Дистанционно обучение курсова работа учебна 2021/2022 гстраница14/15
Дата20.11.2023
Размер240.02 Kb.
#119352
ТипИзложение
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
1.Казус-УЧР
РАЗДЕЛ 2
ИНСТРУКЦИИ КЪМ ТЕСТА ЗА ЛОГИЧЕСКО МИСЛЕНЕ (РАБОТА С ТЕКСТ)
Следните въпроси са разработени, за да се прецени Вашата способност да мислите логически. Във всеки въпрос ще Ви бъде представен 1 текст - информация и четири (4) възможни отговора. За да отговорите на всеки въпрос, прочетете подробно информацията, съдържаща се в текста. След това ще трябва да изберете един от предложените възможни отговори, който представлява: 1. Единственото вярно твърдение, което може да бъде логично изведено от информацията, предоставена в текста или 2. Единственото невярно твърдение, което може да бъде логично изведено от информацията, предоставена в текста. За да определите верния отговор, е много важно да използвате САМО информацията, представена в текста.
8. Процеса на снабдяване има важно значение за общата печалба на фирмата. Успехът на отдела снабдяване зависи от компетентността на служителите в отдела и от мениджър, който използва систематичен подход при закупуване и прилага технологични новости. Ако способността на фирмата да генерира печалба е изложена на риск, ефективната работа и уменията за закупуване може да са определящи за това дали фирмата ще работи на печалба или на загуба. В този смисъл, отдела Снабдяване носи значителна отговорност за печалбата на фирмата, и когато фирмата се стреми към печалба, тя ще вложи необходимите усилия в наемането на способни и квалифицирани служители в отдел Снабдяване, както и на компетентен и интелигентен Мениджър на отдела. От информацията, дадена по-горе, може вярно да се заключи, че:
А. Ако способността на фирмата да генерира печалба не е изложена на риск, тогава компетентността на отдел Снабдяване няма да е решаваща за това, дали фирмата работи на печалба или на загуба.
Б. Съществуват поне няколко функции на отдел Снабдяване, които нямат важно значение за печалбата на фирмата.
В. Ако не е свързан със снабдяване, даден отдел не носи голяма отговорност за печалбата на фирмата.
Г. За организация, чиято печалба е изложена на риск, ефективната работа и уменията на отдела Снабдяване, може да са определящи дали фирмата работи на печалба или загуба.
9. Има три основни организационни функции при всеки проект за разработване на продукт: маркетинг, проектиране и производство. Функцията маркетинг се състои от взаимодействие между фирмата и клиентите, което включва определянето на цените и контрола върху пускането на пазара и рекламата на новия продукт. Функцията проектиране определя физическата форма на продукта. Това включва инженерно проектиране като например механични и електротехнически характеристики, както и индустриален дизайн, който включва включва естетика и характеристики на потребление. Производствената функция отговаря за разработването и оперирането със системата за производство на продукта. Тази функция включва закупуване, дистрибуция и инсталация. От информацията, дадена по-горе, може вярно да се заключи, че:
А. Организационната функция определя физическата форма на продукта, само в случай, че се отнася за механични и електротехнически характеристики
Б. Съществуват проекти за разработване на продукт, при които не е необходимо физическата форма на продукта да е определена преди да е формирана цената.
В. Когато фирма определя физическата форма на продукт в процес на разработка, тя изпълнява функция проектиране.
Г. Съществуват поне няколко проекта за разработка на продукти, в които маркетинговата функция не определя цените и не пуска на пазара и не рекламира продукта.
10. Ако мениджър има подчинени, той или тя има някои специфични права, които произтичат от мениджърското ниво. Едно от тези права е оторизацията. Оторизираният мениджър има правото да дава заповеди на подчинените си. Оторизацията е свързана със самата позиция и няма нищо общо с личните характеристики на мениджъра. Когато се освобождава позиция на оторизация, лицето напускащо поста вече не е оторизирано. Оторизацията е свързана с поста и се дава на новия мениджър. От информацията, дадена по-горе, може вярно да се заключи, че:
А. Има отделни случаи, в които оторизацията почива до голяма степен на личните характеристики на мениджъра.
Б. Всички мениджъри, които контролират подчинени, имат право на оторизация.
В. Ако лице вече не е оторизирано, то той или тя наскоро е напуснал/а мениджърски пост, който е включвал контрол на подчинени.
Г. Лице, което има право на оторизация, често не заема мениджърска позиция, която да отговаря за подчинени
11. За да оцелее една организация, тя трябва да удовлетвори няколко различни заинтерисовани групи. Това обикновено са акционери, служители, клиенти и обществото като цяло. За съжаление, интересите им често са в конфликт. В дългосрочен план трябва да се удовлетворят адекватно желанията на всички групи, в обратния случай нито една няма да бъде удовлетворена. Това е така, защото която и да било от тези групи е достатъчно силна, за да доведе до провал на фирмата, ако желанията и не бъдат удовлетворени. Когато фирмата работи в една държава, да се балансират противоречивите нужди на заинтересованите групи, понякага е трудно. За организациите, които работят в много страни, където доминиращите интереси често са много разнообразни, балансирането на тези противоречиви интереси винаги е трудно. От информацията, дадена по-горе, може вярно да се заключи, че:
А. Ако организация изпитва трудности при балансирането на противоречивите интереси на заинтересованите групи, почти е сигурно, че тя работи в няколко страни.
Б. Никоя организация, не може да оцелее без да удовлетвори нуждите на няколко различни заинтересовани групи
В. Съществуват фирми, които работят в много страни, но не изпитват трудности да балансират противоречивите интереси на заинтересованите групи
Г. Всяка фирма, която удовлетворява желанията на всички заинтересовани групи, ще оцелее.
12. Механизацията се определя като процес при който си използват машини за изпълнение на работа, която преди е била извършвана от хора. Автоматизацията, която е следващ етап на механизацията, се определя като процес на изпълнение на механични операции с минимално или никакво човешко участие. Автоматизацията най-често се използва, когато фирмата среща трудности при производството на продукт с постоянно качество, както и когато работата е монотонна или опасна за работниците. Системите за автоматизация могат да бъдат твърди и гъвкави. Гъвкавите системи са адаптивни, което им позволява да извършват няколко различни функции. При твърдите системи за автоматизация всяка машина изпълнява една специфична функция. Като резултат, тези системи са по-малко адаптивни от гъвкавите системи за автоматизация. От информацията, дадена по-горе, може вярно да се заключи, че:
А. Съществуват системи за автоматизация, които изискват значително човешко усилие за изпълнението на механични операции.
Б. Ако една организация може да произвежда постоянно висококачествен продукт, е малко вероятно тя да започне да използва автоматизирана система.
В. Никоя твърда автоматизирана система не е по-адаптивна от гъвкава система за автоматизация.
Г. Всяка организация, която използва автоматизирана система счита, че дейността й е монотонна или опасна за работниците
Сподели с приятели:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница