Дистриктен номер 2482 (квалифицирано)страница2/2
Дата08.05.2018
Размер307.94 Kb.
1   2

УСТОЙЧИВОСТ

Какви потребности на дадената общност ще обхваща проектът Ви и как са определени тези потребности? Предоставете съответните данни или резултати от проучванията.Опишете подробно как Вашият проект решава тези потребности на дадената общност.Как членовете на местната общност са участвали в планирането на проекта? Вашият проект съобразен ли е с текущи или предстоящи местни инициативи?Опишете всички обучения, обществени дейности или образователни програми, ако има такива, както и кой ще ги води. Как ще се избират получателите?Екип за професионално обучение
Посочете екипа/екипите за професионално обучение:No.

Име на екипа

Вид

Място на обучението

Заминаване

Връщане

 

УСТОЙЧИВОСТ

Какви нужди от обучение ще обхване(-ат) екипът(-те) и как са определени тези нужди? Предоставете съответните данни или резултати от проучванията.Опишете подробно конкретните цели на обучението, включително очакваните положителни помени в познанията, възможностите и/или уменията на получателя.Как членовете на местната общност са участвали в планирането на обучението? Обучението съобразено ли е с текущи или предстоящи местни инициативи?Как ще подпомогнете обучаващите се, за да се поддържа актуалността на придобитите по време на обучението умения?Стипендия
Какви са прогнозните дати за пътуване на кандидата за стипендия?
ЗаминаванеВръщанеКак избрахте кандидата?По какъв начин този кандидат е определен за получаване на стипендия чрез Глобален Грант?ЗОНИ НА ФОКУС

Глобалните Грантове трябва да подпомагат целите на поне една от зоните на фокус на Ротари. Изберете приложимата(-ите) зона(-и) на фокус и целите, които ще се подпомогнат от Вашата дейност:

Зона(и) на фокус (изберете всички приложими)  Мир и предотвратяване/разрешаване на конфликти

  Превенция и лечение на заболявания

  Вода и хигиена/канализация

  Майчино и детско здраве

  Основно образование и грамотност

  Икономическо и обществено развитие
Мир и предотвратяване/разрешаване на конфликти
Какви цели подпомага Вашата дейност?

Обучение на лидери, включително потенциални младежки лидери за предотвратяване на и посредничество при конфликти
Подпомагане на изграждането на мира в общностите и регионите, засегнати от конфликти
Подпомагане на обучения на професионалисти, ориентирани към кариера, свързана с мира и предотвратяването/разрешаването на конфликти


Как ще постигнете тези цели?


Как ще оцените Вашето въздействие?No.

Измерване

Метод за измерване

График за измерване

Цел

Кой ще отговаря за събирането на информация за мониторинг и оценка?


Превенция и лечение на заболяванияКакви цели подпомага Вашата дейност?

Повишаване на квалификацията на местните здравни специалисти
Насърчаване на програми за превенция на заболяванията с цел ограничаване разпространението на заразни болести и намаляване на честотата и усложненията на незаразните болести
Подобряване на здравната инфраструктура на местните общности
Образоване и мобилизиране на общностите за подпомагане на превенцията за разпространяване на основните заболявания
Предотвратяване на физически увреждания вследствие на заболяване или нараняване
Подпомагане на обучения на професионалисти, ориентирани към кариера, свързана с превенцията и лечението на заболявания.


Как ще постигнете тези цели?


Как ще оцените Вашето въздействие?No.

Измерване

Метод за измерване

График за измерване

Цел

 


Кой ще отговаря за събирането на информация за мониторинг и оценка?


Вода и хидиена/канализацияКакви цели подпомага Вашата дейност?

Осигуряване на равен достъп на общността до чиста питейна вода, подобряване на канализацията и хигиената
Засилване на способността на общността да разработва, финансира и поддържа устойчиви водоснабдителни и канализационни системи
Подпомагане на програми, повишаващи информираността на общността от ползите от чиста питейна вода, канализация и хигиена
Подпомагане на обучения на професионалисти, ориентирани към кариера, свързана с водоснабдяването и канализацията


Как ще постигнете тези цели?


Как ще оцените Вашето въздействие?No.

Измерване

Метод за измерване

График за измерване

Цел

 


Кой ще отговаря за събирането на информация за мониторинг и оценка?


Майчино и детско здравеКакви цели подпомага Вашата дейност?

Намаляване на смъртността и заболяемостта на деца под петгодишна възраст
Намаляване на майчината смъртност и заболяемост
Подобряване на достъпа до основни медицински грижи, обучени ръководители в здравеопазването в общността и предоставяне на здравни грижи за майките и техните деца
Подпомагане на обучения на професионалисти, ориентирани към кариера, свързана с майчиното и детското здраве


Как ще постигнете тези цели?


Как ще оцените Вашето въздействие?No.

Измерване

Метод за измерване

График за измерване

Цел

 


Кой ще отговаря за събирането на информация за мониторинг и оценка?


Основно образование и грамотностКакви цели подпомага Вашата дейност?

Включване на общността в подпомагането на програми за повишаване възможността на общностите да осигуряват основно образование и грамотност за всички
Повишаване на грамотността на възрастното население в общностите
Работа за намаляването на неравенството между половете в областта на образованието
Подпомагане на обучения на професионалисти, ориентирани към кариера, свързана с основното образование и грамотността.


Как ще постигнете тези цели?


Как ще оцените Вашето въздействие?No.

Измерване

Метод за измерване

График за измерване

Цел

 


Кой ще отговаря за събирането на информация за мониторинг и оценка?


Икономическо и обществено развитиеКакви цели подпомага Вашата дейност?

Развитие на капацитета на предприемачите, лидерите на общността, местните организации и мрежите в общността за подпомагане на икономическото развитие в бедните общности
Създаване на възможности за продуктивна работа
Намаляване на бедността в по-изостаналите общности
Подпомагане на обучения на професионалисти, ориентирани към кариера, свързана с икономическото и общественото развитие


Как ще постигнете тези цели?


Как ще оцените Вашето въздействие?No.

Измерване

Метод за измерване

График за измерване

Цел

 


Кой ще отговаря за събирането на информация за мониторинг и оценка?Приложение за микрокредит
Това приложение за кандидатстване за микрокредити за проекти се изисква за Глобални Грантове, включващи микрокредитирани дейности.

След избиране на документите, които искате да качите, натиснете "Запазване", за да видите качените файлове на тази страница.Качване на приложенията за микрокредитиРесурси

 • Ред и условия за Грантовете

 • Наръчник за управление на Грантовете

 • Организация на сътрудничеството МЗР

 • Маршрут

КОМИСИЯ ЗА ГЛОБАЛНИЯ ГРАНТ


Комисията за Глобалния Грант се състои от шестима Ротарианци:

 • Комисия-домакин, състояща се от трима Ротарианци от държавата, където ще се реализира проектът, както и

 • Международна комисия от трима Ротарианци от различна държава

Въведете членовете на комисията за Глобални Грантове, така че всеки от тях да може да види тази кандидатура. Тези лица ще получат уведомление по е-мейл, че са били добавени като членове на комисията за този Грант. Ротарианците, които нямат въведен валиден е-мейл в записите на членовете на Ротари, няма да се показват в резултатите от търсенето. Можете да търсите Ротарианци за членове на комисията по име, членски идентификационен код или клуб.

ОСНОВНИ КОНТАКТИ
Име

Клуб

Роля

Действащ(а) като

Спонсориран(а) от
Красимир Ганчев

Бургас

(Основен контакт)

Домакин

Клуб
Весна Балтезаревич

Ниш-Център

(Основен контакт)

Международен член

Дистрикт
 


ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА
Име

Клуб

Роля

 Име

Клуб

Роля

 


Ротарианец, който има пряк интерес от дейността (напр. служител или член на борда на сътрудничеща организация, собственик на магазин, от който ще се купуват стоки по проекта, попечител на университета, който бенефициентът на стипендията планира да посещава) не може да бъде член на комисията за гранта. Ако е налице потенциален конфликт на интереси, посочете го тук.

ЧЛЕНОВЕ НА ЕКИПА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

Екипите за професионално обучение са групи от професионалисти, пътуващи в чужбина, за да учат по професията си или да преподават на местни специалисти за дадена сфера. Всеки екип за професионално обучение трябва да се състои от поне един лидер на екипа и двама членове на екипа.

Въведете информация за контакт за членовете на Вашия екип за професионално обучение. Всеки член на екипа ще получи от Ротари уведомление по е-мейл с инструкции да влезе, да прегледа кандидатурата за гранта и да попълни профила си.


ЧЛЕНОВЕ НА ЕКИПА


Роля

Име

Е-мейл

 


Лидерът на екипа трябва да е Ротарианец, освен ако не е налице предимство да се определи лидер на екипа, който не е Ротарианец. Ако лидерът на екипа не е Ротарианец, обяснете ни защо.
КАНДИДАТ ЗА СТИПЕНДИЯ

Въведете информация за контакт на Вашия кандидат за стипендия. Всеки кандидат ще получи от Ротари уведомление по е-мейл с инструкции да влезе, да прегледа кандидатурата за гранта и да попълни профила си.
No.

Име

Е-мейл

 

УНИВЕРСИТЕТ / УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ


No.

Име

Адрес или пощенска кутия:

Град: - Пощенски код:

Държава:

 СЪТРУДНИЧЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ

Сътрудничещите организации са уважавани, не-Ротариански организации или академични институции, които предоставят експертни познания, инфраструктура, адвокатски услуги, образование или друга подкрепа за гранта.

Посочете всички сътрудничещи организации, участващи в проекта.No.

Име

Адрес или пощенска кутия:

Град:

 


Качете Меморандума за разбиране (МЗР) между основните спонсори и сътрудничещите организации във формат PDF.

След избиране на документите, които искате да качите, натиснете "Запазване", за да видите качените файлове на тази страница.

Опишете Вашия процес за избор на тази организация. С какви ресурси или експертни познания ще допринесе тази организация?


ПАРТНЬОРИ

Посочете всички допълнителни партньори, които ще участват, както и посочете техните отговорности. Това може да включва Ротари клубове, Ротаракт клубове, Ротариански местни отряди или лица.

ПЪТУВАЩИ ДОБРОВОЛЦИ

Допуска се международно пътуване на до двама доброволци като част от хуманитарен проект. Тези лица извършват обучение или реализират проекта, в случай че спонсорът-домакин потвърди, че техните умения не са вече налице на местно ниво.

Посочете всички доброволци, чието международно пътуване ще се финансира от този Глобален Грант.No.

Име

Е-мейл

 

Посочете отговорностите на пътуващите доброволци и конкретните задачи, които ще изпълнява всяко от лицата.Качете подкрепящите документи за пътуващите доброволци:


Потвърждение на пътуващия доброволен от спонсора-домакин:

Потвърждавам, че клубът-домакин е изпратил покана за пътуване, напълно подкрепя и одобрява пътуващите доброволци, както и потвърждава, че международното пътуване до клуба и/или дистрикта е необходимо за реализацията на проекта.

УЧАСТИЕ НА РОТАРИАНЦИ

Опишете ролята на Ротарианците в тази дейност и посочете техните конкретни отговорности.Опишете ролята на международните Ротарианците в тази дейност и посочете техните конкретни отговорности.


УСТОЙЧИВОСТ

Опишете ролята, която членовете на местната общност ще играят при реализацията на Вашия проект. Какви стимули (напр. компенсации, награди, сертификати, повишения) ще осигурите за насърчаване на участието на местно ниво?Посочете всички лица в местната общност, които ще отговарят за мониторинга на резултатите и осигуряването на непрекъснатост на услугите. Как ще подпомогнете тези лица, за да им помогнете да поемат тази лидерска роля?


Ресурси

 • Ред и условия за Грантовете

 • Наръчник за управление на Грантовете

 • Обменни курсове на RI

 • Валутен конвертор Оанда (Oanda)

 • Валутен конвертор Блумбърг (Bloomberg)

БЮДЖЕТ


Изберете местната валута за Вашия бюджет и въведете обменния курс за обмяна на 1 щатски долар. Вземете актуалния обменен курс на RI от уебстраницата на Ротари. Ако Вашата държава не е включена в официалния списък на обменните курсове на RI, посетете уебстраницата на Оанда или Блумбърг, за да видите обменния курс.

Опишете подробно Вашите предложени разходи като добавите позиции към бюджета. Имайте предвид, че общият бюджет трябва да е равен на общото финансиране на Вашата дейност.
Местна валута:
 

Обменен курс за 1 щатски долар: No.

Описание

Доставчик

Категория

Местни разходи ()

Разходи в щатски долари

 
 

 

Общ бюджет:

0

0

 

 

ДОКУМЕНТИ В ПОДКРЕПА НА БЮДЖЕТА

Качете всички документи като ценови оферти или проформа фактури, за да докажете посочените разходи.

След избиране на документите, които искате да качите, натиснете "Запазване", за да видите качените файлове на тази страница.


УСТОЙЧИВОСТ

Опишете процеса за избор на тези позиции от бюджета. Планирате ли да закупите изделия от местни търговци? Приложихте ли процес на конкурентно офериране, за да изберете търговците? Тези позиции от бюджета съответстват ли на местната култура и технологични стандарти?


Как бенефициентите ще поддържат тези изделия? Ако е приложимо, потвърдете, че са налице резервни части и че бенефициентите разполагат с умения за експлоатация на оборудването.


Кой ще е собственик на закупените със средствата от Гранта изделия в края на проекта, като това включва оборудване, активи и материали? Обърнете внимание, че изделията не могат да бъдат притежание на Ротари клуб или Ротарианец.
Ресурси

 • Ред и условия за Грантовете

 • Наръчник за управление на Грантовете

ФИНАНСИРАНЕ


Фондация Ротари финансира Глобални Грантове от Световния фонд и одобрява суми от $15 000 до $200 000. Фондацията отпуска парични вноски в размер на 50 процента, а Обособеният дистриктен фонд (DDF) - вноски в размер на 100 процента. Фондацията ще покрие и вноски на не-Ротарианец в замяна на грант, в случай че те не произхождат от сътрудничеща организации или бенефициент.

За да определите съответствието на Световния фонд за Вашия Глобален Грант, посочете всички източници на финансиране, като посочите вноските в брой, DDF и други източници. Имайте предвид, че общото финансиране трябва да е равно на общия бюджет за Вашата дейност.No.

Метод за финансиране

Организация

Сума (USD)

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

DDF вноски:

0

 

 

Вноски в брой:

0

 

 

Други вноски:

0

 

 

 

Съответствие на Световния фонд (максимум):

0

 

 

Съответствие на Световния фонд (изискван):

 

 

Вноски на международен спонсор:

0

 

 

Общо финансиране:

0

 

 

Общ бюджет:
 

УСТОЙЧИВОСТ

Определихте ли местен източник на финансиране, за да гарантирате дългосрочни резултатите от проекта? Ще въведете ли практики, за да подпомогнете общия приход за текущо финансиране на проекта?

Одобрение на кандидатурата

С изпращане на настоящата кандидатура за глобален грант, ние сме съгласни със следното:

1. Цялата информация, съдържаща се в настоящата кандидатура съгласно известната ни информация е вярна и точка и ние възнамеряваме да извършим дейностите съгласно изложеното в настоящата кандидатура.

2. Клубът/дистриктът е съгласен да предприеме тези дейности като клуб/дистрикт.

3. Ще гарантираме, че всички вноски в брой (както е описано във финансирането на проекта) ще се препращат към Фондация Ротари (TRF) или ще се превеждат директно на банковата сметка за глобалния грант след одобрението на гранта от страна на доверено лице.

4. Ротари Интернешънъл (RI) и TRF могат да използват информацията, съдържаща се в настоящата кандидатура, за насърчаване на дейностите чрез различни средства, като "The Rotarian", Международната конвенция на RI, RVM: Видео изданието на "The Rotarian" и т.н.

5. Ние сме съгласни да споделяме информация относно добрите практики, когато получим запитване за това, и TRF може да предоставя информация за нашите контакти на други Ротарианци, които могат да искат съвет при извършването на сходни дейности.

6. Доколкото ни е известно и доколкото сме убедени, освен ако е оповестено в настоящото, нито ние, нито лице, с което имаме или сме имали лични или бизнес взаимоотношения участват или имат намерение да участват в използването на средства от грантове от TRF или имат интереси, които биха могли да представляват потенциална конкуренция или конфликт на интереси. Конфликтът на интереси се определя като ситуация, в която Ротарианец, който е във връзка с външна организация, е в състояние да повлияе на разходването на средствата от TRF грантовете или да повлияе на вземането на решения по начин, който може пряко или косвено да осигури финансова изгода за Ротарианеца, негов бизнес партньор или неговото семейство или да дава неправомерно предимство на други в ущърб на TRF.
Одобрения от DRFC


Роля

Име

Статус на одобрение

Дата на одобрението

Председател на Фондация Ротари за дистрикта (DRFC)

Красимир Ганчев
 


DDF Оторизации

Прочетох и съм съгласен да спазвам Реда и условията за отпускане на дистриктни грантове и глобални грантове от Фондация Ротари и разрешавам настоящата кандидатура за Глобален Грант.


Одобрение на кандидатурата

С изпращане на настоящата кандидатура за глобален грант, ние сме съгласни със следното:

1. Цялата информация, съдържаща се в настоящата кандидатура съгласно известната ни информация е вярна и точка и ние възнамеряваме да извършим дейностите съгласно изложеното в настоящата кандидатура.

2. Клубът/дистриктът е съгласен да предприеме тези дейности като клуб/дистрикт.

3. Ще гарантираме, че всички вноски в брой (както е описано във финансирането на проекта) ще се препращат към Фондация Ротари (TRF) или ще се превеждат директно на банковата сметка за глобалния грант след одобрението на гранта от страна на доверено лице.

4. Ротари Интернешънъл (RI) и TRF могат да използват информацията, съдържаща се в настоящата кандидатура, за насърчаване на дейностите чрез различни средства, като "The Rotarian", Международната конвенция на RI, RVM: Видео изданието на "The Rotarian" и т.н.

5. Ние сме съгласни да споделяме информация относно добрите практики, когато получим запитване за това, и TRF може да предоставя информация за нашите контакти на други Ротарианци, които могат да искат съвет при извършването на сходни дейности.

6. Доколкото ни е известно и доколкото сме убедени, освен ако е оповестено в настоящото, нито ние, нито лице, с което имаме или сме имали лични или бизнес взаимоотношения участват или имат намерение да участват в използването на средства от грантове от TRF или имат интереси, които биха могли да представляват потенциална конкуренция или конфликт на интереси. Конфликтът на интереси се определя като ситуация, в която Ротарианец, който е във връзка с външна организация, е в състояние да повлияе на разходването на средствата от TRF грантовете или да повлияе на вземането на решения по начин, който може пряко или косвено да осигури финансова изгода за Ротарианеца, негов бизнес партньор или неговото семейство или да дава неправомерно предимство на други в ущърб на TRF.
Следните проблеми трябва да бъдат решени, преди настоящият грант да бъде одобрен и изпратен:

Трябва да изберете поне един вид дейност.

Трябва да изберете поне една зона на фокус.

Трябва да добавите поне една мярка за мир и предотвратяване/разрешаване на конгликти.

Трябва да добавите поне една мярка за превенция и лечение на заболявания

Трябва да добавите поне една мярка за вода и хигиена/канализация

Трябва да добавите поне една мярка за майчино и детско здраве

Трябва да добавите поне една мярка за основно образование и грамотност

Трябва да дибавите поне една мярка за икономическо и обществено развитие

Вашият бюджет не отговаря на минималното условие $30 000.

Изискваната съответстваща сума на Световния фонд трябва да е минимум $15 000 и не повече от $200,000.

Трябва да посочите двама допълнителни членове на комисията-домакин.

Трябва да посочите двама допълнителни членове на международната комисия.

Вашият дистикт няма право да предоставя грант


Одобрения на основните контакти
Все още липсва одобрение на основните контакти


Роля

Име

Статус на одобрение

Дата на одобрението

Основен контакт

Красимир ГанчевОсновен контакт

Весна БалтезаревичОдобрения от DRFC
Все още липсват одобрения на DRFC


Роля

Име

Статус на одобрение

Дата на одобрението

Председател на Фондация Ротари за дистрикта (DRFC)

Красимир Ганчев
DDF Оторизации


Кандидатурите за глобални грантове за 2013-14 г. ще се разглеждат от Фондация Ротари в началото на април 2013 г.

Прочетох и съм съгласен да спазвам Реда и условията за отпускане на дистриктни грантове и глобални грантове от Фондация Ротари и разрешавам настоящата кандидатура за Глобален Грант.

Одобрение не се допуска до удовлетворяването на изискванията, посочени в началото на тази страница.Начало на страницата

 Глобалните грантове в диапазона от $15 000 до $200 000 финансират големи хуманитарни проекти, екипи за професионално обучение и стипендии, които имат устойчиви, измерими резултати в една или повече от зоните на фокус.

Кандидатстването за глобален грант стартира с Първите стъпки, които Ви дават възможност да потвърдите, че Вашата дейност съответства на изискванията за глобални грантове.

Кандидатурите за глобални грантове за 2013-14 г. ще се разглеждат от Фондация Ротари в началото на април 2013 г.

Прочетете повече


След завършване на Първите стъпки, можете да пристъпите към кандидатстване за глобален грант. Имайте предвид, че кандидатстването изисква конкретна информация относно Вашите цели, участниците във Вашата дейност, Вашия подробен бюджет както и финансирането на Вашия грант, така че е най-добре да разполагате с тази информация преди да продължите.

Освен това имайте предвид, че Вашата глобална кандидатура за глобален грант изисква одобрения от определено ръководно лице, които са описани в Първите стъпки.

Можете да попълните кандидатурата с повече от една сесия като запазвате работата си и се връщате по-късно.

Ако имате въпроси, свържете се с нас по е-мейл или кликнете върху бутон "Съобщения" във формуляра за кандидатура за глобален грант, за да изпратите съобщение директно на екипа на Фондацията.Изисква се внимание
Номер на гранта

Заглавие на гранта

Статус

 

Първи стъпки


Кандидатура(-и)
Номер на гранта

Заглавие на гранта

Статус

 
GG1310018

RCB 001

Проект
GG1310018

RCB 001

Проект
Каталог: files -> events files -> 1251
events files -> Семинар на тема "Лидерство, приоритети, ценности"
events files -> Програма 12: 00 13: 00 ч Настаняване в Хотел "Виктория"
events files -> Rotary international
events files -> Ротариански уикенд на лова и отмората в еленския балкан
events files -> Изложение на открито Място : подножието на Паметника на свободата на връх Шипка 22 август 2015 г. 00 17. 00 часа
events files -> Преференциални условия за настаняване на участниците в петс новотел „Пловдив” Пловдив, 22-24 март 2013 г
events files -> Семинар в нашият Дистрикт. Организатор е рк бургас-Пиргос, а Програмата на Семинара можете да видите на прик файл
1251 -> Дистрикт 2482, България Клубен Меморандум за разбиране на Фондация Ротари


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница