upload/documents/no-date
  Предстои двоен опит за заличаването на Природен парк Странджа Изявление на 17 природозащитни организации от коалицията „За да остане природа в България”
upload/documents/2009/01
  Обявяваме 21 януари 2009 г за ден на Обединен граждански протест
upload/documents/doc
  Колоездачно състезание на шосе от Бояна до х. Звездица общо 20 км
upload/documents/2011/09
  Доклад за извършеното изследване на смъртността на птици във ветропарк "Калиакра"
upload/documents/2009/03
  Българско дружество за защита на птиците
upload/documents/2011/09
  Д-р Росен Цонев, н с. Чавдар Гусев Описание на целите на изследването и използваната методика
upload/documents/2010/10
  Доклад по проект Картиране на находища и оценка на популацията на редки защитени видове птици
upload/documents/no-date
  Май 2007 съдебното дело срещу природен парк странджа
upload/documents
  Preliminary contract for establishment of right of building and provision of building services
upload/documents/2010/09
  Заповед № рд-751 от 16 август 2010 г
upload/documents/no-date
  Циркус седемте езера
  O ц e н к а за съвместимостта на Изменение на Общ устройствен план на Община Царево
upload/documents/2016/05
  До мррб мосв общ. Съвет царево дпп „странджа становище
upload/documents/no-date
  Решение на Министерския съвет №122 от 03. 2007 г.
upload/documents/2016/05
  Държавна агенция по горите дирекция на природен парк „странджа” До мррб мосв
upload/documents/no-date
  Приложение 1
  Българско дружество за защита на птиците
upload/documents/doc
  Купа drag 2016 / 06. 05. 2016 Организация
upload/documents/2009/01
  Българско дружество за защита на птиците
upload/documents/no-date
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството Министерство на околната среда и водите
upload/documents/2016/05
  Обяснителна записка
  Група за изследване и защита на прилепите национален природонаучен музей
upload/documents/no-date
  Г. Относно: изменение на Общ устройствен план (оун) на Община Царево
  П р и л о ж е н и е т а б л и ц и
upload/documents/2016/05
  От д-р Николай Димитров Цанков херпетолог в Националния природонаучен музей към бан
  Министъра на околната среда и водите Комисия по околна среда към Народното събрание на р българия
  До мррб мосв общ. Съвет царево дпп „странджа” Становище
upload/documents/2009/01
  Доклад за пълнотата на мрежата натура 2000 за кафявата мечка в българия
upload/documents/no-date
  Екологично сдружение “Хаберлеа” До: Mинистър – Председателя на рб министерски съвет
upload/documents/2013/01
  Decision 36com 7B. 18 Pirin National Park (Bulgaria) (N 225) The World Heritage Committee, Having examined
upload/documents/doc
  Програма: 11: 00ч записване 11: 30ч начало на тренировките 16: 00ч старт 17: 00ч награждаване групи
upload/documents/no-date
  Доклад за готовността на страната за членство в Съюза
upload/documents/2009/03
  Асоциация на парковете в българия
upload/documents/no-date
  Относно: Добив на инертни материали коритото на река Стряма в землището на с. Калековец
upload/documents/2011/06
  Съвет на министрите на околна среда на ес в Люксембург, 21. 06. 2011
images/upload/documents/weekend
  Испанска сиеста > екскурзия с автобус 979 лв
images/upload/documents
  Ефективно управление на времето Обучение по системата Xpert Personal Business Skills
upload/documents/no-date
  Те искат теди Москов режисьор
  Становище на коалиция „За да остане природа в България” относно извършените незаконни действия от Витоша ски ад в района на център Алеко в Природен парк Витоша
upload/documents/2012/05
  1 Александър Ненков 0884 800076 2 Александър Стойков 0887 935320
upload/documents/2010/02
  „Обща кауза”1
upload/documents/2012/05
  1. Александър Владимиров Радославов 0886 022303 Александър Димитров Паунов 0885 200320
upload/documents/2009/04
  Принципи и техники за засаждането на дръвчета
upload/documents/2013/01
  Искания, с които да се гарантира дългосрочното опазване на Черноморското крайбрежие и останалите диви плажове, дюни, влажни зони и крайморски степи
upload/documents/2009/11
  До: Антон Генов Кандидат за кмет на София на Българска демократична общност Валентин Симов
upload/documents/2016/05
  На “Ресурс 1” ад за извършване на детайлно допроучване на волфрамово находище „Грънчарица”
upload/documents/no-date
  Природозащитни организации обсъдиха проблемите с Натура 2000 в България с еврокомисаря Ставрос Димас Брюксел, София – Представители на коалицията от 17 природозащитни организации „За да остане природа в България”
upload/documents/2009/10
  Г-н Бойко Борисов Министър-председател на р българия
  Истината е в подробностите
images/upload/documents/weekend
  Венеция флоренция италиански ренесанс > екскурзия с автобус
upload/documents/doc
  М с. Димитър Котев на 25. 05. 2013 г за момчета, юноши младша възраст, юноши старша възраст, деца и любители Цел и задачи Популяризиране на колоездачния спорт в гр. София и всички клубове от страната. Програма
upload/documents/no-date
  Смолян, бр. 134 (1286) на фокус отзвук 5 21 22 ноември 2007 г. До Кмета на Община Смолян
  Зелената фракция в европейския парламент
upload/documents/doc
  Наредба за провеждане на държавните първенства по планинско колоездене през 2014 г
upload/documents/2014/03
  П о д п и с к а за дългосрочното опазване на българското черноморско крайбрежие
upload/documents/2009/05
  Етири годишното изпълнение на Плана за управление (2004 2008г.)
upload/documents/no-date
  Становище на Коалицията „За да остане природа в България” относно доклади по Екологична оценка и Oценка за съвместимост на Специализиран подробен устройствен план
upload/documents/2010/01
  Уважаема Госпожо Караджова, Обръщаме се към Вас като обикновен гражданин на основание чл. 83 от апк и чл. 9, ал. 3 на Конвенцията за достъпа до информация с жалба по административен път срещу решение
upload/documents/2009/09
  Ефективна подкрепа чрез социални услуги за уязвимите групи в България. Основни принципи
upload/documents/doc
  Програма на състезанието: 09. 08. 2015 г. 08. 00-10. 00 ч. Запознаване с трасето и записване 10. 00-10. 30 ч. Техническа конференция и раздаване на стартовите номера
upload/documents/2013/12
  Информация за дипломната работа Тема: Научен ръководител: Адрес и телефон (по възможност мобилен) за връзка с научния ръководител
upload/documents/2016/05
  Българска Фондация Биоразнообразие (бфб) е приемник на Българо-Швейцарската програма
upload/documents/doc
  Програма на състезанието: На 18. 06. 2016 г от 15. 00 ч техническа конференция хотел „Яница
upload/documents/no-date
  Copy: Infringement unit
upload/documents/2012/06
  Закона за горите 15 юни 2012 Г
upload/documents/2016/05
  Зелената фракция в европейския парламент
upload/documents/no-date
  До омбудсманът на република българия господин гиньо ганев
  До Софийска градска прокуратура Регионална дирекция за национален строителен контрол – София Дирекция на Национален парк „Рила” Уважаеми Господа
upload/documents/doc
  Правилник за статута на спортисти аматьори и професионалисти, и трансферен правилник на състезателите по колоездене
upload/documents/2009/01
  Конкретни искания за неотложни мерки, Коалиция „За да остане природа в България“
upload/documents/2012/03
  Г-н Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
upload/documents/2009/01
  Българско дружество за защита на птиците
upload/documents/2013/02
  Предложението не следва да бъде разглеждано от веес, мосв и мс преди мосв да излезе с конкретни резултати от 2-годишния анализ за причините довели до презастрояването на ски-зона Банско
upload/documents/2012/07
  Доклад за оценка на съвместимостта на Проект за пуп-пз и пр на с. Паничище, община Сапарева баня с предмета и целите на зз "Рила" и "Рила-север"
upload/documents/2009/10
  Върховна Административна Прокуратура сигнал на осн чл. 107, ал. 4 от апк уважаеми Госпожи и Господа Върховни Административни Прокурори
upload/documents/2016/05
  Информация за медиите без строежи по устието на Велека
images/upload/documents/weekend
  Малта островът на рицарите > екскурзия със самолет
upload/documents/no-date
  ДО: Всички велосипедисти в София вело мобилизация-таааааа продължавааааааа!
  Решение на фирмата „Витоша ски ад да проектира ски зоната в парка. Това решение на институциите е недопустимо, неправомерно, нецелесъобразно и незаконосъобразно
upload/documents/2009/08
  Kакво се случи през октомври 2008 на Алеко Взривяват Витоша!
upload/documents/2010/02
  Неделя, 28 февруари, от 12 до 15 часа пред храм-паметника „Св. Александър Невски” българия свободна от гмо
upload/documents/no-date
  Кои сме ние „Граждани за Рила” Как можеш ти да помогнеш за спасяването на Рила? 18 проекта за ски курорти в България
upload/documents/2016/05
  Съобщение за провеждане на консултации
upload/documents/no-date
  Стц перелик (130 000 дка)
upload/documents/2014/09
  П о д п и с к а за опазване на горите в България като природен, културен и туристически ресурс
upload/documents/no-date
  Б ъ л г а р с к а а к а д е м и я н а н а у к и т е и н с т и т у т п о с о ц и о л о г и я
  Отворено писмо до господин Никола Саркози
directory upload documents  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница