До господин тодор пройковДата19.07.2018
Размер40.99 Kb.

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ВАРНАтел. 052 / 631447 ул. ”Александър Дякович“ 33

факс 052 / 631448 e-mail:bdvarna @bsbd.org


изх. №СОЗ-279; 280; 281; 282; 283; 284/...................

ДО Господин тодор пройков

КМЕТ НА ОБЩИНА Средец


ОТНОСНО: Проекти за санитарно-охранителни зони.

Уважаеми господин Пройков,

Във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди /ДВ. бр. 88 /27.10. 2000 г./ Ви

Уведомявам:

 1. Да поставите на обществено достъпно място, копие от настоящото писмо и приложения към него картен материал с границите на проектните санитарно-охранителни зони.


 2. Проектите за санитарно-охранителните зони около каптиран извор “Баш Дермен” за водоснабдяване на с. Факия, два шахтови кладенеца за водоснабдяване на с. Драчево, каптиран извор “Амиджа” за водоснабдяване на с. Вълчаново, каптиран извор “Бяла река” за водоснабдяване на с. Голямо Буково, община Средец, са на разположение на заинтересованите лица в Басейнова дирекция за Черноморски район – Варна през законоустановения едномесечен срок.

 3. Заинтересованите лица могат да възразят или предложат рационални решения, гарантиращи обществените интереси и тези на заявителя в Басейнова дирекция за Черноморски район – Варна, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч. на ул.“Ал. Дякович”33.

 4. Необходимо е в срок от седем дни след изтичане на едномесечния срок да представите в Басейнова дирекция за Черноморски район – Варна, датата на обявяване на проекта, внесените предложения и възражения, или за отсъствие на такива.


Приложение: съгласно текста.


ДО Господин исмаил осман

КМЕТ НА ОБЩИНА Руен


ОТНОСНО: Проекти за санитарно-охранителни зони.

Уважаеми господин осман,

Във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди /ДВ. бр. 88 /27.10. 2000 г./ Ви

Уведомявам:

 1. Да поставите на обществено достъпно място, копие от настоящото писмо и приложения към него картен материал с границите на проектните санитарно-охранителни зони.


 2. Проекта за санитарно-охранителните зони около каптиран извор “Коклюк” за водоснабдяване на селата Мрежичко, Припек и Подгорец, община Руен, е на разположение на заинтересованите лица в Басейнова дирекция за Черноморски район – Варна през законоустановения едномесечен срок.

 3. Заинтересованите лица могат да възразят или предложат рационални решения, гарантиращи обществените интереси и тези на заявителя в Басейнова дирекция за Черноморски район – Варна, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч. на ул.“Ал. Дякович”33.

 4. Необходимо е в срок от седем дни след изтичане на едномесечния срок да представите в Басейнова дирекция за Черноморски район – Варна, датата на обявяване на проекта, внесените предложения и възражения, или за отсъствие на такива.


Приложение: съгласно текста.


ДО Господин стефан стефанов

КМЕТ НА ОБЩИНА камено


ОТНОСНО: Проекти за санитарно-охранителни зони.

Уважаеми господин стефанов,

Във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди /ДВ. бр. 88 /27.10. 2000 г./ Ви

Уведомявам:

 1. Да поставите на обществено достъпно място, копие от настоящото писмо и приложения към него карти с границите на проектните санитарно-охранителни зони и скица на поземления имот.


 2. Проекта за санитарно-охранителните зони около каптирани извори 1 и 2 ПС “Вратица”, каптиран извор “Кьов дере” и два тръбни кладенеца за водоснабдяване на селата Вратица и Винарско, община Камено, е на разположение на заинтересованите лица в Басейнова дирекция за Черноморски район – Варна през законоустановения едномесечен срок.

 3. Заинтересованите лица могат да възразят или предложат рационални решения, гарантиращи обществените интереси и тези на заявителя в Басейнова дирекция за Черноморски район – Варна, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч. на ул.“Ал. Дякович”33.

 4. Необходимо е в срок от седем дни след изтичане на едномесечния срок да представите в Басейнова дирекция за Черноморски район – Варна, датата на обявяване на проекта, внесените предложения и възражения, или за отсъствие на такива.


Приложение: съгласно текста.С уважение,


инж. венцислав николов

Директор на Басейнова дирекция за Черноморски район

Каталог: UserFiles -> File
File -> Седмичен информационен бюлетин
File -> Седмичен информационен бюлетин
File -> Доклад на нпо за напредъка на България в процеса на присъединяване към ес, 2004
File -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
File -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
File -> Отчет 31 март 2008 г. Междинен Баланс
File -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
File -> Конкурс за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница