До клъстера Дуално професионално обучение към гбиткДата20.01.2017
Размер32.8 Kb.
#13138

An das Cluster Duale Berufsausbildung der AHK Bulgarien

До клъстера Дуално професионално обучение към ГБИТК


Angebotsannahme des Leistungspakets „Cluster Duale Berufsausbildung“

Заявяване на пакета услуги
„Клъстер Дуално професионално обучение“

Vorname, NameИме, фамилия на заявителя      
Position im Unternehmen

Длъжност      
Firmenname auf Deutsch

Фирмено име на немски език      
Firmenname auf Bulgarisch

Фирмено име български език      
Rechtsform

Правна форма      
Branche

Бранш      
PLZ Ort

Пощ. Код       Населено място      
Straße Tel.

Улица       Тел.      
E-Mail       Internet      

Angaben für die Rechnung*Данни за фактура*
Anschrift

Адрес      
E-Mail für Rechnungen

Е-mail за получаване на е-фактури:      

Ident. Nr. Verantw. PersonИдент. №       МОЛ      

Ist Ihr Unternehmen ein Mitgliedsunternehmen der AHK Bulgarien?Фирмата Ви член ли е на ГБИТК?

 Ja / Да  Nein / Не


Welche Themen/Maßnahmen interessieren Sie besonders im Bereich dualer Berufsausbildung/Weiterbildung?

Кои теми/дейности в сферата дуално професионално обучение/допълнителна квалификация са от особено значение за Вас?

     

     
Haben Sie bereits Erfahrung mit dualer Berufsausbildung/Weiterbildung in Ihrem Unternehmen? Falls ja, welche?

Имате ли вече опит с дуално професионално обучение/допълнителна квалификация във фирма Ви? Ако е така, какъв?

 Ja. Folgende: / Да. Следния:           

 Nein / Не


Sind Sie an einer individuellen Erstberatung interessiert?

Желаете ли индивидуална първоначална консултация?

 Ja, bitte nehmen Sie über oben genannte Telefonnummer/E-Mail-Adresse Kontakt zu mir auf / Да, моля, свържете с мен на посочения по-горе телефонен номер/имейл адрес

 Nein / Не


Hiermit nehme ich das Leistungspaket „Cluster Duale Berufsausbildung“ an. Der Jahresbetrag beträgt 750 EUR zzgl. MwSt. Die Leistungen gelten für ein Kalenderjahr ab dem Tag, an dem der Betrag auf dem Bankkonto des Clusters Duale Berufsausbildung eingegangen ist. Sollte nicht mindestens sechs Wochen vor Jahresfrist eine schriftliche Kündigung beim Cluster Duale Berufsausbildung eingegangen sein, verlängert sich das Leistungspaket automatisch um ein weiteres Kalenderjahr. Das Unternehmen wird hierüber schriftlich informiert zusammen mit einer Rechnung über den für das neue Jahr zu entrichtenden Betrag. Mitglieder der AHK Bulgarien erhalten einen Rabatt von 20 % auf den Betrag und zahlen
dementsprechend 600 EUR p.a. zzgl. MwSt.

С настоящото заявявам пакета услуги „Клъстер Дуално професионално обучение“. Годишната сума възлиза на 750 евро без ДДС. Услугите се предоставят за една календарна година от деня на постъпването на сумата по сметката на клъстера Дуално професионално обучение. Ако до шест седмици преди изтичане на едногодишния срок не се подаде писмена молба за прекратяване до клъстера Дуално професионално обучение, пакетът услуги се удължава автоматично с още една календарна година. Фирмата ще бъде уведомена писмено за това и ще получи фактура за дължимата сума за новата година. Членове на ГБИТК получават 20 % отстъпка от сумата и плащат съответно 600 евро на година без ДДС.

_____________________________ _________________________________

Ort, Datum Firmenstempel, Unterschrift

Място, дата Печат, подпис

*Die Daten werden von der AHK Bulgarien vertraulich behandelt und nur für interne Zwecke verwendet.

Данните ще се третират поверително от ГБИТК и ще се използват само за вътрешни цели.

Deutsch-Bulgarische Industrie- und Handelskammer (AHK)

F. J. Curie Str. 25 A

BG-1113 Sofia

Tel.: (00359 2) 8163010 / Fax: (00359 2) 8163019

E-Mail: info@ahk.bg / Internet: http://bulgarien.ahk.de

Beschluss Nr. 1/12.03.2004 des Sofioter Stadtgerichts, Firmenakte Nr. 824/2004

Германо- Българска индустриално-търговска камара

ул. Фредерик Жолио Кюри 25 А

1113 София

Teл.: (00359 2) 8163010 / Факс: (00359 2) 8163019

E-Mail: info@ahk.bg / интернет: http://bulgarien.ahk.deРешение № 1/12.03.2004 г. на Софийски градски съд, фирмено дело № 824/2004 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница