userfiles/file/docs2
  Конкурс за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
userfiles/file/docs2/OP_Obiavlenia
  Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
  Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
  Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
  Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
userfiles/file/docs2/IZBORI_2014
  За лица подали заявления да гласуват по настоящ адрес към 09. 05. 2014 Г
userfiles/file/docs2
  За избиране на народни представители на 12 май 2013 Г. За лица подали заявления да гласуват по настоящ адрес към 22. 04. 2013 Г
  За избиране на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 Г. (по чл. 54, ал. 4 от Изборния кодекс) област: пловдив община: асеновград
  Решение №506/12. 09. 2012г на Общински съвет Асеновград. Изменен и допълнен с Решение №936/22. 05. 2013г на Общински съвет Асеновград
  Уведомление за оценка на инвестиционно предложение за съвместимост с
userfiles/file/docs2/OP_Obiavlenia
  Община асеновград 4230, Асеновград
  Община асеновград 4230, Асеновград
userfiles/file/docs2/IZBORI_2014
  Община асеновград
userfiles/file/docs2
  Избирателен списък
  Чл. 48а, ал. 1 във връзка с чл. 187, ал. 1, т. 7 от ик
  Решение №668/19. 12. 2012г на Общински съвет- асеновград въведение
  За избиране на народни представители на 12 май 2013 Г
userfiles/file/docs2/OP_Obiavlenia
  Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
userfiles/file/docs2
  Конкурс за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
  Програма за развитие на физическото възпитание и спорта за периода 2014-2020 година в следния състав
  ГР. Асеновград секция №001 адрес на избирателна секция: Професионална Гимназия Цар Иван Асен ii”
  Информация за преценяване необходимостта от овос I. Информация за контакт с възложителя
userfiles/file/docs2/OP_Obiavlenia
  Програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции
userfiles/file/docs2
  Програма за развитие на образованието в община Асеновград за периода 2014-2020 г
  Конкурс за любовна лирика „Наздравица за любовта
  Официален член на esdu world Tour licenz – bg 30 bfsdd-bulgarian Federation
userfiles/file/docs2/OP_Obiavlenia
  Оценъчна карта за техническите предложения на допуснатите участници
userfiles/file/docs2
  Програма за развитие на културните дейности в община Асеновград за периода 2014-2020 г е разработена във връзка с програмата за управление на община Асеновград 2011-2015 г
userfiles/file/docs2/OP_Obiavlenia
  „Избор на изпълнители за изготвяне на работни инвестиционни проекти за обекти разпределени по шест обособени позиции, във връзка с проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за програмен период 2014 – 2020 за гр
  Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
userfiles/file/docs2
  Община асеновград
userfiles/file/docs2/IZBORI_2014
  За лица подали заявления да гласуват по настоящ адрес към 07. 05. 2014 Г
userfiles/file/docs2
  Описание на имотите, които общината има намерение да придобие през 2014г
  Описание на имотите, които общината има намерение да придобие през 2015г
  За избиране на народни представители на 12 май 2013 Г. За лица подали заявления да гласуват по настоящ адрес към 15. 04. 2013 Г
  Програма за 2014г на община Асеновград. І. Технико инокомическа обосновка на проекта №
userfiles/file/docs2/IZBORI_2014
  За лица подали заявления да гласуват по настоящ адрес към 13. 05. 2014 Г
userfiles/file/docs2
  Г о д и ш е н о т ч е т за дейността на „Център за обществена подкрепа” Асеновград
  За избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г
  Програма за развитие на културата за периода 2014 2020г
  Програма «Регионално развитие»
  П р о г р а м а за развитието на туризма в община асеновград туристико–географско положение
  Конкурс за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
  Програма за развитие на образованието в община асеновград за периода 2014-2020 Г
  ГР. Асеновград секция №001 адрес на избирателна секция: Професионална Гимназия Цар Иван Асен ii”
  По чл. 54, ал. 4 от Изборния кодекс
  Вътрешни правила за работната заплата
  Програма за 2014г на община Асеновград. І. Технико инокомическа обосновка на проекта №
  Програма за управление на общински финанси, данъци и такси-стр. 4-8 Програма за управление и разпореждане с общинска собственост- стр. 8-10
  Конкурс за любовна лирика „Наздравица за любовта
userfiles/file/docs2/OP_Obiavlenia
  Конкурс за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
  Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
  Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
userfiles/file/docs2
  Програма за развитие на културните дейности в община Асеновград за периода 2014-2020 г е разработена във връзка с програмата за управление на община Асеновград 2011-2015 г
  Проект eReNet подкрепя Асеновград в Споразумението на кметовете
userfiles/file/docs2/IZBORI_2016
  З а п о в е д № а-1518 Гр. Асеновград, 17. 09. 2016 г. На основание чл. 44, ал. 2 от змсма и във връзка с чл. 41, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс
userfiles/file/docs2/OP_Obiavlenia
  Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов”
userfiles/file/docs2
  Община асеновград
  Програма за развитие на културата за периода 2014 2020г
  Формула за разпределение на средства общински училища за бюджет 2012 Г. На община асеновград
directory userfiles file  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница