До: Антон Генов Кандидат за кмет на София на Българска демократична общност Валентин СимовДата09.01.2018
Размер124 Kb.

Отворено писмо

До българските медии и кандидатите за кмет на Община София

До:
Антон Генов

Кандидат за кмет на София на Българска демократична общност


Валентин Симов,

Кандидат за кмет на София на Коалиция "Зелените" (ПК "Екогласност" и Партия на зелените”)


Венцислав Кърпачев

Кандидат за кмет на София на Българска работническо-селска партия


Виктория Данева

Кандидат за кмет на София на Българската комунистическа партия


Георги Жеков

Кандидат за кмет на София, издигнат от инициативен комитет


Георги Кадиев,

Кандидат за кмет на София на Коалиция за България


Емил Антонов

Кандидат за кмет на София на Българска национално-радикална партия


Иван Антикаджиев

Кандидат за кмет на София на "Съюз на свободните демократи"


Илия Божинов

Кандидат за кмет на София на ПП "Българската левица"


Йорданка Фандъкова,

Кандидат за кмет на София на ПП Герб, подкрепен от Синята Коалиция, ПП Атака


Кристиян Кръстев

Кандидат за кмет на София на ПП "Български бизнес блок”


Мая Грозданова

"Социалистически младежки съюз”


арх. Павел Попов,

Кандидат за кмет на София на ПП "Ред, законност и справедливост"


Сийка Найденова

Кандидат за кмет на София на "Българска работническо-социалистическа партия"


Сава Гърбузанов

Кандидат за кмет на София на Обединена партия на пенсионерите в България


Татяна Папазова

Кандидат за кмет на София на Българска работническа партия (комунисти)


Теодор Дечев

Кандидат за кмет на София, издигнат от инициативен комитет, подкрепен от ПП Зелените


Христо Атанасов

Кандидат за кмет на София на „Либертас-България”


Относно: ВИЗИЯ И ПРЕПОРЪКИ НА СОЛИДАРНАТА ОБЩНОСТ НА СОФИЯ
София има своята СОЛИДАРНА ОБЩНОСТ -
това показа една творческа среща на хора и организации,
които неуморно правят градивни неща,
за да направят общността и града ни едно
по-добро и любимо място за живеене.

Уважаеми г-н / г-жо кандидат Кмет на София,

На 14 и 15 октомври 2009 г., в зала Мати на НДК, с финансовата подкрепа на Столична община по Програма „Европейски проекти и развитие на гражданското общество” 2009, като част от проекта „София – европейска столица: споделено пространство за всички нас”, се проведе първи по рода си работен семинар на Солидарната общност на София. Проектът се изпълнява от Фондация ЗАЕДНО – Общуване за подкрепа и развитие и партньори.

Активно участие в семинара взеха повече от 55 участника - граждани на столицата ни, студенти, преподаватели, доброволци, представители на неправителствения сектор, държавните институции, бизнеса и медиите.

По време на семинара Солидарната общност на София разпозна себе си като устойчиво явление в нашия град. Това са всички онези активни и позитивно настроени граждани и организации, които работят за подобряване на условията на живот в града ни чрез принципа на гражданската активност и взаимната помощ вътре в общността.

За да подкрепи своите усилия Солидарната общност на София се обедини около идеята за развитие на обща виртуална платформа за обмен на опит, знание и съвместни инициативи.

Солидарната общност на София формулира лични позитивни ПОСЛАНИЯ на солидарност към обикновения гражданин на столицата, към представителите на медиите, към Бизнеса и към Общината, с цел да ги привлече като съмишленици и партньори, за да популяризира и мултиплицира ефекта от реализираните добри практики.

Основани на разбирането, че позитивната промяна в столицата ни може да бъде реализирана единствено чрез обединените градивни усилия на всички нас, Солидарната Общност на София обсъди и формулира своята споделена визия и ПРЕПОРЪКИ към Кмета на София относно справянето с предизвикателствата на Столицата ни.
СОЛИДАРНАТА ОБЩНОСТ НА СОФИЯ

Визия и ПРЕПОРЪКИ към Кмета на София
Уважаеми г-н / г-жо Кмет на София,


Сърцето на София – това са нейните граждани - хората, които живеят, работят, учат, израстват и остаряват в този най-голям град на България, и едва след това са институциите, инфраструктурата и икономиката. Огромен ресурс и неизчерпаема енергия за промяна се крие в една общност, която има осъзнати ценности и обща цел.

Ние, представителите на Солидарната общност на София, вярваме, че именно обединените усилия на активните граждани, на институциите, медиите и бизнесът могат заедно да превърнат София в една толерантна и модерна европейска столица, която осигурява независим, пълноценен и спокоен начин на живот за своите граждани. Ето защо, с много любов и загриженост, Солидарната общност на София подготви следните ПРЕПОРЪКИ към бъдещия Кмет на София и неговият екип, с надеждата, че те ще ги вдъхновят и подкрепят в тяхната така отговорна работа.

СОФИЯ и АКТИВНИТЕ ОБЩНОСТИ (Гражданското общество)
Ние, Солидарната общност на София мечтаем за една здравословна и хармонична среда, в която пълноценно да протичат различните жизнени цикли на нашите деца и семейства ни, на хората със специфични потребности и на всички нас.

За да постигнем това, ние разчитаме на Вашата отговорна работа, но също така и ние полагаме усилия да се справим с проблемите, като изобретяваме и прилагаме собствени решения или интегрираме добри европейски и световни практики за взаимно подпомагане в общността.

В този смисъл, за нас, активните граждански групи, организации и движения, ще бъде изключително полезно, ако имаме подкрепа от Ваша страна за:
1. Приемане на общинска наредба, която да регламентира провеждането на обществени допитвания по въпроси от компетентността на Столична община и районните кметове, която ще включва:

 • Въвеждане на “гражданска инициатива”, предоставяща възможност гражданите сами да формулират предложения за решения и общински наредби, които след набиране на необходимата поддръжка с подписка да бъдат подлагани на гласуване от референдум или от съответния орган на законодателна власт (парламент или общински съвети)

 • Въвеждане на референдум за окончателно одобряване на решения за Столичния общински съвет за инвестиционни проекти, приемане на наредби и градоустройствени актове със значително екологично и социално въздействие, включително за инвестиционни проекти.


2. Наличие на практика за ДОСТЪПНО оповестяване на съдържанието на всички решения чрез публикуването им в общински хартиен и електронен бюлетин на РАЗБИРАЕМ за гражданите език, включващ резюме на документа и онагледяване чрез карти, снимки и др.
3. Приемане на общинска наредба, която да въведе задължителни обществени обсъждания в процеса на изготвяне на местни нормативни актове и значими административни решения.

ЗЕЛЕНА СОФИЯ

Ние, Солидарната общност на София мечтаем за една зелена, чиста и хармонична ОКОЛНА СРЕДА, в която пълноценно да израстват, спортуват и релаксират децата и семейства ни, хората със специфични потребности и всички ние.

За да постигнем това, ние полагаме усилия да научим децата си на отговорно отношение към околната среда, и като се грижим за облагородяването на околоблоковите пространства, опитваме се да пригодим домовете си към природосъобразен начин на живот, пестим енергията и природните ресурси.

Вие бихте подпомогнали нашите усилия в тази посока като съдействате за:
1. Запазването на уникалното природно богатство на София - Природен парк „Витоша” и планината от изграждане на нови и допълнителни ски писти и съоръжения.
2. Развитие на проекти и икономически стимули в посока развитие на зелената икономика на територията на общината по отношение управление на отпадъците и енергетика:

 • Въвеждане на разделно събиране на отпадъците при източника на тяхното образуване, чрез диференцирана такса смет със силно намален размер на таксата за влезлите в системата за разделно събиране.

 • Изграждане на Завод за преработка на отпадъци, позволяващ максимална степен на повторна употреба и рециклиране и напълно изключващ изгарянето като начин на третиране на отпадъците.

 • Намаляване на местните данъци и такси за производители, дистрибутори и фирми, инсталиращи съоръжения за производство на възобновяема електрическа енергия, опериращи на територията на общината.

 • Развитие на проекти и дейности за постигане на енергийна ефективна независимост на сградите в общината.

 • Намаляване на местните данъци и такси за изграждане се нови и за реконструиране на стари сгради, които са енергийно независими.


3. Съдействие (експертно, административно и финансово) при местни граждански инициативи за облагородяване и обгрижване на зелените площи в междублоковите пространства.
4. Съдействие за спиране на застрояването на зелените площи и околоблоковите пространства за жилищни нужди, търговски дейности или офиси в границите на града. Оставяне единствено на възможност за ново застрояване, целящо предоставяне на социални услуги.
5. Развитие на инструменти (образователни, мотивиращи и рестриктивни) за спазване на разпоредбите за чистотата и високи наказателни глоби за изхвърляне на отпадъци извън предвидените за целта места като напр. разпределение на прилежащите обществени територии към сградите и високи наказателни глоби за замърсяване.
СОФИЯ - ДОСТЪПНИЯТ ГРАД

Ние, Солидарната общност на София мечтаем да живеем в град, в който улиците, сградите, институциите и заведенията са достъпни за всички, включително и за хората със специфични потребности - възрастните, майките с колички, хората в инвалидни колички. Те трябва да могат да се придвижват свободно, независимо и максимално удобно, независимо от средствата, които ползват за тази цел.

За да постигнем това, ние полагаме усилия да научим децата си да знаят, че в това общество, в този град, в този свят, ние всички сме заедно, учим ги да приемат равноправно и винаги да подават ръка на хората със специфични потребности. Търсим иновативни начини за приобщаване на хората със специфични потребности към общността.

Вие бихте подпомогнали нашите усилия в тази посока като съдействате за:
1. Адаптиране на градската среда за нуждите на хората с увреждания и майките с колички – достъпни и проходими тротоари и улици, градски транспорт, оществени сгради.
2. Изграждане на система за велосипедна инфраструктура в целия град.
3. Програма за достъпност на обществените сгради и инфраструктурата за всяко ново строителство.
4. Възможности за изграждане на съоръжение за деца с увреждания към всяка новопостроена или изцяло възстановена нова детска площадка на територията на Столицата ни.

СОФИЯ – МОДЕРНАТА СТОЛИЦА

Ние, Солидарната общност на София, мечтаем София да се развива като една съвременно устроена Столица, която расте като единна урбанизирана структура със съседните населени места и се развива съгласно правилата на устойчиво и щадящо ресурсите устройство. Надяваме се София да имаме бърз, лесен и природощадящ начин за връзка с останалата част на Европа.

За да постигнем това ние полагаме усилия да популяризираме ролята на всеки един от нас в обществото за справяне с климатичните промени и намаляване на въздесйтвието върху околната среда в нашето ежедневие
Вие бихте подпомогнали нашите усилия в тази посока като съдействате за нормативно уреждане на:

 1. Бързо и приоритетно изграждане на пряка бърза ЖП връзка между София и най-близкия транспортен възел - Виена.
 1. Развитие на интегрирана стратегия и устройствено планиране за развитие на града в посока Драгоман, Годеч, Своге, Елин Пелин, Перник:

 • разконцентриране на живеенето и жилищното строителство на голяма територия;

 • енергоефективни бързи релсови транспортни връзки на околните населени места със София;

 • въвеждане на задължително строителство на нови сгради съобразно принципите на енергийната независимост и намаляване на потреблението на ресурси: например пасивни къщи, системи за пестене на вода, локално пречистване на отпадни води, оборотни цикли, отделни системи за бяла и сива вода, висок процент озеленяване и обществени паркове, предварително планиране на средата, транспортната и социална инфраструктура
 1. Генериране на решения и тяхното ефективно прилагане при преодоляване на проблема с паркиралите по тротоарите коли. Изграждане на подземни паркинги и въвеждане на ефективен механизъм за контрол и санкции.


СОФИЯ и ДЕЦАТА на столицата

Ние, Солидарната общност на София, искаме децата ни да растат като личности, да им създадем условия да развият своите уникални способности, да получават качествено обучение и образование, фокусирано върху техните нужди и предизвикателствата на времената, в които живеем. Ние вярваме, че децата ще бъдат поставени в центъра на образованието, за да създаваме бъдещите усмихнати и творчески настроени граждани на града, в който живеем.

Всеки от нас, в ролята си на родител, роднина, приятел или просто гражданин дава своя малък, но ценен личен принос за развитието на децата на София като щастливи, свободни, уверени в себе си хора, които обичат света и града, в който растат.
Вие бихте подпомогнали нашите усилия в тази посока като съдействате за:


 1. Регулиране и насърчаване на алтернативните форми на грижа за децата, чрез създаване на нормативна рамка, очертаване на моделите, които общината подкрепя, и ясно формулиране на критериите, на които трябва да отговаря дадена форма, за да се ползва с общинска подкрепа.
 1. Подпомагане на родителите и родителските общности, които предлагат алтернативни форми за справяне с проблема с недостига на детски градини: родителски коооперативи и други форми на грижи за децата, чрез предоставяне на общински сгради (напр. помещения в поликлиники, читалища, училищни сгради и др.)
 1. Развитие на извънкласните и неформални форми на обучение. Създаване на фонд или система за отпускане на средства от общинския бюджет за такива форми. Към него освен НПО, читалища и детски комплекси да могат да кандидатстват и настоятелства на детски градини, клубове на ученици, неформални ученически и младежки групи. Да се оформят учебни часове през всяка учебна седмица (за паралелка), в които да влязат програми на неправителствени организации, одобрени от училището (администрация и настоятелство), като част от формалната учебна програма. В детските градини да се създаде възможност за включване на такива занимания в учебната програма.


Солидарната общност има капацитет и желание за сътрудничество с общината при изготвянето на нормативната рамка и критериите за алтернативните форми на грижа за децата, и с обучение и помощ при стартиране на такива центрове.
Апелът е подкрепен от следните организации, активни в различни сфери на обществения живот:
Коалиция от над 20 НПО и граждански групи1

"За да остане природа в България"

http://forthenature.org/

За контакти:

Йорданка Динева

моб. тел.: 0896 79 89 02

e-mail: contact@forthenature.org

Фондация "Арника"

гр. София, жк Дружба 2, блок 226, партер,

За контакти:

Светлана Тодороваinfo@arnica.bg

тел: 0894 794895, e-mail:,svetla.bt@gmail.com,

Сдружение „Плейцентър Приятели”

www.priateli.info

За контакти:

Росана Обрешкова

тел.: 0878 196 856

e-mail: rossiejazz@gmail.com

Сдружение “Доброволци България”

Бул. „Патриарх Евтимий” 61

София 1463

+359888 817271

За контакти Диана Вапцарова

info@volunteer-bg.org

http://www.volunteer-bg.org/
Фондация "Заедно - общуване за подкрепа и развитие"

гр.София 1463, ул. Самуил 2

за контакт: Елена Анастасова

тел.: 0887 00 29 64

e-mail: zaedno@zaedno.net

www.zaedno.net
Сдружение "Дарина"

гр. София ул."Луи Айер" бл.113 вх. А ап.1

За контакт: Румяна Орманова

www.darina.bg

тел 4211199,0878915401


"ИГ Пасивни сгради България"
За контакт: арх. Георги Николов,

тел: +359 2 943 46 17


e-mail: info@passive.bg
web: http://www.passive.bg

1 В коалицията „За да остане природа в България” членуват следните 22 организации и групи: Асоциация на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българската фондация “Биоразнообразие”, Информационния и учебен център по екология, НД “Екогласност”, Народно читалище „Бъдеще Сега”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „За Земята”, Сдружение „Природа назаем”, Сдружение „Еко мрамор”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, „Граждани за Рила”, сдружение “Еко Рила” – Самоков, Българска федерация по катерене и алпинизъм и WWF Дунавско–Карпатска програма БългарияКаталог: upload -> documents -> 2009
2009 -> Обявяваме 21 януари 2009 г за ден на Обединен граждански протест
2009 -> Българско дружество за защита на птиците
2009 -> Българско дружество за защита на птиците
2009 -> Доклад за пълнотата на мрежата натура 2000 за кафявата мечка в българия
2009 -> Асоциация на парковете в българия
2009 -> Принципи и техники за засаждането на дръвчета
2009 -> Г-н Бойко Борисов Министър-председател на р българия
2009 -> Истината е в подробностите
2009 -> Етири годишното изпълнение на Плана за управление (2004 2008г.)
2009 -> Ефективна подкрепа чрез социални услуги за уязвимите групи в България. Основни принципи


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница