До изпълнителния директор на дф “земеделие” техническо предложениестраница2/6
Дата07.08.2018
Размер323 Kb.
1   2   3   4   5   6

При доставките изпълнителят трябва да използва европалети тип „Heavy” с габаритни размери 800/1200/146 мм и товароподемност 1500 кг. Европалетите да са в съответствие с Международния стандарт за фитосанитарни мерки 15/ISPM15/. Максималния товар на една палетна единица с брашно да бъде до 800 кг.

В основата на палетите да има най-малко два пласта хартия от типа велпапе.

Използваното полиетиленово фолио за опаковането на палетите трябва да е не по-малко от 4 слоя, с цел да не се разпиляват стековете.

Дата ..................... Подпис и печат ......................
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Доставка на хранителни продукти за разпределение на лица в неравностойно положение по обособени позиции – план 2011”.
по втора обособена позиция:

Доставка на ориз - І-во качество (или еквивалентно) до складовете на Български червен кръст срещу предоставяне на 19 966,323 тона интервенционен ечемик от Словакия”;

Уважаеми Дами и Господа,
До подписване на договор, това предложение ще има силата на обвързващо споразумение за нас.

Ние: ..........................................................................................................................................................

от ....................................................................................................................................................................

(изписва се името на Участника)

....................................................................................................................................................................

(данни за съдебна/ търговска регистрация) (ЕИК по БУЛСТАТ)

....................................................................................................................................................................

(седалище и адрес на управление)

....................................................................................................................................................................

(име на представляващия, длъжност)


предлагаме да доставим, съгласно дадените изисквания по втора обособена позиция от документацията за участие ориз – І-во качество (или еквивалентно), чрез:
1. Трансфер до България на изтегления от интервенционните запаси на Словакия ечемик и замяната му срещу ориз, който е наличен или ще бъде закупен от пазара на Общността и доставката му (включително и разтоварване) до 26 областни склада на БЧК в цялата страна.

или


2. Замяна на изтегления от интервенционните запаси на Словакия ечемик срещу ориз, който е наличен или ще бъде закупен от пазара на Общността и доставката му (включително и разтоварване) до 26 областни склада на БЧК в цялата страна.

(излишното се зачертава)
със следните характеристики:


ПОКАЗАТЕЛИ

О р и з

Предложение

І-во качество (или еквивалентно)
1.Външен вид

Да не е брашнясал и да не съдържа живи или мъртви складови вредители
2.Цвят

Бял до кремав
3.Вкус и мирис

Без мирис на мухъл, запарено или друг несвойствен за ориза мирис и вкус
4.Влага, в %, не повече от

15
5.Примеси:5.1.Зърнени, %, не повече от

14
В това число:

-начупен ориз/кърма/, %, не повече от10
-пожълтели или с повредена повърхност зърна, %, не повече от

0.5
-зелени и неолющени зърна, %, не повече от

1.5

-червени зърна, %, не повече от

2
5.2.Чужди, %, не повече от

0.2
в т.ч. минерални, %, не повече от

0.05
6.Видимо плесенясване

Да не се установява
7.Складови вредители

Не се допускат

Срок на годност

Най-малко 9 (девет) месеца от датата на доставка в складовете на БЧК.
Опаковка с маса - нето 1 кг. +0,8% в стекове по 14 пакета.

Полипропилен (РР, идентификационен код 5 по Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки). Опаковки: чисти, здрави, безопасни, добре затворени и подходящи за транспортиране и многократно преместване. Маркиране на български език със следните надписи: вид на продукта и качество, наименование на производителят, дата на опаковане, срок на годност, маса-нето, и др. по преценка на участника.

Маркиране на всяка опаковка с надписи „Помощ от ЕС” и „Продуктът не е предназначен за продажба”, и изображение на знамето на Европейския съюз, в съответствие с указанията дадени в Приложение № 9 на документацията.

Продуктите следва да отговарят на нормите и изискванията на Наредба № 31 за максимално допустимите количества замърсители в храните и Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията от 19 декември 2006 година за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните.

Опаковките следва да отговарят на изискванията на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница