До Марс и отвъд Продължителност на проектаДата27.04.2017
Размер135.44 Kb.
#20005


ПРОЕКТ 3

До Марс и отвъд

Продължителност на проекта


9-10 часа (урока)
Приложими стандарти

Виж Приложение А - 3 за подробни обяснения на стандартите.

КОО: Български език и литература

КОО: Чужди езици

КОО: Математика, информатика и информационни технологии

КОО: Обществени науки, гражданско образование и религия

КОО: Природни науки и екология

КОО: Изкуства

КОО: Бит и технологии


Бъдещето на космическите пътувания и колонизацията може да изглежда като научна фантастика, но в момента учените разработват нови технологии, които ще направят пътуването до Марс реалност. Проектът ще позволи на учениците да изследват и проучват настоящите идеи и технологии и да ги прилагат в бъдеще.
Учениците също така разглеждат и човешкия елемент на космическата колонизация и проучване чрез определяне на необходимите длъжности при изграждане на колония на друга планета, и подходящите хора за тях. Те разглеждат инфраструктурата на космическата колония, но трябва също да мислят и за социалната структура – закони, правила, правителство – необходима за успеха на колонията.
Цели на проекта

При този проект учениците ще:

 1. Проучат настоящите и бъдещи космически технологии

 2. Определят и коментират каква е разликата между заселване в космоса и колония

 3. Определят какви длъжности са необходими за съществуването на космическа колония

 4. Оценяват фактите, за да вземат компетентно решение за изграждането и успеха на колонията на Марс

 5. Споделят и представят чрез презентация, изработена на PowerPoint резултатите от проучванията си за това, че възможностите за заселване на космоса са реалистични

 6. Убедят аудиторията, че създаването на колония на Марс е възможно


Предизвикателство за учениците
Може да представите това задание като предизвикателство директно пред учениците или да им го прочетете. Копие от него се съдържа в приложения CD-ROM.
Вие сте част от екип на NASA, планиращ първата човешка колония на Марс. Сътрудничеството изисква големи усилия и много работа. За да изпълните заданието ще бъдете разделени в групи по петима, и вашият екип ще търси извърши проучване за да отговори на следните въпроси:
1. Какъв е най-практичният тип колония – такава на самата планета или на орбита около Марс?

2. Какво е необходимо за изграждането и успеха на колонията? Вие трябва да решите каква екипировка ще бъде необходима на заселниците. Освен това вие трябва да решите и какви ресурси ще са необходими на заселниците – храна, вода и др.

3. Каква работа е необходимо да се извърши за да просъществува колонията?
Съставете списък на персонала и длъжностите на марсианската колония.

Вие и вашият екип трябва да създадете PowerPoint презентация, която да съдържа вашите предписания и препоръки, и да я представите пред службите на NASA. Презентацията трябва да убеди службите, че вие и вашият екип сте способни успешно да създадете колония на Марс. Използвайте характеристиките на PowerPoint, включително звукови ефекти и връзки, за да представите доклада си по-ясно и ефективно.


Детайли на проекта

При този проект групите се състоят от пет ученика, като всеки от тях ще приема ролята на човек, който проектира колонията на Марс. Всеки екип ще се състои от двама учени, които ще проучват технологичните и транспортни въпроси, Специалист по ресурсите, който ще отговаря за поддържането на живота на Марс, Ръководител на персонала, който ще определя необходимите длъжности и подходящите хора, които да ги заемат, и правителствен специалист, който ще се грижи за установяването правила и закони, осигуряващи ефикасното функциониране на колонията.


Учениците ще използват Интернет за да проучат идеите за пътуване до Марс, разработвани към момента. Всеки екип от изследователи ще изработи PowerPoint презентация, която ще убеди службите на NASA, че планът гарантира успешна мисия на Марс.
Умения, които учениците трябва да притежават
Интернет

 • Умения са сърфиране

 • Работа с графики – функциите Copy и Paste

Microsoft PowerPoint

 • Отваряне на презентация

 • Запазване на презентация

 • Създаване на презентация

 • Отпечатване на слайдове

 • Въвеждане на текст и графики

По избор: изграждане на връзки и звукови ефекти

Други умения

 • извличане на информация от речници и енциклопедии

 • ползване на каталог

 • съставяне на библиографска справка

 • водене и организиране на записки

 • съставяне на конспект

 • формулиране на показатели за сравнение

 • създаване на писмен текст

 • задаване на въпроси и даване на отговори по поставена тема

 • използване на специфични научни терминиредактиране на текст

 • участие в дискусия с придържане към тема

 • проявяване на толерантност при оспорване на мнение

 • планиране и структуриране на текст съобразно темата

 • изпълнение на социални роли в конкретни образователни ситуации


Технологични изисквания за класната стая

Материали за инструкторите

 • Копия от предизвикателствата за всеки ученик – фигурират и в приложения CD-ROM (Проект 3 Предизвикателства)

 • Копия от Работните листи за ученикът-проектант на колония (по избор)– също в приложения CD-ROM (Проект 3 Роли)

 • Рубрика на PowerPoint (по избор) - в приложения CD-ROM (Проект 3 Рубрика)


Препоръчителни Web сайтове

Това са подходящи сайтове, които съдържат информация за Марс и космическите колонии. Осигурете на групите списък на тези Web сайтове или ги отбележее чрез опцията Favorites на Internet Explorer


Web сайтове на български език

http://www.inauka.ru/mars/article47341.html

Този сайт предлага подробна информация за концепциите относно предстоящите мисии към Марс, за колонизирането на планетата от Америка и Русия.http://astro.314c.com/

Този сайт e aстрономическа търсачка и осигурява актуална информация за различни космически обектиhttp://redmystery.hit.bg/

Този сайт съдържа примерен урок, тест, литература за Марс, подготвени от ученициhttp://mars.starrydreams.com/

Този сайт предлага подробна и актуална информация за Марс


Web сайтове на руски език

http://x-mars.narod.ru

Този сайт предлага достъпна информация за НАСА, включително за сензационното й съобщение за колонизирането на Луната и на Марс.http://2004.novayagazeta.ru/nomer/2004/06n/n06n-s26.shtml

Този сайт предлага мнението на Виктор Баранов относно възможностите на руската космическа система да осигурява продължителни полети и оценка за нейната оптималност.


Web сайтове на английски език

http://www.ibiblio.org/astrobiology/index.php?page=habitat04

Този сайт предлага достъпна информация за начините, по които може да бъде поддържан живота в космоса. Съдържа връзки към няколко подобни сайта, които обръщат внимание на космичните станции и изследвания.


http://www.redcolony.com/intro/index.html

Този сайт изцяло е посветен на Червената Планета. Учениците могат тук да намерят информация за Марс и за планираните мисии там. На сайта има и снимки на планетата, които учениците могат да използват при изработване на презентацията си.


http://www.nasa.gov/home/index.html

Сайтът на NASA съдържа информация за мисиите на Марс и за последните технологии.


http://www.space.com

Това е един много добър сайт, на който може да видите видео клипове и информация за Марс.


http://quest.arc.nasa.gov

Сайтът предоставя информация за хората, които стоят зад космическите програми. Тук учениците могат да намерят информация за различните необходими длъжности за една космическа колония.


http://www.ssl.umd.edu/space

Сайтът предлага връзка с много други, тематично ориентирани към космоса – включително и такива, които съдържат информация за различни технологии и поддържането на живота в космоса.


http://www.nas.nasa.gov/Services/Education/SpaceSettlement

Тук става дума за работата и живота в космоса. Сайтът предлага данни за разходите, технологиите и екосистемите. Освен това в него може да намерите връзки с други сайтове,отнасящи се до космическите колонии.


http://www.space.com/scienceastronomy/solarsystem/mars_futurist_000622.html

В тази статия се обсъжда възможността да се открие вода на Марс и как това откритие ще се окаже полезно за бъдещите колонии.


Допълнителни материали и източници
За учениците

 1. Енциклопедии, може и online, подобни на Microsoft Encarta

 2. Българска електронна енциклопедия, изд. Труд, 2002, електронен адрес за заявки:

http://www.encyclopedia.bg/index.html

 1. Космосът, образователна енциклопедия С., 2004


За учителите
Съществуват много добри книги за Марс и изследването на планетата. Следният списък ще ви предостави богата материална основа, която може да споделите с учениците:

 1. Катастрофа на Марсе принесла жизнь на Землю.Паоло Мастролилли, La Stampa

 2. Исследование мировых пространств реактивными приборами.Эдуард Циолковский, 1926

 3. Мистериите, предизвикателствата и очакванията от следващото ни приключение в космоса от Джон Нобъл Уилфорд, Кнопф, 1990.

 4. Планетата Марс: История на наблюденията и откритията от Уилям Шиихан, Издателство на Университета на Аризона, 1996.

 5. Стратегии за Марс: Ръководство за провеждане на проучвания (Редактори Каръл Стокър и Карл Емарт) Кригер Пъблишинг, 1996.

 6. Случаят Марс: План за заселване на Червената планета и защо трябва да го направим от Робърт Зубрин, Фрий Прес, 1997.Етапи на работа

Подготовка на програма със задачите за изпълнение с участие на учители по: инфоматика и ИТ, физика, биология. Ръководител е учителят по география.

1. Представете идеята за космическа колонизация като накарате учениците да се запознаят със статията за космоса и възможността за заселване в космоса в близко бъдеще от сайта http://www.permanent.com/s-future.htm

2. Обсъдете следните въпроси, свързани със статията от сайта:

а) Защо авторът вярва, че възможността за заселване на космоса е реалистична?

б) Какви са неговите доводи?

3. Разделете класа на групи от петима и дайте на учениците да прочетат две статии от следните сайтове:

http://www.space.com/scienceastronomy/purdue_center_020815.html

http://www.nas.nasa.gov/Services/Education/SpaceSettlement/Basics/wwwwh.html
4. Нека всеки екип определи роли на своите членове. Децата могат да използват Ролевия работен лист за ученик-проектант на колония, като си изберат следните роли:
Двама учени, които ще изследват видовете екипировка, жизненоважна за заселниците на Марс, средствата за настаняване, транспортните средства, начините на придвижване, екипировката за научни експерименти. Какво оборудване ще е необходимо на заселниците за да изградят колонията и да живеят в нея? Къде ще живеят те? Какви кораби, космически съдове и други транспортни средства ще са необходими?
Ръководител на персонала, който ще определя необходимите за колонията длъжности и хората, които ще са най-подходящи да ги заемат. Кои са хората, необходими за колонията? От какъв вид подкрепа ще имат нужда те? Какви качества трябва да притежават хората, които ще изпълняват тази мисия?
Специалист по ресурсите, който ще проучва как да бъде поддържан животът в космоса и на Марс. Как ще бъде захранвана колонията на Марс? Ще се правят ли опити за отглеждане на растения?
Правителствен специалист, който ще помогне за установяване на някаква организация и система, която ще се занимава с проблемите на колонията. Колонията ще има нужда от някаква форма на правителство, закони и регулатори, които да поддържат реда. Кой ще отговаря за това? Какви правила ще бъдат необходими? Какви ще бъдат последствията ако хората нарушат установените правила? Ще има ли полиция?
5. Накарайте учениците да отговорят на следните въпроси по групи:

а) Каква е разликата между заселване в космоса и колония?

б) Опишете заселването и колонията.

в) Кое изглежда по- осъществимо и вероятно? Защо?

6. Нека всяка група сподели своите идеи с целия клас. Разисквайте отговорите с класа. Уверете се, че учениците разбират разликата между колония и заселване.

7. Осигурете за всеки ученик копие от предизвикателствата – може да ги намерите и в приложения CD-ROM.

8. Осигурете достатъчно време на всеки екип да довърши проучването си.

9. Изискайте от всеки екип да представи презентация, описана в Предизвикателствата. 1. Нека презентацията на всеки екип бъде представена пред целия клас.


Оценяване
В процеса на проучване и подготовка на презентацията нека всеки екип поддържа дневник за работата си. Напечатаните записки в дневника трябва да се правят като домашно и да съдържат доказателства за изучения материал и за сътрудничеството между членовете на екипа. Може всекидневно да предоставяте на учениците подсказки като “Днес аз научих...”, “Моят екип...” и “Животът на Марс...”. Оценете дневниците за тяхната изчерпателност и направете писмен коментар.
Използвайте Рубриката на PowerPoint, съдържаща се в приложения CD-ROM, за да оцените презентациите на всяка група.
Допълнителни дейности

Накарайте учениците да нарисуват графики и диаграми на техните колонии. Освен това те могат да илюстрират всичките аспекти на живота в колонията на Марс.


Стратегии за подкрепа
Внимателно структурирайте групите. Учениците с по-креативно мислене може да са по-подходящи за ролите на ръководител на персонала и Правителствен специалист, докато тези с по-конкретно мислене – да са по-подходящи за останалите роли. Може да предпочетете вие за определите ролите, отколкото да оставите на учениците да избират. Планирайте да работите по-близко с екипите, за да може да ги наблюдавате в процеса на напредване на проекта.
Учениците може да имат нужда от помощ при формулиране на идеите си и използване на въображението си. Може да се окаже от полза да се проведат няколко дискусии с целия клас, по време на проекта. Екипите могат да споделят идеите и усилията си. Когато учениците правят групови проучвания е добре да им предоставите на хартия работна таблица на която да визуализират откритията си – това може да мотивира тези от тях, които имат нужда от визуален стимул.
Други стратегии включват употребата на готови работни таблици за водене на бележки (има подобни в Microsoft Word), електронни или хартиени графични органайзери. Подходящи са графичните такива от предишните проекти. Също така може да изискате от учениците да си водят дневник. Редовно преглеждайте тези дневници, за да имате представа какви усилия влагат в работата си учениците.

Допълнителни насоки
Основната част от проекта се осъществява по учебния предмет “География и икономика” – 9. клас в теми “Миграции на населението” и “Съвременни урбанизационни процеси” от Ядро №2 “География на населението и селищата” проектът може да се реализира поне в два варианта в зависимост от собствения учебен план на училището - СОУ, гимназия, профилирана гимназия, професионална гимназия и/или техикум
I. Самостоятелно в 9-10 часа (урока) с проектно базирано обучение, когато география се изучава от 3-до 5-часа седмично в задължителната подготовка (ЗП) и в профилираната подготовка (ПП).
II. Фрагментарно в 9-10 часа (урока) - съпътстващо в макроструктурата на уроците по география, когато география се изучава с 1,5 часа седмично в ЗП.

В зависимост от времето, с което разполагате темата може да се разшири с изследване на възможностите за създаване на колония на спътника на Земята.


ПРОЕКТ 3

До Марс и отвъд

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА УЧЕНИЦИТЕ

Може да представите това задание като предизвикателство директно пред учениците или да им го прочетете. Копие от него се съдържа в приложения CD-ROM.


Вие сте част от екип на NASA, планиращ първата човешка колония на Марс. Сътрудничеството изисква големи усилия и много работа. За да изпълните заданието ще бъдете разделени в групи по петима, и вашият екип ще търси извърши проучване за да отговори на следните въпроси:
1. Какъв е най-практичният тип колония – такава на самата планета или на орбита около Марс?

2. Какво е необходимо за изграждането и успеха на колонията? Вие трябва да решите каква екипировка ще бъде необходима на заселниците. Освен това вие трябва да решите и какви ресурси ще са необходими на заселниците – храна, вода и др.

3. Каква работа е необходимо да се извърши за да просъществува колонията?
Съставете списък на персонала и длъжностите на марсианската колония.

Вие и вашият екип трябва да създадете PowerPoint презентация, която да съдържа вашите предписания и препоръки, и да я представите пред службите на NASA. Презентацията трябва да убеди службите, че вие и вашият екип сте способни успешно да създадете колония на Марс. Използвайте характеристиките на PowerPoint, включително звукови ефекти и връзки, за да представите доклада си по-ясно и ефективно


ПРОЕКТ 3

До Марс и отвъд
Ученикът – проектант на колония

Ролеви работен лист

Използвайте информацията от таблицата по-долу за да определите роля на всеки ученик.
Член на екипа

Роля

Задача


Учени (2)


Ще изследват видовете екипировка, жизненоважна за заселниците на Марс, транспортните средства, от които ще се нуждае колонията, както и начините на придвижване.


Директор/

Ръководител

на персоналаЩе определя необходимите за колонията длъжности и хората, които ще са най-подходящи да ги заемат.


Специалист

по ресурсите

Ще проучва как да бъде поддържан животът в космоса и на Марс.

Правителствен

специалист

Ще помогне при установяването на някаква организация и система, която ще се занимава с проблемите на колонията.

ПРОЕКТ 3

До Марс и отвъд

Рубрика power point

1. За презентацията са извършени необходимите проучвания.

1 2 3 4 5
2. Съдържанието на презентацията е подходящо и точно.

1 2 3 4 5


3. Презентацията отговаря на необходимите изисквания.

1 2 3 4 5


4. При презентацията e използвана подходяща мултимедия.

1 2 3 4 5


5. Информацията е представена ясно и ефектно.

1 2 3 4 5


6. Всички членове на екипа са допринесли равностойно за изготвяне на презентацията.

1 2 3 4 5


Оценка и коментари:


Интегриране на ИКТ в преподаването и ученето Проект 3-

Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница