До (Бенефициент- наименование)Дата17.03.2017
Размер95.83 Kb.
#17184Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на

Европейския социален фонд
ДО


________________________

(Бенефициент- наименование)


________________________

(Адрес на бенефициента)
О Ф Е Р Т А
От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в избор на изпълните по реда на ЗУСЕСИФ от 22.12.2015 г. и Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г.

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.


УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ ГОСПОДИНЕ,

Във връзка с публична покана №01 от дата 03.10.2016 г., Ви представяме нашата оферта за участие в избор на изпълнител с предмет:


Доставка на оборудване, обзавеждане, операционна система и софтуери необходими за създаването на нови работни места във „Водстрой 98“ АД с две обособени позиции“:

Обособена позиция 1: Доставка на оборудване и обзавеждане, необходими за създаването на нови работни места във „Водстрой 98“ АД

Обособена позиция 2: Доставка на операционна система и софтуери, необходими за създаването на нови работни места във „Водстрой 98“ АД”
[оставете само обособената позиция, за която се подава оферта]
Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в горепосочената процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора.
1. Предлагаме да изпълним предмета на поръчката съгласно изискванията на бенефициента както следва:
Пълно описание на предмета на поръчката от страна на бенефициента

Количество

Бр.

Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата

Количество

Бр.
Обособена позиция 1: Доставка на оборудване и обзавеждане, необходими за създаването на нови работни места във „Водстрой 98“ АД


1

Работно бюро:

 • Размер: минимум 140 х 50 х 75 см, максимум 155 x 60 x 75

 • Материал: ПДЧ

 • Цвят: Кафяв

 • Отвор за кабели на плота

102

Офис стол:

 • Тип: Офис стол

 • Основа: Метална кръстачка, с колела

 • Материя: Дамаска, еко кожа или еквивалент

 • Облегалка тип: Висока

 • Цвят: Черен

 • Размери на седалка: Ширина ≥50 см, дълбочина ≥50 см

 • Подлакътници, газов амортисьор, възможност за корекция на височината на седалката

 • Гаранция: минимум 1 година

103

Компютър:

 • Процесор: Две физически ядра, 64-битови инструкции, литография 22nm, номинална честота 3.4GHz, 3MB cache, max TDP 54W, или еквивалент

 • Оперативна памет: 8GB (1x8) DDR3 1600MHz с възможност за разширение до 32GB. Свободни слотове за памет – минимум 3 броя

 • Твърд диск: Минимум 500GB SATA III HDD

 • Гнезда за вътрешни дискове: Мин.1 бр. 3,5“, 1 бр. 2,5“

 • Свободни PCI/PCIe слотове: Мин. 3 бр.

 • Оптично устройство: DVD-RW

 • Видео контролер: HD Graphics, Dual display support; DirectX 11

 • Видео конектори: Мин. (1хDVI + 1xVGA)

 • Звуков контролер: Интегриран, с изходи за слушалки и микрофон

 • Мрежов адаптер: Интегриран, Gigabit Ethernet, Wake on LAN, PXE 2.1

 • USB интерфейси: Мин. 8x USB вградени, минимум от които 4x USB 3.0

 • Кутия: Обем не по-голям от 16 литра, Захранване max. 300W, 85% ефективност

 • SmartCard четец, вграден в кутията

 • Гаранционен срок: минимум 2 години

74

Монитор:

 • С логото на производителя на компютъра

 • ≥24" TFT Wide формат

 • Време за опресняване: 5 ms, 16.7 Mio.

 • Colors, яркост: мин. 250 cd/m2; contrast мин.. 20 000 000:1; Интерфейси: 1x D-SUB, 1x DVI, 1xHDMI.

 • Ъгъл на виждане мин. 170°, хоризонтал / 160° вертикал.

 • Вградени колони

 • Сертификати: TCO 5.0, RoHS

 • Гаранционен срок: минимум 2 години

75

Мишка:

106

Клавиатура:

 • USB/PS2

 • надписана с БДС кирилица

 • да присъства логото на производителя на компютъра

77

Лаптоп:

 • Дисплей: 39.6 cm (15.6-inch), TFT, (HD), LED backlight, anti-glare, 1366 x 768 pixel, Контраст 300:1 (min), Осветеност 200 cd/m2

 • Модел 2015 г. или по-нов, литография 14 nm, 64-битови инструкции, двуядрен, 2 GHz, 3 MB cache или еквивалентен

 • Оперативна памет: 4GB DDR3 1600MHz

 • Твърд Диск: 500GB SATA

 • Видео интерфейс: HD Graphics, с поддръжка на DX 11

 • Мрежа 10/100/1000 MBit/s ; WLAN 802.11b\g\n, Bluetooth 4.0

 • Аудио: High-Definition, вграден микрофон, headphone/ headset /speaker out

 • Интерфейси: HDMI,VGA,3xUSB 3.0, 1xUSB 2.0; Caed reader;,1xRJ45

 • USB порт: 1xUSB, налична възможност за зареждане на мобилно устройство през USB порт при изключен компютър

 • Уеб Камера: вградена HD

 • Клавиатура: Гравирана с English (US) и кирилица по БДС

 • Сертификати: CE, RoHS

 • Батерия: Минимум 6-Cell, с време за автономна работа минимум 6 часа

 • Тегло: До 2,5 кг

 • Гаранционен срок: минимум 2 години

3


Обособена позиция 2: Доставка на операционна система и софтуери, необходими за създаването на нови работни места във „Водстрой 98“ АД


1

Лицензиран софтуер, предназначен за чертане, проектиране и работа в областта на строителното инженерство:

 • Изобразяване на линии, в които са включени точки линия изцяло от точки, осова линия.

 • Възможност да се вмъкват векторни PDF-и като линии, полилинии, текст.

 • Възможност за споделяне на чертежите както с колеги така и с клиенти.

 • При споделянето на чертежи да има опция за избор на слоевете, които се показват.

 • Унифициран файлов формат на чертежите.

 • Лиценз за един потребител на годишна база с включена поддръжка от производителя.

102

Лицензиран софтуер за подготовка на сметна документация:

 • Анализ на цените по договор, актове за отчитане на свършената работа.

 • Създаване и проследяване графика на работата на обекта.

 • За всеки обект, възел, и анализ да може да се зададат отделни процент печалба и процент допълнителни разходи по всички видове статии, и по стойностите и по допълнителните разходи.

 • Възможност да се направят разширени справки за няколко обекта наведнъж.

 • Възможности за допълнителна информация в обектите -изображения, документи, свързани файлове, описания и забележки.

 • Възможност за съвместна работа в колектив, т.е. в един и същи момент да има множество потребители на базата данни, или при отдалечена работа - лесен обмен на информацията.

 • Възможност за експорт към Excel, HTML, PDF и текстови файлове.

 • Възможност за четене, запис и редактиране на Файлов формат по стандарта ISO/IEC 26300:2006, Файлов формат по стандарта ISO/IEC 29500, Файлов формат по стандарта ISO 32000-1:2008.

 • Перманентен лиценз за един потребител.

103

Операционна система:

 • Операционна система с възможност за инсталация на офис пакет с поддръжка на следните файлови формати: Файлов формат по стандарта ISO/IEC 26300:2006, Файлов формат по стандарта ISO/IEC 29500, Файлов формат по стандарта ISO 32000-1:2008.

 • Лиценз: Перманентен за един компютър спрямо лицензионната политика на производителя.

10
[оставете само предмета на поръчката за обособената позиция, за която се подава оферта]

2. Ценово предложение:


Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата

Количество

Бр.


Единична цена в лева без ДДС

Общо цена в лева без ДДС
( посочва се пълно описание на артикулите който се предлагат за доставката)


Обща стойност

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в пълно съответствие с гореописаната оферта.
За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

Цифром:__________________ лв. без ДДС Словом:__________________________________
Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда.
При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната/общата (уточнете) цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната (уточнете) цена в съответствие с единичната/общата (уточнете) цена на офертата.
При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.


 1. Срок на изпълнение:.........

 2. Валидност на офертата:...........

 3. Начин на плащане:............

 4. Гаранционно и извънгаранционно обслужване (приложимо само за обособена позиция 1):

 5. Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители. ще ползваме/няма да ползваме

 6. Приложения към офертата

  1. изреждат се всички приложения към оферта


ДАТА: _____________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________(длъжност на представляващия кандидата)

Проект BG05M9OP001-1.003-0383 „Нов старт за професионална реализация във „Водстрой 98” АД", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)
2017 -> Interproject ltd


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница