Дисциплина: Компютърни мрежи Упражнение 10 Дисциплина: Компютърни комуникации Упражнение 10Дата16.06.2017
Размер53.8 Kb.

Дисциплина: Компютърни мрежи Упражнение 10

Дисциплина: Компютърни комуникации Упражнение 10Отдалечено уравление на ресурси. Протокол SMNP. Примери за SMNP- управление на устройства.
Цел на упражнението е да се изучат:

- Принципите за наблюдение и управление на ресурси;

- Основите на протокола SNMP;

- Средите на приложение на мрежовото наблюдение и управление;1. ТЕОРЕТИЧНИ СВЕДЕНИЯ

А. Общи сведения

SNMP е един от най разпространените мрежови протоколи. Разработен е през 1988г. Поддържа се от производителите на оборудване за Ethernet, Token Ring и в телекомуникациите. Използва се за получаване на информация от мрежовите устройства за тяхното състояние, производителност и характеристики. SNMP се разглежда в два аспекта: като протокол за обмен на информация свързана с управлението и като база данни за управляващата информация. Част е от приложите протоколи на TCP/IP архитектурата. SNMP използва транспортния протокол UDP и е протокол от типа "Pool / Response". Занимава се с управление на връзката между управляващата станция и устройствата. Съдържа в себе си три компонента: Manager /client/, Agent /server/ и MIB.

Обмена на информацията е потенциален компромис с различията в техническото данново представяне, използвано от управляваното устройство. С други думи много компютри представят информацията различно. Тези несъвместимости трябва да бъдат рационализирани, така че да позволяват комуникация между различни системи. Комбинацията от абстрактен и трансферен синтаксис изпълнява тази функция. SNMP използва ASN.1 абстрактен синтаксис дефиниран като част от OSI. ASN.1 се използва за дефиниране на пакетни формати и управлявани обекти. Управляваният обект е единична характеристика на нещата, които могат да бъдат управлявани. Включва в себе си няколко променливи.

Управляваните устройства трябва да съдържат в себе си т.н. "агент". Основните дейности свързани с управлението са изнесени в управляващата станция,която като минимум осигурява автоматично конфигуриране на мрежовата карта, работи в реално време, поддържа мониторинг на производителността, генериране на прекъсвания и т.н.

NMS /Network Management Station/

Представлява мощен компютър, работещ обикновено под UNIX и рядко под DOS. Обикновено осигурява графичен интерфейс за потребителя /X Windows или MS Windows/. Има бързо CPU, монитор с голяма разрешаваща способност, голяма памет и няколко дискови пространства. В мрежовото управление могат да съществуват няколко NMS. NMS стартира мрежовото управление на приложението като предоставя управляващата информация на потребителите. Потребителския интерфейс се базира на стандартизирания Graphical User Interface /GUI/.
AGENT


Агента е обработващ елемент, който позволява на мениджърите на мрежовите управляващи станции достъп до устройствата за управление. Той се стартира от управляваното устройство. Когато възникват някакви събития, то агента инициира управляващи действия. Такива действия могат да бъдат : инициализация на агента, рестартиране на агента, разпадане на връзката, възстановяване на връзката и т.н. Ако е протекло подобно събитие агента издава прекъсване. Производителите могат да добавят собствени събития, изискващи обработка.

MIB / Management Information Base /

Информацията необходима за мрежовото управление се натрупва в MIB / Management Information Base /. MIB се явява база данни за управляваните обектите. Тя се представя в дървовидна структура. Идентификаторите на обектите в дървото са уникални и са като телефонни номера. Организирани са йерархично и са обвързани с различни организации. На най-горно ниво идентификаторите на обектите са свързани с International Organization for Standartisation /International Electrotechnical commission. В дъното му се намират стойностите, съответстващи на даден обект. MIB се явява спецификация на OSI.

Ако NMS пожелае да контролира управляваното устройство тя може да изпрати съобщение, изисквайки управляваното устройство да промени една или повече от неговите променливи. Управляваните устройства инициират четири различни типа команди:

Четене /Reads/: Използва се от NMS за мониториране на управляваното устройство. NMS прочита променливите, поддържани от управляваното устройство.

Запис /Writes/: Използва се от NMS за мониториране на управляваното устройство. NMS записва променливите, натрупани в управляваното устройство.

Преходни операции /Traversal operation/: Използват се от NMS за установяване на променливите, поддържани от управляваното устройство, както и за установяване на събраната информация в таблицата с променливите.

Прекъсвания /Trap/: Използва се от управляваните устройства за асинхронен отчет, осигуряващ съобщения за NMS.

Предимства: достъпност, простота, независимост от производителя, изисква минимални ресурси.

Недостатъци: Транспортът е ненадежден, тъй като SNMP е базиран на транспортният протокол UDP /не ориентиран към свързване/. Поддържа само прости структури данни. Не поддържа разпределено управление. Има проблеми със сигурността. Управлението е централизирано, което не е подходящо за големи фирми. Има опасност от препълване дори на много мощен управляващ компютър.

Ограничения при SNMP: Всяка част на информацията се предава в пакети /не може да се изтегли цялата информация наведнъж/. Транспортът е ненадежден. Идентификацията е тривиална /липсва контрол за достоверност/. Поддържа само проста структура данни. Не поддържа разпределено управление.

SNMP Съобщение:Version

Community

SNMP PDU

SNMP съобщенията съдържат две части: глава и PDU. Главата се състои от номер на версията и т.н. обществено име /Community name/. Community name изпълнява две функции: осигурява достъп до управляващата станция използваща това име и за идентификация.

SNMP не е съвършен, но работи и е признат като стандарт. Лошото, е че почти всеки мост, хъб и маршрутизатор добавят към стандартния протокол по нещо от себе си в резултат на което нито едно устройство не се управлява като другите от този род. Ето защо производителите са се насочили към разработката на по-разширен стандарт. Повечето специалисти са стигнали до заключението, че използването на централизирана регистрация на предупрежденията и събирането на статистиката е прекалено голяма за корпоративни решения. Даже простият мониторинг на хиляди станции може да препълни дори най-мощният управляващ компютър. Решението, към което са се насочили производителите и аналитиците, е разпределената среда за управление, състояща се от домени, отговарящи за определена група клиенти и сървъри или за конкретно приложение.

Несъвместимост между SNMP v.1 и SNMP v.2

Новият формат на съобщенията, операциите и методите на сигурност правят SNMP v.2 несъвместим с SNMP v.1. Най-лесният начин за преминаване в съществуващата мрежа от SNMP v.1 към SNMP v.2 е като се ъпгрейтва управляващата система така, че да поддържа SNMP v.2 по начин, който позволява да се запазят преимуществата на SNMP v.2 мениджърите, SNMP v.2 агентите и SNMP v.1 агентите.

Категории на несъвместимост:

Management information - SMI при SNMP v.2 е почти еднакъв с SMI на SNMP v.1. SNMP v.2 е разширен практически за дефиниране на MIB модули. Модулите са дефинирани, за да може да се съвместят SMI на SNMP v.1 с SMI на SNMP v.2.

Protocol operations - протоколът определя в SNMP v.2 структурата, използвана в някой от PDU формите с продължение към серията от PDU за Get - bulk и Inform операциите с промени в семантиката, позволяващи Get операции за осигуряване на по-точни частични операции.

2. ЗАДАНИЯ ЗА РАБОТА

Задание 1

Опишете основните компоненти за реализиране на управление в компютърните мрежи.

Задание 2

Наблюдавайте поведението на мрежата с инсталирана програма за SNMP.


3. КОНТРОЛНИ ВЪПРОСИ:

1. Какви са основните компоненти на системата за мрежово управление?2. Какви са разликите между познатите версии на SNMP протокола?
Каталог: docs -> Bachelor -> IV%20Kurs -> Sem%20VIII -> KIK
KIK -> Модул tcp/ip компютърни комуникации
KIK -> Дисциплина: Компютърни мрежи Упражнение 11 Дисциплина: Компютърни комуникации Упражнение 11
KIK -> Модул Frame Relay Компютърни комуникации
KIK -> Модул ppp & isdn компютърни комуникации
KIK -> Дисциплина: Компютърни мрежи Упражнение 12 Дисциплина: Компютърни комуникации Упражнение 12
KIK -> Модул атм компютърни комуникации
KIK -> Дисциплина: Компютърни комуникации Упражнение 8
KIK -> Модул 2 Методически аспекти при изучаването и проектиране на компютърно базирани комуникационни системи (кбкс)
KIK -> Модул Компютърни мрежи – комуникационната подсистема като обект за проектиране


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница