До изпълнителния директор на дф “земеделие” техническо предложениестраница3/6
Дата07.08.2018
Размер323 Kb.
1   2   3   4   5   6

При доставките изпълнителят трябва да използва европалети тип „Heavy” с габаритни размери 800/1200/146 мм и товароподемност 1500 кг. Европалетите да са в съответствие с Международния стандарт за фитосанитарни мерки 15/ISPM15/. Максималният товар на една палетна единица с ориз да бъде до 800 кг.

В основата на палетите да има най-малко два пласта хартия от типа велпапе.

Използваното полиетиленово фолио за опаковането на палетите трябва да е не по-малко от 4 слоя, с цел да не се разпиляват стековете.

Дата ..................... Подпис и печат ..........................ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Доставка на хранителни продукти за разпределение на лица в неравностойно положение по обособени позиции – план 2011”.
по трета обособена позиция:

Доставка на спагети до складовете на Български червен кръст срещу предоставяне на 9 302,378 тона интервенционен ечемик от Словакия”;Уважаеми Дами и Господа,
До подписване на договор, това предложение ще има силата на обвързващо споразумение за нас.

Ние: ..........................................................................................................................................................

от ....................................................................................................................................................................

(изписва се името на Участника)

....................................................................................................................................................................

(данни за съдебна/ търговска регистрация) (ЕИК по БУЛСТАТ)

....................................................................................................................................................................

(седалище и адрес на управление)

....................................................................................................................................................................

(име на представляващия, длъжност)

предлагаме да доставим, съгласно дадените изисквания по трета обособена позиция от документацията за участие спагети, чрез:
1. Трансфер до България на изтегления от интервенционните запаси на Словакия ечемик и замяната му срещу спагети, които са налични или ще бъдат закупени от пазара на Общността и доставени (включително и разтоварване) до 26 областни склада на БЧК в цялата страна.

или


2. Замяна на изтегления от интервенционните запаси на Словакия ечемик срещу спагети, които са налични или ще бъдат закупени от пазара на Общността и доставени (включително и разтоварване) до 26 областни склада на БЧК в цялата страна.
(излишното се зачертава)
със следните характеристики:


ПОКАЗАТЕЛИ

Спагети

Предложение

1.Външен вид и форма

Спагети
2. Размери, мм

- дължина

- широчина на лентата

- диаметър на нишката


От 250 до 600

-

До 3,5

3. Цвят

Жълтеникав до кехлибареножълт, за изделия от смес на брашна от мека и твърда пшеница – до тъмножълт, еднакъв без признаци на недобро омесване. При изделия с обогатител – специфичен за обогатителя.
4. Мирис

Свойствен, без странични неприсъщи миризми. При обогатител – специфичен за обогатителя.
5. Вкус

Свойствен за макаронените изделия, без горчивина, застоялост и друг страничен привкус. При обогатител – специфичен за обогатителя.
6. Лом

Стъкловиден
7. Хрускане

При дъвчене на сварени макаронени изделия да не се усеща хрускане
8.Състояние след сваряване

Еластични, не се слепват помежду си, не се слепват по дължина и не се разкъсват в краищата или по дължина
9. Увеличение на обема ( броя пъти), не по-малко от

2.5
10. Киселинност, градуси по Нойман, не повече от
С зеленчукови добавки

С плодови добавки

С извара


3,0

-

--

11. Влага, % , не повече от

12.5
12. Съдържание на общ протеин (Nx6,25),

% на с.в., не по малко от:


а) за макаронени изделия с яйца:

- на база млевни продукти от мека пшеница

- на база млевни продукти от твърда пшеница

- на база смес от млевни продукти от твърда и мека пшеница до 50 %


б) за макаронени изделия без яйца:
- от млевни продукти от мека пшеница

- от млевни продукти от твърда пшеница

- от смес от млевни продукти на мека и твърда пшеница до 50 %10.5

12.0
12.5


-
11.5
12.0
13. Загуба на сухо вещество във варивната вода, %, не повече от
- за макаронени изделия на база млевни продукти от мека пшеница

- за макаронени изделия на база млевни продукти от твърда пшеница

- за макаронени изделия на база смес от млевни продукти от твърда и мека пшеница до 50 %


12.0

12.0
8.0


8.0
14. Сурови влакнини, %, не по-малко от

-
15. Съдържание на напукани макаронени изделия, %, по маса, не повече от
Малки опаковки до 1 кг

2.0
16. Съдържание на отломки, % по маса, не повече от

2.0
17. Неотговарящи по форма и размери в отделна опаковка, %, не повече от

10
Срок на годност

Не по малко от 9 месеца към датата на доставка

Опаковка с маса – нето 0.500 кг, в кашони, като един кашон съдържа 24 пакета.

Допуска се отклонение от масата нето до + 2 %.
Полипропилен (РР, идентификационен код 5 по Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки). Опаковки: чисти, здрави, безопасни, добре затворени и подходящи за транспортиране и многократно преместване. Маркиране на български език със следните надписи: наименование на продукта, наименование на производителят, дата на производство/опаковане, срок на годност, маса-нето, и др. по преценка на участника.

Маркиране на всяка опаковка с надписи „Помощ от ЕС” и „Продуктът не е предназначен за продажба”, и изображение на знамето на Европейския съюз, в съответствие с указанията дадени в Приложение № 9 на документацията.

Продуктите следва да отговарят на нормите и изискванията на Наредба № 31 за максимално допустимите количества замърсители в храните и Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията от 19 декември 2006 година за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните.

Опаковките следва да отговарят на изискванията на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница