До членовете на комисия „международно правноДата10.02.2018
Размер59.81 Kb.
ТипДоклад
ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯ

МЕЖДУНАРОДНО ПРАВНОСЪТРУДНИЧЕСТВО”

Доклад за учебно посещение в Мадрид, Испания в рамките на проект „Подобряване на публичното управление на съдебната власт и съдебната администрация”, 8-13 март 2010 г.
Целта на посещението бе българските експерти да придобият изчерпателни и практически ориентирани знания и да се запознаят с опита на Испания в следните области: управление и начин на организация на съдебната власт; използвани механизми за сътрудничество с други институции, статут, етични стандарти и дисциплинарна отговорност на прокурори и следователи, съществуващите мерки за противодействие на корупцията.

В първия ден от визитата делегацията присъства на заседание на Комисията по международни отношения на Генералния съвет на съдебната власт на Испания. Беше представена структурата и функциите на Генералния съвет на съдебната власт, както и на устройството на съдебната власт.


1. Обща информация за структурата и функциите на Генералния съвет на съдебната власт на Кралство Испания
Членовете на ГССВ се избират за период от пет години, считано от дата на първото заседание от конституирането му. След като изтече този срок, ГССВ се подновява изцяло, като се провеждат нови избори за негови членове, въпреки че действащия ГССВ продължава своята работа докато се сформира новия съвет.

В случай на прекъсване на мандата на някой от членовете, на негово място се избира нов, по същия начин по който е избран члена, чиито мандат е прекъснат; мандатът на новия член изтича заедно с мандата на ГССВ, член на който е той.

Членовете на ГССВ, чиито мандат изтича, не могат да избирани за следващ мандат, така че не може да има преизбиране за два последователни мандата.

Мандатът на председателя на Върховния съд и на ГССВ е обвързан с мандата на ГССВ, който го е предложил, включително и в случай на преждевременно изтичане на мандата и избор на нов съвет; но председателя може да бъде преизбран дори и само веднъж за нов мандат.

Генералният съвет на съдебната власт е съставен от председателя на Върховния съд, който го председателства и от двадесет члена (наречени Vocales), предложени от Конгреса на депутатите и от Сената по следния начин:

* Всяка една от Камарите на Парламента в Испания избира с мнозинство от три пети шест члена измежду съдии и магистрати от всички нива, които се назначават от Краля съгласно следната процедура:

Могат да бъдат предлагани активно действащи съдии и магистрати от всички нива, които не са членове на настоящия съвет и не работят в техническите органи към него.

Предложението до Краля се подготвя от Конгреса на депутатите и от Сената, като всяка Камара предлага шест члена, избрани с мнозинство от три пети от нейните членове измежду предварително предложените на камарите от средите на съдиите и магистрати, според предвиденото в следващия параграф

Кандидатите могат да надвишават до три пъти необходимите дванадесет броя и се предлагат от професионалните асоциации на съдии и магистрати или от определен брой съдии и магистрати, който да представлява поне 2% от всички активно работещи съдии и магистрати. Определянето на максималния брой на кандидатите, които са представители на всяка асоциация, както и на максималния брой на тези, които се представят с подписка от страна на съдиите и магистратите става съгласно стриктни критерии за пропорционалност.

* Освен това всяка Камара на Парламента избира с мнозинство от три пети, четири члена измежду адвокати и други юристи, доказани в своята област с повече от 15 години професионален опит, които не са членове на настоящия съвет и не работят в техническите органи към него.
 

Измежду съдии и магистрати

Измежду юристи признати в своята област

Общо

Членове, предложени от Конгреса

6

4

10

Членове, предложени от Сената

6

4

10

ОБЩО ЧЛЕНОВЕ

12

8

20

Председател

Предложен от Пленума на ГССВ измежду членовете от кариерата и от юристите признати в своята област

1

Председателят на Върховния съд е и председател на Генералния съвет на съдебната власт. Той се назначава от Краля по предложение на Генералния съвет на съдебната власт измежду членовете от кариерата и измежду юристите признати в своята област, с повече от петнадесет години опит в кариерата и в упражняване на неговата професия. Може да бъде преизбран и назначен, но само веднъж, за нов мандат. Предложението на Генералния съвет на съдебната власт се приема с мнозинство от три пети от неговите членове на учредителното заседание на съвета.

Заместник-председателят на Генералния съвет на съдебната власт се предлага от Пленума на съвета измежду неговите членове, с мнозинство от три пети и се назначава от Краля. Заместник- председателят замества председателя в случаи на освобождаване на мястото, отсъствие, заболяване на председателя, или по други законови причини.2. Национална Аудиенция на Кралство Испания. Организация и правомощия.
В Испания съществуват следните видове съдилища:
-Мирови Съдилища

-Първоинстанционни съдилища

-Провинционални Аудиенции- за всяка една от автономните общности

-Върховни съдилища – за всяка една от автономните общности

-Национална Аудиенция – с юрисдикция върху територията на цялата страна

-Върховен съд– с юрисдикция върху територията на цялата страна

Членовете на делегацията се срещнаха и с магистратите от Националната аудиенция Хавиер Гомес Бермудес и Хавиер Мартинес Ласаро. Националната аудиенция е специализиран съд за особено тежки престъпления. Има апелативно, наказателно, административно и социално отделение. Юрисдикцията на Националната аудиенция е за територията на цялата страна. В наказателното отделение се разглеждат дела свързани с престъпления срещу държавата, трафик на наркотици, тероризъм, фалшифициране на пари и др. Във всяка една от автономните общности на Испания действа Провинциална аудиенция, която се състои от председател и от двама или повече магистрати. Юрисдикцията на Провинциалната аудиенция е върху съответната автономна общност.

3. Главна прокуратура: организация и правомощия. Среща с Главния прокурор на Кралство Испания г-н Кандидо Конде-Пумпидо Таурон.

Прокуратурата на Кралство Испания е държавен орган, на когото са присъщи всички определени му със закон правомощия, които я правят независима институция. Нейната правна конфигурация обаче, не позволява да се определи като автономен орган, нито от съдебната, нито от изпълнителната власт. Прокуратурата на Испания е автономна институция, част от съдебната власт, която работи чрез собствени структури, т.е. има структурна автономност и в същото време не е зависима от Генералния съвет на съдебната власт, т.е. има и функционална автономност.

Главният прокурор се назначава от Краля по предложение на правителството и със становищата на Генералния съвет на съдебната власт и на Конгреса. Тези становища обаче нямат обвързваща сила и държавния глава назначава онова лице, което е предложено от правителството, т.е. търси се консенсусна фигура. Главният прокурор има 4- годишен мандат, като настоящия главен прокурор на Испания е назначен през 2007 г.

В Испания съществува Прокурорски съвет, който се председателства от Главния прокурор и се състои от Прокурор към Върховния съд, Главния инспектор на Инспектората към Прокуратурата и от девет други прокурори от различни нива.4.Дисциплинарен режим на испанските съдии. Среща с ръководителя на отдел „Дисциплинарен режим” към ГССВ г-н Луис Франсиско Вакас Гарсия-Алос.

В Испания не съществува Етичен кодекс за съдиите, а дисциплинарните наказания и основанията за налагането им са определени с Устройствения закон за съдебната власт. Нарушенията могат да бъдат три вида: много тежки, тежки и леки. Съгласно чл. 420 от този закон, дисциплинарните наказания, които могат да се наложат на съдии и магистрати за допуснати нарушения при изпълнение на служебните им задължения, са следните:

-забележка

-глоба до 6 000 евро в зависимост от нарушението

-преместване в друг съд или трибунал на поне 100 км от този, в който е работил съдията

-отстраняване от длъжност за три години

-уволнение.

В последния ден на визитата делегацията се срещна и с представители на бюджетната комисия на ГССВ и беше информирана за управлението на бюджета на съдебната власт. След това се състоя и посещение в сградата на Върховния съд на Кралство Испания, където г-жа Йоланда Родригес Виладес от Службата за изграждане на имиджа на ГССВ, запозна делегацията с историята на Върховния съд.

22.03.2010г. Членове на делегацията:

Вельо Велев

Галина Захарова

Иван Колев

Богдана Желявска

Магдалена ЛазароваСлавка Каменова

Христина Тодорова
Каталог: register -> project-2009 -> WorkSpace1
WorkSpace1 -> Доклад дебат по въпросите на координацията и сътрудничеството между българските органи на съдебната власт и механизмите за координация между комисиите и звената на всс и други външни институции
WorkSpace1 -> Доклад по изпълнение на дейност 20
WorkSpace1 -> Дейност 8 Работна среща
WorkSpace1 -> Доклад дейност 18 Краткосрочни експерти: Йоланда Родригес Вивалес, Бригите Кьопенхофер, Блас Алберто Гонсалес Наваро
project-2009 -> Доклад заключителна конференция


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница