wp-content/uploads/file/Industry/EIA/Ukazania_OVOS/uk_Jaspers
  Секторно ръководство по овос българия градски пречиствателни станции за отпадъчни води и колекторни системи за отпадъчни води
  Jaspers joint Assistance to Support Projects in European Regions
wp-content/uploads/file/Industry/EIA/reshenia_OVOS
  Решението се намира и в отдел „овос и ео", дирекция „Превантивна дейност"
wp-content/uploads/file/Industry/EIA/EIA_Reports_public/Okolovrasten_pat_PLAs
  Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „
wp-content/uploads/file/Industry/EIA/2014
  „Реконструкция и модернизация на фабрика за производство на керамични тухли и добив на суровина – глина от находище „Побит камък“, участък „Боята“, землище на с. Нови хан и с. Богданлия, община Елин Пелин“
directory wp-content uploads  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница