Директива за услугите: Комисията провежда консултации със заинтересованите страни в контекста на процеса на въвеждане на ДирективатаДата15.10.2018
Размер33.5 Kb.


IP/10/862

Брюксел, 30 юни 2010 г.Директива за услугите: Комисията провежда консултации със заинтересованите страни в контекста на процеса на въвеждане на Директивата

Крайният срок за транспониране на Директивата за услугите беше краят на декември 2009 г. От януари тази година всички държави-членки на ЕС, заедно с Европейската комисия, започнаха процес на партньорска проверка, за да оценят взаимно някои аспекти на националните си правни рамки, приложими по отношение на доставчиците на услуги. Този новаторски метод на работа, известен като „процес на взаимна оценка“, беше предвиден в Директивата. Именно в контекста на този процес Европейската комисия кани заинтересованите страни да споделят вижданията си по аспектите на националното законодателство, обсъждани от държавите-членки в „процеса на взаимна оценка“. Консултациите ще продължат до 13 септември 2010 г.

С дял от около 75 % oт БВП на EС и 70 % oт общата заетост, секторът на услугите е основният двигател на икономиката на EС. Същевременно обаче той е и един от най-големите неизползвани ресурси на ЕС за допълнителен растеж и създаване на работни места, тъй като в единния пазар все още остават многобройни пречки пред търговията с услуги. Директивата за услугите има за цел да подобри функционирането на единния пазар за услуги чрез амбициозна програма за административна и регулаторна реформа, насочена към разгръщане на потенциала на този сектор. С Директивата страните от ЕС поемат ангажимент да премахнат необоснованите или непропорционални правни и административни пречки пред започването на бизнес или предоставянето на на трансгранични услуги в EС. Директивата се прилага за широк спектър от дейности и изисквания, свързани с услугите, включително продажбата на дребно, строителството, туризма и по-голямата част от регулираните професии (например архитекти, инженери, адвокати, счетоводители, земемери).

През тригодишния период за въвеждане на Директивата всички държави-членки се включиха в извършването на обстоен анализ на своите законови и подзаконови нормативни актове, за да се гарантира тяхната съвместимост с разпоредбите на Директивата за услугите. Този преглед предполагаше оценка на обосновката и пропорционалността на съществуващите правила и при необходимост тяхното изменение или отмяна. Въвеждането на Директивата за услугите се оказа особено сериозно предизвикателство за държавите-членки, тъй като засяга широка гама от законови и подзаконови нормативни актове на всички административни нива.

От началото на 2010 г. държавите-членки, заедно с Европейската комисия, започнаха процес на взаимно оценяване на редица от подложените на преглед мерки на нaционално равнище. Този новаторски метод на работа е известен като „процес на взаимна оценка“.

Като част от „процеса на взаимна оценка“ Комисията приканва сега заинтересованите страни да споделят своите анализи и коментари относно мерките на нaционално равнище, с които все още се налагат някои видове изисквания върху установяването на доставчиците на услуги или върху трансграничното предоставяне на услуги от тях. До края на тази година Комисията ще докладва на Европейския парламент и на Съвета относно резултатите от „процеса на взаимна оценка“ и от настоящите консултации със заинтересованите страни.

Документът за консултация и въпросникът са на разположение на http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/services_directive_en.htm
Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница