~web37_math/comp/2016
  X в равенството; б попълнете схемите и намерете неизвестните числа y и z ; в сравнете стойностите на X, y и z. Задача
~web37_math/comp
  Конкурс „Математическа атака", провеждан от математическата колегия при мг "Баба Тонка" за ученици от 4 до 7 клас Математическа гимназия "
  Разрежете квадратна мрежа 5x5 по клетките на 3 части с равни периметри
  Задача. Една баба купувала гевреци от хлебозавода по 20 стотинки и ги продавала по 60 стотинки. Един ден бабата спечелила 12 лева. Колко геврека е продала бабата през този ден?
  Намерете естествено число n такова, че n 2 се дели на 6, n + 2 се дели на 241
  Конкурс „Математическа атака", провеждан от математическата колегия при мг "Баба Тонка" за ученици от 4 до 7 клас Математическа гимназия "
  Задач (10 точки) Равносилност. Решете уравненията:, където а е параметър
  Познай намисленото число
  Задача. Отгатни Роди ми се братче. На коя дата се роди, ако знаем, че годината е равна на стойността на израза: 543 012 : 3 (352. 17 175. 31 259). 600 + 25 + 11. 25 + 5
/2014
  Точно една точка? В колко са правоъгълниците, които съдържат поне
~web37_math/comp/2016
  Задача 1А „Да пресметнем рационално" Намерете неизвестното число X в равенството. Задача 1Б „Измислени действия"
~web37_math/comp/2015
  Задача 1 „Средно аритметично”
~web37_math/comp
  3. Даден е триъгълник авс (АС>ВС), за който: А) Ако ъглополовящите на външния и вътрешен ъгъл при върха с на триъгълника са равни, докажете, че Б) Ако и ъглополовящата на пресича височината вd (dас) на триъгълника авс в т
  Конкурс „Математическа атака", провеждан от математическата колегия при мг "
  Задача (10 точки) На рожден ден
  Задача 1 Намерете стойността на израза, ако
  Задача. Кой е по-голям: Ани събрала най-голямото и най-малкото 5-цифренo числo с произведение от цифрите Валя събрала най-голямото и най-малкото 5-цифренo числo със сбор от цифрите 7
  Ако по същия начин в получения малък правоъгълник вместо една са пробити 2 дупки по диагонал, как ще изглежда новият орнамент? 2 зад. Хитро и вярно смятане- (10 точки)
~web37_math/comp/2016
  Задача 1 „Да пресметнем" Дадени са изразите: и а сравнете и; б пресметнете стойността на израза: Задача 2 „Воден резервоар"
~web37_math/kursove
  Курс по математика за 4 клас, 40 часа, ръководител Росен Чапаров
directory ~web37 math  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница