Днес университетът е мястото, в което паметта се предавастраница1/6
Дата22.07.2016
Размер1.15 Mb.
#376
  1   2   3   4   5   6

Встъпление


Във всяко човешко общество съществуват ключови „капитали“, които не подлежат на материални и парични измерители, но са стратегически базови за неговото бъдеще и развитие. Свикнали сме тези „капитали“ да ни се представят чрез термини като „социален капитал“, „здраве на обществото“, „личностен фактор“, „информация“, „знание“. Без съмнение, един от най-важните „капитали“ за всяко общество е паметта. В неисторическите общества именно носителите на паметта са ключовите фигури на общността – старците, шаманите, лечителите, учителите. Паметта се предава чрез епос, чрез заучени наизуст многочасови рецитации (мелодекламации), подобни на Омировите Илиада и Одисея, на Хезиодовата Теогония или на епоса за Крали Марко. Паметта се предава устно и чрез пример и практическо обучение от посветения учител на избрания ученик, който трябва да го унаследи и замести, а носителят на знанието е най-уважаваната и свята фигура в традиционните безкнижовни култури. Една от най-значимите революции в историята на човешките комуникации е възможността паметта да се предава в детайлни подробности чрез писмена знакова система, която надживява с хилядолетия своите конкретни носители – жреци, писатели, учени и учители.

Днес университетът е мястото, в което паметта се предава.

Лекционният курс „Култура на комуникацията“ запознава студентите с основните теории за културата и комуникациите. Целта на курса е студентите да придобият базови знания в областта на теорията и историята на културата от гледна точка на комуникациите в актуалния контекст на глобалните промени и на световните проблеми в зората на ХХІ век.

Тази задача предполага понятно и конспектирано представяне едновременно на класическите теории на културата и на комуникациите, както и на най-новите проблеми, свързани с тях в съвременността ни. С оглед на тази задача курсът е разделен на два тематични блока от по 15 лекции.

студентите ще се запознаят с класическите теории за културата и за комуникациите в исторически контекст.  студентите ще се запознаят с актуалните проблеми на културата и на комуникациите, както и с различните опити за научния им анализ в зората на ХХІ век.

Курсът включва, освен лекциите на титуляра, също и студентски анализи на определени произведения, свързани с темата и обсъждане на студентска презентация.

След завършването на курса студентите придобиват знания за различните култури в историческо-географски план и в контекста на проблемите на съвременността ни, за базовите теории за културата и за комуникациите в контекста на актуалните предизвикателства пред обществата и пред науката на ХХІ век, за основните конфликти и алтернативи, свързани с диалога между културите и с комуникационните иновации и технологии в зората на ХХІ век.

 

Оценяването на студентите се извършва на базата на четири критерия:

1. Самостоятелна или колективна презентация по определен проблем или проведени между пет и седем допитвания за целите на качествено проучване на общественото мнение или за дълбочинно научно изследване

2. Самостоятелна или колективна писмена работа, посветена на конкретен проблем – научно есе или художествено есе

3. Основни фактологични и теоретични знания от областта на дисциплината, които студентът демонстрира като попълва он-лайн по Интернет или на хартиен носител задължителен изпитен тест

4. При колебания при оценяването на първите три компонента или при желание на студента да си вдигне оценката може да се проведе също и устно събеседване с преподавателя по избран от студента проблем.

Оценката се формира на базата на средно аритметично от оценките по отделните три или четири критерия.

Отлично представителите се студенти ще имат възможност да публикуват писмените си работи на книжен или на електронен носител или да бъдат поощрени по друг начин, по преценка на преподавателя.Форма на обучението: Лекции, дискусии по текстове, визуални и филмови материали и по практически проблеми

Техническо осигуряване: достъп до компютър и Интернет, мултимедиен проектор, тон колони

ЕСЕТО: Есето представлява заявяване на ваша лична позиция - теза - по даден обществен проблем и нейното добро и убедително аргументиране и анализ.

 

За целите и структурата на научното есе препоръчвам да ползвате класическата западноевропейска схема от средното образование: теза- антитеза - синтеза.  

А. Теза: Пишете какво е вашето лично убеждение и послание по въпроса, който разглеждате

 

Б. Антитеза: Представяте спорните въпроси по вашия проблем - различните мнения, дебати, възможните аргументи против вашата теза 

В. Синтеза: Аргументирайте се защо, след като сте запознати с аргументите против вашата теза, вие все пак я смятате за правилна и продължавате да я отстоявате

 

Дължина на есетата: от 5 до 20 страници по БДС - 30 реда с 60 знака на ред - в компютъра получавате броя страници по БДС като разделите от wordcount общия брой на знаците в текста ви - буквите плюс интервалите - на 1800. Друг вариант е да ползват шрифт Times New Roman с големина на буквите 12 и разредка 1,5.ИЗИСКВАНИЯ за ЕСЕТО:

Темите за есета, които ви предлагам по-долу, са по-скоро ориентировъчни. Предпочитам сами да си определите за какво искате да пишете, какво точно ви вълнува. Добре е да ми пишете каква тема сте избрал/а, за да мога да ви дам и допълнителни препоръки по нея.

Единствените ми изисквания за есета са следните:

1. да няма сериозни правописни, граматични и стилистични грешки

2. да няма копи-пейст от Интернет и/или ако има, то да са посочени всички източници, които сте ползвал/а и / или цитирал/а - Интернет източници, книги, статии, филми, предавания и списания

3. Есето да е дълго между 5 и 20 стр. по БДС

4. Да изразявате собствената си аргументирана позиция по темата, която сте избрал/а - под аргументирана разбирам, не да правите доказателства, а да се позовавате на факти и примери, известни ви от книги и текстове и/или от собствения ви жизнен опит

5. Да пишете по проблем, който лично ви вълнува и интересува (все пак това есе). Този проблем да е свързан с някоя от темите на лекциите в курса

6. Да ползвате и да се позовавате на някой от текстовете и учебните материали към този курс, които съм ви изпратил сканирани или като линкове или като списък с литература, но не е задължително да се ограничавате само с тях - допълнително можете да ползвате и всякакви други източници.

7. Препоръка (но не задължителна): Всеки текст (пък и всяка ясна мисъл) изисква да има някакви контрасти и контрапунктове - например от типа "за" и "против", "теза-антитеза-синтеза" или пък съпоставяне и сравнения на две (или повече) различни неща - различни случаи, различни факти, различни произведения. Както ще видите в примерните теми, които съм изпратил, аз предпочитам съпоставките между научни текстове и произведения на изкуството (филми, романи, сериали и др.), но може също между текстове и случаи от живота.

Разбира се, в есето си вие имате творческа свобода как да го напишете и може да не се съобразявате с тези препоръки - важното е да стане хубаво. 

Ако имам въпроси по него, ще ви ги задам писмено, за да помислите по тях. Ако се колебая за оценката, или пък ако вие искате да си я вдигнете, може да ви задам и допълнителен въпрос, по който да поговорим устно по време на изпита. Ако есето ви има сериозни недостатъци може да ви го върна с препоръки какво да поправите в него и чак след като го редактирате и ми го върнете, да го оценя, защото целта ми като преподавател е да ви помогна да научите нещо и да усвоите знания и умения, а не просто да ви пиша някакви оценки.

Ако имате въпроси, винаги можете да ми пишете и да ви отговоря

Краен срок за предаване на есетата: 7 май 2016 г.

Ако не сте предал/а есе до тази дата (освен при някакви много сериозни и уважителни причини, и то ако сте ме предупредил/а за това предварително), няма да го приема.

Ако не сте предал/а есе до 7 май и/или изобщо не сте предал/а, тогава по време на изпита на седми май ще ми пишете есе на място по зададена от мен тема.
*
Примерни теми за есета:
КЪМ ЛЕКЦИЯ 1: Увод в науките за културата и комуникациите:

http://placeforfuture.org/?p=1093


Допълнителни материали по темата:
Петър Канев - Три комуникации

 -подчертаните думи и пасажи са тези, които ще са ви необходими да знаете за теста. Към всяка лекция ви предлагам и примерна тема и материали за есе. Към тази есето може да бъде на тема


"Популярната култура и ролята й да разбираме новите научни открития
- защо трябва всеки съвременник трябва да разбира новата наука, за да оцелеем според Стивън Хокинг и как допринася за това телевизията и популярната култура, например историите на виртуозния британски сценарист на BBC Стивън Мофат - сериалите "Доктор Кой" и/или "Шерлок". Виждам например, че колежката Galia Francheshkova-Vasileva харесва сериалът Шерлок и може да поеме тази тема за есе, ако желае. В нея може да се пише също и за Дискавъри чанел и списание Осем например, не е нужно да е само за художествени произведения, а за всякакви популярни филми, публицистика и литература. Аз ви давам като материали по тази тема есетата на Стивън Хокинг - тук:https://www.facebook.com/groups/434831303274918/434874279937287/ както и линкове към споменатите истории на Мофат към замунда - Доктор Кой -http://www.zamunda.net/details.php?id=385662&hit=1
 и Шерлок -http://www.zamunda.net/details.php?id=388488&hit=1
 - тези линкове са само към най-новите серии, но може би ще ги разберете по-добре, ако гледате и пишете за по-предишните епизоди. Ще мен ще удоволствие да прочета подобно есе, но изборът е ваш.
 
*

КЪМ ЛЕКЦИЯ 2: Култури и цивилизации в човешката история:

каква е ПРЯКАТА връзка на сторическо-географските изследвания на културите с проблема за културата на комуникация:

И така... Какъв е смисълът на историческо-географския подход за изучаване на културата на комуникации (обобщение):

1. Междукултурното общуване е нещо, което ни се налага на всички нива от времето, в което живеем и който не го разбира и няма знание за собствената си и за другите култури (за техните ценности, произход и традиции) няма да е адекватен в преценките и изборите си и в много ситуации от личния си и професионалния си живот. Хеерт Хофстеде твърди дори, че познанието за историята и ценностите на другите култури и адекватната междукултурна комуникация в нашите дни в голяма степен е и въпрос на оцеляване на човечеството изобщо. За това трябва да знаем новите факти и да търсим истината за културната история и традициите на различните култури и цивилизации на планетата ни.

2. "Който не познава миналото си, не владее бъдещето си". Не си спомням от кого беше този цитат, но точно изразява смисълът на нещата, които ви преподадох до сега.

3. В книгата си "Пушки, вируси и стомана" Джаред Даймънд споделя, че се е замислил върху въпроса на негов приятел новогвинеец: "Защо вашата култура (на Запада) е толкова привлекателна и успява да се наложи на всякъде?" (нещо такова беше, не цитирам точно). Това го накарало да се замисли и да се разрови в културната история от зората до развитието на цивилизациите (от преди 10 хиляди години, та до наши дни). Днес споделихте един подобен ваш въпрос: защо бежанците идват точно в Европа. Ако искате да се приближете до отговора може би трябва да се запознаете по-добре с междукултурната комуникация през вековете. Това се опитах да направя за вас в предходните два дни лекции. 


Ето няколко примера:
А. търговските пътища: от финикийския монопол върху "Пътя на коприната" до съвременната постколониална глобализация.
Б. Революциите в комуникациите: от животинския свят: стратегията за оцеляване и адаптация К - културната стратегия - чрез предаване на знанията на родителите към децата, чрез предаване на знанията, придобити от членовете на общността едни на други и подражаването (при социалните животни), после: възникването на митологията и религиите в безкнижовните култури като начин да се предаде знанието и мъдростта на предците към следващите поколения, после: използването на писмеността за създаване на литература, после: изобретяването на печатната кореспонденция и на печатните книги в Китай, после: медийната революция през ХІХ-ХХ и ХХІ век, особено интернет комуникацията и ефектите на глобалните социални мрежи. 
В. Големите идеи са това, което води човечеството напред, особено когато се реализират по някакъв начин. Големите идеи в цивилизациите обикновено възникват като следствие на междукултурна комуникация: например:
- принц Сидхарта (Буда) напуска двореца и царството и се запознава и общува комуникира с хора с друга (различна от неговата) култура, например с бедни и страдащи хора, с мъдреци и отшелници и чак след това (и заради това) открива учението за преодоляването на страданието (будизма)
- Заратустра напуска родната си Булгхария и отива при персийския шах-ин-шах и му излага учението си за доброто (Ахура Мазда) и злото (Ариман). Резултат от това междукултурно общеване (комуникация) между булгхарския мъдрец и персийския император е че шах-ин-шахът приема зороастризма и го налага като официална религия на цялата си огромна империя (която се простира от Тракия и Гърция до Египет, Етиопия, Мала Азия, Анадола, Израел и Палестина, Арабия, Скития, Кавказ, Индия и чак до границата с петте китайски царства).
- легендарните учители Питагор и Орфей създават ученията и школите си след образование и междукултурно общуване в чужбина - в центровете на тогавашната наука - Вавилония и Египет.
- Корейската и японската култура възникват в резултат на междукултрна комуникация с китайската цивилизация. Китайската култура се оформя и развива при междукултурната комуникация с индийската, арабската, мажнджурската и татарската култура. Татарите пък визмат от Китай барута и го превръщат в огнестрелно оръжие (това също нямаше да се случи без междукултурна комуникация). Благодарение на общуването си с татарите османските турци усвояват огнестрелното оръжие, чрез което завладяват Балканския полуостров. Самият Османски халифат се създава чрез общуването на турците с перси, араби и ромеи (византийци).
- Ислямът възниква след общуването на Мохамед с християни и евреи. И се развива най-много при смесването и комункацията между персийската и бедуинската култура. 
- Юдейската цивилизация възниква като следствие на общуването на евреите с цивилизацията на шумерите в Месопотамия и с египтяните - с поддръжниците на Ехнатон и на единствения бог Атон.
- учението на есеите в Галилея възниква като следствие на междукултурна комуникация с Вавилон и Персия (зороастризма). От там революционното учение на Исус Христос, което не само възниква от, но и проповядва комуникацията между различните народи и култури - римляни, самаряни, елини и пр. Самата е християнска цивилизация в Европа е резултата на комуникационен междукултурен "микс" на юдаизма, Христовото учение, платонизма и орфизма и традиционните индоевропейски поверия. А пък платонизма дължим на междуклтурната комуникация на Платон с траките и с тяхната религия - орфизма. По същия начин богомилството дължим на междукултурната комуникация на поп Богомил с перси и с ромеи...
- Учението на Тома Аквински е следствие на комуникацията му с арабската култура, която пък тълкува книгите на гръко-македонеца Аристотел, който пък общува с чуждите нему гърци и от това си измисля идеите и учението си...
- Цялата българска цивилизация е следствие на интензивно междукултурно общуване - между най-различни племена и народи - българи, сармати-преси, трако-славяни, ромеи (гърци, сирийци и арменци), италянци, франки-германци и т.н. и т.н.
- руската култура възниква от комуникацията на варягите-викинги с българите
- Волтер пише идеите си в Прусия, Декарт - в Дания, Кант - на границата с Русия, а Мигел де Сервантес е бил роб на турците...
...
излишно е да изброяваме повече - примерите са толкова много, че трябва да напиша няколко тома.

4. Още един пример. В книгата си "Светът преди вчера" (2013 г.) Джаред Даймонд споделя издеята си, че различните култури и цивилизации могат да си бъдат много полезни взаимно, защото във всяка една от тях някои от важните проблеми на обществото са по-добре решение, отколкото в другите. Например при племенните бездържавни народи въпросът за правосъдието често е по-добре решен, отколкото в държавните общества. Въпросът за мира пък е по-добре решен в държавните цивилизации, отколкото в бъздържавните традиционни племенни култури, и т.н. Междукултурнатата комуникация не само тласка развитието на човешките общества напред, не само е жизненонеобходима за оцелването ни, но също така може да направи живота ни по-добър и по-смислен. Това няма как да се случи обаче, ако не познаваме и не ценим историята и традициите на различните култури. Ето защо бяха всичките тези лекции. Междукултурната комуникация е в основите на културата на комуникация, а и на културите, и на комуникациите, изобщо

Тук са актуализираните лекции, които можете да ползвате по тази тема:http://placeforfuture.org/?p=1097

Ще ви дам няколко примерни теми за есе с много линкове:


ТЕМА 1 - Първите хора
Вариант А. Човешката природа и цивилизацията в "Боговете сигурно са полудели"
Вариант Б. Сблъсъкът и комуникацията на културите в "Боговете сигурно са полудели"
Като източници ползвайте:
1. Животът на бозайниците - епизод "Храна за размисъл" (за първите хора) на Дейвид Атънбъро (по BBC) - ето линкове, но са без субтитри. DVD-то можете да си закупите преоценено от магазин Orange:
http://www.youtube.com/watch?v=IFACrIx5SZ0&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=826HMLoiE_o&list=PLC06F2E6E314816E7&feature=plcp&context=C33eff25FDOEgsToPDskJoz9-PdoFq-1ytdo6eY-0h


2. "Боговете сигурно са полудели"

универсалният филм, по който може да се пише по всяка една тема от курса: 
http://vbox7.com/play:9695ef1e
 - 
ето го и в замунда - http://www.zamunda.net/details.php?id=142543&hit=1

3. 11-тия час и Дом

http://www.dokumentalni.com/?p=1404

http://www.dokumentalni.com/?p=1198


4. Мои лекции по темата: 

http://placeforfuture.org/?p=2174

http://placeforfuture.org/?p=1374


http://youtu.be/PC-wO1rxKhA


ТЕМА 2 - Българската земя - люлка на първите цивилизации

Най-старият човек в Европа е открит в България, най-старата двуетажна градска къща в Европа е открита в България, най-старото индоевропейско златно съкровище с най-старото злато в света е открито в България, най-старите градове в Европа са открити в България - Слатина в София, Варна до Аладжа манастир, Пещера до Пловдив, под водата до Созополското пристанище, езерният град в Дуранкулак, скалния град на Яйлата до с. Камен бряг и до с. Тюленово и т.н. 

Във филма "10 000 г. пр. н. е." холивудските дизайнери са изобразили древните атланти със същите носии, знаци и украшения като тези от Варненския халколитен некропол. Защо ли?

Тази древна цивилизация е потънала и загинала при екологичната катастрофа, когато солена морска вода залива някогашното гигантско езеро и се превръща в Черно море, а десетки градове остават затрупани в тинята на дъното на морето - Атлантида? Цивилизацията на Ной?

Карл Юнг пише, че човешката цивилизация е възникнала не когато хората, започнали да градят градове, а когато изобретили първата писмена система (т.е. преди 6 000 години). Първата открита писменост в света се намира в културата Градешница, близо до Монтана, в днешна България. 

Защо тези уникални факти не са известни и не са популярни нито у нас, нито в Европа, нито по света?!? Това проблеми на културата ни ли е, на комуникацията ни ли е или на културната ни на комуникация?

Запознайте с предложените по-долу материали (в линковете) и се опитайте да поставим въпроса защото не можем да изкомуникираме между себе си и със света това невероятно и уникално културно-историческо наследство на човечеството и на зората на европейските култури и цивилизации, върху което стъпваме всеки ден, и то при положение, че има информация за тези научни открития, която може да видите по-долу. Защо тя не стига до никого и как би могла да стигне, според вас?

NB Ползвайте всички материали от мрежата:

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5


http://www.so-slatina.org/administratziya/harta-na-klienta/52-datahistoric.html


http://izsofia.blogspot.com/2011/06/blog-post.html


http://www.vesti.bg/razvlechenia/kultura/neolitnoto-selishte-v-slatina-e-na-8-hil.-godini-5999253


http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB


http://varna.info.bg/nekropolis.htm


http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/history%20of%20culture/Microsoft_PowerPoint___Varnenski_Nekropol_ppt[1].pdf


http://www.youtube.com/watch?v=Ct6AKt1rD08


http://youtu.be/Ct6AKt1rD08


http://miroslav.eu/%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB/


http://www.moreto.net/s.php?n=159316


http://www.guide359.com/article/528/


http://trakite.info/drevni-civilizacii-bulgaria/varna.html


http://vbox7.com/play:42105f1d


http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=8725


http://thracianatlantis.blog.bg/


http://www.vbox7.com/play:dc791df1


http://vbox7.com/play:a026a84a


http://www.168chasa.bg/Article.asp?ArticleId=829259


http://www.youtube.com/watch?v=WtrT5GwM-7I


http://youtu.be/WtrT5GwM-7I


http://www.institutet-science.com/bg/gradeshnitzab.php


http://mastileniat-labirint.com/bg/culturegradeshnitsa


http://www.travelguide-bg.com/bookstore/book.php?id=48


http://www.museum-peshtera.hit.bg/mogila.htm


http://detev.com/muldava.pdf


http://detev.com/thracian/index.html


https://www.google.bg/search?q=%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD+%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB+%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0&rlz=1C1CHMO_bgBG573BG573&espv=210&es_sm=93&biw=1680&bih=892&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=3VAHU9WTLoG2yAOkn4HQCQ&ved=0CDcQsAQ


http://www.spisanie8.bg/%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/395-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0.html


http://www.youtube.com/watch?v=JQIWDPTIYGk&feature=related


*

КЪМ ЛЕКЦИЯ 3: Религии и общуване:


http://placeforfuture.org/?p=1104

ТЕМИ за ЕСЕ към Лекция 3.

1. Вечните послания на религиите - откриваме ли ги в:

Вариант А. Лъвът, вещицата и дрешникът и поредицата "Нарния" на Клайф Стеъпъл Луис

Вариант Б. Властелинът на пръстените на Джон Р. Толкин

Вариант В. Сагата Междузвездни войни на Джордж Лукас

Вариант Г. Хари Потър на Джоан Роулинг

Вариант Д. Романите на Достоевски

Вариант Е. Филмите на Андрей Тарковски

(може да съчетавате варианти или да измислите други)

2. Златното правило на етиката "Не прави на другите, това, което не искат да ти правят на теб"

Вариант А: Диалогът между религиите: Има ли универсални нравствени принципи, които ни позволяват да позволяват на вярващите хора от различни религии да се разбират едни с други

Вариант Б. Могат ли европейците да разберат Конфуций, а китайците - Христос? (ползвайте качените помощни материали, романът "Сътворението" на Гор Видал и/или романите от серията "Китайски загадки" на Ван Хюлик)

Вариант В. Зли ли са вярващите мюсюлмани? (ползвайте "Любов" на турската писателка Елиф Шафак или друга литература за мюсюлманската вяра)

Вариант Г. Митът като вечно нравствено послание: Йосиф и неговите братя (можете да направите съпоставка на текста от Библията и анимационния филм на Дисни)

Вариант Д. Можем ли да се обогатим от будизма (Ползвайте например филма Малкият Буда на Бертолучи)

Вариант Е. Христос в изкуството - дали и как да се пресъздава посланието на Христос в изкуството - можете да ползвате филми като Евангелие от Матея на Пазолини, Последното изкушение на Казанзакис /и/или филма на Скорсезе, мюзикъла Исус Христос суперзвезда, Майсторът и Маргарита (книгата на Булгаков и/или руския сериал от 2005 - има го в Замунда - много е добър) или да си изберете нещо друго, но NB !!! - само не ми пишете за Страстите Христови на Мел Гибсън, че не мога да го понасям този филм...

Вариант Ж. Можем ли да научим нещо от племенните шамани и тяхната вяра, че всичко има душа (анимизма) - тук може да се ползва Кастанеда, Последният Мохикан на Фенимор Купър, анимационният филм на Дисни "Братът на мечката", текстове на Карл Г. Юнг или каквото си пожелаете 

3. Дали вярата в извънземни е нова форма на религия?

4. Защо вярваме в астрологията и в хороскопите

Към Лекция 3 можете да изтеглите от тази група следните материали:

Религии:
https://www.facebook.com/groups/434831303274918/434874973270551/

Юнг за индианците пуебло:
https://www.facebook.com/groups/434831303274918/434897859934929/

Конфуций:


https://www.facebook.com/groups/434831303274918/434896659935049/

Лекцията е качена тук:


http://placeforfuture.org/?p=1104

*


Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване
2013 -> Св. Климент Охридски” Исторически факултет


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница