zop_profile
  За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
  За участие в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка
  Идеен проект за организация и изпълнение на строителството
  До есо еад мер монтана гр. Монтана 3400
  1. Образец на оферта
  Vi: Образец на първоначална оферта До есо еад мер софия област
  До есо еад, мер софия област
  За участие в процедура на договаряне с предварителна покана за възлагане на обществена поръчка
  Опис на документите за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на антикорозионно покритие на ат 220 в п/ст „Марица Изток”
  Д о к у м е н т а ц и я реф. № Цу/2016/109
  Технически изисквания за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по измиване на леки автомобили, собственост на есо еад, мер горна Оряховица”
  І. пълно описание на поръчката място на изпълнение на обществената поръчка
  За участие в процедура на договаряне за възлагане на обществена поръчка
  1. Образец на оферта
  Одобрявам: тотю бонев ръководител на мер варна д о к у м е н т а ц и я
  Одобрявам: Емил Костадинов ръководител мер русе
  Павел данаилов ръководител мер монтана
  V. образец на първоначална оферта (Попълва се на фирмена бланка на участника) до
  П л о в д и в първоначална оферта
  І. пълно описание на поръчката място на изпълнение на обществената поръчка
  Д о к у м е н т а ц и я реф. № Мер-го/2018/006
  За участие в процедура на договаряне с предварителна покана за възлагане на обществена поръчка
  Одобрявам: тотю бонев ръководител на мер варна д о к у м е н т а ц и я
  Д о к у м е н т а ц и я реф. № Мер-бл/2017/023 за участие в ограничена процедура
  До мер стара Загора гр. Стара Загора 6000
  До мер стара Загора гр. Стара Загора 6000
  За участие в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка
  Д о к у м е н т а ц и я реф. № Цу/2016/192
  Д о к у м е н т а ц и я реф. № Цу/2016/191
  За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
  До есо еад мер монтана гр. Монтана 3400
  Одобрявам: димитър димитров, ръководител мер софия област документация
  І. пълно описание на обекта на поръчката. Предмет на поръчката
  За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
  Одобрявам: тотю бонев ръководител на мер варна документация
  Д о к у м е н т а ц и я реф. № Мер-бс/2017/034
  І. технически спецификации пълно описание на обекта на поръчката
  Ііі. Пълно описание на обекта на поръчката: Място за изпълнение. Мястото за изпълнение на поръчката е трасето на вл 110 kV „Моняк Осетия”
  За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
  С гараж в п/ст Сторгозия 110/20 kV” І. Пълно описание на обекта на поръчката ІІ. Технически изисквания ІІІ. Образци IV. Указания към участниците
  Списък на приложенията към публична покана с предмет
  За участие в процедура на договаряне с предварителна покана за възлагане на обществена поръчка
  Решение за откриване на процедурата. Раздел ІІ: Обявление за обществената поръчка
  Дирекция пренос на ел. Енергия мер “бургас”
  Одобрявам: тотю бонев ръководител на мер варна д о к у м е н т а ц и я
  Одобрявам: Тошо Тодоров ръководител мер хасково
  До есо еад, мер горна Оряховица гр. Горна Оряховица 5120
  До есо еад, мер горна Оряховица гр. Горна Оряховица 5120
  За участие в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка
  До мер горна Оряховица
  Одобрявам: инж. Владимир Вълов ръководител мер плевен д о к у м е н т а ц и я
  За участие в процедура на договаряне с предварителна покана за възлагане на обществена поръчка
  Образец на първоначална оферта (Попълва се на фирмена бланка на участника) До
  Д о к у м е н т а ц и я за участие в процедура публично състезание
  Iv. Образци на документи, съдържащи се в първоначалната оферта Опис на документите
  Утвърждавам: диян чолаков ръководител
directory zop profile  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница