До господин павлин параскевов кмет на община суворовоДата05.03.2018
Размер19.14 Kb.
#60718

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН


изх. №СОЗ-360/...................


ДО Господин павлин параскевов

КМЕТ НА ОБЩИНА Суворово

ОТНОСНО: Проект за санитарно-охранителни зони.
Уважаеми господин параскевов,

Във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди /ДВ. бр. 88 /27.10. 2000 г./ Ви

У в е д о м я в а м:
  1. Да поставите на обществено достъпно място, копие от настоящото писмо и приложения към него картен материал на проектните санитарно-охранителни зони.


  2. Проекта за санитарно-охранителните зони около тръбен кладенец “Барите -Чернево”, изграден в поземлен имот с №004086 в землището на с. Чернево, общ. Суворово е на разположение на заинтересованите лица в Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район, през законоустановения едномесечен срок.

  3. Заинтересованите лица могат да възразят или предложат рационални решения, гарантиращи обществените интереси и тези на заявителя в БДУВЧР – Варна, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч. на ул.“Ал. Дякович”33.

  4. Необходимо е в срок от седем дни след изтичане на горепосочения едномесечен срок да ни уведомите за датата на обявяване на проекта, внесените предложения и възражения, или за отсъствие на такива.Приложение: съгласно текста.


С уважение,


инж. венцислав николов

Директор на Басейнова дирекция за Черноморски район
Изготвил:митров, началник сектор “Експертен” Д. Консулова, началник отдел “Планове“

Варна 9000, ул. „Ал. Дякович” №33

тел:+359 52/631 447, факс:+359 52/631 448, www.bsbd.org, e-mail:bdvarna@bsbd.org

Каталог: UserFiles -> File
File -> Седмичен информационен бюлетин
File -> Седмичен информационен бюлетин
File -> Доклад на нпо за напредъка на България в процеса на присъединяване към ес, 2004
File -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
File -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
File -> Отчет 31 март 2008 г. Междинен Баланс
File -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
File -> Конкурс за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница