webdav/CircaBC/env/wfd/Library/framework_directive/implementation_documents_1/information_consultation/bulgaria/rbd-black_sea
  Програма за разработване на Плана за управление на Черноморския басейнов район
webdav/CircaBC/env/wfd/Library/framework_directive/implementation_documents_1/information_consultation/bulgaria/rbd-west_aegean
  І. Общо описание на характеристиките на района за басейново управление
  IV. Мониторинг на водите Повърхностни води
  Проект за план за управление на Западнобеломорски район за басейново управление
  Проект за план за управление на Западнобеломорски район за басейново управление
  Програма от мерки Законова рамка и съдържание на раздела
directory webdav CircaBC  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница