wp-content/uploads/file/Water/IVodi/NSURVS
  Приложение 6 Анализ на капацитета на институциите, имащи отговорности в управлението на водите
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Operativno_zveno/2012/Aktiviraneo_zveno
  Ежедневна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната информацията се подготвя на основание Заповед № рд-96/ 02. 02. 2012 г на министъра на околната среда и водите
wp-content/uploads/file/Water/Mineralnivodi/Konzesii
  Регистър на прекратените концесии за минерални води – изключителна държавна собственост
wp-content/uploads/file/Water/IVodi/NSURVS
  Приложение 9 Стратегия за управление на дейностите при минералните води
wp-content/uploads/file/Water/IVodi/NSURVS/Strategiq
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Operativno_zveno/2013
  Оперативна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната по данни получени от басейновите дирекции и експлоатационни дружества
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Operativno_zveno/2012/Aktiviraneo_zveno
  Ежедневна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната информацията се подготвя на основание Заповед № рд-96/ 02. 02. 2012 г на Министъра на околната среда и водите
wp-content/uploads/file/Water/Mineralnivodi/SpisaknahodistaIDS
  1. Айтос област Бургас, община Айтос, Айтос
wp-content/uploads/file/Water/Kontrolna_deinost_BD
  Bic: bnbgbgsd
wp-content/uploads/file/Water/Mineralnivodi/SOZ
  Списък на заповеди на министъра на околната среда и водите за определяне на санитарно-охранителни зони на находища и водовземни съоръжения на минерални води
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Saobshtenia/2013
  Минимална дълбочина за разполагане на садките 4 6 м
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Info_Yazoviri/2005
  Информация от джевдет чакъров министър на околната среда и водите
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Info_Yazoviri/2003
  Министерство на околната среда и водите информация
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Info_Yazoviri/2005
  Министерство на околната среда и водите информация
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Info_Yazoviri/2004
  Министерство на околната среда и водите информация
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Info_Yazoviri/2003
  Министерство на околната среда и водите информация
  За състоянието на водите, зарегулирани в комплексните и значими язовири към 28 февруари 2003 година
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Operativno_zveno/2012/Aktiviraneo_zveno
  Оперативна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната по данни получени от басейновите дирекции и експлоатационни дружества
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Info_Yazoviri/2014
  До министерски съвет на република българия д о к л а д от
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Mesechen_grafik/2004
  Министерство на околната среда и водите утвърждавам
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Mesechen_grafik/2005
  Министерство на околната среда и водите утвърждавам
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Mesechen_grafik/2003
  Министерство на околната среда и водите утвърждавам
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Mesechen_grafik/2005
  Министър: /джевдет чакъров
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Operativno_zveno/2012
  Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната за месец март 2012 г
  Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната за месец юни 2012 г
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Mesechen_grafik/2013
  Писма за изменение на графика за използване на водите на комплексните и значими язовири 2013 г
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Mesechen_grafik/2012
  Писма за изменение на графика за използване на водите на комплексните и значими язовири 2012 г
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Operativno_zveno/2012
  Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната за месец юли 2012 г
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Mesechen_grafik/2014/Izmenenie_Grafik_2014
  Писма за изменение на графика за използване на водите на комплексните и значими язовири 2014 г
wp-content/uploads/file/Water/Bjuletin/2007
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на околната среда и водите
wp-content/uploads/file/Water/Bjuletin/2009
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на околната среда и водите
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Operativno_zveno/2012
  Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната за месец януари 2012 г
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Saobshtenia
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на околната среда и водите
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Operativno_zveno/2013
  Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната за месец юли 2013 г
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Operativno_zveno/2012
  Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната за месец септември 2012 г
wp-content/uploads/file/Water/IVodi/NSURVS
  Приложение 2 Анализ на водностопанската инфраструктура
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Info_Yazoviri/2004
  Министерство на околната среда и водите информация
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Operativno_zveno/2012
  Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната за месец октомври 2012 г
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Info_Yazoviri/2005
  Министерство на околната среда и водите информация
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Mesechen_grafik/2012
  Писма за изменение на графика за използване на водите на комплексните и значими язовири 2012 г
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Mesechen_grafik/2005
  Министерство на околната среда и водите утвърждавам
  Министър: /джевдет чакъров
  Министър: /джевдет чакъров
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Operativno_zveno/2012/Aktiviraneo_zveno
  Оперативна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната по данни получени от басейновите дирекции и експлоатационни дружества
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Operativno_zveno/2012
  Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната за месец юли 2012 г
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Mesechen_grafik/2005
  Министерство на околната среда и водите утвърждавам
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Mesechen_grafik/2003
  Министерство на околната среда и водите утвърждавам
  Министерство на околната среда и водите утвърждавам
  Министерство на околната среда и водите утвърждавам
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Mesechen_grafik/2006
  Министър: /джевдет чакъров
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Mesechen_grafik/2003
  Министерство на околната среда и водите утвърждавам
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Mesechen_grafik/2004
  Министерство на околната среда и водите утвърждавам
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Mesechen_grafik/2005
  Министерство на околната среда и водите утвърждавам
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Mesechen_grafik/2003
  Министър: /долорес арсенова
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Mesechen_grafik/2006
  Министър: /джевдет чакъров
  Министър: /джевдет чакъров
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Mesechen_grafik/2004
  Министър: /долорес арсенова
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Operativno_zveno/2013
  Оперативна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната по данни получени от басейновите дирекции и експлоатационни дружества
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Mesechen_grafik/2005
  Министър: /долорес арсенова
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Operativno_zveno/2013
  Оперативна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната по данни получени от басейновите дирекции и експлоатационни дружества
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Mesechen_grafik/2004
  Министър: /долорес арсенова
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Mesechen_grafik/2005
  Министър: /долорес арсенова
  Министър: /джевдет чакъров
  Министър: /долорес арсенова
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Mesechen_grafik/2004
  Министър: /долорес арсенова
  Министър: /долорес арсенова
  Министър: /долорес арсенова
wp-content/uploads/file/Water/IVodi/NSURVS
  Приложение 3 Анализ на дейността на дружествата, предоставящи услуги във водния сектор
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Saobshtenia
  С ъ о б щ е н и е зам министърът на околната среда и водите
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Mesechen_grafik/2004
  Министър: /долорес арсенова
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Mesechen_grafik/2003
  Министър: /долорес арсенова
wp-content/uploads/file/Water/Bjuletin/2014
  Налични възобновяеми пресни водни ресурси в България1
wp-content/uploads/file/Water/IVodi
  Министърът на околната среда и водите на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 46, ал. 1,т. 1, б
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Saobshtenia
  Министърът на околната среда и водите на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 46, ал. 1,т. 1, б
  С ъ о б щ е н и е зам министърът на околната среда и водите
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Operativno_zveno/2012/Aktiviraneo_zveno
  Ежедневна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната информацията се подготвя на основание Заповед № рд-96/ 02. 02. 2012 г на министъра на околната среда и водите
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Info_Yazoviri/2003
  За състоянието на водите, зарегулирани в комплексните и значими язовири към 28 февруари 2003 година
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Operativno_zveno/2012/Aktiviraneo_zveno
  Ежедневна информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната информацията се подготвя на основание Заповед № рд-96/ 02. 02. 2012 г на Министъра на околната среда и водите
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Operativno_zveno/2012
  Информация за състоянието на водите и водните обекти на територията на страната за месец януари 2012 г
wp-content/uploads/file/Water/IVodi/NSURVS
  Приложение 4 Анализ на удовлетвореността на населението и бизнеса от предоставяните услуги във водния сектор
wp-content/uploads/file/Water/Kontrolna_deinost_BD
  Д е к л а р а ц и я по чл. 194б от Закона за водите
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Info_Yazoviri/2003
  Министерство на околната среда и водите информация
  Министерство на околната среда и водите информация
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Info_Yazoviri/2004
  Министерство на околната среда и водите информация
  Информация от долорес арсенова министър на околната среда и водите
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Info_Yazoviri/2005
  Министерство на околната среда и водите информация
  Информация от джевдет чакъров министър на околната среда и водите
  Информация от джевдет чакъров министър на околната среда и водите
wp-content/uploads/file/Water/Povarhnostnivodi/Info_Yazoviri/2006
  Информация от джевдет чакъров министър на околната среда и водите
directory wp-content uploads  
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница