~kardjali/docs/aktualno
  О б щ и н а к ъ р д ж а л и о б я в а
  О б щ и н а к ъ р д ж а л и о б я в а
  О б я в л е н и е община Кърджали, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията и при условията на чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуален кодекс
  731. гр. Кърджали,19. 07. 2012год
  Изложение в Русия на български производители "Сделано в Болгарии"
~kardjali/docs/registri
  Р е г и с т ъ р на домашните кучетата, отглеждани в град Кърджали
~kardjali/docs/aktualno
  О б щ и н а к ъ р д ж а л и о б я в я в а
  О б щ и н а к ъ р д ж а л и о б я в а
~kardjali/docs/Ombudsman
  Обществен посредник на община кърджали о т ч е т е н д о к л а д януари 2013 декември 2013 г
~kardjali/docs/aktualno
  О б щ и н а к ъ р д ж а л и о б я в а
  581 гр. Кърджали, 16. 06. 2014 г
directory ~kardjali docs  
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница