web/files/files/3665/1502
  В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
web/files/files/1530/1104
  В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
web/files/authobiography/14
  Европейски формат на автобиография
web/files/files/629/536
  Георги Димитров – Kreston BulMar
web/files/files/1373/1059
  В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт
web/files/PageFile/18/2045
  Програма „мелпомена националната програма „Мелпомена
web/files/richeditor/filemanager
  Д-р юр н. Иван Аладжов оскар лафонтен и новата немска левица
web/files/files/905/844
  В сила от 15. 04. 2010 Писмо Приспадане на Надвнесен Корпоративен Данък зкпо
web/files/files/2048/1255
  Закон за корпоративното подоходно облагане ( зкпо ) Закон за юридическите лица с нестопанска цел
web/files/files/2047/1254
  Закон за счетоводството ( зсч ) Закон за хазарта
web/files/files/2049/1256
  Процедура Намаляване, Преотстъпване и Освобождаване от Облагане с Корпоративен Данък по Реда на зкпо
web/files/files/5822/1623
  Закон за Здравното Осигуряване
web/files/files/1537/1111
  В сила oт 11. 05. 2009 Писмо нои документи при Работа по 2 Договора при Един Работодател ксо
web/files/career_applications/56
  Любомира кавлакова
web/files/files/660/568
  В сила от 14. 05. 2010 Наредба за Медицинската Експертиза
web/files/career_applications/19
  Тарифа за публикуване на интернет реклама в сайтовете на btv radio Group
web/files/products/201408/460
  Форма за рекламация на закупен продукт
web/files/products/442
  Dermoscent Essential 6® spot-on за коне е продукт, осигуряващ мултифункционална
web/files/files/926/864
  В сила след 19. 11. 2009 Писмо нап данъчно Третиране при Покупка на Вземане зддфл
web/files/files/967/923
  Решение за преосвидетелстване, съгласно което намалението на трудовата Ви работоспособност е определена на 90 и е пожизнена
web/files/documents/19/files
  Necessary Documents for Enrollment Необходими документи при постъпване
web/files/files/1089/979
  Решение на Съда на Европейския Съюз 7 октомври 2010 година
web/files/public/documents
  Икономически форум за Югоизточна Европа Предизвикателства пред икономическото възстановяване Хотел Маринела София, 18 19 Юни 2015
web/files/richeditor/filemanager
  Европейската Левица Актуални тенденции в лявото политическо пространство на Европа
  Малин георгиев янков изборен район №02 – бургаски
web/files/files/5769/1609
  Закон за Данък Върху Добавената Стойност
web/files/documents/18/files
  Здравно-профилактична карта Medical Examination Form
web/files/documents/51
  Доклад за дейността /консолидиран/ към 30 юни 2014 година
web/files/public/ukazanija
  До сдружение на собствениците гр
web/files/richeditor/pdf/arena
  Правила организатор на промоцията
web/files/documents/18
  Конкурсна категория: име на проекта
web/files/files/5461/1588
  Закон за Корпоративното Подоходно Облагане
web/files/materials
  „в българия функционира една-единствена истинска лява политическа партия – бсп.“
web/files/richeditor/filemanager
  Име на пътника
web/files/second_hand_cars/12
  О ф е р т а марка и модел: шевролет каптива 4x4 awd 2 Бензин
web/files/files/882/821
  Законодателството на Страните-Членки, Уреждащо Въпросите на Данъка Върху Оборота Обща Система на ддс: Единна База за Облагане.
web/files/files/5465/1592
  Закон за Корпоративното Подоходно Облагане
web/files/files/1911/1243
  Закон за Корпоративното Подоходно Облагане
web/files/files/5453/1580
  Закон за Корпоративното Подоходно Облагане
web/files/files/3436/1468
  Кодекс Данъчно-Осигурителен Процесуален Кодекс в сила от 01. 01. 2006 г
web/files/files/1909/1241
  Закон за Корпоративното Подоходно Облагане
web/files/files/540/439
  Спогодба Между Правителството на Република България и Правителството на Държавата Израел за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване Отклонението от Облагане с Данъци на Доходите Ратифицирана със закон
web/files/files/883/822
  Ддс терминология "Територия на страната"
web/files/files/2260/1318
  Закон за Акцизите и Данъчните Складове Правилник за Прилагане на Закона за Акцизите и Данъчните Складове
web/files/files/243/1425
  Регламент (ЕО) №1126 / 2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година
web/files/richeditor/filemanager
  2. Бургас Светозар Стоянов Съев 2 Иво Цветанов Лазаров 3 Георги Любомиров Желязков 4 Красимир Иванов Гинов 5 Димитринка Траянова Боева Варна
  Особености на новата немска партия "левицата"
web/files/materials
  Г-н росен плевнелиев президент на република българия
  За една друга Европа: социална, демократична, мирна и екологична
web/files/richeditor/filemanager
  И член на Управителния съвет на Европейската лява партия на форума „За солидарна България в солидарна Европа
  Поздравително съобщение от Президента на Парламентарната Група на Сириза-Обединен Социален Фронт Алексис Ципрас до партия „Българската левица”
web/files/career_applications/42
  Валентин димитров апостолов
web/files/materials
  До главния прокурор на република българия
web/files/files/2067/1274
  Писмо нап относно Прилагане на Международни Споразумения в Сферата на Социалнатасигурност ксо
web/files/materials
  Прессъобщение: Партия „българската левица” настоява за незабавни мерки от страна на компетентните органи с цел гарантиране равнопоставеното участие на всички политически партии и кандидати за народни представители в предизборната кампания
web/files/files/880/819
  Директива 2006/112/ео на Съвета от 28 Ноември 2006 год
web/files/documents/73/file
  Писмо за подкрепа
web/files/richeditor/filemanager
  Доклад за международната дейност на пп "българската левица" Скъпи другарки и другари, Уважаеми гости, Международната дейност на партия "
web/files/authobiography/12
  Розалина Богомилова Маринова
web/files/career_applications/71
  Гр. София; ж к. Свобода; бл. 21;вх. Е; ет. 2; ап. 94; П. К
web/files/files/638/1010
  Редакция от 15. 03. 2011 Наредба за Работното Време, Почивките и Отпуските
web/files/files/3660/1497
  В сила след 30. 12. 2010 Указание нои обезщетения за Безработица – ксо и збдоо
web/files/files/1287/1028
  Kreston BulMar
web/files/files/637/545
  Наредба за Определяне на Видовете Работи, за Които се Установява Намалено Работно Време
web/files/files/257/1050
  В сила от 01. 01. 2003 мсс 41 Земеделие
web/files/richeditor/filemanager
  Медицинска информационна карта (medif) (само за служебно ползване)
web/files/files/307/239
  Складова/стокова разписка за приемане/предаване на материални запаси
web/files/files/564/463
  Спогодба Между Правителството на Република България и Правителството на Република Беларус за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Доходите и Имуществото Ратифицирана Със закон
web/files/files/538/437
  В сила от 04. 11. 1994 сиддо велико Херцогство Люксембург
web/files/richeditor/filemanager
  Коалиция "левицата и зелена партия"! Гласувайте с бюлетина номер 15!
web/files/documents/223
  Доклад за дейността на дружеството през 2012 г и Консолидиран доклад за дейността на дружеството през 2012 г
web/files/products/10
  Жилищно – административна сграда в упи xix2096, кв. 53, гр. Свищов”
web/files/richeditor/filemanager
  2. Бургас Светозар Стоянов Съев 2 Иво Цветанов Лазаров 3 Георги Любомиров Желязков 4 Красимир Иванов Гинов 5 Димитринка Траянова Боева Варна
web/files/files/5314/1560
  Закон за Данъците върху Доходите на Физическите Лица
web/files/files/3290/1467
  Кодекс на Труда в сила от 01. 01. 1987 г
web/files/files/468/373
  Закон за Данък Върху Добавената Стойност
web/files/files/69/193
  Закон за Данък Върху Добавената Стойност
web/files/richeditor/filemanager
  Скъпи приятелки и приятели, скъпи другарки и другари
web/files/files/558/457
  В сила след 15. 12. 2005 сиддо обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия
web/files/public/profil-na-kupuvacha/09.07.2013
  Програма за развитие на селските райони Гаранция за участие в процедурата
web/files/materials
  До Прокуратурата На Република България
web/files/files/1087/977
  В сила oт 31. 07. 2008 Писмо Данъчно и осигурително третиране на пфк зкпо зддс ксо
web/files/careers/19/file
  Персонална информация
web/files/richeditor
  Информация, касаеща Вашето дете Information Concerning Your Child
web/files/materials
  Относно протестите срещу застрояването на иракли и банско партия „Българската левица
web/files/files/1566/1132
  Кодекс на Труда в сила от 01. 01. 1987 г
web/files/files/3810/1511
  Закон за акцизите и данъчните складове
web/files/files/5454/1581
  Закон за Корпоративното Подоходно Облагане
web/files/files/557/456
  Спогодба Между Правителството на Република България и Правителството на Обединените Арабски Емирства за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Доходите Ратифицирана със закон
web/files/files/963/919
  Писмо Преотстъпване на Корпоративен Данък за Дейност в Общини с Висока Безработица зкпо
web/files/files/5855/1629
  Закон за Данъците Върху Доходите на Физическите Лица
web/files/files/646/554
  Относно: Превръщане на Безсрочен Трудов Договор в Дог за Определен Срок
web/files/page_files/14/files
  Ieee далас, сащ
web/files/files/629/536
  Георги Димитров – Kreston BulMar
web/files/files/412/299
  На алфа еоод по чл. 92 от зкпо за данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък
web/files/files/2938/1373
  Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина в сила от 01. 07. 2004 г
web/files/files/6922/1657
  Наредба за дългосрочните командировки в чужбина
web/files/files/6923/1658
  Наредба за дългосрочните командировки в чужбина загл. Изм. Дв, Б
web/files/files/5418/1567
  Закон за Данъците върху Доходите на Физическите Лица
web/files/files/1879/1212
  В сила oт 11. 02. 2011 Наредба за Пенсиите и Осигурителния Стаж
web/files/files/5461/1588
  Закон за Корпоративното Подоходно Облагане
web/files/files/6391/1645
  Кодекс за Социалнo Осигуряване Кодекс са Социално Осигуряване
web/files/files/1619/1157
  В сила oт 24. 06. 2011 Наредба за Продажбите с Касови Апарати
web/files/files/2066/1273
  В сила oт 27. 03. 2006 Заповед нап указания за Прилагане на Глава 9 от допк ксо
web/files/public/oblogacii
  Образец на пълномощно
web/files/docs
  Списък на служителите, запознати с утвърдения график за използване на платените годишни отпуски за 2011 год
  Адресат/и: всички служители на Фирма оод
web/files/files/5821/1622
  Закон за Здравното Осигуряване
web/files/files/3813/1512
  Закон за Данъците върху Доходите на Физическите Лица резюме Закон за Данъците върху Доходите
web/files/files/407/286
  Справка-декларация
web/files/files/1446/1087
  Разяснение на нап данъчно Третиране на Лихва по Заем между Две Физически Лица зддфл
web/files/files/3022/1382
  В сила oт 13. 03. 2012 Разяснение нап осигуряване и Данъчно Облагане на Чужденци ксо зддфл
web/files/files/981/1073
  Писмо нап данъчно Облагане и Социално Осигуряване на Земеделски Производители зддфл и ксо
web/files/files/3645/1484
  Инструкция №1 от 1 Януари 2006 г за Прилагане на § 19в от Преходните и Заключителните Разпоредби на Закона за Здравното Осигуряване
web/files/files/280/206
  123 Дебитно Известие
directory web files  
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница