uploads/files/laws
  Изм. Дв, бр. 37 От 2013 Г. Издадена от Министерството на здравеопазването
  Изм. Дв, бр. 67 От 2011 Г. Издадена от Министерството на здравеопазването
  Дв бр. 45 Вторник, 13 май 2008 г. Официален раздел
  В сила от 01. 08. 2005 г. Издадена от Министерството на здравеопазването
  Наредба №38 от 16 ноември 2004 Г. За определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства
  Наредба №27 oт 15 юни 2007 Г. За изискванията към данните и документацията за разрешаване за употреба и регистрация на лекарствени продукти
  Наредба №27 от 15 юни 2007 г за изискванията към данните и документацията за разрешаване за употреба и регистрация на лекарствени продукти
  Наредба №7 от 5 август 2008 Г. За условията и реда за вземане на образци и проби от медицински изделия за изпитване
  Закон за медицинските изделия в сила от 12. 06. 2007 г
  За изискванията към данните върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти издадена от Министерството на здравеопазването Обн. Дв бр. 77 от 25 Септември 2007г
  В сила от 01. 01. 2007 г. Издадена от Министерството на финансите
  Правила за добра фармацевтична практика българският фармацевтичен съюз като, взе предвид нарастващите изисквания към фармацевтичната професия в Европейския съюз
  Наредба №3 от 24 август 2012 Г. За реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните
  Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции
  В сила от 29. 11. 2005 г. Издадена от Министерството на здравеопазването
  Наредба за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях
  Закон за здравето в сила от 01. 01. 2005 г
  В сила от 01. 01. 2008 г. Приета с пмс №311 от 15. 12. 2007 г. Обн. Дв бр. 110 от 21 Декември 2007г., изм. Дв бр. 19 от 13 Март 2009г., изм. Дв бр. 41 от 2 Юни 2009г
  Закон за храните
directory uploads files  
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница