user_pic/files
  Презентация за живота и делото на Васил Левски. 5-8 клас, соу. Място на провеждане: Зала за мероприятия в библиотеката на читалището
user_pic
  Музите в италия 4 8 април 2011 г., Италия – римини п р о г р а м а
user_pic/files
  Задание за обхват и съдържание на оценка на въздействието върху околната среда
user_pic
  Защитени зони от мрежата Натура 2000
  Защитени зони от мрежата Натура 2000
  Защитени зони от мрежата Натура 2000
  Защитени зони от мрежата Натура 2000
  Защитени зони от мрежата Натура 2000
  Защитени зони от мрежата Натура 2000
user_pic/files
  Companies report
user_pic
  Защитени зони от мрежата Натура 2000
user_pic/files
  Сейшелски острови о. Праслин
user_pic
  Защитени зони от мрежата Натура 2000
user_pic/files
  Светът става по-малък, но по-труден за въздействие човечеството става
user_pic
  Защитени зони от мрежата Натура 2000
user_pic/files
  Покана enterprise Europe Network към Търговско-промишлена палата – Враца
user_pic/files/downloads
  Cbc fairs cross border cooperation fairs
user_pic/files
  Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Представено от ет „Любчо Чомаковски”
user_pic
  Защитени зони от мрежата Натура 2000
  Избирателен списък (за публикуване)
user_pic/files
  Избирателен списък (за публикуване на интернет страницата на общината)
user_pic
  Румънска фирма – производител на свещи от Крайова се интересува от закупуване на разсекретените стомана specialy от България
user_pic/files
  Избирателен списък
  Избирателен списък (за публикуване)
  Доклад за наблюдение на изпълнението за 2011 г
  №06 врачански община: криводол населено място: С. Ракево секция №016
  Населено място С. Ракево, кметство
  Населено място гр
  Презентация на инвестиционния и бизнес климат на България г-н Стамен Янев, изпълнителен директор
  За гласуване в частичен избор за кмет на кметство на 12 октомври 2014 г
  Семинар в Хайредин и тематично пътуване Хайредин-Враца-Леденика и обратно
user_pic/files/CEZ
  Уважаеми клиенти
user_pic/files
  Заседание на Общински съвет Криводол и връчване на почетни награди на Община Криводол Място: Заседателната зала на Общината 20. 00 ч
  План за действие за съвместни туристически инициативи и интегрирани зелени туристически продукти
  Отчет на кмета на община криводол за 2014 Г. Криводол, м януари 2015 г. Уважаеми жители на община криводол
  Населено място гр
  №06 врачански община: криводол населено място: гр. Криводол секция №002
  Населено място С. Осен, кметство
  №06 врачански община: криводол населено място: С. Лесура секция №013
  №06 врачански община: криводол населено място: гр. Криводол секция №003
  З а п о в е д №225 Гр. Враца/03. 10. 2016 год
  №06 врачански община: криводол населено място: С. Пудрия секция №015
  За произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г
  За произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г
  За провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г
  З а п о в е д №243 Гр. Враца/04. 11. 2016 год
  Населено място гр. Криводол, кметство
  Населено място гр. Криводол, кметство
  Г., 10. 30 ч. „Детство мое
user_pic
  Община борован 3240 Борован
user_pic/files
  Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Представено от „Краун-95”
  Силните храни за мозъка“ на д-р Нийл Барнард Издателство Изток-Запад
  Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Представено от „Никас” оод предложение за „Преустройство на цех за производство на амонити в резервоарен парк за химични вещества”
user_pic
  "Сезони в Созопол"
user_pic/files
  За произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г
  Населено място с
  Решение на ос-борован №159/ 23. 03. 2017г
  З а п о в е д №146 Гр. Враца/03. 10. 2016 год
  Адрес на избирателната секция дг "Радост", ет. 1, ул
  Адрес на избирателната секция Сграда на Културния дом- ул
  За произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г
  Програма на фестивал на кестена 2016 15-16 октомври 2016 г., село Коларово, сцената пред читалище "Яне Сандански"
  З а п о в е д №184 Гр. Враца/03. 10. 2016 год
  За произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г
  За публикуване за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
  За произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г
  По чл. 8,ал. 2 от зпугдвмс вр чл. 54,ал
  Доклад за овос за инвестиционно предложение „Изграждане на пристанище адм оряхово", с местоположение: упи XI, кв. 16, гр. Оряхово, общ. Оряхово, обл. Враца, възложител: "
  Населено място с
  За произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г
  Населено място С. Галатин, кметство
  З а п о в е д №224 Гр. Враца/03. 10. 2016 год
  Презентация за живота и делото на Васил Левски. 1-8 клас, оу „В. Левски с. Ракево. Място на провеждане: Зала за мероприятия в библиотеката на читалището
  Адрес на избирателна секция: соу «Св. Св. Кирил и Методий», ет
  Населено място с
  Книга" и Библиотеката при нч" Н. Й. Вапцаров-1924"- криводол в програмата: 2 април (вторник) 10. 00 ч. "
  Книга" и Библиотеката при нч" Н. Й. Вапцаров-1924"
  З а п о в е д №145 Гр. Враца/03. 10. 2016 год
  З а п о в е д №19 194п гр. Враца/18. 01. 2016 год
  Община криводол
  Програма за управление за срока на мандата 2011-2015 г и сега, една година по-късно, давам отчет за изпълнението й през първата година на моето управление
  Община криводол
  Рио де жанейро, водопадите игуасу и буенос айрес 14 дни, 11 нощувки
  Коледа с Първа библиотека за пациента в Университетска болница "Царица Йоанна исул"
  З а п о в е д №151 Гр. Враца/03. 10. 2016 год
  З а п о в е д №19 163п гр. Враца/18. 01. 2016 год
  Адрес на избирателната секция Читалището, ет
  Прес съобщение
user_pic
  Европейски съюз европейски фонд за
user_pic/files
  №06 врачански община: криводол населено място: С. Градешница секция №010
  Населено място С. Градешница, кметство
  №06 врачански община: криводол населено място: гр. Криводол секция №004
  З а п о в е д №105 Гр. Враца/01. 02. 2017 год
  №06 врачански община: криводол населено място: гр. Криводол секция №001
  За произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г
  №06 врачански община: криводол населено място: С. Галатин секция №007
  Общински съвет – криводол
user_pic
  Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца
user_pic/files
  Конкурсната комисия определена със заповед №355/24. 10. 2017 г на Кмета на Община Борован инж. Десислава Тодорова, Реши
  Конкурс за длъжността секретар на община борован
  Конкурс за длъжността директор на дирекция „ инвестиционна политика, проекти и обществени поръчки в община борован
  №06 врачански община: криводол населено място: С. Баурене секция №005
  Населено място С. Баурене, кметство
  Населено място гр. Криводол, кметство
user_pic
  Защитени територии защитените територии в България
user_pic/files
  Конкурс за длъжността секретар на община борован конкурсната комисия определена със заповед
user_pic
  Община борован 3240 Борован
user_pic/files
  Конкурс за длъжността секретар на община борован конкурсната комисия определена със заповед
user_pic
  Община борован 3240 Борован
user_pic/files
  Община борован 3240 Борован
  Програма за управление на отпадъците на Община Борован за 2017-2020 г. Съдържание
  Закон за опазване на околната среда 6 2 закон за управление на отпадъците 6
user_pic
  Община борован 3240 Борован
user_pic/files
  За произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г
  З а п о в е д №19 164п гр. Враца/18. 01. 2016 год
  №06 врачански община: криводол населено място: С. Осен секция №014
user_pic
  За продажба на общинска земя частна общинска собственост пи №486016, с площ 84. 893 дка земя 3-та категория, местност „Агиното бранище” в землището на гр. Бяла Слатина
user_pic/files
  З а п о в е д №192 Гр. Враца/03. 10. 2016 год
  Събитието приключи с награждаване на гостите на конференцията, които бяха успели да разрешат задачите за размисъл, предоставени заедно с информационния пакет. Наградите бяха осигурени от партньорите по проекта
  Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца
  Решение по овос № вр-1-1/2017г на Директора на риосв- враца за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за
  Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва
user_pic/files/new
  Регистрационна форма
user_pic/files
  Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Представено от «екобий 2011»
  Община хайредин
user_pic
  Бедстващо животно? Преди да предприемете действия, трябва да знаете следното
user_pic/files
  „Осигуряване на информация и публичност" по проект "Оптимизиране на функциите и подобряване на ефективността на общински администрации Криводол, Хайредин и Бойчиновци", Бюджетна линия: bg051PO002/12/1
user_pic
  Защитени зони от мрежата Натура 2000
user_pic/files
  Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Съобщение
  Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община криводол 2017 2020 Г
  Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Представено от „Глобъл Агро Север”
  Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца
  За произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г
  №06 врачански община: криводол населено място: С. Фурен секция №018
  За произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г
  За произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г
  Населено място гр
  За публикуване за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
user_pic
  Истанбул -град на два континента 2 дни, настаняване в хотел 3*, закуска / обяд / Екскурзия град / + азиатската част
user_pic/files
  №06 врачански община: криводол населено място: С. Големо бабино секция №009
  Избирателен списък (за публикуване) за произвеждане на избори за народни представители за
  Избирателен списък (за публикуване) за произвеждане на избори за народни представители за
  За публикуване за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
  З а п о в е д №226 Гр. Враца/20. 10. 2016 год
  За избиране на общински съветници и кметове на 07 април 2013 Г
  Изборен район №06 врачански
  Избирателен списък (за публикуване) за произвеждане на избори за народни представители за
  №06 врачански община: криводол населено място: С. Добруша секция №011
  Избирателен списък (за публикуване) за произвеждане на избори за народни представители за
  Евро-китайски бизнес срещи 2013 провинция хъйлундзян,тиелин, гуанджоу, хонконг
  Покана за участие b2fair, midest 2012, Париж, 6-9 Ноември 2012г
  З а п о в е д №153 Гр. Враца/03. 10. 2016 год
  З а п о в е д №154 Гр. Враца/03. 10. 2016 год
  Избирателен списък (за публикуване) за произвеждане на избори за народни представители за
  №06 врачански община: криводол населено място: С. Главаци секция №008
  З а п о в е д №49 Гр. Враца/10. 01. 2018год
  Адрес на избирателна секция: кметството, ет
  Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Представено от зп венцислав Анатолиев Вутков, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за: «Тръбно-ролкова поливна система за дъждуване и необходимите съоръжения, захранвани от река
  За публикуване за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
  З а п о в е д №144 Гр. Враца/03. 10. 2016 год
  За публикуване за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
  За публикуване за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
  За публикуване за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
  По чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс
  За публикуване за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
  З а п о в е д №48 Гр. Враца/10. 01. 2018год
  №06 врачански община: криводол населено място: С. Краводер секция №012
  За публикуване за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
  З а п о в е д №261 Гр. Враца/01. 10. 2015 год
  Индустриална политика на Европейския съюз, част от инициативите в стратегията Европа 2020
  З а п о в е д №143 Гр. Враца/03. 10. 2016 год
user_pic
  Европейски съюз европейски фонд за
  Изключителна държавна собственост, попадащ в териториалния обхват на риосв гр. Враца
  Европейски съюз европейски фонд за
  Европейски съюз европейски фонд за
  Европейски съюз европейски фонд за
  Конкурс за най-добра снимка от резерват "Врачански карст". Снимките трябва да вдъхновяват зрителя да посети уникалните и красиви места и да отразяват богатството и разнообразието на местната фауна и флора
  Наименование на проекта: „Дейности по устойчиво управление на резерват „Врачански карст”
  Европейски съюз европейски фонд за
user_pic/files
  Адрес на избирателна секция: соу «Св. Св. Кирил и Методий», ет
user_pic
  Г в община Созопол ще се проведе третото издание на фестивал „Созополис. Събитието, чието начало стартира с финансовата подкрепа на Оперативна програма
user_pic/files
  З а п о в е д №160 Гр. Враца/03. 10. 2016 год
  Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Съобщение
  От избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г
  З а п о в е д №219 Гр. Враца/01. 10. 2015 год
  З а п о в е д №19 219п гр. Враца/18. 01. 2016 год
  За публикуване за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
  Конкурсната комисия определена със заповед №406/01. 12. 2017 г на Кмета на Община Борован инж. Десислава Тодорова, Реши
  Избирателен списък (за публикуване) за произвеждане на избори за народни представители за
  З а п о в е д №147 Гр. Враца/03. 10. 2016 год
  На Кмет на Община Борован,кметове на кметства и общински съветници
  За публикуване за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
  Адрес на избирателната секция Читалището, ет
  Адрес на избирателна секция: Читалището, ет
  За гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
  За гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
  №06 врачански община: криводол населено място: С. Ботуня секция №006
  За гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
  Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца съобщение
  Представено от „Гепард Ауто“ еоод предложение за „Изграждане на шоурум и сервиз за ремонт, пункт за разкомплектоване на излезли от употреба автомобили, продажба на авточасти“
  Избирателен списък (за публикуване) за произвеждане на избори за народни представители за
user_pic/files/downloads
  Програма управление на търговски кредити при трансгранични сделки в рамките на европейския съюз
user_pic/files
  Решение по молба до Президента на Република България за опрощаване на задължения
  Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци
  Адрес на избирателната секция Кметството, ет
  Обява за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти
  Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца с ъ о б щ е н и е
  Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Представено от „бн-консулт-Инженеринг”
  Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за овос за инвестиционно предложение „Добив на подземни богатства – индустриални минерали глауконитови пясъчници от находище
  З а п о в е д №19 226п гр. Враца/18. 01. 2016 год
  Представено от „Биохерба Р” оод, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за
  Конкурс за назначаване на държавни служители о б щ и н а б о р о в а н
  Сунау: об 40 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство
  За гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
  Списък на лицата, заявили, че ще гласуват по настоящ адрес на частичен избор за кмет на кметство с. Ракево на 12. 10. 2014 Г., Към 20. 09. 2014 година
  "We are our Brains: From the Womb to Alzheimer's" Дик Сваб – „Ние сме нашият мозък От утробата до Алцхаймер“
  З а п о в е д №51 Гр. Враца/10. 01. 2018год
  З а п о в е д №338 Гр. Враца/02. 10. 2017 год
  З а п о в е д №152 Гр. Враца/03. 10. 2016 год
  Дублирани имоти с. Баурене
  Общинска администрация регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
  Общински съвет криводол област враца до общинските съветници
user_pic
  Община борован 3240 Борован
directory user pic  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница