Директива / /ес на комисията от […] година


Радиокомуникационно оборудванестраница4/6
Дата22.12.2018
Размер1.37 Mb.
1   2   3   4   5   6

5. Радиокомуникационно оборудване

Бележки, приложими към раздел 5: Радиокомуникационно оборудване.

Колона 5: В случай на противоречие в изискванията между ММО MSC/Цирк.862 и стандартите за изпитване на продукта, предимство имат изискванията на ММО MSC/Цирк.862.

При всяко позоваване на серията EN 61162 или на серията IEC 61162 предвидената подредба на елементите се взема предвид за определяне на приложимия стандарт от серия EN 61162 или серия IEC 61162.No.

Наименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, когато се изисква „типово одобрение“

Приложими правила на SOLAS 74 и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

1

2

3

4

5

6

A.1/5.1

Радиостанция за метровия обхват с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване) и радиотелефония

-Прав. IV/14,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.-Прав. IV/7,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. A.385(X),

-ММО Рез. A.524(13),

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. A.803(19),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14,

-ММО MSC/Цирк.862,

-ММО COMSAR Цирк.32,

-ITU-R M.489-2 (10/95),

-ITU-R M.493-13 (10/09),

-ITU-R M.541-9 (05/04),

-ITU-R M.689-2 (09/94).-ММО MSC/Цирк.862,

-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-серия EN 61162.

-ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

-ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

-ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06),

-ETSI EN 301 925 V1.2.1 (2006-12).

или,


-ММО MSC/Цирк.862,

-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-IEC 61097-3 (1994),

-IEC 61097-7 (1996),

-серия IEC 61162.


Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/5.2

УКВ радиоприемник, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване)

-Прав. IV/14,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.-Прав. IV/7,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. A.803(19),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14,

-ММО COMSAR Цирк.32,

-ITU-R M.489-2 (10/95),

-ITU-R M.493-13 (10/09),

-ITU-R M.541-9 (05/04).-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

-ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

-ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2005-12),

-ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06),

или,


-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-IEC 61097-3 (1994),

-IEC 61097-8 (1998).


Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/5.3

Приемник „NAVTEX“ (разширено групово повикване)

-Прав. IV/14,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.-Прав. IV/7,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14,

-ММО Рез. MSC.148(77),

-ММО COMSAR Цирк.32,

-ITU-R M.540-2 (06/90),

-ITU-R M.625-3 (10/95).


-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01),

-ETSI EN 301 843-4 V1.2.1 (2004-06),

или,


-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-IEC 61097-6 (2005-12).Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/5.4

Приемник „EGC“ (разширено групово повикване)

-Прав. IV/14,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.-Прав. IV/7,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. A.570(14),

-ММО Рез. A.664(16),

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14,

-ММО COMSAR Цирк.32.-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05),

-ETSI ETS 300 460/ A1 (1997-11),

-ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03),

-ETSI EN 301 843-1 V1.2.1 (2004-06),

или,


-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-IEC 61097-4 (2007).Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/5.5

Оборудване за получаване на информация за безопасност на море на къси вълни (Приемник „NBDP“ за теснолентово директно буквопечатане)

-Прав. IV/14,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14-Прав. IV/7,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. A.699(17),

-ММО Рез. A.700(17),

-ММО Рез. A.806(19),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14,

-ММО COMSAR Цирк.32,

-ITU-R M.491-1 (07/86),

-ITU-R M.492-6 (10/95),

-ITU-R M.540-2 (06/90),

-ITU-R M.625-3 (10/95),

-ITU-R M.688 (06/90).-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-серия EN 61162,

-ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11),

-ETSI ETS 300 067/ A1 Ed.1 (1993-10).

или,

-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,-серия IEC 61162,

-ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11),

-ETSI ETS 300 067/ A1 Ed.1 (1993-10).


Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/5.6

Авариен радиобуй (EPIRB), работещ на 406 MHz от системата COSPAS-SARSAT

-Прав. IV/14,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.-Прав. IV/7,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. A.662(16),

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. A.696(17),

-ММО Рез. A.810(19),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14,

-ММО MSC/Цирк.862,

-ММО COMSAR Цирк.32,

-ITU-R M.633-3 (05/04),

-ITU-R M.690-1 (10/95).-ММО MSC/Цирк.862,

-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-ETSI EN 300 066 V 1.3.1 (2001-01).

или,


-ММО MSC/Цирк.862,

-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-IEC 61097-2 (2008),

Бележка. ММО MSC/Цирк. 862 се прилага само за незадължителните устройства за дистанционно активиране, а не за самия авариен радиобуй EPIRB.Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/5.7

Авариен радиобуй (EPIRB) от "L" диапазона, работещ в системата "INMARSAT"

Умишлено е оставено празно

A.1/5.8

Приемник, поддържащ радиовахта на 2 182 kHz

Умишлено е оставено празно

A.1/5.9

Двутонен авариен сигнализатор

Умишлено е оставено празно

A.1/5.10

Радиоапаратура на средни вълни с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване) и радиотелефония

Бележка: В съответствие с решенията на ММО и ITU, изискванията за двутонален авариен сигнализатор и излъчванията на честотата H3E вече не се прилагат в стандартите за изпитване-Прав. IV/14,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.-Прав. IV/9,

-Прав. IV/10,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. A.804(19),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14,

-ММО COMSAR Цирк.32,

-ITU-R M.493-13 (10/09),

-ITU-R M.541-9 (05/04).-ММО MSC/Цирк.862,

-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-серия EN 61162.

-ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

-ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

-ETSI ETS 300 373-1 V1.2.1 (2002-10),

-ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06),

или,


-ММО MSC/Цирк.862,

-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-IEC 61097-3 (1994),

-IEC 61097-9 (1997),

-серия IEC 61162.


Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/5.11

Радиоприемник на средни вълни, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване)

-Прав. IV/14,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.-Прав. IV/9,

-Прав. IV/10,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. A.804(19),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14,

-ММО COMSAR Цирк.32,

-ITU-R M.493-13 (10/09),

-ITU-R M.541-9 (05/04),

-ITU-R M.1173 (10/95).


-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

-ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

-ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2005-12),

-ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06),

или,


-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-IEC 61097-3 (1994),

-IEC 61097-8 (1998).


Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/5.12

Корабна земна станция „Inmarsat — B“

-Прав. IV/14,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.-Прав. IV/10,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. A.570(14),

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. A.808(19),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14,

-ММО MSC/Цирк.862,

-ММО COMSAR Цирк.32.


-ММО MSC/Цирк. 862,

-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-IEC 61097-10 (1999).

или,


-ММО MSC/Цирк. 862,

-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-IEC 61097-10 (1999).


Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/5.13

Корабна земна станция „Inmarsat — C“

-Прав. IV/14,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.-Прав. IV/10,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. A.570(14),

-ММО Рез. А.664 (16), (прилага се само, ако корабната земна станция „Inmarsat-C“ поддържа функцията за разширено повикване EGC),

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. A.807(19),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14,

-ММО MSC/Цирк.862,

-ММО COMSAR Цирк.32.-ММО MSC/Цирк.862,

-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-серия EN 61162.

-ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05),

-ETSI ETS 300 460/ A1 (1997-11),

-ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03),

-ETSI EN 301 843-1 V1.2.1 (2004-06),

или,


-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-IEC 61097-4 (2007),

-серия IEC 61162.


Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/5.14

Радиоапаратура на КВ/СВ с възможност за предаване и приемане на DSC (цифрово избирателно повикване), NBDP (теснолентово директно буквопечатане) и радиотелефония

Бележка. В съответствие с решенията на ММО и ITU, изискванията за двутонен авариен сигнализатор и излъчванията на честотата А3Н вече не се прилагат в стандартите за изпитване.-Прав. IV/14,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.-Прав. IV/10,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. A.806(19),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14,

-ММО MSC/Цирк.862,

-ММО COMSAR Цирк.32,

-ITU-R M.476-5 (10/95),

-ITU-R M.491-1 (07/86),

-ITU-R M.492-6 (10/95),

-ITU-R M.493-13 (10/09),

-ITU-R M.541-9 (05/04),

-ITU-R M.625-3 (10/95),

-ITU-R M.1173 (10/95).


-ММО MSC/Цирк.862,

-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-серия EN 61162.

-ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11),

-ETSI ETS 300 067/ A1 Ed.1 (1993-10),

-ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

-ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

-ETSI ETS 300 373-1 V1.2.1 (2002-10),

-ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06),

или,


-ММО MSC/Цирк.862,

-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-IEC 61097-3 (1994),

-IEC 61097-9 (1997),

-серия IEC 61162.


Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/5.15

Радиоприемник на къси и средни вълни, поддържащ радиовахта чрез DSC (цифрово избирателно повикване)

-Прав. IV/14,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.-Прав. IV/10,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. A.806(19),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14,

-ММО COMSAR Цирк.32,

-ITU-R M.493-13 (10/09),

-ITU-R M. 541-9(05/04).


-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),

-ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),

-ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2005-12).

или,

-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,-IEC 61097-3 (1994),

-IEC 61097-8 (1998).Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/5.16

Авиационна двупосочна УКВ радиотелефонна апаратура

Преместен в А.2/5,8.

A.1/5.17

Преносима двупосочна радиотелефонна апаратура за спасителни съдове, за метровия обхват

-Прав. IV/14,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.-Прав. III/6,

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. A.809(19),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8, 14,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8, 14,

-ММО Рез. MSC.149(77),

-ITU-R M.489-2 (10/95).


-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-ETSI EN 300 225 V1.4.1 (2004-12),

-ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06).

или,


-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-IEC 61097-12 (1996).Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/5.18

Стационарна двупосочна радиотелефонна апаратура за спасителни съдове, за метровия обхват

-Прав. IV/14,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.-Прав. III/6,

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. A.809(19),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8, 14,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8, 14,

-ITU-R M.489-2 (10/95).-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-ETSI EN 301 466 V1.1.1 (2000-10),

или,

-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,-IEC 61097-12 (1996).

Б + Г

Б + Д


Б + Е

A1/ 5.19

Inmarsat-F77

-Прав. IV/14,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14.-Прав. IV/10,

-ММО Рез. A.570(14),

-ММО Рез. A.808(19),

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 14,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 14,

-ММО MSC/Цирк.862,

-ММО COMSAR Цирк.32.-ММО MSC/Цирк.862,

-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-IEC 61097-13 (2003).

или,


-ММО MSC/Цирк.862,

-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-IEC 61097-13 (2003).


Б + Г

Б + Д


Б + Е

6. Оборудване, изисквано по силата на Конвенцията COLREG 72

No.

Наименование на елемента от оборудването

Правило на COLREG 72, когато се изисква „типово одобрение“

Правила на COLREG и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието

1

2

3

4

5

6

A.1/6.1

Навигационни светлини

-COLREG, приложение I/14.

-COLREG, приложение I/14,

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. MSC.253(83).


-EN 14744 (2005), включително АC (2006),

-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

или,

-EN 14744 (2005), включително АC (2006),-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

Б + Г

Б + Д


Б + Е

Ж


7. Оборудване за безопасност на кораби за насипни товари

В приложение А.1. няма елементи.8. Оборудване в съответствие с глава II-l на SOLAS. Конструкция – структура, подразделения и устойчивост, двигатели и електрически инсталации

No.

Наименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, когато се изисква „типово одобрение“

Приложими правила на SOLAS 74 и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието1

2

3

4

5

6

A.1/8.1

Вж. бележка в) от настоящото приложение A.1Датчици за нивото на водата

-ММО Рез. MSC.188(79),

-ММО MSC.1/Цирк. 1291.-Прав. II-1/22-1,

-Прав. II-1/23-3,

-Прав. XII/12,

-ММО Рез. MSC.188(79),

-ММО MSC.1/Цирк. 1291.


-IEC 60092-504 (2001),

-IEC 60529 (2001),

-ММО Рез. MSC.188(79),

-ММО MSC.1/Цирк. 1291.Б + Г

Б + Д


Б + Е

ПРИЛОЖЕНИЕ A.2: ОБОРУДВАНЕ, ЗА КОЕТО НЕ СЪЩЕСТВУВАТ ПОДРОБНИ СТАНДАРТИ ЗА ИЗПИТВАНЕ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ АКТОВЕПоделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница