Директива / /ес на комисията от […] годинастраница5/6
Дата22.12.2018
Размер1.37 Mb.
1   2   3   4   5   6

1. Спасителни съоръжения

Колона 4: Прилага се Циркулярно писмо 980 на ММО MSC, освен в случаите, в които то е заменено от специфичните документи, посочени в колона 4.No.

Наименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, когато се изисква „типово одобрение“

Приложими правила на SOLAS 74 и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието1

2

3

4

5

6

A.2/1.1

Радиолокационен отражател за спасителни плотове

-Прав. III/4,

-Прав. III/34,

-Прав. X/3.


-ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс).A.2/1.2

Материали за спасителни хидрокостюми

Умишлено е оставено празно

A.2/1.3

Устройства за спускане на вода на спасителни съдове чрез свободно изплаване

-Прав. III/4,

-Прав. III/34.III/13, Прав.

-Прав. III/16,

-Прав. III/26,

-Прав. III/34,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

- ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, IV, VI,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.
A.2/1.4

Парадни трапове

Преместен в А.1/1,29.

A.2/1.5

Високоговорителна система за съобщения и система за обща аварийна сигнализация

(когато се използва за пожарна сигнализация, важи устройството от A.1/3.53)
-Прав. III/6.

-ММО Рез. A.1021(26),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),

-ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс),

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.),-ММО MSC/Цирк.808.

-ISO 27991 (2008)

2. Предотвратяване на замърсяването на морската среда

No.

Наименование на елемента от оборудването

Правило на MARPOL 73/78, когато се изисква „типово одобрение“

Правила на MARPOL 73/78 и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието1

2

3

4

5

6

A.2/2.1

Бордови следящи и записващи устройства за нивото на NOx

Преместен в А.1/2.8.

A.2/2.2

Бордови системи за пречистване на отработили газове

Преместен в А.1/2.10.

A.2/2.3

Други еквивалентни методи за намаляване на емисиите от NOх на борда

-Приложение VI, прав. 4.

-Приложение VI, прав. 4.A.2/2.4

Други технологични методи за ограничаване на емисиите на ЅОх

Преместен в А.1/2.9.

3. Оборудване за противопожарна защита

No.

Наименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, когато се изисква „типово одобрение“

Приложими правила на SOLAS 74 и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието1

2

3

4

5

6

A.2/3.1

Непреносими и превозими пожарогасители

Преместен в А.1/3.52.

A.2/3.2

Дюзи за стационарни водоразпръскващи системи за гасене на пожари под налягане за помещения от специални категории, Ро-Ро товарни помещения, Ро-Ро помещения и помещения за транспортни средства

Преместен в А.1/3.49.

A.2/3.3

Пускане на генераторите в студено време (пускови устройства)

Преместен в А.2/8.1.

A.2/3.4

Дюзи с двойно предназначение

(разпръскващ/струен тип)Преместен в А.1/3.55.

A.2/3.5

Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване

Преместен в А.1/3.51.

A.2/3.6

Датчици за дим

Преместен в А.1/3.51.

A.2/3.7

Топлинни датчици

Преместен в А.1/3.51.

A.2/3.8

Електрическа предпазна лампа

-Прав. II-2/10,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс).


-Прав. II-2/10,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс), 3.-серия IEC 60079.
A.2/3.9

Защитно облекло, устойчиво на химическо въздействие

-Прав. II-2/19.

-Прав. II-2/19,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.


-EN 943-1 (2002), включително АC (2005),

-EN 943-2 (2002),

-EN ISO 6529 (2001),

-EN ISO 6530 (2005),

-EN 14605 (2005), включително А1 (2009),

-ММО MSC/Цирк.1120.


A.2/3.10

Системи за осветление с ниско разположение

Преместен в А.1/3.40

A.2/3.11

Дюзи за стационарни водоразпръскващи системи за гасене на пожари под налягане, предназначени за машинни помещения

Преместен в А.1/3.10

A.2/3.12

Еквивалентни стационарни системи за гасене на пожари с газ за машинни помещения и товарни помпени отделения

Преместен в А.1/3.45

A.2/3.13

Дихателни апарати със сгъстен въздух

(бързоходни плавателни съдове)Елементът е заличен.

A.2/3.14

Пожарни шлангове (от навит тип)

Преместен в А.1/3.56

A.2/3.15

Компоненти на системи за откриване на дим чрез вземане на проби

-Прав. II-2/7,

-Прав. II-2/19,

-Прав. II-2/20,

-ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 10.-Прав. II-2/7,

-Прав. II-2/19,

-Прав. II-2/20,

-ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 10.-ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 10.
A.2/3.16

Датчици за пламък

Преместен в А.1/3.51

A.2/3.17

Ръчни пожароизвестители

Преместен в А.1/3.51

A.2/3.18

Устройства за аварийна сигнализация

Преместен в А.1/3.53

A.2/3.19

Компоненти на стационарни системи за гасене на пожари на водна основа с локално приложение, предназначени за използване в машинни помещения от категория „А“.

Преместен в А.1/3.48

A.2/3.20

Мека мебел

Преместен в А.1/3.20

A.2/3.21

Компоненти на системи за гасене на пожари за складове за боя и лесно запалими течности

-Прав. II-2/10.

-Прав. II-2/10,

-ММО MSC.1/Цирк.1239.

A.2/3.22

Компоненти на стационарните системи за гасене на пожари в аспирационните тръби на камбуза

-Прав. II-2/9.

-Прав. II-2/9.A.2/3.23

Компоненти на системи за гасене на пожари на палуби на хеликоптери

-Прав. II-2/18.

-Прав. II-2/18.

-EN 13565-1 (2003) включително A1 (2007).
A.2/3.24

Преносими апликатори за пяна

-Прав. II-2/10,

-Прав. II-2/20,

-Прав. X/3.


-Прав. II-2/10,

-Прав. II-2/20,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 4,

-ММО MSC.1/Цирк.1239.

-ММО MSC.1/Цирк.1313.
A.2/3.25

Прегради от клас „В“

-Прав. II-2/3.

-Прав. II-2/3.

-ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс) приложение 1, част 1 и част 5 или приложение 2,

-ISO 1716 (2002).


A.2/3.26

Горивни системи за газообразно гориво, предназначени за битови нужди (компоненти)

-Прав. II-2/4.

-Прав. II-2/4,

-ММО MSC.1/Цирк.1276.

A.2/3.27

Компоненти на стационарни системи за гасене на пожари с газ (СО2).

-Прав. II-2/5,

 {} -Прав. II-2/10,

-Прав. X/3.


-Прав. II-2/5,

-Прав. II-2/10,

-Прав. II-2/20,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 7,

-ММО MSC.1/Цирк.1313.

-ММО MSC.1/Цирк.1318.Електрически автоматични устройства за управление и задържане:

-EN 12094-1 (2003).


Неелектрически автоматични устройства за управление и задържане:

-EN 12094-2 (2003).Ръчни устройства за пускане и спиране

-EN 12094-3 (2003).Вентили на резервоари и техните задвижващи механизми:

-EN 12094-4 (2004).Разпределителни вентили за високо и ниско налягане и техните активатори:

-EN 12094-5 (2006).Неелектрически блокиращи устройства:

-EN 12094-6 (2006).Струйници при системи с CO2:

-EN 12094-7 (2000), включително A1 (2005).Гъвкави съединения:

-EN 12094-8 (2006).Манометри и релета за налягане:

-EN 12094-10 (2003).Механични претеглящи устройства:

-EN 12094-11 (2003).Контролни вентили и възвратни вентили:

-EN 12094-13 (2001), включително АC (2002),Устройства за ароматизиране на системи с CO2 с ниско налягане:

-EN 12094-16 (2003).A.2/3.28

Компоненти на системи за гасене на пожари с пяна със среден коефициент на разширение — стационарна палубна пяна за танкери

Преместен в А.1/3.57

A.2/3.29

Компоненти на стационарни системи за гасене на пожари с пяна с нисък коефициент на разширение, предназначени за машинни помещения и защита на палубата на танкери

Преместен в А.1/3.58.

A.2/3.30

Разширяваща се пяна за стационарни системи за гасене на пожари на химикаловози

Преместен в А.1/3.59.

A.2/3.31

Водоразпръскваща система с ръчно управление

-Прав. II-2/10.

-Прав. II-2/10.A.2/3.32

Системи за гасене на пожари с прахово пожарогасително средство

Преместен в А.1/3,62.

4. Навигационно оборудване

Бележки, приложими към раздел 4: Навигационно оборудванеКолони 3 и 4: Позоваванията на SOLAS, глава V, се отнасят до SOLAS 1974 г., изменена с MSC 73 и влизаща в сила на 1 юли 2002 г.

No.

Наименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, когато се изисква „типово одобрение“

Приложими правила на SOLAS 74 и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието1

2

3

4

5

6

A.2/4.1

Жирокомпас за бързоходни плавателни съдове

Преместен в А.1/4.31

A.2/4.2

Система за управление на курса за бързоходни плавателни съдове (преди наричана автопилот)

Преместен в А.1/4.40

A.2/4.3

Предаващо устройство за курсоуказване (ПУК) (по метод GNSS)

Преместен в А.1/4.41

A.2/4.4

Лампа за дневна сигнализация

Преместен в А.1/4.52

A.2/4.5

Прожектор за бързоходни плавателни съдове

Преместен в А.1/4,42.

A.2/4.6

Оборудване за нощно виждане за бързоходни плавателни съдове

Преместен в А.1/4.43

A.2/4.7

Система за управление на пътя на кораба

Преместен в А.1/4.33

A.2/4.8

Информационна система за изобразяване на електронни карти (ИСИЕК).

Преместен в А.1/4.30

A.2/4.9

Подсигуряване на информационната система за изобразяване на електронни карти (ИСИЕК).

Преместен в А.1/4.30

A.2/4.10

Система за изобразяване на растерни карти (СИРК)

Преместен в А.1/4.30

A.2/4.11

Комбинирано оборудване „GPS/GLONASS“

-Прав. V/18,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).-Прав. V/19,

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.),

-ММО Рез. MSC.115(73),

-ММО Рез. MSC.191(79).-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-EN 61108-1 (2003),

-EN 61108-2 (1998),

-серия EN 61162.

-EN 62288 (2008).

или,


-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-IEC 61108-1 (2003),

-IEC 61108-2 (1998),

-серия IEC 61162.

-IEC 62288 Изд.1.0(2008).

A.2/4.12

Оборудване „DGPS, DGLONASS“

Преместен в А.1/4.44, А.1/4.50 и А.1/4.51

A.2/4.13

Жирокомпас за бързоходни плавателни съдове

Преместен в А.1/4.31

A.2/4.14

Устройство за регистриране на данни за движение на кораба (УРДДК)

Преместен в А.1/4.29

A.2/4.15

Интегрирана навигационна система

-Прав. V/18,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.-Прав. V/19,

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.86(70),

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.191(79).-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-серия EN 61162.

-EN 61924 (2006),

-EN 62288 (2008).

или,

-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,-серия IEC 61162.

-IEC 61924 (2006),

-IEC 62288 Изд.1.0(2008).

A.2/4.16

Система за оборудване на мостика

Умишлено е оставено празно

A.2/4.17

Устройство за повишаване на разделителната способност на цели, изобразявани на радар

Преместен в А.1/4.53

A.2/4.18

Система за акустично приемане

-Прав. V/18,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).-Прав. V/19,

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),

-ММО Рез. MSC.86(70),

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.),

-ММО Рез. MSC.191(79).-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-серия EN 61162.

-EN 62288 (2008).

или,


-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-серия IEC 61162.

-IEC 62288 Изд.1.0(2008).

A.2/4.19

Магнитен компас за бързоходни плавателни съдове

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).


-ММО Рез. A.382(X),

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).-ISO 1069 (1973),

-ISO 25862 (2009),

-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

или,


-ISO 1069 (1973),

-ISO 25862 (2009),

-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008),

A.2/4.20

Система за управление на пътя на кораба за

- бързоходни плавателни съдове-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).


-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.),

-ММО Рез. MSC.191(79).-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-серия EN 61162.

-EN 62288 (2008).

или,


-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-серия IEC 61162.

-IEC 62288 Изд.1.0(2008).

A.2/4.21

Приспособления за карти за корабни радари

Преместен в А.1/4.45

A.2/4.22

Предаващо устройство за курсоуказване (ПУК) (жироскопичен метод)

Преместен в А.1/4.46

A.2/4.23

Предаващо устройство за курсоуказване (ПУК) (магнитен метод)

Преместен в А.1/4.2

A.2/4.24

Индикатор на упора на гребния винт

-Прав. V/18,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).-Прав. V/19,

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.),

-ММО Рез. MSC.191(79).


-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-серия EN 61162.

-EN 62288 (2008).

или,


-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-серия IEC 61162.

-IEC 62288 Изд.1.0(2008).

A.2/4.25

Индикатори на страничния упор, стъпката и режима на гребния винт

-Прав. V/18,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.).-Прав. V/19,

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.),

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.),

-ММО Рез. MSC.191(79).


-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-серия EN 61162.

-EN 62288 (2008).

или,


-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-серия IEC 61162.

-IEC 62288 Изд.1.0(2008).

A.2/4.26

Индикатор за ъгловата скорост на поворота

Преместен в А.1/4.9

A.2/4.27

Индикатор за ъгъла на отклонение на перото на руля

Преместен в А.1/4.20

A.2/4.28

Индикатор за оборотите на гребния винт

Преместен в А.1/4.21

A.2/4.29

Индикатор на стъпката на гребния винт

Преместен в А.1/4.22

A.2/4.30

Система за оборудване на мостика

-Прав. V/18,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 13,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 13.-Прав. V/19,

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 15,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 15,

-ММО Рез. MSC.191(79),

-ММО SN.1/Цирк.288.-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-серия EN 61162,

-EN 61209 (1999),

-EN 62288 (2008).

или,

-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,-серия IEC 61162,

-IEC 61209 (1999),

-IEC 62288 Изд.1.0(2008).

A.2/4.31

Лагерно устройство

Преместен в А.1/4.54

A.2/4.32

Мостикова система за аварийна сигнализация по време на навигационна вахта

Преместен в А.1/4.57

A.2/4.33

Система за управление на пътя на кораба

(работи при скорост на кораба 30 възела и повече)-Прав. V/18.

-Прав. V/19,

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. MSC.191(79).


-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-серия EN 61162,

-EN 62288 (2008).

или,


-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-серия IEC 61162,

-IEC 62288 Изд.1.0(2008).

A.2/4.34

Оборудване с разпознаване и проследяване на кораби на далечни разстояния (LRIT)

-Прав. V/19

-Прав. V/19,

-ММО Рез. A.694(17),

-ММО Рез. A.813(19),

-ММО Рез. MSC.202(81),

-ММО Рез. MSC.211(81),

-ММО Рез. MSC.263(84),

-ММО MSC.1/Цирк. 1307.


-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-серия EN 61162.

или,

-IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,-серия IEC 61162.
A.2/4.35

Приемник за Galileo

Преместен в А.1/4.56

A.2/4.36

Оборудване за универсална система за автоматична идентификация (AIS) с транспондер за търсене и спасяване (SART)

Преместен в А.1/4.55
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница