуване от летище София. Кацане на летище „Шарл де Гол в Париж, трансфер
  Програма: 1 ден: ▪ Тръгване от Пловдив в 05: 30 ч., по маршрут Пловдив Русе Букурещ Синая
  Пътувам с усмивка!
docs
  Конкурс за красота "Мис унсс 2005", проведен в университета през май 2005 г., по случай 85-годишнината на унсс
docs/pkgs
  Пътувам с усмивка!
  Пътувам с усмивка!
  Пътувам с усмивка!
  Любляна ◊ верона ◊ ница
  Програма: 1 ден: Пловдив Будапеща ▪ Тръгване от Пловдив рано сутринта по маршрут София Будапеща
files/docs
  Характеристика на топографските елементи
userfiles/file/docs2
  Вътрешни правила за работната заплата
docs
  Министерски съвет висша атестационна комисия
docs/pkgs
  Програма за абитуриенти 2011 Мармарис ◊ Айвалък ◊ Измир Цена : 398 лв. Програма: 1 ден
  Програма : 1 ден : ▪ Tръгване от Пловдив в 5: 00ч., по маршрут Пловдив Гоце Делчев Кавала. Пристигане около обяд
  Пътувам с усмивка!
docs
  Наредба №59 от 12. 2006 г за управление на безопасността в железопътния транспорт
docs/news
  Проект bg051PO001 04 –0016-С0001 „Подобряване качеството на живот на лица в неравностойно положение в община Белово”
/docs/Gal
  Книга на Библията 6 глави 149 стиха Галатия в сърцето на Мала Азия Римска провинция Причини за написване
docs/pkgs
  Пътувам с усмивка!
docs/articles/1174
  Долуподписаната Росица Николаева Тодорова, егн 4006236773
docs/Konspekti2008
  Конкурсен изпит за докторанти по научна специалност 05. 02. 08 " Приложение на изчислителната техника в икономиката"
docs/pkgs
  Полет София Малта. Пристигане в Малта. Настаняване в хоте
upload/docs/2013-09
  „Пътека на сътрудничеството“, със знаци с цветовете на българското и турското знаме
userfiles/file/docs2/IZBORI_2016
  З а п о в е д № а-1518 Гр. Асеновград, 17. 09. 2016 г. На основание чл. 44, ал. 2 от змсма и във връзка с чл. 41, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс
userfiles/file/docs2
  Община асеновград
docs/pkgs
  Програма: 1 ден: Тръгване от Пловдив в 5,00ч., от София в 7: 30ч. Нощувка около Любляна. 2 ден
  Закуска. Oтпътуване към замъка Предяма и пещерата Постойна, която е карстова пещерна система с дължина 20 570 метра и дълбочина 115 метра, намираща се на около 10 километра край словенския град Постойна
  Отпътуване от Пловдив в 04: 30 ч от София в 06: 30. По обяд пристигане в Белград
  Tel: 032 65 03 65 Fax: 65 00 22 Пътувам с усмивка
userfiles/file/docs1
  Писмено съгласие
web/files/docs
  Списък на служителите, запознати с утвърдения график за използване на платените годишни отпуски за 2011 год
  Адресат/и: всички служители на Фирма оод
docs/pkgs
  Отпътуване от Пловдив 4: 00ч, София 7: 00ч за Игуменица. Преминаване през планинската област Епир. Отпътуване с ферибот от Игуменица за остров Корфу /1 и 45 мин
docs/REPORTS
  Деловата игра в качеството си на метод за организационно развитие Гл ас д-р Силвена Денчева Йорданова, вумк-добрич
docs/pkgs
  ▪ Тръгване от Пловдив в 06: 30 ч от спирката на хотел „Тримонциум по маршрут Пловдив Свиленград Орестиада. По обяд пристигане в най-северния град в Гърция Орестиада
upload/docs/2012-08
  Програма за трансгранично сътрудничество между България Сърбия по Инструмента за предприсъединителна помощ
docs/pkgs
  Програма: 1 ден : Пловдив Белград Загреб Любляна ▪ Тръгване от Пловдив в 4: 30 ч., София в 6: 15 ч по маршрут
  Програма: 1 ден: Полет София Венеция (през Рим или Милано) самолетният билет е с доплащане. Нощувка
directory upload docs  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница