До Изпълнителния директор на нфц, г-н Павел Васев Копие: До членовете на Националния съвет за киноДата02.02.2018
Размер19.91 Kb.
#53296
    Навигация на страницата:
  • III .
До Изпълнителния директор на НФЦ, г-н Павел Васев

Копие: До членовете на Националния съвет за кино

С т а н о в и щ е

на Националната художествена комисия за игрално кино, 2015 г.

В навечерието на сесията, състояла се на 25 май, 2015 г., Изпълнителният директор на Националния филмов център, г-н Павел Васев, се обърна към нас с писмо, в което се казва, че е необходимо в протокола от заседанието си комисията „ ясно и недвусмислено да определи кои проекти следва да получат държавна помощ”.

Eдинодушно се обединихме около мнението, че това изискване е неизпълнимо, че противоречи на Закона за филмовата индустрия и на Устройствения Правилник за работата на Националния филмов център.

Ето законовите основания, които бяха спазени при работата на комисията:

I.Да оцени всички постъпили проекти по критериите,посочени в Чл.27, ал.1,т1,2 и 5 от ЗФИ , както и - Чл. 30, ал.3 от ЗФИ

II.Да класира проектите, получили над 50% от общия брой точки - Чл. 30, ал.3 от ЗФИ и Чл.16, ал.7 от Правилника :

УП на НФЦ - Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., бр. 103 от 2008 г.) (7) Националната художествена комисия класира филмовите проекти, събрали повече от 50 на сто от общия брой точки по оценъчните карти по приложение № 3, като оценките от оценъчните карти се сумират, без да се включват най-високата и най-ниската от тях. Сборът се дели на 7 и получената средна оценка по всеки критерий се отбелязва в обобщената оценъчна карта за проекта съгласно приложение №4. ..


III. Да предложи за финансиране всички проекти, получили над 70% от максималния брой точки – ЧЛ.16,ал.8 от Правилника

УП на НФЦ - Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., бр. 103 от 2008 г.) (8) Националната художествена комисия определя с мотивирано решение проектите, получили над 70 на сто от максималния брой точки от обобщената оценъчна карта, и ги предлага на изпълнителния директор на агенцията за издаване на заповед по чл. 30, ал. 4 от Закона за филмовата индустрия. ..


Съгласно Закона и Правилника, Изпълнителният директор на ИА НФЦ трябва:

І .Да определи общ размер на финансовите средства, с които ще бъдат подпомогнати кандидатстващите проекти - ЗФИ - Чл. 30.ал.2, т.2

ІІ. Да определи спечелилите конкурса проекти в съответствие с общия размер на финансовите средства - ЗФИ - Чл. 30.ал.4Чл. 30 (4) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) Изпълнителният директор на агенцията издава заповед, с която определя спечелилите конкурса проекти в съответствие с общия размер на финансовите средства по ал. 2, т. 2 в срок три дни от приемането на решението по ал. 3.

Становището е в отговор на отправеното от г-н Васев към нас обвинение за не- изпълнено задължение.16. 06. 2015 г.

Подписали: Председател – проф. Вера Найденова. Членове: проф. Здравко Маринов, д-р Мартин Димитров, доц. Правда Кирова, Любомир Младенов, Асен Георгиев, Павел Павлов Петър Вълчанов, Милко Лазаров


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница