uploads/File/Registri/fitosanitaren kontrol
  Регистрирани Фирми за обработка на дървен опаковъчен материал чрез термично третиране по Стандарт 15 за 2014 г
uploads/files
  10 години движение за социален хуманизъм
uploads/files/News
  Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификации
uploads/File/BABH/ZHOJ
  За предоставяне на ветеринарномедицински услуги
uploads/files/zakonodatelstvo/naredbi
  Наредба №97 от 18 август 2006 Г. За търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на европейския съюз
  Наредба №98 от 18 август 2006 Г. За търговия на посевен материал от цвекло на пазара на eвропейския съюз
uploads/files/OS_BIA
  Съдържание
uploads/files
  Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификации
uploads/files/zakonodatelstvo/naredbi
  Наредба №8 от 20 март 2007 Г. За процедурите по сертификация и/или одобрение на произвеждания и търгуван посевен материал от групите земеделски растения зърнени, маслодайни и влакнодайни, фуражни, зеленчукови, картофи и цвекло
UserUploads/File
  Масажист първо класиране зъботехника ч
uploads/File/BABH/EKMS/International/Bilateral contracts
  Министерство на земеделието и храните българска агенция по безопасност на храните
uploads/files
  №53, пгт „Проф д-р Асен Златаров
uploads/File/Registri/ZHOJ
  Регистър на издадените лицензи за превоз на животни за кратки пътувания по чл. 165 от звд
uploads/files
  Представители на криб в съветите за сътрудничество към дирекциите „бюро по труда” по общини община ардино
language/bg/uploads/files/news__1
  I общи положения Ч
uploads/files/katalozi/sortova lista
  Инистерство на земеделието и продоволСтвието Ministry of Agriculture and food supply
uploads/files/zakonodatelstvo/Naredbi - new
  Наредба №100 от 18 август 2006 Г. За търговия на посевен материал от маслодайни и влакнодайни култури на пазара на европейския съюз
uploads/files/zakonodatelstvo/tarifi
  Тарифа за таксите, които се събират от изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол по закона за закрила на новите сортове растения и породи животни и по закона за посевния и посадъчния материал
uploads/files/zakonodatelstvo/naredbi
  Наредба №99 от 18 август 2006 Г. За търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на европейския съюз
uploads/files/Metodi
  Наредба №99 от 18 август 2006 Г. За търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на европейския съюз
uploads/files/zakonodatelstvo/naredbi
  Наредба №19 от 5 май 2004 Г. За производство и търговия на посадъчен материал от зеленчукови култури
uploads/File/buletini
  Сигурност всеки ден министерство на земеделието и храните
uploads/files/events
  Transnational initiative for guidance of graduated and entrepreneurship
uploads/files/Administrativni svedenia prilojenie 1/New Folder
  Република българия министерство на земеделието и храните
uploads/File
  Инвестор бг ад новини за инвеститори
uploads/files
  Информация за медиите Радио Fresh! и Ка Мюзик плюс издават горещо cd hitbox софия, 23. 03. 2010г
  Emmis Bulgaria представя интернет дивизията си
website_uploads/File/2009-09-07
  Английски език – 7 септември 2009г. Вариант №1 Ключ с верните отговори
uploads/files/zakonodatelstvo/naredbi
  За определяне на условия и списък с изисквания за здравно състояние на размножителния материал от декоративни растения издадена от министерство на земеделието и горите
uploads/files
  Република българия министерство на земеделието и храните
uploads/files/Administrativni svedenia prilojenie 1/New Folder
  Република българия министерство на земеделието и храните
uploads/files/katalozi
  Република българия министерство на земеделието и храните
uploads/File/BABH/EKMS/International/Bilateral contracts
  Министерство на земеделието и храните българска агенция по безопасност на храните
uploads/files
  Хит-радио Fresh! подарява билети за концерт на The Black Eyed Peas в Милано. Групата със специално видео – обръщение към слушателите
UserUploads/File/science
  Научни резултати постигнати при разработването на изследователски проекти, финансирани от му – София
uploads/File/Mejdunar_satr_vo
  Министерство на земеделието и храните българска агенция по безопасност на храните
uploads/files/katalozi
  Република българия министерство на земеделието и храните
  Република българия министерство на земеделието и храните
  Република българия министерство на земеделието и храните
uploads/files
  Офис на Член на Европейския парламент
uploads/File/VMP - Obrazci
  Българска агенция по безопасност на храните
uploads/files/zakonodatelstvo/naredbi
  Общи положения ч
uploads/files/zakonodatelstvo/Naredbi - new
  Наредба №81 от 22 юни 2006 Г. За определяне на условията и въвеждане на списъка с изисквания за здравното състояние на посадъчния материал от овощни видове, който се предлага на пазара на европейския съюз
uploads/files/zakonodatelstvo/naredbi
  За определяне на условията и въвеждане на списъка с изисквания за здравното състояние на посадъчния материал от овощни видове, който се предлага на пазара на европейския съюз издадена от министерство на земеделието и горите в сила от 01
uploads/files/zakonodatelstvo/zakoni/2011
  Наредба №21 от 10 декември 2007 Г. За търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на европейския съюз
uploads/files/promotion
  Поръчай сега промоционален пакет ! Супер оферта на selsun blue ® !
uploads/files
  Земеделието в област бургас октомври 2013г. Съдържание
uploads/files/katalozi
  Съдържание contents увод – introduction
uploads/File/BABH/EKMS/International/Bilateral contracts
  Министерство на земеделието и храните българска агенция по безопасност на храните
uploads/files/Administrativni uslugi
  Наредба №3 от 25 февруари 2010 Г. За търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на европейския съюз
uploads/files/katalozi
  М инистерство на земеделието и Храните Ministry of Agriculture and food
  Инистерство на земеделието и продоволСтвието Ministry of Agriculture and food supply
uploads/files
  Списък на местните органи на конфедерация на работодателите и индустриалците в българия /криб/ община ардино
uploads/files/_oldsite_news
  Преглед на печата 11 ноември 2009 г
uploads/files
  Съдържание contents увод – introduction
  Свободни работни места обявени чрез eures към 23. 12. 2016г
uploads/File/BABH/EKMS/International/Bilateral contracts
  Ministry of agriculture and food bulgarian food safety agency
public/uploads/files
  Описание на услугите
uploads/File/BABH/EKMS/International/Travelling with pets
  Домашни животни ветеринарни изисквания
uploads/files/katalozi
  Съдържание contents увод – introduction
uploads/File/BABH/EKMS/International/Bilateral contracts
  Safety every day
public/uploads/files
  Стойности на параметрите за качеството на предоставяните услуги, съгласно чл. 39 на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения
uploads/files
  Свободни работни места обявени чрез eures към 09. 07. 2013г
uploads/File/Mejdunar_satr_vo
  Ministry of agriculture and food bulgarian food safety agency
uploads/files
  Сдружение „Доза обич гр. Бургас Новаторство и ефективност, Тел/факс: 056 82 75 47 доверие и съпричастност
  С ъ д ъ р ж а н и е въведение стр
public/uploads/files/Contracts/TELCO
  Описание на услугите
uploads/files
  Ние, партиите дсб и бдф, на основата на доказания си предишен опит
  Ние, партиите дсб и бдф, на основата на доказания си предишен опит
  Свободни работни места обявени чрез eures към 16. 01. 2013г
uploads/File/Registri/ZHOJ/Ptici
  Регистър на ферми за патици мюлари регистъра е актуален към 05. 02. 2014 г
uploads/File/Actuality/EKMS
  Растенията също се разболяват!
uploads/files
  Програма мaй 2017 Discovery Channel Bulgaria eet/eest за допълнителна информация, моля свържете се с: Anca Amariei pr manager Discovery cee
wp-content/uploads/file
  Семинар за софтуерни специалисти на тема Релационни бази от данни и sql server 2005 теория и практика
uploads/files
  Свободни работни места обявени чрез eures към 07. 03. 2013г
  Диплома по Медицина /валидна във Франция/; Опит 1 година; Френски език -свободно; геодезист
  Иван Костов беше министър на финансите в две правителства в "коалиционното" на Димитър Попов и в правителството на сдс, оглавено Филип Димитров
  Community trademark
uploads/files/Results
  Съдържание contents увод – introduction
uploads/files
  Част Организатор на промоцията
  Групов Програмен Директор на Emmis Bulgaria
  Програма юни 2017 id xtra Pan Regional eet/eest за допълнителна информация, моля свържете се с: Anca Amariei pr manager Discovery cee
  Програма юни 2017 Discovery Science eet/eest за допълнителна информация, моля свържете се с: Eleonora Georgieva All Channels pr +359 2 434 03 50
uploads/File/BABH/EKMS/International/Bilateral contracts
  Ministry of agriculture and food bulgarian food safety agency
UserUploads/File/project
  Алексей Алексеев, Ганка Косекова и Ваньо Митев
static/uploads/files
  Формуляр за кандидатстване към фенклуб „челси-българия”
language/bg/uploads/files/projects__1
  Съдържание част I. Какво разбираме под понятието "дете-центриран подход"
uploads/files
  Свободни работни места обявени чрез eures към 21. 02. 2013г
  Програма юни 2017 Animal Planet eet/eest за допълнителна информация, моля свържете се с: Anca Amariei pr manager Discovery cee
  Свободни работни места обявени чрез eures към 11. 05. 2017г
  Свободни работни места обявени чрез eures към 21. 04. 2017г
  Свободни работни места обявени чрез eures към 22. 02. 2017г
  Свободни работни места обявени чрез eures към 18. 07. 2017г
uploads/files/Mesta za glasuvane 12_06_2011
  Секция № Място на гласуване Блокове, улици
uploads/files
  Опасна ли е тревата?
wp-content/uploads/file/2014/april
  V – национален фестивал „шопски наниз”- костинброд -2014
uploads/files
  Програма юни 2017 Discovery Channel Bulgaria eet/eest за допълнителна информация, моля свържете се с: Anca Amariei pr manager Discovery cee
  Свободни работни места обявени чрез eures към 25. 11. 2013г
files/useruploads/files
  Доклад за дейността на политическа партия герб през 2016 г. І. Общо представяне
uploads/files
  Свободни работни места обявени чрез eures към 26. 03. 2014г
  Как да възприемем този материал?
uploads/File
  Инструкция за експлоатация на автоматична система за врати на панти с радиално отваряне с механизъм „ power swing / besam съдържание
website_uploads/File/2009-09-03
  Задача от 1 до 30. Ключ с верните отговори Въпрос №
uploads/files
  Народната дипломация на Движение "Русофили"
uploads/files/Mesta za glasuvane 12_06_2011- stranata
  Наименование на улиците Допълнителни пояснения
uploads/files
  Програмни направления
  Петербург Москва Санкт
uploads/File/BABH/EKMS/International/Bilateral contracts
  Министерство на земеделието и храните българска агенция по безопасност на храните
  Health certificate for import into the Republic of Kosovo of cattle, intended for immediate slaughter after importation
uploads/files
  Как се губи половин живот
files/useruploads/files
  Община мадан списък – класиране
  Име, Презиме, Фамилия Издигнат от Район Приемни дни в Район
uploads/files
  Г. Преамбюл Областната стратегия за развитие на област Бургас (осроб)
uploads/File
  Сигурност всеки ден министерство на земеделието и храните
  Покупко-продажба на акции
  Закона за публично предлагане на ценни книжа (зппцк) относно правата на акционерите в публични дружества
wp-content/uploads/file/os
  Решение №288 на ОбС от 27. 02. 2009год. Сделки за имоти -общинска собственост 2009год
uploads/files
  На република българия 2015 за сортове тютюн, лоза, овощни, медицински, ароматни и декоративни култури
UserUploads/File
  Списък на класиралите се кандидати за зачисляване в специализация по „Обща медицина” съгласно Наредба №15 на мз и заповед № рд-09-341 от 01. 08. 2008 г на Министъра на здравеопазването Вх. №
uploads/files/Mesta za glasuvane 12_06_2011
  Секция № Място за гласуване Обхват на изборната секция
uploads/files
  Семинар Организиран от школа за политически лидери „стефан радославов
  Агенция по обществени поръчки
uploads/files/Docs
  Или Пътят на един алкохолик
uploads/File/ECIC_aktualno
  Прищина, косово 19–20 декември 2011
  Тирана, албания 16 17 ноември 2011
media/ckuploads/files
  Хотел, пансион Дете /до 11,99/ възрастен
files/useruploads/files/pages/primeni_dni/obshtinski_suvetnici
  Име, Презиме, Фамилия Издигнат от Район Приемни дни в Район
uploads/files/Mesta za glasuvane 12_06_2011- stranata
  Предварителни избори на синята коалиция за избор на президент 12. 06. 2011, неделя, 08: 00-20: 00 часа район Аспарухово
uploads/File/Registri/ZHOJ/Ptici
  Област Адрес на обекта, собственик
uploads/files/Mesta za glasuvane 12_06_2011
  Място за гласуване сик адреси
uploads/files
  Animal planet hd eet
uploads/File/Registri/ZHOJ
  Регистър на издадените разрешителни за използването на животни в опити Актуализиран: 04. 08. 2014 год
files/useruploads/files
  Доклад за дейността на политическа партия герб през 2014 г. І. Общо представяне
old2015/uploads/files/pokana3-2013/m312/drugi
  Програма за развитие на селските райони 2007 2013
wp-content/uploads/file/documents/normativni_aktove
  Правила за пропускателния режим в сградата на община костинброд I. Общи положения
uploads/files/Mesta za glasuvane 12_06_2011
  Секция № Място за гласуване
files/useruploads/files/pages/t
  Доклад за дейността на политическа партия герб през 2015 г. І. Общо представяне
uploads/files/katalozi
  На република българия 2012 за сортове тютюн, лоза, овощни, медицински и ароматни култури
uploads/files/Mesta za glasuvane 12_06_2011
  На секция Место за гласуване
uploads/files/Mesta za glasuvane 12_06_2011- stranata
  Район място на гласуване район " северен "
uploads/files
  Решение на нис нис (Национален изпълнителен съвет) Александър Владимиров Радославов председател Ангел Маринов Чакъров Андрей Генчев Желев
uploads/files/Mesta za glasuvane 12_06_2011- stranata
  Места за гласуване на предварителните избори на синята коалиция на 12 юни 2011 година в община велико търново
uploads/File
  Отчет на Директора за връзка с инвеститорите на Инвестор. Бг ад пред общото събрание на акционерите насрочено за 12 юли 2005 г
uploads/File/Registri/ZHOJ
  Регистър на приютите в Република България, регистрирани в информационна
media/ckuploads/files
  Е в трупите в Дойчеопер и Есен. Едва 17-годишна, българката е поканена в състава на Есенската трупа от балетмайстора Владимир Малахов. През 1990 г печели специалната награда на журито на Международния балетен конкурс
uploads/files/Mesta za glasuvane 12_06_2011- stranata
  Район място на гласуване район " южен "
uploads/files
  Свободни работни места обявени чрез eures към 04. 02. 2014г
wp-content/uploads/file/reshenia/2011
  Заседание на Общински съвет Костинброд на 27. 12. 2011 година /вторник/ от 09. 00 часа, което ще се проведе в малкия салон на читалище „Иван Вазов гр. Костинброд, при следния
uploads/File/buletini
  Сигурност всеки ден министерство на земеделието и храните
wp-content/uploads/file/2016/04
  О б щ и н а к о с т и н б р о д общинска администрация гр. Костинброд, Софийска област
  О б щ и н а к о с т и н б р о д общинска администрация гр. Костинброд, Софийска област
  О б щ и н а к о с т и н б р о д общинска администрация гр. Костинброд, Софийска област
wp-content/uploads/file/2016/06/op6
  Закон за устройство на територията (зут); Закон за водите (ЗВ)
wp-content/uploads/file/2017/02
  Програма за овладяване на популацията от бездомни кучета на територията на община костинброд за периода 2017 2020 Г
wp-content/uploads/file/2016/05/naredbi
  Решение №169/21. 04. 2016 г на Обс-костинброд/ глава първа общи положения
uploads/File/Registri/ZHOJ
  Регистър на ферми за бройлери регистъра е с актуалност към 05. 02. 2014г
wp-content/uploads/file/2017/08/10
  Приложение №1 (образец) списък на документите съдържащи се в офертата
uploads/File/Actualno_PRZ/Dnevnici
  Министерство на земеделието и храните д н е в н и к
UserUploads/File
  Дисциплини по курсове поправителна сесия ликвидационна сесия
uploads/files/Mesta za glasuvane 12_06_2011
  Списък с адресите и границите на местата, където ще се гласува
wp-content/uploads/file/2016/10
  О б щ и н а к о с т и н б р о д общинска администрация гр. Костинброд, Софийска област
wp-content/uploads/file/2014/mart
  Решение №288 на ОбС от 27. 02. 2009год. Сделки за имоти -общинска собственост 2009 година
files/useruploads/files
  Име, Презиме, Фамилия Район Приемно време
public/uploads/files
  Лица за контакти Приложение №2
uploads/files
  Приложение №3 Образец Технически изисквания и технически спецификации
uploads/File/BABH/EKMS/International/Bilateral contracts
  Министерство на земеделието и храните българска агенция по безопасност на храните
wp-content/uploads/file/2015/12
  За гр. Костинброд
wp-content/uploads/file/2014/april/pub_pokana_ulichno_osvetlenie
  Документация на обществена поръчка с предмет: „Поддръжка на улично осветление на територията на община костинброд
uploads/files
  Република българия агенция по заетостта
uploads/File/OPAK/Proekt_Obuchenie
  Проектът е осъществяван с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
uploads/files
  Проект „пилотен демонстрационен модел за ветроенергиен одит и енергийни алтернативи в малки черноморски общини”
  Доклад първи работен доклад преамбюл
  Свободни работни места обявени чрез eures
wp-content/uploads/file/2016/04/op4
  Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г. Съдържание: Раздел Решение за откриване на процедурата
wp-content/uploads/file/izbori2014
  О б щ и н а к о с т и н б р о д общинска администрация гр. Костинброд, Софийска област
wp-content/uploads/file/2017/08/08
  За обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал
wp-content/uploads/file/izbori2014
  О б щ и н а к о с т и н б р о д общинска администрация гр. Костинброд, Софийска област
uploads/File
  О б р а з е ц пълномощно долуподписаният
uploads/files
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я областeн управител на област бургас извлечение з а п о в е д
  Майски празници в Кипър 05. 05 – 10. 05. 2010 6 дни / 5 нощувки
  Конкурс за длъжността: Инженер Вик виК експерт на Асоциация по Вик бургас
  Полски култури
files/useruploads/files/pages/primeni_dni/obshtinski_suvetnici
  Име, Презиме, Фамилия Издигнат от Район Приемни дни в Район
files/useruploads/files
  Техническо задание за обществена поръчка с предмет
uploads/files
  Обявени свободни работни места от страни- членки на европейското икономическо пространство-оферти към 28. 08. 2009г
wp-content/uploads/file/adm-uslugi/услуги-ос/iii-15
  Община костинброд
uploads/File/Registri/ZHOJ/Ptici
  Регистър на ферми за патици мюлари регистъра е актуален към 22. 01. 2014 г
uploads/files
  Чсписък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство
wp-content/uploads/file/2017/06
  О б щ и н а к о с т и н б р о д общинска администрация гр. Костинброд, Софийска област
wp-content/uploads/file/2015/4
  С п и с ъ к на класираните кандидат потребители и определения индивидуален месечен бюджет (в часове)
uploads/files
  Обявени свободни работни места от страни- членки на европейското икономическо пространство-оферти към 25. 08. 2010г
uploads/files/20180427PbQd578450
  Техническа спецификация на обект
uploads/files
  Специална пролетна оферта заплащате двойна стая гледка море, а се настанявате в джуниор суит
uploads/File/Registri/ZHOJ/Ptici
  Област Адрес на обекта, собственик
uploads/File/Novini/Sin Ezik
  Съвети за животновъдите за заболяването „син език“ Какво представлява заболяването син език по животните?
images/uploads/files/
  Динамични характеристики на кораба като обект на управление
wp-content/uploads/file/2014/avgust
  О б щ и н а к о с т и н б р о д общинска администрация гр. Костинброд, Софийска област
uploads/files
  Отчет в рамките на Проект "Пилотен демонстрационен модел за ветроенергиен одит и енергийни алтернативи в малки Черноморски Общини"
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я областeн управител на област бургас документация за
  Свободни работни места обявени чрез eures
  Свободни работни места обявени чрез eures
  Свободни работни места обявени чрез eures към 03. 05. 2011г
  Република българия агенция по заетостта
  Израел & йордания 2011 01. 09. 2011 – 08. 09. 2011 8 дни / 7 нощувки
media/ckuploads/files
  Росен Канев Преди да завърши през 1989 Държавното хореографско училище
uploads/files
  Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда №802-01-54, внесен от Министерския съвет на 10 2008 година
uploads/files/_oldsite_news
  Преглед на печата 27 август 2009 г
directory uploads File  
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница