www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_5/Lekcii_Course_5/Lekcii_Course_5_DOC/BOOK_BG_BUL_017_02
  Указател по ключови думи
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_6/Lekcii_Course_6/Lekcii_Course_6_DOC
  Качествен анализ на модели
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_1/Lekcii_Course_1/BTU/BOOK/BOOK_NEW
  На работа в науката и администрацията
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_1/Lekcii_Course_1/BTU
  Оптимални разписания при многопродуктови периодични химични системи
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_6/Lekcii_Course_6
  Проф. Д-р асен златаров
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_5/Lekcii_Course_5/Lekcii_Course_5_HTML/Statia-10
  1. Кои са решаващите фактори за формиране на черноморската флора и фауна?
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_5/Lekcii_Course_5/Lekcii_Course_5_HTML
  Здраве и безопасност в пристанищни райони
www_systems_engineerig_laboratory/CV_People_systmeng/CV_Kiril_Minchev/Web_design_2005/Kiril_2005/Lit_obzor_s_prepradki
  Process Industry Supply Chains: Advances and Challenges-Nilay Shah /1-17
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_5/Lekcii_Course_5/Lekcii_Course_5_HTML
  Цонка Консулова
  Планиране в екологията и реновация на пристанищата в България
  Инструменти за екологичен мениджмънт на пристанищни райони
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_1/Lekcii_Course_1/BTU/BOOK/BOOK_NEW
  Отново в института и в ЦК на бкп
  На отговорна работа в Министерство на вътрешната търговия
www_systems_engineerig_laboratory/CV_People_systmeng/CV_Boyan_Ivanov/Publications_ECAM
  Algorithm for Setting Arbitrarily Structured Chemical Industrial Production in a Universal Chemical Industrial System
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_1/Lekcii_Course_1/BTU/BOOK/BOOK_NEW
  Студентството в страната на съветите – СССР
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_5/Lekcii_Course_5/Lekcii_Course_5_HTML/Statia-17/TODOROV_ON_LINE_BG
  Програма за опазване и възстановяване на околната среда 2002 2005 г. Бургас, май 2002 г. Въведение
WWW_Systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_5/Lekcii_Course_5/Lekcii_Course_5_HTML
  Ролята на проекта арена в Глобалната Система за Наблюдение на океана и приносът му за пристанищата като крайни потребители на оперативна океанографска информация
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_6/Lekcii_Course_6/Lekcii_Course_6_DOC
  Топлинни процеси. Основни уравнения. Скорост на топлопренасяне I. Дифузионни процеси
  Курсова задача по Съвременни методи в инженерната химия Тема: Механизъм и математично описание
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_6/Lekcii_Course_6/Diplomni_raboti_course_6/Drago/Temi/Rumyana
  I. Химични процеси
WWW_Systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_5/Lekcii_Course_5/Lekcii_Course_5_HTML
  Българско и международно право за екологичен мениджмънт на пристанищни райони
WWW_Systems_engineerig_laboratory/CV_People_systmeng/CV_Boyan_Ivanov/Publications_ECAM/Publication_Boyan_Batch_World
  Process Industry Supply Chains: Advances and Challenges-Nilay Shah /1-17
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_5/Distance_Course_5_EN/Lecture_Course_5_EN/Lekcii_Course_5_DOC_EN/BOOK_BG_BUL_017_02
  Организация, експлоатация и развитие на българските пристанища
WWW_Systems_engineerig_laboratory.../Distance_learning_systmeng/Distance_Course_5/Lekcii_Course_5/Lekcii_Course_5_DOC/BOOK_BG_BUL_017_02
  По целия свят, пристанищата оказват непрекъснато увеличаващ се натиск за създаване на по-нови, по-големи и по-ефективни съоръжения, необходими за обслужване на растящия воден трафик
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_6/Lekcii_Course_6/Lekcii_Course_6_DOC
  Тема №7: Аналогови модели
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_course_2/Lekcii_Course_2/Lekcii_Course_2_DOC
  При наложено ограничение от вида
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_5/Lekcii_Course_5/Lekcii_Course_5_DOC/BOOK_BG_BUL_017_02
  Закон за водите ззввхвпп закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_course_2/Lekcii_Course_2/Lekcii_Course_2_DOC
  Безградиентни методи за оптимизация
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_5/Lekcii_Course_5/Lekcii_Course_5_HTML
  Състояние на околната среда на пристанище варна
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_5/Lekcii_Course_5/Lekcii_Course_5_HTML/Statia-17/TODOROV_ON_LINE_BG
  IX. план за действие атмосферен въздух
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_15/Lekcii_Course_15/Lekcii_Course_15_DOC
  V. Машини за дробене и смилане. Определение
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_5/Lekcii_Course_5/Lekcii_Course_5_HTML/Statia-2
  Биография име : коста тончев донев народност : Българин
WWW_Systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_5/Lekcii_Course_5/Lekcii_Course_5_HTML/Statia-15
  Биография Име : Атанаска Димитрова Николова Народност : Българка
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_5/Lekcii_Course_5/Lekcii_Course_5_HTML
  Състояние на околната среда в пристанище бургас
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_1/Lekcii_Course_1/BTU/BOOK/BOOK_NEW
  Това се случи в моите детски години
  Бригадирското движение и участието ми
WWW_Systems_engineerig_laboratory.../Distance_learning_systmeng/Distance_Course_5/Lekcii_Course_5/Lekcii_Course_5_HTML/Statia-7
  Коста донев
WWW_Systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_5/Lekcii_Course_5/Lekcii_Course_5_HTML/Statia-2
  Състояние на околната среда на пристанище варна
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_5/Lekcii_Course_5/Lekcii_Course_5_HTML
  Revolta com
WWW_Systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_4/Lekcii_Course_4/Lekcii_Course_4_DOC
  Лекция 1 2 часа Постановка на задачата за оптимизация
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_6/Lekcii_Course_6/Lekcii_Course_6_DOC
  Статистически анализ на модели
WWW_Systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_5/Lekcii_Course_5/Lekcii_Course_5_HTML/Statia-17
  Програма за Световно устойчиво развитие основата на Дневен ред 21? верен отговор Да Влиза ли управление на природните ресурси в задачите на Дневен ред 21? верен отговор Да
WWW_Systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_5/Lekcii_Course_5/Lekcii_Course_5_DOC/BOOK_BG_BUL_017_02
  Организация, експлоатация и развитие на българските пристанища
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_1/Lekcii_Course_1/BTU
  Определяне на множеството от максималните по размер производствени кампании
  1. Многоасортиментни периодични химико-технологични системи. Моделиране. Оптимални производствени разписания (оперативно оптимално управление). Оптимален синтез
www_systems_engineerig_laboratory/Distance_learning_systmeng/Distance_Course_6/Lekcii_Course_6/Lekcii_Course_6_DOC
  Критериални модели. Модел на адсорбция в колона с нареден пълнеж. Обобщени променливи. Обобщен индивидуален случай-подобие. Критериални уравнения. Анализ на измеренията. Математична структура на критериалните модели
  Проверка на хипотези. Правила за проверка. Равенство за проверка. Еднократност за дисперсия. Критерй за откриване на грешка. Дисперсионен анализ
directory www systems engineerig laboratory  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница