userinfo/1430/doc/1/2
  I. монографии: Църква и общество в България днес
userinfo/133/doc/1/2
  С п и с ъ к на научните публикации на доц. Д-р николай проданов история І. Историография
userinfo/104/doc/1/2
  Книги 1981 Киприан. Старобългарски и староруски книжовник
userinfo/154/doc/1/2
  Списък на публикациите
userinfo/108/doc/1/2
  Литература във вту "Св св. Кирил и Методий"
userinfo/129/doc/1/2
  Научни публикации монографични изследвания
userinfo/1037/doc/1/2
  Спизък с публикации (2011-03. 2016) на гл ас д-р Красимир Христакиев
userinfo/134/doc/1/1
  Европейски формат на автобиография
userinfo/146/doc/2/1
  Диплом за участие и принос в Четвърти Международен симпозиум за съвременно изкуство "Мостове Балкана", по програма на Американската агенция за международно развитие usaid крагуевац 2005, Сърбия и Черна гора
userinfo/125/doc/1/2
  Списък на научните публикации на доц. Д-р кирил йорданов кабакчиев
userinfo/1306/doc/1/1
  Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (История на френската литература). Ноември 2010 г
userinfo/1230/doc/1/1
  Curriculum vitae
userinfo/118/doc/2/2
  Списък на публикациите 2001 – 2015 I. Книги и помагала
userinfo/16/doc/1/2
  Лекции на научни семинари и научно-приложни разработки на
userinfo/16/doc/1/1
  Биография на доц д-р Емилиян Георгиев Петков Лични данни: Дата на раждане: 05. 01. 1974 г. Националност: българин
userinfo/17/doc/2/2
  Publications Associate professor Ph. D. Tsvetanka Georgieva-Trifonova I. Papers in international and national scientific journals
userinfo/1230/doc/1/2
  На научната продукция на ДНК маргарита карамихова
userinfo/17/doc/1/2
  Списък на публикациите на доц д-р Цветанка Георгиева-Трифонова
userinfo/185/doc/1/2
  Публикации на доц. Д-р стефан йорданов за периода 2002-2007 год
userinfo/16/doc/2/2
  Publications and seminars of Assoc. Prof. Dr. Emiliyan Petkov I. Publications
userinfo/1356/doc/1/1
  Т в о р ч е с к а а в т о б и о г р а ф и я гл ас д-р Стела Валериева Георгиева
userinfo/11/doc/1/2
  Списък на публикациите на доц д-р Маргарита Кръстева Тодорова за периода 2005-2010 година A. Научни статии и доклади
userinfo/1225/doc/1/2
  Книги и монографии: Кънев, Н
userinfo/1034/doc/1/1
  Професионална автобиография
userinfo/189/doc/1/1
  Иларион Длагостинов, 15/А, В
userinfo/184/doc/1/2
  Доцент д-р Иван Михайлов Тодоров І. Дисертация
userinfo/162/doc/1/2
  Списък на публикациите на проф д-р Христо Бонджолов
userinfo/152/doc/1/2
  Университетско издателство „Св св. Кирил и Методий, Велико Търново (2011)
userinfo/152/doc/2/2
  Books Velikov, Y
userinfo/175/doc/1/2
  Монографии – Руските велики князе, царе и императори. В. Търново, 2001,
userinfo/1026/doc/1/2
  Сборник по случай 150г от рождението на Димитър Маринов. Русе, 1999, 103-106.
userinfo/185/doc/1/1
  Йорданов, Стефан Пенчев
userinfo/122/doc/1/2
  Elements d’initiation dans la ballade romaine populaire „Mioriţa
userinfo/1701/doc/1/1
  Автобиография Едуард Василев Маринов лична информация
userinfo/1260/doc/1/1
  Биография на проф д-р Жулиета Иванова Савова вту „Св св. Кирил и Методий Катедра „Педагогика, Педагогически факултет Лична информация
userinfo/1121/doc/1/1
  Биография на име: бялмаркова петя йорданова
userinfo/18/doc/1/2
  Списък на основните публикации на доц д-р Юлиана Дошкова-Тодорова
userinfo/1113/doc/1/2
  Списък публикации преди докторска дисертация
userinfo/464/doc/1/1
  Бойка георгиева недева
userinfo/1033/doc/1/1
  Пейо Иванов Карпузов
userinfo/1033/doc/1/2
  Семинар по компаративистика Comparative Studies in the Age of Globalization: Interdisciplinary Academic Seminar
userinfo/1733/doc/1/1
  Надежда Стоянова Костадинова
userinfo/163/doc/1/1
  Биография на проф дфн Маргрета Любомирова Григорова
userinfo/163/doc/1/2
  Два метафорични модела на реалността в романа на Болеслав Прус “Кукла”
userinfo/16/doc/1/1
  Биография на доц д-р Емилиян Георгиев Петков Лични данни: Дата на раждане: 05. 01. 1974 г. Националност: българин
userinfo/1118/doc/1/2
  Приложение. Списък с публикациите на Доц д-р. Олег Асенов публикации в научни списания a1
userinfo/160/doc/1/2
  Семинар по български език и култура 1987-1990 г. Зам декан на Филологическия факултет
userinfo/1230/doc/1/1
  Curriculum Vitae professor Margarita Karamihova, Dr. Habill. Personal information
userinfo/1032/doc/1/2
  Участия в научни форуми 2009-2016 г. Конференции/ публикации
userinfo/1531/doc/1/1
  Дойков йордан стоянов
userinfo/118/doc/1/1
  Europass автобиография
userinfo/1143/doc/2/2
  List of publications
userinfo/1260/doc/1/2
  Монографични изследвания и учебници савова, Ж. Оценяване на образователното съдържание. Избор на учебници и учебни ресурси. София: „Просвета”
userinfo/184/doc/1/1
  Димитър Найденов” №34-А, Велико Търново 5003; Република България
userinfo/1568/doc/1/1
  Доц д-р Стефан Серезлиев работи в сферата на професионалната практика и образованието по интегрирани маркетингови комуникации, брандинг, реклама, визуални комуникации и дизайн повече от 20 години
userinfo/13/doc/1/2
  Дисертация Стефанова, М. Методи за интегрирана биометрична идентификация в системите за информационно обслужване. Велико Търново, 2014 г. Статии в научни списания
userinfo/1600/doc/1/1
  Йорданов, Йордан, Веселинов
userinfo/17/doc/1/1
  Цветанка Любомирова Георгиева-Трифонова
userinfo/1416/doc/1/1
  Невена Маринова Гавазова
userinfo/146/doc/1/1
  Православен богословски факултет, катедра "Църковни изкуства", гр. Велико Търново 5000, ул
userinfo/9/doc/1/1
  Пламен Анатолиев Легкоступ
userinfo/1287/doc/1/1
  Автобиография Приложете снимка
userinfo/104/doc/1/1
  Дончева-Панайотова Невяна Ангелова
userinfo/1251/doc/1/1
  Биография на доц. Д-р теодора димитрова вълова лични данни Име: теодора димитрова вълова
userinfo/14/doc/1/2
  Научна продукция на проф д-р инж. Мирослав Николов Гълъбов
userinfo/114/doc/1/2
  Патриотично възпитание чрез обучението по български език в пети клас
  Урок семинар в осми клас. Български език и литература, 1994, №1, с. 39-45
userinfo/154/doc/1/1
  Автобиография на чл. Кор. Стоян панайотов буров лична информация
userinfo/170/doc/1/1
  Проф дин Радослав Захариев Мишев Адрес: 5000 Велико Търново, "Т. Търновски" 2
userinfo/170/doc/1/2
  Анотирана библиография на трудовете на проф. Дин радослав мишев дисертационни трудове
userinfo/129/doc/1/1
  Мария Антонова Спасова
  Мария Антонова Спасова
userinfo/113/doc/1/2
  Гл ас д-р Вергиния Колева публикации книги : Въпросът в учебния и читателския диалог
userinfo/152/doc/1/1
  Europass автобиография
userinfo/125/doc/1/1
  Кабакчиев Кирил Йорданов
userinfo/1256/doc/1/2
  С п и с ъ к на публикациите на доц д. ф н. Христо Петров Манолакев
userinfo/1315/doc/1/1
  Анастасия Венкова Тонкова-Шрьотле
userinfo/1259/doc/1/1
  Тодор Генков Овчаров
userinfo/1265/doc/1/1
  Биография на член на колектива Лични данни Име: Мая Радославова Христова Академична длъжност: Научна степен
userinfo/1490/doc/1/1
  Биография и дейност: Петко Савче Савов е роден на 13 януари 1981 година
userinfo/281/doc/1/1
  Име: филип иванов узунов дата на раждане
userinfo/128/doc/1/1
  Раки Васил Бело
userinfo/101/doc/1/2
  I. публикации с научен и справочен характер
userinfo/1002/doc/1/2
  Литература и исторически мит. София, Гражданско дружество „Критика", 2002. „История славянобългарска"
userinfo/29/doc/1/1
  Проф. Д. М. Н. Стефка христова буюклиева служебен адрес
userinfo/117/doc/1/2
  Книги 1998 Фолклор и наративно моделиране в белетристиката на Любен Каравелов
userinfo/1306/doc/1/1
  Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (История на френската литература). Oктомври 2011 г
userinfo/245/doc/1/1
  Формат на автобиография лична информация
userinfo/108/doc/1/1
  Др. Цончев 12, бл. 9, вх. В, ап. 14; гр. Велико Търново 5000; България
userinfo/1701/doc/1/1
  Автобиография Едуард Василев Маринов лична информация
userinfo/1306/doc/1/2
  Семинар по проект " Развитие на академичния състав на "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново, чрез повишаване мотивацията на младите хора за научна работа"
userinfo/369/doc/1/1
  Николова, Катя Симеонова
userinfo/567/doc/1/1
  Биография на Проф д-р лъчезар георгиев георгиев професор във вту "Св св. Кирил и Методий"
userinfo/612/doc/1/1
  Мутафова, Красимира Йорданова
userinfo/1230/doc/1/1
  Експерт, Държавна агенция „Архиви, София
userinfo/131/doc/1/2
  Списък на публикуваните материали от проф дин Калчо Костов Калчев за периода 2006-2011 г. М о н о г р а ф и и
userinfo/36/doc/1/1
  Творческа автобиография доц д-р Иванка Минчева Георгиева Лични данни
userinfo/128/doc/1/2
  Списък с основни публикации на гл ас д-р Раки Васил бело
userinfo/1413/doc/1/1
  Семинар за обмяна на добри практики в обучението по испански език
userinfo/1311/doc/1/1
  Мартин Викторов Дойков
userinfo/920/doc/1/1
  Велико Търново, ул
userinfo/1810/doc/1/1
  Илиева, Илмира Мирославова
userinfo/629/doc/1/1
  Творческа автобиография
userinfo/100/doc/1/2
  П у б л и к а ц и и на проф. Д-р дора колева
userinfo/175/doc/1/1
  Биография на проф д-р Андрей Димов Андреев Роден: 12. февруари 1960 г., гр. Сливен Средно образование: сг "Добри Чинтулов", гр. Сливен, 1978 г
userinfo/295/doc/1/1
  Конкурс за редовен асистент по психология (обща и възрастова). 1986-1987 възпитател и учител по френски език в еспу "Васил Левски", гр. Ябланица
userinfo/167/doc/1/2
  На научните публикации на гл ас. Валентина Седефчева
userinfo/977/doc/1/1
  Маринов, Антон, Дончев
userinfo/106/doc/1/2
  Книги 1985 Епопея на съдбовни мигове
userinfo/107/doc/1/1
  Професионална автобиография на доц д-р тодор дончев моллов
userinfo/207/doc/1/2
  На научните публикации на стефан чохаджиев
userinfo/176/doc/1/1
  Стефан Иванов Анчев
userinfo/242/doc/1/1
  22 септември 1953 г
userinfo/744/doc/1/1
  П р о ф е с и о н а л н а автобиография
userinfo/132/doc/1/2
  Проф. Дин Иван илиев стоянов катедра «нова и най-нова история на българия», иф на вту за периода 2006–2010 г
userinfo/1519/doc/1/1
  Лична информация Собствено (и) име (на) / Фамилия(и) Олга Стефанова Стоянова
userinfo/142/doc/1/1
  Доц. Eвгений Николов
userinfo/174/doc/1/1
  Яникова, нина георгиевна
userinfo/163/doc/1/1
  Биография на доц д-р Маргрета Любомирова Григорова Родена съм на 22 декември 1964 г в гр. Дряново, обл. Габровска
userinfo/136/doc/1/1
  Игнатова, Анка Тодорова
userinfo/136/doc/1/2
  Списък на публикациите
userinfo/112/doc/1/2
  Публикации на гл ас. Койка Тинева Попова
userinfo/1040/doc/1/1
  Езиковата асимилация на мудехарите в средновековна Испания
userinfo/1026/doc/1/1
  С. Драганово, обл
userinfo/1209/doc/1/1
  Георги Иванов Василев
userinfo/101/doc/1/1
  Име Налбантова, Елена Колева
userinfo/1256/doc/1/1
  Христо петров манолакев година на раждане
userinfo/1367/doc/1/1
  Творческа автобиография
userinfo/126/doc/1/1
  Ангелова-Атанасова Мария Колева
userinfo/972/doc/1/1
  Милена емилова моцинова-бръчкова
userinfo/221/doc/1/2
  На гл. Ас. Д-р мариана шопова
userinfo/53/doc/1/1
  Автобиография Име: Казимир Попконстантинов Дата и място на раждане
userinfo/1739/doc/1/1
  Манол Николов Манолов
userinfo/1414/doc/1/1
  0
userinfo/235/doc/1/1
  Конкурс за екслибрис Бодио Ломнаго Италия 2004 Номинация на международен конкурс за екслибрис Бодио Ломнаго Италия
userinfo/146/doc/1/1
  Православен богословски факултет, катедра "Църковни изкуства", гр. Велико Търново 5000, ул
userinfo/1083/doc/1/1
  Творческа автобиография
userinfo/126/doc/1/1
  Ангелова-Атанасова Мария Колева
userinfo/1489/doc/1/1
  Творческа автобиография Лични данни
userinfo/1449/doc/1/1
  Литература на вту „Св св. Кирил и Методий 01. септември 2013 01. септември 2015: Хоноруван преподавател в катедра Българска литература
userinfo/126/doc/1/2
  Доц д-р Мария Колева Ангелова-Атанасова Научни интереси
userinfo/1377/doc/1/2
  Списък на публикациите на Ничка Бечева Монографични изследвания
userinfo/166/doc/1/1
  Творческа автобиография на доц д-р Даниела Бождарова Константинова I. Обща информация
userinfo/1145/doc/1/2
  Конов, Марио творческа биография
userinfo/202/doc/1/1
  Наталия Димитрова Пенева
userinfo/1294/doc/1/1
  Русин Асенов Коцев
userinfo/1294/doc/1/2
  Списък на трудовете на Русин Асенов Коцев Степенуване на съществителни имена
userinfo/9/doc/1/1
  Пламен Анатолиев Легкоступ
userinfo/163/doc/1/2
  С п и с ъ к на научни публикации на доц д-р Маргрета Григорова
userinfo/105/doc/1/2
  Библиография на доц д-р Николай Димитров
userinfo/180/doc/1/1
  Светла христова глушкова
userinfo/1188/doc/1/1
  Професионална автобиография лична информация
userinfo/581/doc/1/1
  Биография на гл ас д-р Станка Бонова Дойчинова I. Лична информация Дата и място на раждане 14. 06. 1972 г., гр. Сопот, България Националност Българка
userinfo/243/doc/1/1
  Конкурс за лого "Проект Красива България 2" гр. София (2 творби гд)
userinfo/1190/doc/1/2
  Публикации на ас. Мария Петрова Петрова, М
userinfo/1190/doc/1/1
  Петрова, Мария Петрова
userinfo/1013/doc/1/2
  Влияние на потребителското поведение и бизнес средата върху управлението на индустриалното предприятие
userinfo/57/doc/1/1
  Биография на доц д-р Димитър Попмаринов Лична информация Име
userinfo/102/doc/1/2
  Книги 1993 Скръбният, нежният. Лирическият свят на Асен Разцветников
userinfo/1213/doc/1/2
  Списък на публикациите на ас. Стелиана Александрова Учебници и учебни помагала
userinfo/1690/doc/1/1
  Автобиография Име: Деница Василева Узунова Дата на раждане: 8 юни 1986г
userinfo/1648/doc/1/1
  А в т о б и о г р а ф и я на ас д-р Благой Христов Златанов Лични данни
userinfo/107/doc/1/2
  Списък на публикациите на доц д-р Тодор Моллов Книги: 1995 Поп Йовчо от Трявна. Летопис и родословие
  Тодор дончев моллов
userinfo/1568/doc/1/2
  Монография 1 Студии 1 Статии 26 Доклади 11 Популярни публикации Всички публикации са самостоятелни
userinfo/138/doc/1/1
  Иван иванов бочев професор по рисуване
userinfo/193/doc/1/1
  Гочо Недев Гочев
userinfo/126/doc/1/2
  I. Монографии Топонимията на Горнооряховско
userinfo/18/doc/1/1
  Начално училище в гр. Велико Търново 1982 1986
userinfo/127/doc/1/2
  Научноизследователската дейност на доц д-р Мария Мъжлекова
userinfo/187/doc/1/1
  Иванова Мария Иванова
userinfo/199/doc/1/1
  Лиляна Михайлова цонева
userinfo/115/doc/1/1
  Христова Деляна Хинкова
userinfo/154/doc/1/1
  Списък на публикациите
userinfo/187/doc/1/2
  Списък на публикациите на доц д-р мария иванова иванова
userinfo/1024/doc/1/1
  Т в о р ч е с к а а в т о б и о г р а ф и я
userinfo/130/doc/1/1
  Св св. Кирил и Методий
userinfo/179/doc/1/2
  Публикации на гл ас д-р С. Симеонов за периода 2003-2007
userinfo/45/doc/1/1
  Марков, Иван Гатев
userinfo/189/doc/1/2
  Публикации (1997-2010) І. Учебници, учебни помагала
userinfo/207/doc/1/1
  "Периодизация и синхронизация на ранния енеолит от басейна на р. Струма"
userinfo/1213/doc/1/1
  Автобиография име: Стелиана Миткова Александрова Служебен адрес
userinfo/579/doc/1/1
  Е н е в а, д е с и с л а в а а н д р е е в а
userinfo/920/doc/1/1
  Пламена Николаева Вълчева
userinfo/20/doc/1/2
  На гл ас д-р Николай Чолаков
userinfo/127/doc/1/1
  Драган Цончев” №18, бл. 21, вх. А, ет. 5, ап. 14, Велико Търнодо, 5000, България
userinfo/615/doc/1/1
  Иван асенов тютюнджиев професор, доктор на историческите науки
userinfo/1449/doc/1/2
  Литература приложение 2
userinfo/184/doc/1/1
  Димитър Найденов” №34-А, Велико Търново 5003; Република България
userinfo/166/doc/1/2
  Списък на публикациите на доц д-р Даниела Божидарова Константинова монографии/ monograph
userinfo/1145/doc/1/1
  Г гр. Зул, Германия
userinfo/1506/doc/1/1
  Гр. Велико Търново, ул
userinfo/353/doc/1/1
  Веселина Василева Петрова
userinfo/1188/doc/1/2
  Основни публикации
userinfo/673/doc/1/1
  Огнян христов стамболиев професор, доктор по право Ръководител на Катедра „Частноправни науки”
userinfo/189/doc/1/1
  Виолета петрова георгиева
userinfo/163/doc/1/1
  Биография на проф дфн Маргрета Любомирова Григорова
userinfo/15/doc/1/1
  Биография на доц д-р марияна иванова николова лични данни: Дата на раждане: 19. 10. 1965 г. Националност: българка
userinfo/14/doc/1/1
  Мирослав Николов Гълъбов
userinfo/921/doc/1/1
  Маринов Владислав Владков
userinfo/200/doc/1/1
  Ганчева Магдалена Димитрова
userinfo/1024/doc/1/2
  Статии фолклорно-митологичното време в романа „Време разделно”
userinfo/103/doc/1/1
  Радев, Иван Николов
userinfo/1527/doc/1/1
  Николина джановска
userinfo/533/doc/1/1
  Иванова (Косева) Стела Стефанова
userinfo/238/doc/1/1
  Милен петков джановски
userinfo/1389/doc/1/1
  Кратка професионална автобиография
userinfo/1406/doc/1/1
  Поля йорданова постомпирова
userinfo/118/doc/1/2
  Списък на публикациите на Силвия Атанасова Великова Отпечатани
userinfo/356/doc/1/1
  Лична информация николай Георгиев Гюлчев
userinfo/9/doc/1/1
  Пламен Анатолиев Легкоступ
userinfo/629/doc/1/1
  Кънева, Пенка Тодорова
userinfo/1750/doc/1/1
  Христов, михаил грозданов
userinfo/206/doc/1/2
  Публикации на доц д-р Тодор Овчаров за периода 2000-2006 г
userinfo/164/doc/1/1
  Т. Търновски №25 вх е, Велико Търново, 5003
userinfo/66/doc/1/1
  Зам декан на Филологическия факултет на вту „Св св
userinfo/1086/doc/1/1
  България, гр. Дебелец, пощ код 5030, ул
directory userinfo  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница