Дискусия за ценообразуване на счетоводните услугиДата15.08.2018
Размер44 Kb.
#78962
memo: Клубна сбирка "Дискусия за ценообразуване на счетоводните услуги"

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Здравейте колеги,
На 05.02.2008 г. се проведе в офиса на АССП клубна сбирка на тема "Дискусия за ценообразуване на счетоводните услуги".
В процеса на проведената дискусия се обсъдиха различни практики по отношение на ценообразуването на счетоводните услуги. Обсъдиха се елементите на предлаганите от нас услуги и тяхното ценообразуване.
Като основни елементи могат да се отбележат следните раздели:
I. Стандартно месечно счетоводно обслужване, покриващо законовите изисквания на българското данъчно и счетоводно законодателство.
II. Месечно обслужване по конкретни изисквания на клиента.
III. ТРЗ обслужване, покриващо законовите изисквания на българското данъчно и счетоводно законодателство.
IV. ТРЗ обслужване, по конкретни изисквания на клиента
V. Консултантски услуги
VI. Административни и други услуги
Подходите за ценообразуване на отделните размери са описани по долу.
I. Стандартно месечно счетоводно обслужване, покриващо законовите изисквания на българското данъчно и счетоводно законодателство.
Практиките по ценообразуването тук са:
Първи подход:

 • на база на документооборот (например от 1-100 документа 300 лева + 2 лева за всеки следващ).

 • допълнителна такса при работа с ДДС

 • допълнителни такси при тримесечни справки към статистиката, ако фирмата попадне в извадки (напр. 50 лева на справка)

 • допълнителни такси при справки към БНБ, ако фирмата има задължения или вземания към чужбина и други. (напр. 50 лева на справка)Втори подход:

Например 2-3 минимални работни заплати за фирми, регистрирани по ЗДДС

Трети подход :


- на твърда месечна цена
* Практиката на някои от колегите за изготвянето на ГФО получават допълнително възнаграждени, като 13 хонорар. За други от колегите, изготвянето на ГФО е калкулирано в месечните абонаментни такси, които получават от клиентите си.
II. Месечно обслужване по конкретни изисквания на клиента.

Тук се включват всички онези счетоводни справки и услуги към клиента, които не са задължителни по закон, но клиентът се нуждае от тях. Например отчети към предприятието майка. Отчети към банки за кредити, други справки и отчети.


При него подхода за ценообразуване е строго индивидуален в зависимост от конкретните изисквания на клиента. Например Баланс + ОПР за банка – 100 лева. Други справки – цена при запитване.
Също така съществуват практики тези допълнителни услуги да не се ценообразуват по отделно, а да влизат в обслужването по раздел I.
Препоръката е услугите по конкретните изисквания на клиента, различни от ангажиментите ни по законовите изисквания да се ценонобразуват отделно.
III. ТРЗ обслужване, покриващо законовите изисквания на българското данъчно и счетоводно законодателство.
Практиките по ценообразуването тук са:
Първи подход:

На брой осигурени лица

Например 1-5 лица – 200 лева плюс 20 лева за всяко следващо

Втори подход:


Твърда такса
Трети подход:

Цената на това обслужване да е включена в общата цена по раздел I


Практиките по ценообразуването тук са:
IV. ТРЗ обслужване, по конкретни изисквания на клиента

Аналогично на раздел II, обсъдихме че услугите и справките по конкретни изисквания на клиента, различни от законовите следва да бъдат заплащани допълнително. Изготвяне на ведомост на английски език – 100 лева.


V. Консултантски услуги

В хода на абонаментното обслужване клиентите се нуждаят от определен брой часове за консултации.

Подходите при ценообразуването са следните:


 • 2 часа са включени в абонаментното обслужване, а всеки следващ се заплаща по консултантка тарифа на фирмата.

 • Часовете консултации винаги се ценообразуват отделно

 • Часовете консултации винаги са безплатни


VI. Административни и други услуги

По тази точка обсъдихме цените на допълнителните услуги, които оферираме на клиентите. Разбира се, за всяка една счетоводна кантора тези цени са различни. Тук важен е принципът за разграничаване на счетоводните услуги от всички предлагани услуги от счетоводните кантори. Някои от допълнителните услуги са: • Подаване и изготвяне на различни документи различни от офисите на НАП и НОИ;

 • Събиране на документи от банки;

 • Събиране на документите от офисите на клиентите. Някои от колегите таксуват тези услуги допълнително, като бяха казани цени за 1 ходене до клиента, които варираха от 20-50 лв м зависмост от разстоянието;

 • Актуални състояния;

 • Удостоверения за липса на задължения;

 • Съдействия за преводи и легализации на документи;

 • Издаване на служебни бележки за кредити на служители (напр. 10-15 лева);

 • Услуги, свързани с регистрация на фирми;

Практика на някои колеги е да договарят и увеличение на счетоводната такса с процент съответстващ или близък до годишната инфлация.


Поради големия интерес от страна на колегите, тази тема ще бъде отново поставена за тема на някоя от следващите клубни сбирки на АССП.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изготвили:Елена Илиева, Счетоводна Къща Елвада

Катя Крънчева, Счетоводна Кантора К и К
Каталог: UserFiles -> File
File -> Седмичен информационен бюлетин
File -> Седмичен информационен бюлетин
File -> Доклад на нпо за напредъка на България в процеса на присъединяване към ес, 2004
File -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
File -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
File -> Отчет 31 март 2008 г. Междинен Баланс
File -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
File -> Конкурс за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница