Днес Комисията представи планове за облекчаване на митническите формалности по отношение на корабите намаляване на бюрокрацията и на забавянето в пристанищата и повишаване на конкурентоспособността на сектораДата30.05.2017
Размер54.6 Kb.
#22319

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 8 юли 2013 г.

Син пояс“: Комисията облекчава митническите формалности за морския транспорт

Днес Комисията представи планове за облекчаване на митническите формалности по отношение на корабите — намаляване на бюрокрацията и на забавянето в пристанищата и повишаване на конкурентоспособността на сектора. В момента спедитори и износители се оплакват, че ако решат да изпращат стоки в цяла Европа, като използват морски превози на къси разстояния, значителната административна тежест в пристанищата причинява допълнителни разходи и значителни забавяния — корабите могат да чакат с часове и понякога с дни в пристанищата за митническо оформяне. Тази тежест прави морския сектор по-непривлекателен в сравнение с други видове транспорт, особено автомобилния, което води до ненужно нарастване на броя на товарните автомобили по и без това претоварените пътища. Ако бъдат приети днешните нови предложения на Комисията, морският транспорт ще се сблъсква с по-малко административни пречки и по този начин ще може да се използва напълно неговият потенциал в рамките на вътрешния пазар на ЕС и извън него.

Заместник-председателят на Европейската комисия Сийм Калас, който отговаря за транспорта, заяви: „Европа е изправена пред сериозни предизвикателства, свързани с увеличаването на натовареността по пътищата и замърсяването. Имаме нужда от морски превози на къси разстояния, които да разгърнат пълния си потенциал и да осигурят екологосъобразни транспортни решения на ниска цена, за да се намали обемът на стоките, които се превозват с камиони, и да се облекчи ситуацията по нашата претоварена пътна мрежа. Предлагаме новаторски инструменти, чрез които да бъде намалена бюрокрацията и да се допринесе за това секторът на корабоплаването да стане по-привлекателна алтернатива за потребителите, които искат да превозват стоки в целия ЕС.“

Алгирдас Шемета, комисар по въпросите на данъчното облагане и митническия съюз, добави: „Синият пояс“ ще изведе единния пазар на моретата. Предложените мерки ще бъдат от голяма полза за морския транспорт, тъй като ще доведат до намаляване на разходите, опростяване на администрацията и улесняване на търговията и ще осигурят условия на равнопоставеност за всички видове транспорт. В същото време по този начин ще се опрости работата на митническата администрация, която ще може да се концентрира върху рисковете, свързани със сигурността, и върху задачата да осигури по-добра защита на нашите граждани и предприятия“.

В днешното съобщение „Синият пояс — единно транспортно пространство за морския транспорт“ са формулирани две ключови предложения с цел намаляване на формалностите при морския транспорт чрез изменение на съществуващия митнически кодекс (РПМК, разпоредби за прилагане на Митническия кодекс).

1. Облекчаване на митническите формалности за вътрешния за Европейския съюз морски транспорт

Корабоплавателните компании, които използват редовни маршрути в рамките на Съюза и които превозват предимно стоки, произведени в ЕС, вече могат да се възползват от облекчените митнически процедури (съгласно процедурите за редовни корабни линии). С новите предложения, представени от Комисията през юни 2013 г., тази редовни корабни линии получават по-висок статут, за да станат процедурите по-кратки и по-гъвкави. Периодът за консултиране на държавите членки ще бъде съкратен от 45 на 15 дни. Също така предприятията ще могат да кандидатстват предварително за разрешение за държавите членки, в които евентуално биха искали да развиват стопанска дейност, за да се спести време, ако възникне такава възможност за бизнес.2. Облекчаване на митническите формалности за кораби с междинен престой в пристанище на трета държава

Почти 90 % от корабите превозват както съюзни, така и несъюзни стоки и спират често в пристанища в ЕС и извън Съюза, например в Норвегия, Северна Африка и Русия. По отношение на тези кораби Комисията предлага значително подобряване на митническите процедури чрез въвеждането на система, при която се прави разграничение в зависимост от това дали на борда има съюзни стоки (които следва бързо да бъдат разтоварени) или несъюзни стоки, които трябва да преминат през съответните митнически процедури.

За тази цел Комисията ще представи преди края на годината предложение за създаване на хармонизирана електронна декларация за товара. Този нов електронен манифест (eМanifest) позволява на корабоплавателната компания да предоставя на митническите служители информация за статута на стоките във всички манифести (в рамките на ЕС и извън Съюза).

Очаква се, че благодарение на тези две мерки „синият пояс“ ще започне реално да функционира до 2015 г.Контекст:

Морските превози са важни: 75 % от обема на европейската външната търговия и 37 % от обема на вътрешната търговия на ЕС се осъществява с морски превози.

Ситуацията към момента: свободното движение на стоки е основна свобода съгласно правото на ЕС, но въпреки това все още не е факт за морския сектор. Днес кораб, които се движи между Антверпен и Ротердам, се третира по същия начин като кораб, който идва от Китай. Защо е така? Това се дължи на факта, че щом корабите напуснат териториалните води на държавите членки (отдалечат се на повече от 12 морски мили от брега), се счита, че те преминават външните граници на ЕС. Така корабите, пътуващи между пристанища, разположени в две различни държави членки, се считат за напуснали митническата територия на ЕС и се изискват митнически формалности да се извършват два пъти — когато корабът напусне отправното пристанище и когато плавателният съд пристигне в пристанището по местоназначение, дори ако и двете пристанища са в ЕС.

Според Асоциацията на собствениците кораби от Европейската общност (ECSA), въз основа на информацията, получена от техните членове (корабните компании), икономиите от опростяването на административните процедури може да достигнат около 25 евро на контейнер. Освен че ще бъдат спестени пари, ще се спести и време, което е от още по-голямо значение. Днес много клиенти (напр. износители) избират сухопътния транспорт пред морския поради времевите ограничения.

Дял на товарните превози, извършвани в рамките на ЕС, по вид транспорт: 45,3% автомобилен, 11,0% железопътен, 3,7% вътрешни водни пътища, 3,1% тръбопроводи, 36,8% морски (т.е. морски превози на къси разстояния), 0,1% въздушен (Източник: http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2013_en.htm, в тон/километър).

В приетото днес съобщение относно синия пояс не само се представят предложения за създаване на „син пояс“ — зона, в която корабите могат да пътуват свободно в рамките на вътрешния пазар на ЕС с минимална административната тежест, като същевременно се повишава равнището на безопасност, сигурност и опазване на околната среда и се укрепват митническите и данъчните политики, но също така се предлага и разширяването на обхвата на това опростяване, така че да включва и пътуванията извън ЕС чрез използването на по-добри системи за мониторинг и докладване.

Предложенията за „синия пояс“ са тясно свързани с прегледа на политиката за пристанищата, приет на 23 май 2013 г., който има за цел да се насърчи конкурентоспособността на европейските морски пристанища и да се разгърне техният потенциал за растеж (вж. MEMO/13/448).

Съобщението следва публикуването на „Акт за единния пазар II“ (Single Market Act II) през октомври 2012 г. (вж. IP/12/1054) и допълва Пилотния проект „Син пояс“, който се управлява от Европейската агенция за морска безопасност през 2011 г..За повече информация:

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/news/bluebelt_en.htm

„Синият пояс“ MEMO/13/658Уебсайт на заместник-председателя на Комисията и комисар по транспорта Сийм Калас

Можете да следите съобщенията на заместник-председателя Сийм Калас в TwitterУебсайт на европейския комисар Алгирдас Шемета, комисар по въпросите на данъчното облагане и митническия съюз, одита и борбата с измамите 

Можете да следите съобщенията на комисар Алгирдас Шемета в TwitterЗа контакти:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)

Natasja Bohez Rubiano (+32 2 296 64 70)IP/13/652

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница