Дисциплина: Компютърни мрежи Упражнение 9Дата17.02.2017
Размер66.57 Kb.

Дисциплина: Компютърни мрежи Упражнение 9

Дисциплина: Компютърни мрежи Упражнение 9Конфигуриране на IP-базиран достъп до Internet услуги.

Цел на упражнението е да се изучат:

- Разликите между Internet и Intranet;

- Принципите на протокол IP;

- Начините на конфигуриране в Internet среда;

1. ТЕОРЕТИЧНИ СВЕДЕНИЯ

А. Общи сведения

1. Интернет и услуги предлагани по Интернет

1.1 Комуникационна среда Интернет


Интернет се налага като среда, ускоряваща бизнеса, разширяваща и улесняваща личните контакти и предлагаща все повече и по-достъпни развлечения. По международни конференции, при случайни срещи хората все по-често си разменят e-mail адреси, вместо телефонни номера.

Включването в Интернет позволява дистанционно използване на уникално оборудване и бърз анализ на огромен обем актуална информация в областта на науката, политиката, културата, спорта. Интернет предоставя добри условия за обучение и развлечение, разпространение на електронни издания и консултантски услуги, развитие на рекламна дейност и бизнес контакти.

Световната мрежа с възможностите си за предоставяне на бърза и актуална информация, съчетани с прозрачност и точна отчетност на получените средства, е идеална среда за достигане до световната общественост.

Компютърните комуникации се появяват първоначално от необходимост за връзка на прости входни и изходни устройства с главната машина, а след това и за връзка между компютри с уникални или скъпи ресурси (изчислителна мощност, памет, сложни датчици и изпълнителни изходни устройства, специализирано програмно осигуряване). От съществена важност са въпросите за физическо предаване на информация по различните видове комуникационни канали, кодирането на маршрутизацията на информационните потоци в мрежата, осигуряването на цялостност на предаваната информация, логическото поддържане на диалога между процеси, взаимното прехвърляне на данни между системи с различно представяне, определяне на профила на различните информационни услуги и интерфейса на потребители.

Компютрите включени към Интернет комуникират помежду си чрез така наречените протоколи. Протоколът определя как да бъдат разделени данните, какви конвенции използват двата компютъра, за да говорят помежду си и т.н. Различните мрежи използват различни протоколи. За да декодира информацията, която му предават, получаващото устройство трябва да знае използвания при предаването й, протокол.

Протоколния пакет представлява набор от протоколи, в който всеки слой надстройва предишния. Най-горният протокол обикновено поддържа обмяната на данни на ниво приложение. Функцията на протокол от средното ниво е да пренася големи парчета информация, от една точка на мрежата, до друга. Задълженията на протоколите от най-ниските нива са да наблюдават дали данните се движат правилно по електрическите вериги и хардуера.

Мрежата представлява множество устройства, които са свързани едно с друго, посредством протокола TCP/IP, а на по-високо ниво чрез протокола HTTP (Hypertext Transfer Protocol). НТТР се използва за изпращане и получаване на Web страници, които са описани с HTML (Hyper Text Markup Language).

Една от целите на проекта WWW е лесното получаване на информация, независимо от това къде се намира по Интернет мрежата. Като стандартен формат за представяне на WWW документи се използва хипертекст. Протоколът HTTP (Hypertext Transport Protocol) е прост комуникационен протокол за извличане на документи на базата на TCP/IP протоколи от Web сървъри по Интернет. Той се базира на факта, че документите, които се извличат, съдържат информация за бъдещите връзки, които потребителят може евентуално да заяви (за разлика от FTP или Gopher, при които информацията за възможните бъдещи връзки трябва да бъде предадена чрез протокола).


1.2. По важни Интернет услуги:

1.2.1. Адресни списъци (Mailing Lists)


Тези списъци са съставени от няколко човека, общуващи си един с друг на някакви теми, като научни процеси, технология или известни поп звезди. Всичко, което се изпрати към адресния списък се разпределя към всички получатели, и всеки един разпределя обратно към групата предложения и коментари.

Обикновено в по-големите списъци обемът на пощата нараства твърде много. Най-доброто, което може да се каже за адресните сисъци е, че са интересен начин за получаване на текущи обсъждания, обсипани с полезни новини.


1.2.2. Електронна поща (e-mail)


Електронната поща е най-обикновената Интернет услуга. По своя замисъл електронната поща прилича на обикновената поща - изпращат се писма на хора, като се посочват конкретните им адреси. Електронната поща има две основни преимущества пред обикновената поща. Най-очевидното е в скоростта. Вместо за няколко дни съобщението ще стигне до получателя за часове, или дори само за минути (зависи от състоянието на комуникациите). Второто предимство е, че електронната поща може да осигури достъп до огромни бази данни и библиотеки с файлове.

Електронната поща има преимущества и пред телефона. Потребителят изпраща съобщение когато му е удобно, и получателят отговаря когато му е удобно.


1.2.3. Електронна медия


Може да се извършва абониране за много електронни публикации. Някои от тях са научни или технически журнали; други спадат към широката категория на e-magazines (електронни списания), некомерсиални публикации, обикновено създадени от един човек или група приятели, често с културно-ориентирани теми.

1.2.4. FINGER


Това е практична малка програма, която позволява да каже на другите потребители от Интернет малко повече за себе си - и която може да се използва, за да се разбере повече за хората, чиито имена се виждат в Интернет.

Чрез тази програма може да се получи информация кога за последно даден потребител е бил online (включен), дали той е получил някаква нова поща в последно време и каква е била тя.


1.2.5. FTP: Протокол за трансфер на данни


Съкращението FTP обозначава програма (протокол) за обмен на файлове (File Transfer Protocol).

Този протокол, или още набор комуникационни стандарти, дава възможност да се разлистват архиви от данни, съхранени на отдалечени компютри, и да се копират интересни обекти върху собствен домашен компютър. Това могат да бъдат компютри, в които потребителя има достъп, като компютъра на работното място или в училище, или компютри, позволяващи обществен достъп. Последните се наричат анонимни FTP сървъри, понеже позволяват да се въвежда името anonymous на входния промпт и натискане на Enter на реда за парола.

Веднъж влезли "обикновените" и анонимните FTP работят по един и същ начин, въпреки че там може да има файлове, които анономния потребител не може да види или копира. Може да се разгледа целия списък всеки път, когато потребителя е на FTP сървър чрез въвеждане на help от командния ред, както и да се получи информация за отделна команда, въвеждайки help и името на командата.

1.2.6. IRC - Дискусии в реално време


IRC (Internet Relay Chat) е интерактивна услуга на Интернет за водене на дискусии в реално време. Както всяка друга услуга в Инернет, IRC изисква клиентски софтуер - програмите, които се използват от потребителите, които се стартират и изпълняват на собствените компютри в Интернет, от една страна и същевременно софтуер за IRC сървъри - програми, които работят постоянно или почти винаги, и които обслужват IRC услугите поискани от потребителите с помощта на клиентския софтуер. Един IRC сървър наподобява една голяма превключвателна станция, в която се получава всичко, което се пише на клавиатурата и се изпраща към всички останали потребители, които се интересуват от него и обратно. Нещо повече. Поради това, че различните IRC сървъри са в постоянна връзка помежду си, това, което потребителя набира от клавиатурата се препраща към различните свързани сървъри по света и се предава до всички по целия свят, естествено ако те са включени и участват в съответната сесия.

1.2.7. Групи за новини (Newsgroup)


Групите за новини са текущи дискусии, осеяни с новини и данни, които могат да се четат и допълват. Те понякога идват в учебна, смислена форма, а понякога в неподходяща, дори профанска форма. Някои доставчици на услуги отказват да поддържат някои групи за новини, които може да са правно защитени.

За да се участва в групи за новини, е необходима програма за четене на новини (newsreader program).

Събраните съобщения от много Usenet групи са на разположение на Gopher сървъри. Могат да се използват тези Gopher ресурси, за да се провери нивото на интелигентност на групите.

1.2.8. Телнет достъп


Тelnet дава възможност за включване към компютри по целия свят и да се използват услугите и ресурсите, които те предлагат. Могат да се правят изследвания в огромни бази от данни, да се проверяват валутните курсове, да се потърси дадена книга в библиотеки из целия свят и много други полезни операции. Тelnet позволява да се включи като терминал и да се ползват различни документи.

1.2.9. World Wide Web


World Wide Web е най-лесния начин открит досега за достъп до съдържанието на Интернет. Базира се на така наречената хипермедия, което означава свързване на данни, графика, аудио и видео файлове в едно цяло в безкрайно претърсваеми шаблони. Хипермедииното наслагване, приемащо очертания над почти бездънните Интернет ресурси, позволява на потребителите да намерят повече информация с по-малко усилия. Това наслагване се нарича World Wide Web.
Конфигуриране на комутируем достъп до Internet:


Задание 1

Обяснете конфигурационните полета в настройките на Dial-up Networking на вашия компютър.Задание 2

Конфигурирайте вашия компютър с необходимите настройки за достъп до интернет доставчик
3. КОНТРОЛНИ ВЪПРОСИ

1. Какви са особеностите на конфигуриране при интернет достъп?2. Какви са базовите услуги в Internet?

3. Кои са задължителните полета за конфигуриране на IP протокола в Internet среда?
Каталог: docs -> Bachelor -> IV%20Kurs -> Sem%20VII
Sem%20VII -> Компютърни мрежи
Sem%20VII -> Модул tcp/ip компютърни комуникации
Sem%20VII -> Дисциплина: Компютърни мрежи Упражнение 1
Sem%20VII -> Дисциплина: Компютърни мрежи Упражнение 11 Дисциплина: Компютърни комуникации Упражнение 11
Sem%20VII -> Програма по дисциплината : "интернет технологии" включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"
Sem%20VII -> Модул Frame Relay Компютърни комуникации
Sem%20VII -> Дисциплина: Компютърни мрежи Упражнение 6
Sem%20VII -> Програма по дисциплината : "мрежово програмиране" включена в учебния план на специалността: " Компютърни системи и технологии"


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница