До Министерството на културата Относно: Програма и план за дейностата на Народно читалищеДата10.02.2018
Размер176.63 Kb.
ТипПрограма
Народно читалище “Св.Св.Кирил и Методий - 1928”

кв. Бичкиня, гр. Габрово, бул. „Столетов”№ 28,

e-mail: chitalishtе km_gabrovo@mail.bg
До Министерството на културата

Относно: Програма и план за дейностата на Народно читалище

Св. Св. Кирил и Методий – 1928 ”, Устав на Читалището, Отчет за дейността на Читалището през 2016 год. , Списък на Настоятелство и Проверителна комисия и Снимки на Читалището .

Уважаеми/а господин / госпожо ,

В изпълнение на указанията за попълване на Информационната карта проведени от госпожа Таня Георгиева при РЕКИЦ гр. Габрово , Ви изпращам файл, в който Ви представям програма и план за дейността на НЧ „Св.Св. Кирил и Методий – 1928”, Устава на Читалището,Отчет за дейността на Читалището през 2016 година, Списък на Настоятелството и Проверителната комисия, Снимки на Читалището в кв. ” Бичкиня”, Габрово .

С уважение,

Христо Колев

Председател на НЧ „Св.Св. Кирил и Методий – 1928”

Кв.” Бичкиня”, ГабровоНародно читалище “Св.Св.Кирил и Методий - 1928”

кв. Бичкиня, гр. Габрово, бул. „Столетов”№ 28,

e-mail: chitalishte_km_gabrovo@mail.bg
ПРОГРАМА И ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА на ЧИТАЛИЩЕТО

ПРОГРАМА НА ЧИТАЛИЩЕТО през 2017 ГОДИНА

ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЧИ:

1. Превръщане на читалището в любима територия за развитие на личностните качества на хора от всички възрасти.

2.Укрепване и развитие на Клубовете по интереси, на кръжоците и на художествените състави и активното им включване в празниците на квартала и града.

3. Библиотеката на читалището, комплектувана с компютърни конфигурации по проекта „Глобални библиотеки”, да продължи да съдейства за повишаване на културата и разширяване на мирогледа на ползвателите.ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ:

1.Създаване на условия за функционирането на Детски фолклорен танцов състав „Балканджии” и на четирите фолклорни танцови групи „Балканджии” за възрастни към Читалището.

2. Изготвяне на проект и поръчка за изработване на костюми за Детския танцов състав „Балканджии” при Читалището.

3. Създаване на условия и оборудване на кабинет за занятията на Детската школа по рисуване към читалището.

4. Продължаване на подкрепата за двете възрастови формации на Детския състав „Смехоранчета”.

5. Създаване на условия за функционирането на Школата по рисуване.

6. Подпомагане на функционирането на квартет „Габрово”.

7. Организиране на устойчивост на кварталната празничност, базирана на традициите.

8. Активна работа с ОУ „Христо Ботев”, партньорство с др. читалища на територията на Габрово и с културните институти в града.

9. Организиране на дейности за популяризиране на читалищната библиотека и интернет клуба към нея като място за придобиване и разпространение на знания.

10. Участие във всички сесии на Общината и на МК с обявени проекти с цел привличане на външни средства за подобряване на читалищната база – ремонт на салона, тоалетните, закупуване на нова литература за библиотеката, закупуване на сценични костюми за съставите към Читалището.

Библиотека

1.Представяне на габровската поетеса – Мария Шандуркова и новоизлезлите и книги

2 . Ден на отворените врати – май –записване на нови читатели.

3. Да продължи традицията в изготвянето и представянето на презентации за празниците в читалището.

4. Постоянно съдействие с предлагането на библиотечни материали – албуми, електронна и книжна информация и др. при работата с деца от Школата по рисуване и Детските танцови състави към Читалището.

5. Периодично набавяне на нови книги при финансова възможност.

6. Събиране на краеведски материали, свързани с историята на квартала и читалището.

7 . Продължаване на партньорството с ОУ „Хр. Ботев” – записване на нови ученици в библиотеката, помощ при ползване на компютрите, при подготовка на учебния процес .

8.03.2017 год.

Гр. ГабровоПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧИТАЛИЩЕТО ПРЕЗ 2017 г.

ПУБЛИЧНА ДЕЙНОСТ: БИБЛИОТЕКАТА И УЧАСТИЕТО И В културни събития и прояви с национално значение.

Участия в Националната библиотечна седмица.

Време на провеждане:04.-05.2017 г.

Място на провеждане: Библиотека

Културни събития и прояви с регионално значение

Седмица посветена на активното четене

Време на провеждане 04.2017 г.

Място на провеждане: библиотека при читалището

.Общински прегледи посветени на художествената самодейност.

Време на провеждане:05.2017 г.

Място на провеждане: по места обявени от ОбщинатаКултурни събития и прояви с местно значение

Читалищни събития и прояви, присъстващи в календара ежегодно

Организиране и участие в изложби, организирани от читалището и други културни институции в града на Школата по рисуване по случай различни поводи.

Работилницата на Баба Марта – изработка и изложба на мартеници.

Празничен концерт за 24 май.

Отбелязване на деня на народните будители.

Коледно – новогодишни тържества

Участия на самодейните колективи в международни , национални,регионални фестивали и събори.

-Отговорници: библиотекар,В.Петрова , худ. ръководител

Време на провеждане:05.2017 Отрит урок под наслов”Молбата на книгата” пред първокласниците от ОУ „Хр. Ботев”, кв.” Бичкиня” за запознаване с ползването на библиотеката и нейното значение за хората,посветено на Международния ден на книгата.

Време на провеждане:05.2017 г.

Ден на отворените врати през месец май – безплатно записване на нови читатели.

Време на провеждане:05.2017 г.

” От деца за деца;от деца за възрастни;от възрастни за деца”- четене на любими книги.

Време на провеждане:06. 2017 г.

” Интернет и потребителите над 60”- работа с възрастните

Време на провеждане: постоянен. Експозиционна:

1.Организиране на изложба за детска рисунка, посветена на Великден, Коледа и 24 май – патронния празник на читалището и на кв.” Бичкиня”.

2.Организиране и участие в изложби, организирани от читалището и други културни институции в града на Школата по рисуване по случай различни поводи.
Концертна:

1.Организиране на Квартални празненства посветени на различни празници- 24 май , 2- юни Ден на Ботев и падналите за народна свобода и др.

2.Участия в различни прегледи на Читалищата и художествената им самодейност в Габрово.

3.Участие на съставите на читалището в международни , национални общински, регионални празнични прояви, конкурси и прегледи.


1. Клуб за народни танци „Балканджии” към Читалището и участието му в следните фестивали:

- „Фолклорна броеница”- юни 2017 г.

- „Аспарухово пее и танцува” – юни 2017г. ,Варна
- „Да разлюлеем балкана”- юли 2017 г. ,Плачковци

- Международен фолклорен танцов фестивал в Гърция – май 2017 г.

- „ Събрали ми са наиграли” юни – Добрич 2017 г.

- „На хоро в розовата долина”- септември 2017 г.,Павел Баня


- „Мизия танцува” - октомври 2017 г.,Плевен

- ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ на Пети национален фестивал на „Балканджийско надиграване - На хорото по терлици „Габрово, съвместно с Парк „Незабравка”, с. Поповци - септември 2017 г.

-

2. Младежки театрален състав „Смехоранчета” и участията им в :

- Национален театрален фестивал „Малкият принц” – май 2017 г., Велико Търново

- Национален театрален фестивал, гр.Хисар – юни 2017 г.

- Международен детски театрален фестивал „Сцена край морето” – юни 2017 г.,

Поморие

- Национален театрален фестивал „Вълшебникът - театър” – октомври 2017г. ,Севлиево3.Квартет „Габрово” и изявите им в :

Април- гр. Севлиево- Фолклорен фестивал

23. 04. - с. Първомайци- Г. Оряховица

02.05. - гр.Левски

13- 23.05. - гр. В.Търново- Балкан фолк

29.05. с. Обединение- П. Тръмбеш „Авлига пее”

Юни гр.Хисаря „Жива вода”

Юни гр. Севлиево „Бабан пее”

Юни с.Янтра В.Търново „От извора 2017”

Юли гр.Трявна- Международен фестивал

Юли гр. В. Търново Международен фестивал

С..Жълтеш Габрово- „В полите на Балкана”

Август с. Белица Трявна Фолк фестивал

Август с. Царевец Свищов „Фолклорен извор”

Август с.Писарево Г. Оряховица „На мегдана”

Септември гр.Левски „Етно фестивал”

Септември с. Ценово Русе „ Ценово пее и танцува”

Септември с. Гурково „С песните на Билчин войвода”

05. Ноември гр.Габрово „Златен славей”

Участия в гр. Габрово в АЕК „Етъра”, МОЛ- концерти за Коледа, Великден и др., празници на Читалища, по площади- така наречените Селски молове, концерти на големи фирми за празници.4. Детска школа по изобразително изкуство.

Месец Март- Мартенско табло

Изложба в Читалището

Месец Април- Цветница, Великден

Изложба в Дечковата къща

Изложба в Читалището

Месец Май- 24 май

Изложба в Читалището

Месец Декември - Коледна изложба

в Читалището

Дом на хумора и сатирата

5. Школа по тамбура и китара – участия в гр. Котел

6. Литературен клуб

-участие в тържество посветено на Националния празник Трети март

- маратон на четенето - любима приказка, любим герой

-участие в празничен концерт посветен на 24 май- Ден на славянската писменост, просвета и култура, празник на Читалището и квартала.

- участие в тържество посветено на 2 юни – Ден на Ботев и всички паднали за свободата на България.

- участие в Националния конкурс „ Аз , моят град, моето семейство”РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ

  1. Ремонт на дограмата в салона на Читалището.

  2. Ремонт в сервизните помещения на Читалището.

8.03.2017 ГОД.

О Т Ч Е Т

за дейността на Читалището през 2016 година

През изтеклия отчетен период на 2016 год. от Настоятелството работи основно по осъществяване на предварително заплануваните цели и задачи.

Основен приоритет си остана сътрудничеството с обществените институции в града, свързани с читалищните дейности, ангажиране на децата и жителите на квартала с читалищния живот, поддържане на пълноценно сътрудничество с ръководството и учениците от Основно училище „Хр. Ботев”, участие и кандидатстване в подходящи проекти, организиране и провеждане на културно – образователни мероприятия. 1. ПРОЕКТИ:

1. Програма „ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ ” , в която е включена библиотеката на Читалището през 2009 г. По Програмата „Глобални библиотеки - България” се използват и 4 – те компютъра от потребителите. Ползването на Интернет е безплатно и достъпно, като има средно 10 – 13 посетители на ден на различна възраст –деца в предучилищна възраст, ученици, работещи,безработни, пенсионери.

2. По идея на Читалищното настоятелство се работи по ПРОЕКТ „ЧИТАЛИЩЕ–УЧИЛИЩЕ” с партньорството на ОУ „Христо Ботев”. Това ползотворно сътрудничество се изразява и развива в редица общи мероприятия и дейности- постоянно ползване на библиотечния фонд от учениците, осигуряване на необходимата литература за прочит през ваканциите по предоставените списъци от преподавателите, ежедневно ползване на компютрите в помощ при подготовката на учебния процес, а също и за отмора, интернет, фейсбук, музика и т. н. Децата от училището са постоянни участници и гости на тържествата, организирани по случай традиционните празници- 3 март, Великден, 24 май – празник на славянската писменост и българската култура и патронен празник на квартала и читалището, коледни концерти и др.

Води се ежедневно писмено поименно отчитане на посещенията и темите, които са търсени в интернет, като се следи внимателно за посетените сайтове предимно от подрастващите. Използваните интернет възможности най-често са търсене на информация чрез Google, ползване на skypе.

Учениците имат възможност да търсят нужния им материал за учебната програма, да изготвят интересни презентации по отделни предмети – география, история, час на класа, за бележити дати и празници. Така в съчетание и с игрите, в свободното време се осъществява пълноценно използване на компютърната техника. За нуждите на читалищната художествена дейност се изготвят МУЛТИМЕДИЙНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ, които се представят на различни тържества.

През месец октомври Читалището работи по проект ”Твоят час” съвместно с Училището.

Откриха се две ИЗЛОЖБИ:

ПЪРВАТА -под надслов „Ще изяде ли мишката книжката?”, която е изложена в библиотеката.

ВТОРАТА, се намира във фоайето на Читалището и се обновява постоянно.

Презентация на тема” Ботев- човекът отдал всичко за свободата на България „ се състоя на самия празник на ОУ „Христо Ботев” в Читалището.
 1. ПАРТНЬОРСТВА :

Основен партньор на нашето Читалище е ОУ „Хр. Ботев”, в лицето на учителския състав, директорката, която е член на Читалищното настоятелство. Това ползотворно сътрудничество се изразява и развива в редица общи мероприятия и дейности- постоянно ползване на библиотечния фонд от учениците, осигуряване на необходимата литература за прочит през ваканциите по предоставените списъци от преподавателите, ежедневно ползване на компютрите в помощ при подготовката на учебния процес, а също и за отмора, интернет, фейсбук, музика и т. н.

Читалището и библиотека успешно си партнират с Регионална библиотека „Априлов - Палаузов”, гр. Габрово в лицето на директора г-жа Савина Цонева, както и с техния екип от методисти и библиотекари.Друг наш партньор е Община Габрово. Сградата, в която се помещава Читалището ни е отдадена за безвъзмездно ползване в рамките на узаконени срокове.

 1. ИЗДРЪЖКАТА на Читалището се осъществява от държавна субсидия, отпускана всяка година от Министерството на културата. Субсидията се разпределя по параграфи от Настоятелството за бюджета на Читалището- както следва : за нуждите на библиотеката - за закупуване на нови книги, за обезпечаване на щатната бройка на библиотекар, за съставите и техните изяви – сценични костюми, командировъчни, помощ при транспортни разходи, за издръжка на допълнителни дейности - за охрана към” Телепол”, за консумативи, отопление, интернет.


4.ПОДОБРЯВАНЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА БАЗА, ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ И СЪОРЪЖЕНОСТ

През изтеклия период базата в читалището се съхрани . По-благоприятни условия има за работа на нашите кръжоци и състави:

- ПОДОВАТА НАСТИЛКА Е ЗАПАЗЕНА в салона и сега тук всеки ден танцуват всички участници от нашите състави.

- СЪОРЪЖЕНОСТ съгласно предписания на Службата за противопожарна охрана с достатъчен брой пожарогасители, осигуряване на аварийни изходи и надписи.

- Свързване със СОТ и димоизвестяваща система в библиотеката

- ПО ПРОЕКТ ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ разполагаме с – 5 компютърни конфигурации, мултимедия за презентации, екран, многофункционално устройство – принтер и скенер.

- Разполагаме с ОЗВУЧИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА АУДИОСИСТЕМА за озвучаване на мероприятията на читалището.

- Съществува и ИЗЛОЖБЕН КЪТ във фоайето на читалището, където сега постоянно има изложби от творбите на младите таланти от нашия квартал и снимков материал с творческите постижения на колективите при Читалището.

БИБЛИОТЕКА В ЦИФРИ


Дейност

2013г

2014г.

2015г

2016г

Брой читатели

175

190

150

161

Заети библиотечни единици

2 647

2 934

3 021

3001

ПОСЕЩЕНИЯ ОБЩО/библиотека, компютри, читалня

1 368

4 191

5 227

5 237

Средно / ден/ общо посещения/библиотека, комп., читалня

6

18

21

22

- Посещения за заемане на книги

1 368

1 359

13 77

1 367

- Посещения в читалня, копирни услуги, справки, др.

180

126

311

323

- Посещения - компютри

2 345

2 832

3 947

3 5475. ЛЮБИТЕЛСКО ТВОРЧЕСТВО И ИЗКУСТВО
Читалището има следните действащи състави с художествени ръководители:

Г-жа Виктория Петрова.

1.Детски театър „Смехоранчета“,

2.Младежки театър “ Смехоранчета”.

Г-н Христо Колев

3.Детски състав за народни танци „Балканджийче“ , в който се учат да танцуват деца на възраст от 7 до 12 години.

4. Клуб за народни танци – възрастни „Балканджии“.

5. Школа по приложни техники и рисуване с художествен ръководител г-жа Мариана Трифонова.

6.Квартет „Габрово” – г-н Петко Иванов

7.Школа по китара и тамбура- г-н Цветан Радков

8. Литературен клуб- г-жа Божана Шандуркова

Всички състави и школи работят постоянно и упорито всеки ден, като резултатите са многото награди при участията в различните фестивали и конкурси на национално и международно ниво.


ЮНОШЕСКИ ТЕАТРАЛЕН СЪСТАВ „СМЕХОРАНЧЕТА”

Международни и национални изяви

1. Национален театрален фестивал „Малкият принц” месец май.

2.Национален фестивал на хумористичния спектакъл в град Хисар през месец юни.

3.Международен детско- юношески театрален фестивал „Приказка за теб” град Варна през месец юни.

4. Национален театрален фестивал „Сцена край морето”в гр.Поморие месец юни.

5. Национален фестивал на хумора”Габровските смехоранчета”.Регионални изяви

6.Участия в селския МОЛ в село Съботковци.

7.Празнуване на Никулден в с. Драгановци.

8.Коледен спектакъл под надслов”Приключенията на Вълчан Гладнев” представен пред квартал „Бичкиня”, учениците от начална степен при ОУ „Христо Ботев” и НЧ в с. Поповци.Местни участия

9. Участие в НЧ ”Зора” по случай Първи юни- Ден на детето.

10. Участие в празник на квартала НЧ”Бъдеще” кв. Любово

11.Спектакъл по повод Деня на християнското семейство.

12. Участие в празник на квартала- 24 май.

13.Работа по проект” Твоят час” съвместно с училище „Христо Ботев”.КЛУБ ЗА НАРОДНИ ТАНЦИ „БАЛКАНДЖИИ”

Международни участия:

14. Международен фестивал в Република Македония

Национални участия:

15.Национален фолклорен фестивал „Балканджийско надиграване”

16. Национален фолклорен фестивал в Горна Оряховица.

17.Национален фестивал „Аспарухово пее и танцува” гр. Варна

18.Национален фолклорен фестивал „Да разлюлеем Балкана” гр. Плачковци

19. Национален фестивал „Мизия танцува” гр. Плевен

20. Национален фестивал” На хоро в Розовата долина” гр.Павел баня

Местни и регионални участия

21.Участие в събора на с. Съботковци.

22.Участие в прегледа на художествената самодейност в зала„Възраждане” гр. Габрово

23. Надиграване между клубовете по танцово изкуство в МОЛ Габрово.

24. Участие в НЧ ”Зора” по случай Априлското въстание.

25. Участие в празник на пестила организиран от НЧ” П. Яворов” с. Борики

26. Участие в празник на квартала НЧ”Бъдеще” кв. Любово

27.Участие в празник на квартала- 24 май.

28.Участие в Регионалния преглед на художествената самодейност в зала „Възраждане” гр. Габрово

29. Работа по проект” Твоят час” съвместно с училище „Христо Ботев”.ПЕВЧЕСКИ КВАРТЕТ” Габрово”

Местни и регионални участия

30. Участие в Регионалния преглед на художествената самодейност в зала

„Възраждане” гр. Габрово

31.Участие в Коледно тържество в Читалището.

Участия на квартет” Габрово” в

32. с.Писарево Г. Оряховица „На мегдана”

33. гр.Левски „Етно фестивал”

34. с. Ценово Русе „ Ценово пее и танцува”

35. с. Гурково „С песните на Билчин войвода”

ШКОЛА ПО ПРИЛОЖНИ ТЕХНИКИ И РИСУВАНЕ КЪМ ЧИТАЛИЩЕТО

Местни участия

36. Обновяване на изложбения кът в Читалището за Коледните и Новогодишни празници .

37. Участие в Конкурси обявени от Исторически музей и НЧ „Зора” свързани с българската ценностна система през месец октомври и ноември.

ЛИТЕРАТУРЕН КЛУБ

Местни участия

38. Съвместно участие с ОУ” Христо Ботев” при отбелязване на 2- юни Деня на Ботев и всички паднали за народна свобода.

38. Изготвяне на презентация за Първи ноември Деня на народните будители.

40. Участие в Национален конкурс посветен на Деня на християнското семейство.

Участие в концерти посветени на:

41. Празника на Читалището - 24 май

42. Коледно тържество.

43. Изготвяне на презентация за Първи ноември- Деня на народните будители.ШКОЛА ПО ТАМБУРА и КИТАРА

Награди от Национален конкурс

44.За трета поредна година ученици на Цветан Радков - преподавател по тамбура към НЧ ,,Св. Св. Кирил и Методи’’ гр. Габрово спечелиха награди от Национален детско-юношески конкурс ,,Песенна дъга над Кутев’’ – гр. Котел, който се проведе на 01. 04. 2016 г.

Със своето изпълнение Дияна Делуди спечели първа награда, Стела Димитрова втора, а Димитър Цонков трета и едногодишна стипендия. Цветан Радков беше награден с грамота за високи обучителни и творчески постижения в работата си.

45.Коледен концертЧИТАЛИЩНИ МЕРОПРИЯТИЯ

46. Отбелязване празника посветен на Светите братя Кирил и Методий- 11 май; празника на Читалището, както и празника на квартала с тържествен концерт.

47.Театрална постановка на МТ”Смехорани” по случай Деня на Християнското семейство- 21 Ноември.

СПИСЪЧЕН СЪСТАВ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО ПРИ НЧ”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1928”, ГР.ГАБРОВО
.


 1. ХРИСТО ИВАНОВ КОЛЕВ - Председател на НЧ

 2. ТАТЯНА ЦАНКОВА ПЕЕВА- член

 3. НЕДКА ПЕНЧЕВА ПЕНЧЕВА- счетоводител при НЧ

 4. МАРИЯНА ИВАНОВА КОЛЕВА- член

 5. ЕМИЛИЯ МИНКОВА ДЕЧЕВА- член

 6. ПЕТКО ЗЛАТЕВ ЗЛАТЕВ- член

 7. ПЕНЧО ПЕТКОВ ШАНДУРКОВ- член


СПИСЪЧЕН СЪСТАВ НА ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПРИ НЧ”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1928”, ГР.ГАБРОВО

 1. НАДЕЖДА ДОНЧЕВА ДОНЧЕВА- Председател на ПК

 2. ДАНИЕЛА ГАНЧЕВА ДАБЕВА- МАТЕВА- член

 3. ИВЕЛИНА ТОДОРОВА МАНДЕЛИЕВА- член

8.03.2017 Г.Гр.Габрово
Каталог: images -> karta -> 2017
2017 -> Отчет за изразходените средства през 2016 Г. Закупуване на 2 шатри и 3 комплекта маси и пейки 674 лв
2017 -> Народно читалище “искра 1898 г.” село калейца, община троян
2017 -> Програма за дейността на читалището през 2017 Г. Основна цел
2017 -> Доклад за дейността на нч "христо смирненски 1935" пловдив през 2016 година
2017 -> Национална изложба конкурс "Трифон зарезан" февруари 2017, Сунгурларе. Международен конкурс на тема „С очите си видях бедата",април 2017, мон, София. Национален конкурс „Възкресение Христово", одк варна, април 2017
2017 -> Програма за дейността на Народно читалище "Светлина-1952"- с. Света Петка 2017 г. Основни приоритети
2017 -> Народно читалище"Христо Ботев"-1931г


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница