До Директора на тд на нап варна Офис Шумен госпожа Светла Върбева



Дата23.10.2018
Размер10.87 Kb.
#93194
До

Директора на ТД на НАП Варна

Офис Шумен

госпожа Светла Върбева

ВЪЗРАЖЕНИЕ

от

Валентин Тонев Атанасов



с ЕГН 6411028767

представляващ сдружение „Училищно настоятелство при СОУ „Панайот Волов““

с ЕИК по БУЛСТАТ 127557327

Уважаема госпожо Върбева,
във връзка с актове за установяване на административно нарушение №F297779 и №F297780 от дата19.04.2017 година, отправям настоящото с молба да решите въпроса на основание чл.28 от ЗАНН като определите случая като маловажен. Нашите мотиви са следните:


  1. Сдружение „Училищно настоятелство при СОУ „Панайот Волов““ с ЕИК по БУЛСТАТ 127557327 е организация с нестопанска цел за осъществяване на инициативи, свързани с училищната дейност като по обективни причини не е упражнявало никаква дейност за отчетния период, както и за предходни периоди;

  2. В резултат на този случай не е нанесена никаква щета на Републиканския бюджет;

  3. Този случай е първи за нашето сдружение и поемаме отговорността същият да не бъде повторен като в бъдещата наша дейност ще се водим изцяло от законно установените срокове на ЗАНН.


Приложения:

  1. Копия от актове №F297779 и №F297780 от дата19.04.2017 година

дата:18.04.2017 година



За Сдружение „Училищно настоятелство при СОУ „Панайот Волов““

С уважение:

Валентин Атанасов
Каталог: media -> docs
docs -> Допълваща целева субсидия за народните читалища – 2014 проектен фиш направление „Художествено-творческа дейност и попълване на библиотечния фонд”
docs -> Пътешествие до Мароко (27 септември – 09 октомври 2013)
docs -> „Доставка на компютърна техника за нуждите на бта и гаранционно обслужване по обособени позиции, както следва
docs -> За обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от зоп
docs -> Семинар в Македония с посещение на две предприятия на тема „ Разработване на нов продукт
docs -> Срок на годност на храните
docs -> Семинар за Вътрешни одитори на Системи за управление качеството и безопасността на хранителните продукти в съотвeтствие с: ifs ver. 5 и brc ve


Сподели с приятели:




©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница