wp-content/uploads/file/Press/info_centar
  ÀÇÁÓ×ÅÍ ÊÀÒÀËÎà ÀÃÐÎÅÊÎËÎÃÈß биологично
wp-content/uploads/file/Press/Konsultacii/2014
  Наредба за изменение и допълнение на наредба № н- 4 от 14. 09. 2012 г. За характеризиране на повърхностните води
wp-content/uploads/file/Press/Konsultacii/2012/JULI
  Пмс за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни
wp-content/uploads/file/Press/Novini/2013
  Прилепите в България
wp-content/uploads/file/Press/info_centar
  Прилепите в България
wp-content/uploads/file/Press/Novini/2013
  Емисии на вредни вещества и качество на атмосферния въздух емисии на вредни вещества
wp-content/uploads/file/Press/Konsultacii/2014
  Министерство на околната среда и водите национален
wp-content/uploads/file/Press/Kampanii/Cherno_more
  Информация за Международния ден на Черно море – 31 октомври 2011 г
wp-content/uploads/file/Press/Konsultacii/2012/December
  Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации глава първа общи положения
wp-content/uploads/file/Press/partners/busyness
  Ботаническа градина при Българска академия на науките
wp-content/uploads/file/Press/Kampanii/Cherno_more/Cherno_more_2013
  Програма за инициативите посветени на Международният ден на Черно море 31 октомври 2013 г
wp-content/uploads/file/Press/aktualno/2009
  Позиция на българската страна относно бъдещ глобален режим
wp-content/uploads/file/Press/Kampanii/da_zasadim_darvo
  Да засадим дърво” съвместна кампания на вестник „24 часа”, министерство на околната среда и водите и
wp-content/uploads/file/Press/Kampanii/svet_den_okolna_sreda
  На ц и о н а л н а п р о г р а м а за отбелязване на Световния ден на околната среда 5 юни
wp-content/uploads/file/Press/Kampanii/den_na_vodata/2013
  Програма за инициативите, посветени на 22 март 2013 г. Международен ден на водата
wp-content/uploads/file/Press/2013
  Магията на чистата вода Анжела Гюрова
wp-content/uploads/file/Press/Konsultacii/2013/december
  Инструкции за определяне на национални технически изисквания към съоръженията за третиране на биоотпадъците
wp-content/uploads/file/Press/2012
  Парк „Рила
wp-content/uploads/file/Press/Kampanii/svet_den_okolna_sreda
  Световния ден на околната среда 5 юни 2010 г. Под егидата на Програмата на Обединените нации за околна среда
wp-content/uploads/file/Press/Novini/2013
  Обществен дебат относно енергийната ефективност в България с участието на комисар Кони Хедегор
wp-content/uploads/file/Press/Kampanii/Delfini
  През месец октомври се провежда кампания „Национална седмица на делфините 2013
wp-content/uploads/file/Press/Kampanii/den_na_zemqta/2004
  Българско дружество за защита на птиците
wp-content/uploads/file/Press/Kampanii/svet_den_okolna_sreda
  Световен ден на околната среда 5 юни 2011
wp-content/uploads/file/Press/Kampanii/den_na_dunav/Dunav_2013
  Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен
wp-content/uploads/file/Press/Kampanii/2010_mejdunar_godina_biolog_raznoobr
  22 май – международен ден на биологичното разнообразие
wp-content/uploads/file/Press/_2013/Obstestven_savet/2014_OS
  25 март 2014 г. (вторник), 15. 30 ч. Присъствали представители на граждански и бизнес организации
wp-content/uploads/file/Press/aktualno/2013/december_
  Деница Маркова,смг
wp-content/uploads/file/Press/Kampanii/den_na_dunav
  Ден на река дунав 29 юни 2009 водите на дунав общи води споделени отговорности!
wp-content/uploads/file/Press/Kampanii/svet_den_okolna_sreda/2015
  5 юни Световен ден на околната среда Инициативи на регионалните структури на мосв
wp-content/uploads/file/Press
  Магията на чистата вода патриция Митковска
wp-content/uploads/file/Press/Kampanii/svetovenden_vlajni_zoni
  2 февруари Световен ден на влажните зони 40 години Конвенция за влажните зони Рамсарска конвенция
wp-content/uploads/file/Press/Kampanii/2010_mejdunar_godina_biolog_raznoobr
  Позиции по ключови теми от дневния ред на срещата, към които се придържа българската делегация
wp-content/uploads/file/Press/aktualno/2013/juni
  Tя (Природата) и Той (Човекът)
wp-content/uploads/file/Press/Kampanii/den_na_vodata/2014
  Министерство на околната среда и водите национална кампания по повод световния ден на водата – 22 март „всяка капка си струва“
wp-content/uploads/file/Press/info_centar
  Наградени филми на 7-мия Европейски екологичен фестивал "Зелена вълна 21 век" 27 29 септември, 2012 г., Кърджали, България
wp-content/uploads/file/Press/Novini/2015
  Програма „околна среда 2007- 2013 Г
wp-content/uploads/file/Press/Novini/2013
  Интересни факти за прилепите
wp-content/uploads/file/Press/Novini/2010/dekemvri
  Единствено Боливия се обяви против Споразумението от Канкун. Председателят на Конференцията Патрисия Еспиноза, министър на външните работи на Мексико, създаде прецедент в международните преговори по климата
wp-content/uploads/file/Press/Kampanii/2010_mejdunar_godina_biolog_raznoobr
  Национални инициативи за отбелязване на 2010 Международна година на биологичното разнообразие
wp-content/uploads/file/Press/Kampanii/Cherno_more
  Интересни факти за Черно море
wp-content/uploads/file/Press/partners/busyness
  Сезонна разпродажба
wp-content/uploads/file/Press/Kampanii/svet_den_okolna_sreda/2015
  5 юни Световен ден на околната среда Инициативи на регионалните структури на мосв
wp-content/uploads/file/Press/Kampanii/den_na_zemqta/2014
  Викторина за Деня на Земята и възможните действия за предотвратяване на изменението на климата
wp-content/uploads/file/Press/Kampanii/svet_den_okolna_sreda
  2004 г. “Търсят се живи или мъртви морета и океани”
wp-content/uploads/file/Press/info_centar
  Прилепите в България
wp-content/uploads/file/Press/partners/busyness
  Доклад за корпоративно социална отговорност в съответствие с водещ международен стандарт за отчетност, заверен от независим външен одитор
wp-content/uploads/file/Press/Kampanii/svetovenden_vlajni_zoni
  2 февруари Световен ден на влажните зони 40 години Конвенция за влажните зони Рамсарска конвенция
wp-content/uploads/file/Press/Kampanii/Cherno_more
  Програма за инициативите посветени на 31 октомври 2011 г. Международен ден на Черно море
wp-content/uploads/file/Press/Kampanii/svet_den_okolna_sreda
  Програма с прояви,посветени на 5 юни- световен ден на околната среда, в рамките на Зелената седмица, организирана от Европейската комисия
wp-content/uploads/file/Press/Kampanii/2010_mejdunar_godina_biolog_raznoobr
  Биологично разнообразие на българия
wp-content/uploads/file/Press/_2013/Obstestven_savet/2014_OS
  Заседание на ос към мосв № Организация
wp-content/uploads/file/Press/Kampanii/2010_mejdunar_godina_biolog_raznoobr
  Прессъобщение
wp-content/uploads/file/Press/Kampanii/obich_prir_iaz_uchavstvam/2012
  Зона за отдих и развлечения в град Ветрен
wp-content/uploads/file/Press/aktualno/2013/december_
  Две чаши изстинало кафе Стефанка Митева Кафене „Слънчевата система”
wp-content/uploads/file/Press/Kampanii/biologichno_raznoobrazie/2014
  22 май 2014 международен ден на биологичното разнообразие „островно биоразнообразие“
wp-content/uploads/file/Press/Novini/2009/noemvri
  1. „Канализация на с. Бориславци с псов”, Община Маджарово брой жители 400, отпуснати по договор с пудоос 872674 лв. „Изграждане на канализационна мрежа на с. Малък извор”
wp-content/uploads/file/Press/Kampanii/den_na_vodata/2014
  Министерство на околната среда и водите национална кампания по повод световния ден на водата – 22 март „всяка капка си струва“
wp-content/uploads/file/Press/Novini/2009/july
  Процедура bg161PO005/08 0/01/05 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в р българия”
wp-content/uploads/file/Press/Kampanii/den_na_zemqta/2014
  22 април 2014 г. – Световен ден на Земята
wp-content/uploads/file/Press/Kampanii/den_na_zemqta
  Ден на земята
wp-content/uploads/file/Press/Kampanii/Zelena_bulgaria
  Кметство ковачевец община попово чос-150087 / 03. 02. 2015
wp-content/uploads/file/Press/Kampanii/2010_mejdunar_godina_biolog_raznoobr
  Десетилетие на ООН на биологичното разнообразие за периода 2011-2020
wp-content/uploads/file/Press/Kampanii/den_na_dunav
  П р о г р а м а за Международния ден на река Дунав – 29 юни 2007 г
wp-content/uploads/file/Press/Kampanii/svet_den_okolna_sreda
  Мото "Да променим поведението си към околната среда"
wp-content/uploads/file/Press/Kampanii/den_na_zemqta/2008
  22 април 2008 година – Ден на Земята
wp-content/uploads/file/Press/Kampanii/2011_mejdunar_godijna_gorite
  Театър „Via Verde” представя спектакъла “косе босе” по повод 2011 Годината на горите и Десетилетие на биоразнообразието (2010 – 2020)
wp-content/uploads/file/Press/2011/12
  2 февруари 2012 година Световен ден на влажните зони „Влажни зони и туризъм”
wp-content/uploads/file/Press/Prouchvaniya
  Екологичната култура на българина
wp-content/uploads/file/Press/Novini/2010/qnuari
  Мосв и мррб подготвят законодателни промени за решаване на въпроса със собствеността във ВиК сектора 26 February 2009
wp-content/uploads/file/Press/aktualno
  Деветашката пещера е разположена на 5 км северозападно от село Деветаки, на десния бряг на река Осъм, в северния склон на Деветашкото плато. Общата дължина на пещерата е 2 442 метра
wp-content/uploads/file/Press/partners/busyness
  Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници
directory wp-content uploads  
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница