uploaded/factsheets
  Листовка 418 тризивир® (azt + 3tc + Abacavir)
  Листовка 422 кивекса® (Abacavir + 3TC)
  Листовка 433 delavirdine (Рескриптор®) какво е delavirdine?
  Хепатит: преглед
  Листовка 419 tenofovir (Виреад®) какво е tenofovir?
  Листовка 442 ritonavir (норвир®) какво е ritonavir?
  Листовка 447 atazanavir (Рейатаз®) какво е atazanavir?
  Листовка 124 cd4 (T-) КЛЕТКИ КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ cd4 клетките?
  Листовка 120 лабораторни стойности в границите на нормалното
  Листовка 121 кръвна картина пълна кръвна картина
  Листовка 150 да спрем разпространението на хив
  Листовка 421 трувада® (Tenofovir + Emtricitabine)
  Листовка 403 какво представлява антиретровирусната терапия (арт)?
directory uploaded factsheets  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница