Дистанционно обучение курсова работа учебна 2021/2022 гстраница1/15
Дата20.11.2023
Размер240.02 Kb.
#119352
ТипИзложение
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
1.Казус-УЧР
Дистанционно обучение


КУРСОВА РАБОТА


Учебна 2021/2022 г.


Казус


по дисциплината „Управление на човешките ресурси“


Бакалавърска програма „Бизнес администрация и Управление на проекти“

Информационно писмо
До Директора на
Човешки ресурси“
Златна Панега Цимент”АД г-н Радослав Христов


Относно: Процедура по привличане, подбор, наемане и адаптация на персонала


Уважаеми г-н Христов,

На основание Ваше възлагателно писмо за изпълнението на


договорена консултантска услуга, Ви представям разработен проект на Процедура за
„Привличане, подбор , наемане и адаптация на персонала в „Златна Панега Цимент” АД под формата на Експертен доклад


ДОКЛАД


„Привличане, подбор , наемане, въвеждане и адаптация на персонала в


„Златна Панега Цимент” АД
Тематично направление - „Консултантска дейност по привличане, подбор, наемане и адаптиране на персонал в „Златна Панега Цимент” АД .

Въведение


Квалифицираният и добре подготвен персонал е основният ресурс на компанията, необходим за нейния просперитет. Колкото и странно да звучи, не парите, технологиите или ресурсите решават, а хората. Просперитетът на бизнеса зависи от качеството на човешкият капитал. Съвременните методи за набиране на персонал са в основата на системата за управление на персонала. Корпоративната култура, нивото на производителност и степента на креативност зависят от това как, кого и къде набирате. Компаниите нямат страхотни идеи, хората, които работят за компаниите, имат страхотни идеи.


Изложение


Ще изложим накратко всички дейности, които са необходими за да бъде направен успешен подбор с най-добре квалифицираните специалисти.


Анализ на длъжността и описание на работата“ е извършен с цел да се определи необходимото обучение и да се разработи програма за ефективно обучение, така, че с


придобитите знания, умения и модел на поведение работещия да е в състояние да подобри
своето трудово представяне. Практически това може да се постигне на база анализа,
ориентиран към конкретните професионални задачи или анализа, ориентиран към работата
Процес на „Набиране на кандидати“ - за да изберем най-подходящият кандидат за обявената позиция предприехме няколко стъпки:
Анализирахме длъжността и работата
Подготвихме обява, която да разпространим в сайта на компанията, в няколко кариерни платформи, електронни медии и социални мрежи.
Процесът на разработване и представяне на Длъжностна характеристика, включваща изисквания на работата към кандидатите като функции, отговорности, права и задължения и др. в рамките на конкретната длъжност е следствие на подробният анализ на работата и проектиране на длъжността.
Процес на изготвяне на Личностна спецификация – на база на утвърдени компетенции и изискванията на длъжностната характеристика бяха взети под внимание няколко ключови компетенции и умения:

  • общи компетенции, свързани с мисията, ценностите

  • специфични компетенции, отнасящи се за дейността на организацията и обхващат знанията, уменията, ценностите и поведението, които водят до успешно представяне

  • поведенчески /меки/ компетенции - емоционална интелигентност, умения за мотивиране, лидерство, комуникативност, екипност, резистентност към промяна, умения за вземане на решения, ориентираност към постижения и клиенти, проактивност

  • технически /твърди/ компетенции, които определят специфичните професионални

знания, умения и способности за ефективното изпълнение на задачите

  • ключови /задължителни/ компетенции, това са необходимите знания, умения и

свързаното с тях поведение за постигане на висока ефективност в резултатите;

  • допълнителни /желателни/ компетенции, които при условие, че се развият от служителят значителното ще подобрят ефективното изпълнение на работата;

Макар и непълна, представената личностна спецификация има важно значение за изясняване на концепцията на компетентностния подход и неговото приложение в управлението на, за определяне на най-подходящият кандидат
Обява за конкурсната длъжност до средствата за масова информация, изготвена на база анализа на длъжността.
Процесът по разработване и представяне на примерен Въпросник за Интервю включва подробен анализ на работата и длъжността, така че да се осигурят правилните въпроси.
Процесът на изготвяне на „Програма на дейностите за същинското оценяване“ на качествата на кандидатите, включва:
а/ начин на осигуряване на контакта с кандидатите;
б/ предварителната подготовка на въпросници за първото и второто интервю;
в/ избор на членовете на комисията по избора;
г/ изготвяне на оценъчен лист за членовете на комисията по избора;
д/ приемане на стратегия за провеждане на интервютата и др.
Процес на изготвяне на Писмо-Покана – след приключване на първият етап от подбора, на допуснатите кандидати за участие в събеседването (интервюто) на финалното оценяване се изпраща писмо, в което се уточнват мястото, денят и часа за същинското интервю.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница